Ciraç nedir, Ciraç ne demek?

Seyr-ü seferde salikin ahiretini yaşadığı miraç sonucunda sebep ve vesileler dairesi olan eşyanın tabiatı üzeri neden ve sonuç ilişkilerinde Hakk’ı sıfat, esma ve ayetler üzeri müşahede etmesi seyrine ciraç denir.

Ciraç seyrinde salik, eşyanın neden-sonuç ilişkilerindeki hikmetine vakıf olarak Hakk’ı müşahede etmenin feraset seyrinde gündüzün aydınlığında bulunur.

Miraç ve ciraç mertebelerinin seyri aşk ile olur. Aşk Kur’anda kuramsal olarak geçmeyebilir. Lakin aşk Kur’anda “her kim bu dünyada kördür, ahirette de kördür” (İsra 72) ayetinin tevil hükmünce işaret edilir.

Kur’an Hakk’ın varlık seyrinin hâl, makam ve mertebe tavırlarının O’nun rabb diliyle karakterize olmuş betimlenmesinin biçimlenmiş kitabıdır.

Kitap olarak Kur’an mushaftır (sayfalardır). İlahi aşk ile tahir olanların anlaması ile Kur’an (okunan) olur. İlahi aşk ile tahir olanların O’nu yaşaması ile Kur’an, yaşamda deneyimlenmesi ile doğruluğu ispat edilen Furkan olur.

İlahi aşkı olmayanın Kur’andan meşrebi dahilinde nasibi kadar nasipleneceğinin dışında nasiplenmesi mümkün değildir.

İlahi aşk ile temiz olmak, Kur’anı anlamanın şeriat zorunluluğu olmasa da ferdi hikmet dahilinde tasavvufi olarak zorunludur. İlahi aşk ile bir damla göz yaşı döken için Kur’an, katre katre (damla damla) yaşanacak bir umman (büyük mâna deniz) olur.

Ciraç ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Ferâset (Firâset)

Feres at, kısrak anlamına gelir. Feresten kinaye feraset at yetiştiriciliği, binicilik, süvarilik anlamlarına gelse de zeka atına binmeden kinaye zihin açıklığı...

Ferâset (Firâset) nedir?
Sözlük

Pir

Üstad mânasına gelen pir, seyr-ü seferi sonucu hatm-i meratip etmiş, Hakk’a yetiştirebilme kabiliyeti bulunan Hakk yolu üstadına denir. Pir, mürşid ve mürşid-i ...

Pir nedir?
Sözlük

Risalet

Risalet, birisini bir vazifenin yerine getirilmesi veya bir şeyi tebliğ etmesi için birilerine veya bir yere gönderilmesine denir. Nebi için risalet, nebinin v...

Risalet nedir?
Sözlük

Sa’y

Sa’y çalışma, çabalama, iş üzerinde bulunma anlamına gelir. Kişinin maksadı dahilinde, maksadına ermek için elinden geleni yapması sa’y yani çalışmak denilmesi...

Sa’y nedir?
Sözlük

Sireten Sünnet

Sireten sünnet, Hz. Resulullahın ilahi sıfatlar, emir ve yasaklar üzeri Allah’ın iradesi doğrultusunda biçimlenen yaşam ve davranış ahlakıdır. Bu ahlakın tamamı...

Sireten Sünnet nedir?
Sözlük

Müceddid

Müceddid yenileyen, yenileyici anlamına gelir. Her yüz senede bir gelen mücahidlere de müceddid denilse de müceddidler, Hakk’ın takdiri ile her dört yüz senede...

Müceddid nedir?
Sözlük

Furkan

Hayır ve şerrin, hak ile batılın ayırd edilebilmesini sağlayan ve doğruluğa sevk eden kitap olması sebebi ile Kur’ana Furkan da denilir. Sufiler, anlayış zevkle...

Furkan nedir?
Sözlük

Akıl

Aklı bağ kurma veya ilişkilendirme mânasına gelir. Farklı hususiyetleri, farklılıkları üzerinden ilişkilendirme sonucu fikir edinme veya görüş edinme eylem mel...

Akıl nedir?
Sözlük

Dehr

Dehr zaman, devir, çağ anlamlarına gelir. Ehli için dehr, insan ile vakit farkındalığı oluştuğundan dolayı insanın zaman varlığı olduğu anlamında kullanılır. Bu...

Dehr nedir?
Sözlük

Akl-ı Küll

Hakk’ın irade-i külliyesi doğrultusunda, melâikesinin bütünsel muhabbeti sonucu beliren ikame, idare ve idame tecellisinin evrensel bilinç olması durumuna akl-ı...

Akl-ı Küll nedir?