Ciraç nedir?

Seyr-ü seferde salikin ahiretini yaşadığı miraç sonucunda sebep ve vesileler dairesi olan eşyanın tabiatı üzeri neden ve sonuç ilişkilerinde Hakk’ı sıfat, esma ve ayetler üzeri müşahede etmesi seyrine ciraç denir.

Ciraç seyrinde salik, eşyanın neden-sonuç ilişkilerindeki hikmetine vakıf olarak Hakk’ı müşahede etmenin feraset seyrinde gündüzün aydınlığında bulunur.

Miraç ve ciraç mertebelerinin seyri aşk ile olur. Aşk Kur’anda kuramsal olarak geçmeyebilir. Lakin aşk Kur’anda “her kim bu dünyada kördür, ahirette de kördür” (İsra 72) ayetinin tevil hükmünce işaret edilir.

Kur’an Hakk’ın varlık seyrinin hâl, makam ve mertebe tavırlarının O’nun rabb diliyle karakterize olmuş betimlenmesinin biçimlenmiş kitabıdır.

Kitap olarak Kur’an mushaftır (sayfalardır). İlahi aşk ile tahir olanların anlaması ile Kur’an (okunan) olur. İlahi aşk ile tahir olanların O’nu yaşaması ile Kur’an, yaşamda deneyimlenmesi ile doğruluğu ispat edilen Furkan olur.

İlahi aşkı olmayanın Kur’andan meşrebi dahilinde nasibi kadar nasipleneceğinin dışında nasiplenmesi mümkün değildir.

İlahi aşk ile temiz olmak, Kur’anı anlamanın şeriat zorunluluğu olmasa da ferdi hikmet dahilinde tasavvufi olarak zorunludur. İlahi aşk ile bir damla göz yaşı döken için Kur’an, katre katre (damla damla) yaşanacak bir umman (büyük mâna deniz) olur.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ciraç ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Gınâ’

Gınâ’, çilede bulunan kulun muhabbetinin bitmesi sonucunda kalbinde tecelli eden bıkkınlık ve yorgunluk hâlidir. Bu hâl Hakk’ın rahmetinin bereketinden, kuluna ...

Sözlük

Dem

Dem, her hangi bir durum üzeri bulunmaya, vakit geçirmeye, uğraşta olunmaya ve karşılıklı ilişki sonucu olay ve olguların tekamülünde değişimde olmaya dem denir...

Sözlük

Menkıbe (Mit)

Hakk’ı müşahedenin başı tefekkürdür. Tasavvufta tefekkürün temelini kıssalar ve menkıbeler (mitler) oluşturur. Mitlerin talip kulun anlayışına yardımcı olması,...

Sözlük

Dehr

Dehr zaman, devir, çağ anlamlarına gelir. Ehli için dehr, insan ile vakit farkındalığı oluştuğundan dolayı insanın zaman varlığı olduğu anlamında kullanılır. Bu...

Sözlük

Acı (Elim)

Kalbe ve bedene ağır gelen, yanış içeren sıkıntılı duruma acı denir. Acı beden ve kalbte, acziyetimiz ve çaresizliğimiz ile yüzleştiren, varoluşumızı hissettire...

Sözlük

Ahh

Kulun pişmanlığındaki tövbe edişinin dile gelişine sufiler “ahh” demişleridr. Ahh etmek sufinin hatasına dikkat ettiği anlamına da gelir. Sufi ahhında hem pişma...

Sözlük

Kıyamet

Kıyam ayağa kalkma, ayakta durma anlamlarına gelir. Lügat mânası ile kıyamet büyük bela, yok oluş anlamlarını taşısa da kıyamdan kinaye eşyanın yok oluşu ile Ha...

Sözlük

Hz. Hızır

Varlığının meçhuliyeti gaybi olan, âlemlerde gavs hükmünde insanlığa hizmet eden ruhaniye Hz. Hızır denir. Hz. Hızır’ın en büyük özelliği, sebep-vesile dairesin...

Sözlük

Tekâmül

Tekamül, kemâl bulmak yani olgunlaşmak anlamına gelir. Tasavvufta tekamül mertebe, hâl ve makam seyrinde şuurlanma ve şuurlanmanın sonucu edinilen hakikat veya...

Sözlük

Halîl

Dost anlamına gelir. Evliyaullahın Hakk’a muhabbet ve gayretleri sonucunda vardıkları velilik makamıdır. ...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.