Temkin nedir, Temkin ne demek?

Sufinin seyr-ü seferinde vuslat sonucu kendisinde oluşan mutmainlik ve zühdtakvası sebebi ile sebep ve vesile dairesinde karşılaştığı olay ve olgulara karşı vakur olarak, müşahedeki görüş ve hâllerinde değişmemesine temkin denir.

Temkinde bulunan sufinin bu durumu maddi ve manevi her türlü olay karşısında şımarmaması sükûnet üzeri vakur olmasının sonucudur.

Temkinde sufinin vakarı devrededir. mevcudiyet, yokluk, övülme, alay edilme vb durumlar karşısında sufinin Hakk’tan ve Hakk’ın dininden sebat ile vazgeçmemesi de temkindendir.

Temkin hâli vuslat sonucu oluşan mutmainlik hâlinin oluşturduğu kamalat ile de alakalıdır.

Temkin hâlinde kalıcı olan sufi vuslat mertebelerindeki seyir hâllerinde de vakurdur. Bu noktada vuslata dönersek; vuslat, Hakk ile kulun ikilikteki birlik seyridir de denilebilinir.

Vuslatta Hakk’ın tecelli ve zuhur tavırlarının müşahedesinde bulunulur. Lakin müşahede düzeyinde Hakk’ın zatına yakinlikten bahsedilmez. Hakk’ın zatı, Hakk’ın şahsının ahadiyeti sebebi ile, kulun kulluk perdesinden kula dışsal olarak müşahede edilemez.

Hakk’ın zatına müşahede düzeyinde vuslat olmaz. Hakk’ın zatına vuslat, erme düzeyinde kulun şahsında O’nun zatını bulması ile gerçekleşir.

Bu düzeydeki vuslatta Hakk’ın zatını sadece yaşamın diriliğindeki şuurunda yaşarız. O’na dışsal olarak O’nu müşahede edemeyiz, O’nu sadece yaşarız.

Temkin ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Miraç

Kulun, gece hükmündeki eşyanın tabiatına ve özdekçi bakışımdan, hüzün ve aşk ile Hakk’a yukarıda anlatılan mertebeler (mahşer, sırât, cehennem, cennet vb) üzeri...

Miraç nedir?
Sözlük

Yakinlik (Kurbiyet)

İbadetin sonucu olarak arınmış bir kalb ile Hakk’ı, imanı doğrultusunda müşahede etmenin ve O’na ermenin ve manevi yakinliğin hâl durumlarıdır....

Yakinlik (Kurbiyet) nedir?
Sözlük

Reca

Reca umut etmek anlamını taşır. Kul her ne kadar duanın kabul edilmesi recasında bulunsa da kimi velayet ehli veliler için dua edenin kendi nefsi için taleplerd...

Reca nedir?
Sözlük

Vahidiyet - Şey-i Vahid

Hakk’ın hakikatte varlığının mevcudatla olan birlik seyrinde Rabb-ül Âlemin oluşunun hakikat sıfatına vahidiyet denir. Hakk, Rabb-ül Âlemin olarak ise şey-i va...

Vahidiyet - Şey-i Vahid nedir?
Sözlük

Kitab-ı Mübin

Kur’an, hakları ve hakikatleri beyan eden kitap olması ile Kitab-ı Mübindir. Sufilerin zevki fikirlerine göre hakikatleri ve hakikatlere varmanın yollarını anl...

Kitab-ı Mübin nedir?
Sözlük

Murâkabe

Kulun ibadetinin sonucu olarak muhâdaradaki sükûn ve huzur hâli ile iradi olarak dilediği bir mevzuda veya gayri iradi olarak Hakk’ı ve Hakk’ı gözlemesinin medi...

Murâkabe nedir?
Sözlük

Mükâfat

Gayret ve mücahede sonucu kulun çalışmasına karşılık ihsan edilen nimet ve lütuflardır....

Mükâfat nedir?
Sözlük

Kötü Ahlak

İnsanın fıtratının gayesi dışında kendisini Hakk’a örten, kendisine zulüm ettiği her türlü günah ve masiva hâllerine inad, şımarlıklık ve yalan vb üzeri tavırla...

Kötü Ahlak nedir?
Sözlük

Akış

Akış kavramı tasavvufta kullanılmaz, manevi bir hâl sebebi ile irdelemek gerekir. Fiziğin gösterdiği kadar biliyoruz ki mekandan bahsediliyorsa eğer, melâike (k...

Akış nedir?
Sözlük

Tevhid

Vahidten kinaye ile birleme mânasına gelen tevhid, bir olan Hakk’ı bütünde, bütûnda olan varlık olarak mevcudiyetindeki seyri üzeri fiilde müşahede etmektir. T...

Tevhid nedir?