Temkin nedir?

Sufinin seyr-ü seferinde vuslat sonucu kendisinde oluşan mutmainlik ve zühdtakvası sebebi ile sebep ve vesile dairesinde karşılaştığı olay ve olgulara karşı vakur olarak, müşahedeki görüş ve hâllerinde değişmemesine temkin denir.

Temkinde bulunan sufinin bu durumu maddi ve manevi her türlü olay karşısında şımarmaması sükûnet üzeri vakur olmasının sonucudur.

Temkinde sufinin vakarı devrededir. mevcudiyet, yokluk, övülme, alay edilme vb durumlar karşısında sufinin Hakk’tan ve Hakk’ın dininden sebat ile vazgeçmemesi de temkindendir.

Temkin hâli vuslat sonucu oluşan mutmainlik hâlinin oluşturduğu kamalat ile de alakalıdır.

Temkin hâlinde kalıcı olan sufi vuslat mertebelerindeki seyir hâllerinde de vakurdur. Bu noktada vuslata dönersek; vuslat, Hakk ile kulun ikilikteki birlik seyridir de denilebilinir.

Vuslatta Hakk’ın tecelli ve zuhur tavırlarının müşahedesinde bulunulur. Lakin müşahede düzeyinde Hakk’ın zatına yakinlikten bahsedilmez. Hakk’ın zatı, Hakk’ın şahsının ahadiyeti sebebi ile, kulun kulluk perdesinden kula dışsal olarak müşahede edilemez.

Hakk’ın zatına müşahede düzeyinde vuslat olmaz. Hakk’ın zatına vuslat, erme düzeyinde kulun şahsında O’nun zatını bulması ile gerçekleşir.

Bu düzeydeki vuslatta Hakk’ın zatını sadece yaşamın diriliğindeki şuurunda yaşarız. O’na dışsal olarak O’nu müşahede edemeyiz, O’nu sadece yaşarız.

Sözlük

Dava-ı Hakk

Terk-i davada bulunan kulun fakra, gölgesizliğe varması sonucu Hakk’ın bilinmeyi murad etmesi iradesi sebebi ile, bu irade üzerine ihlas ile hiçbir dava gütmede...

Dava-ı Hakk nedir?
Sözlük

İrşad

Taliplerin, Hakk’ın varlığından yana hakikatten haberdar edilmesinin, Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmasının doğru yolunda yaşamaya sevk edilmelerine irşad denir. ...

İrşad nedir?
Sözlük

Vecd

Salikin gaybet hâline gelmeden önceki ilahi aşkta kendini kaybedecek muhabbet hâlinde bulunuşuna vecd denir....

Vecd nedir?
Sözlük

Zaviye

Tekyenin küçük olanına ise zaviye denir. Zaviye köşe anlamına gelmesinden kinaye ders görülen ve ibadet edilen küçük mekanlar anlamında kullanılmıştır....

Zaviye nedir?
Sözlük

Şiir ve Kur’andaki Şiirsel Anlatım

Şiir, duygularımız üzerinden hâllerimizi muhatab alan hoş, vezin ve kafiye tertipli manzumelere (ölçülü, mizanlı olan söz) denir. Şiir söyleyene ise şair denir....

Şiir ve Kur’andaki Şiirsel Anlatım nedir?
Sözlük

Ferid-ün Efrad

Ferid benzeri olmayan, yekta, tek anlamlarına gelse de ferid Hakk şahsının yekliği ve benzersizliğinden kinaye ahadiyet içkinliğinde Hakk şahsı için kullanılır....

Ferid-ün Efrad nedir?
Sözlük

Murad

Hakk’ın kendi hususi muhabbeti ile kendine dilediği kullarına denir. Müridler de Hakk’ın muhabbeti sebebi ile Hakk’a muhabbet etmelerinden dolayı bir nevi mura...

Murad nedir?
Sözlük

Tevhid

Vahidten kinaye ile birleme mânasına gelen tevhid, bir olan Hakk’ı bütünde, bütûnda olan varlık olarak mevcudiyetindeki seyri üzeri fiilde müşahede etmektir. T...

Tevhid nedir?
Sözlük

Nübüvvetin Velayetten Üstünlüğü

“Nübüvvet mi, velayet mi üstündür?”; ya da “nebilik mi üstündür velilikmi üstündür?” tartışması tasavvuf erenleri tarafından tartışılagelen bir konudur. Bu husu...

Nübüvvetin Velayetten Üstünlüğü nedir?
Sözlük

Nebi

Nebi, nebe yani haberden kinaye ile haber veren veya getirene denir. Hakk’ın insanlığı kendisine davet etmesi lütfunda, uluhiyetine ve rububiyetine mazhar ettiğ...

Nebi nedir?