Temkin nedir?

Sufinin seyr-ü seferinde vuslat sonucu kendisinde oluşan mutmainlik ve zühdtakvası sebebi ile sebep ve vesile dairesinde karşılaştığı olay ve olgulara karşı vakur olarak, müşahedeki görüş ve hâllerinde değişmemesine temkin denir.

Temkinde bulunan sufinin bu durumu maddi ve manevi her türlü olay karşısında şımarmaması sükûnet üzeri vakur olmasının sonucudur.

Temkinde sufinin vakarı devrededir. mevcudiyet, yokluk, övülme, alay edilme vb durumlar karşısında sufinin Hakk’tan ve Hakk’ın dininden sebat ile vazgeçmemesi de temkindendir.

Temkin hâli vuslat sonucu oluşan mutmainlik hâlinin oluşturduğu kamalat ile de alakalıdır.

Temkin hâlinde kalıcı olan sufi vuslat mertebelerindeki seyir hâllerinde de vakurdur. Bu noktada vuslata dönersek; vuslat, Hakk ile kulun ikilikteki birlik seyridir de denilebilinir.

Vuslatta Hakk’ın tecelli ve zuhur tavırlarının müşahedesinde bulunulur. Lakin müşahede düzeyinde Hakk’ın zatına yakinlikten bahsedilmez. Hakk’ın zatı, Hakk’ın şahsının ahadiyeti sebebi ile, kulun kulluk perdesinden kula dışsal olarak müşahede edilemez.

Hakk’ın zatına müşahede düzeyinde vuslat olmaz. Hakk’ın zatına vuslat, erme düzeyinde kulun şahsında O’nun zatını bulması ile gerçekleşir.

Bu düzeydeki vuslatta Hakk’ın zatını sadece yaşamın diriliğindeki şuurunda yaşarız. O’na dışsal olarak O’nu müşahede edemeyiz, O’nu sadece yaşarız.

Sözlük

Resul

Haberci, elçi kitap ve şeriat sahibi peygamberin sıfat hâline resul denir. Resul kavramı her ne kadar yukarıda anlatılan mânada kullanılsa da, ilahi esmasının (...

Resul nedir?
Sözlük

Şevk

Şiddetli arzu, iradedeki irad etme kuvveti anlamına gelen şevk, aşık kulun Hakk’a olan vuslat arzusu ve bu arzusundaki irade etme melekesidir. Şevk melekesine,...

Şevk nedir?
Sözlük

Melek

Hakk, nurunun kuvvet açılımını belli sıfatlar ile biçimlendirdiğinden dolayı var edilmiş nurani saf ve arı mevcudatlara melek denir. Meleklerin başlangıcı Hakk’...

Melek nedir?
Sözlük

Gayb-ül Gayb

Alemde gizil olan Hakk’ın kuluna iman vermesi ile Hakk, ahlakullahta müşahede edilebilinir veya varlığın sünnetullahtaki noksansız seyir sebebi ile aklen biline...

Gayb-ül Gayb nedir?
Sözlük

Uruç

Yükseliş de diyebileceğimiz uruç, salikin iradesi veya iradesi dışında ilham, hatır, dalınç, keşf hâlleri üzeri Hakk’a yakin kılındığı manevi hâl seyirleridir. ...

Uruç nedir?
Sözlük

Kesret

Kesret çokluk anlamına gelir. Çokluk ise farklılıklarda belirmedir. Bu bağlamda kesret, Ahad olan Hakk’ın kendi varlığında belirmesi için halk ediş olarak tavır...

Kesret nedir?
Sözlük

Alp Erenler

Zulüme karşı kâli ve hâli mücadele ve cihad eden, bu sebeple de hicret eden savaşçı erenlere denir. Bu ehile Ebu Zer Gıffari (r.a.) ve Horasan erenleri güzel bi...

Alp Erenler nedir?
Sözlük

İrade-i Cüz’iye

Mevcudatın kendi varoluşu sınırlarında gerçekleşen istenç meleke durumuna irade-i cüz’iye denir. Cüz’i irade, Hakk’ın külli iradesine iye, irade-i külliyenin da...

İrade-i Cüz’iye nedir?
Sözlük

Hâtır

Kulun kalbinde veya rûyetinde Cebnab-ı Hakk’ın nuruyla, melâike tecellisi ile kelam edişi ve bu kelam edişinde kulunu bilgilendirişidir....

Hâtır nedir?
Sözlük

Hâl-i İstiğrak

Cezbe hâli sonucunda hâl-i istiğrâk oluşur. Bu da Hakk’ın cezbe ile kulunu kendine çekişi ile kendi tecellisine gark edişinin sonucunda sükunette kulunun gözler...

Hâl-i İstiğrak nedir?