İman nedir, İman ne demek?

Allah’ın varlığından ihlâs ile emin olunan manevi hâl durumudur.

İman, iman-ı gaybi ve iman-ı şuhudi olmak üzere iki durumda İslam olanda görünür. İman-ı gaybide abid, Allah’ı görmeden, duymadan sadece sezgileri ile bir yaratıcının olduğunun vicdanına gelerek O’na, gaybına ve O’ndan olan her şeyi O’nda bilerek, O’nun varlığı ve varlık tecellisi olan yaratışından emin olma durumudur.

İman-ı şuhudide ise abid, Allah’ın (c.c.) varlığından emin olduğu gibi O’nun gaybı ve âlemlerdeki sıfat, esma ve ayet tecellisindeki tavırlarından emin olarak O’nun mevcudat üzerindeki varlık seyrinde (kendisi de dâhil olmak kaydı ile) O’nu müşahede eder. Yani O’na tavırlarında (şe’n) şahittir.

İman-ı gaybide abid için Hakk, âlemlerde gaybi ve batında olarak tenzihtedir. İman-ı şuhudide ise Hakk âlemlerde (abid in varlığı da âlemlere dâhildir), âlemler üzerinden sıfat, esma ve ayet tavırları ile fiilde aşikar olan ve böylece bilinen olarak, kulun imanı nispetince sıfat, esma ve ayet bakışımına göre teşbihtedir. Bu da abidin tevhid seyridir.

İman düzeyi olarak Müslimler iman-ı gaybide, müminler ise iman-ı şuhudide seyir ederler.

İman ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Peygamberler

Peygamberler, bulundukları mertebenin melâikelerinin kendi üzerlerinde meleke oluşlarının ve bu meleke hâli üzeri insanın Hakk’a yükselişinin basamakları olarak...

Peygamberler nedir?
Sözlük

Kabz

Kabz tutma, sıkma anlamına gelir. Kulun dünyevi ve manevi dertlerinden dolayı acı, eziyet sonucu sıkıntıda göğsünün daralması hâline kabz denir. Kabz ayrıca hât...

Kabz nedir?
Sözlük

Şirb

İçmek anlamına gelen şirb, salikin her an Hakk’ın muhabbetinde, ilahi aşk ile bulunmasının göz yaşı döküşü hâlinde aşk ile serhoş oluşuna denir. İrfan zevkinde ...

Şirb nedir?
Sözlük

Vecd

Salikin gaybet hâline gelmeden önceki ilahi aşkta kendini kaybedecek muhabbet hâlinde bulunuşuna vecd denir....

Vecd nedir?
Sözlük

Sükut Üzeri Murakabe

Sükut üzeri murakabe etmek üç durumda gerçekleşir. Bunlar: 1) Kişinin beklentisi üzeri murakabe edişi ki bu bir eylemsizlik durumudur. Bu biçimde murakabede, m...

Sükut Üzeri Murakabe nedir?
Sözlük

Sıbgatullah

Sıbga boya, renk anlamına gelir. Sıbgatullah ise Allah’ın boyası anlamında kullanılır. “Biz Allah’ın boyası ile boyanmışızdır, boyası Allah’ınkinden güzel olan ...

Sıbgatullah nedir?
Sözlük

Kesrette Vahdet

Kesrette vahdet, çokluğu cem’-ül ezdad olarak bütünde, Hakk’ın kendi varlığı ile ikame, idare ve idame edilişi hâlinin tevhidde ahlakullah üzeri müşahedesi için...

Kesrette Vahdet nedir?
Sözlük

Alp Erenler

Zulüme karşı kâli ve hâli mücadele ve cihad eden, bu sebeple de hicret eden savaşçı erenlere denir. Bu ehile Ebu Zer Gıffari (r.a.) ve Horasan erenleri güzel bi...

Alp Erenler nedir?
Sözlük

Kötülük (Şerr)

İnsanın kendisini Hakk’a örten her türlü masivaya düşüş hâli, kendine zulüm etmek mahiyetinde, kendine yaptığı kötülüktür. Kötülük anlatılan doğrultuda şerrin k...

Kötülük (Şerr) nedir?
Sözlük

Sureten Sünnet

Sureten sünnet, Hz. Resulullahın gündelik yaşamında adet edindiği saç uzatma, sakal bırakma, güzel kokular sürünme, güzel ve temiz giyinme, misfak kullanma, naf...

Sureten Sünnet nedir?