İman nedir, İman ne demek?

Allah’ın varlığından ihlâs ile emin olunan manevi hâl durumudur.

İman, iman-ı gaybi ve iman-ı şuhudi olmak üzere iki durumda İslam olanda görünür. İman-ı gaybide abid, Allah’ı görmeden, duymadan sadece sezgileri ile bir yaratıcının olduğunun vicdanına gelerek O’na, gaybına ve O’ndan olan her şeyi O’nda bilerek, O’nun varlığı ve varlık tecellisi olan yaratışından emin olma durumudur.

İman-ı şuhudide ise abid, Allah’ın (c.c.) varlığından emin olduğu gibi O’nun gaybı ve âlemlerdeki sıfat, esma ve ayet tecellisindeki tavırlarından emin olarak O’nun mevcudat üzerindeki varlık seyrinde (kendisi de dâhil olmak kaydı ile) O’nu müşahede eder. Yani O’na tavırlarında (şe’n) şahittir.

İman-ı gaybide abid için Hakk, âlemlerde gaybi ve batında olarak tenzihtedir. İman-ı şuhudide ise Hakk âlemlerde (abid in varlığı da âlemlere dâhildir), âlemler üzerinden sıfat, esma ve ayet tavırları ile fiilde aşikar olan ve böylece bilinen olarak, kulun imanı nispetince sıfat, esma ve ayet bakışımına göre teşbihtedir. Bu da abidin tevhid seyridir.

İman düzeyi olarak Müslimler iman-ı gaybide, müminler ise iman-ı şuhudide seyir ederler.

İman ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Şefaat

Af için vesile olmaya şefaat denir. Lakin şefaat kulun şevkat ve merhametinden dolayı Hakk’ın kuluna bağışlama hakkı vermesidir. Bu da kulun Hakk’tan aldığı nur...

Şefaat nedir?
Sözlük

Sükut Üzeri Murakabe

Sükut üzeri murakabe etmek üç durumda gerçekleşir. Bunlar: 1) Kişinin beklentisi üzeri murakabe edişi ki bu bir eylemsizlik durumudur. Bu biçimde murakabede, m...

Sükut Üzeri Murakabe nedir?
Sözlük

Ciraç

Seyr-ü seferde salikin ahiretini yaşadığı miraç sonucunda sebep ve vesileler dairesi olan eşyanın tabiatı üzeri neden ve sonuç ilişkilerinde Hakk’ı sıfat, esma ...

Ciraç nedir?
Sözlük

Nizam

Nizan, sıra, dizi, düzen, gereğine göre yapılmış kanun anlamına gelir. Ehli tarafından nizam, Hakk’ın kâinattı idare ve idame edişinde sünnetleri (yasaları) do...

Nizam nedir?
Sözlük

Sevap

İbadette gayretkar kulun çalışmasına karşılık ihsan edilen ilahi nimet ve lütuflardır....

Sevap nedir?
Sözlük

Bevâdih

Kulun kalbini ilham ve hâtır üzeri hadiseler veya hakikat bilgisi üzeri istila eden manâlara bevâdih denir. Bevâdihin kalbte vuku bulan, salikin her türlü kabzı...

Bevâdih nedir?
Sözlük

Tefekkür

Kulun, bilinmeyi isteyen Hakk’ı şevk veya aşk ile derin düşüncede düşünmesi eylemine tefekkür denir. Tefekkür, Hakk’a şevk ile âşık kulun, Hakk’ın varlığını ve...

Tefekkür nedir?
Sözlük

Şah-en Şah

Şah-en Şah, şahların şahı anlamında kullanılır. Bu makamdan kast, Hz. Allah-u Âlemin, Rabb-ül Âlemin nurları ile şahsının diriliğinin ahadiyetinde bulunuşudur....

Şah-en Şah nedir?
Sözlük

İmam

İmam önde olan, ileride olan, reis ve baş olan anlamına gelir. Merhamet nazarı ile müminlere ve insanlığa ol gösteren veliye imam denir. Lakin bu ehil muhabbet...

İmam nedir?
Sözlük

Üçler

Üçler, zamanının manevi bilgi kaynaklarıdır; Okyanuslardan sorumludurlar....

Üçler nedir?