Cihad nedir, Cihad ne demek?

Savaş da diyebileceğimiz cihad, kulun mücahedesinde feda-i nefs ve feda-i can düzeyinde, Hakk’a kavuşmak için ve dinine hizmet etmek için mücadele etmesine denir.

Cihad, cihad-ı sagir ve cihad-ı ekber olarak iki durumda görünür.

Cihad-ı sagir kulun hakka ve dinine düşman olanlarla yaptığı mücadeledir; cihad-ı ekber ise Hakk’a vuslat için kulun masivadan kurtulmak için kendi nefsi ile, nefsinin keyfi heva ve zann durumları ile mücadelesidir. Kulun Hakk’a vuslat için perdelerden kurtulması mücahedesinde bulunması da cihad-ı ekberdendir. Aslında bu iki durumda feda-i nefste kulun nefsinden feragat etmesi söz konusudur.

Cihad-ı ekberde kul ölmeden önce ölmekle feda-i nefste şehid olur. Cihad-ı sagirde ise kul ten elbisesinden kurtulmak ile feda-i canda şehid olur.

Âlimlerin kelamları ve kalemleri Hakk’ın hakikatini işaret eden kılıç misalidirler. Âlimlerin Hakk ve dinine kelam ve kalemleri ile, söz ve yazı ile mücahedede hizmet etmeleri de cihad-ı ekberdendir.

Bir hadiste “âlimlerin mürekkebi şehidlerin kanından efdaldir” denildiğini de hatırlatmak yerinde olur.

Cihad ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Rububiyet

Hakk Teâlâ’nın melâike tecellisi ile halk ettiklerini muhabbet sıfatları olan rabb, mevla, mürebbi, afv, adalet vb sıfatları ile ikame, idare ve idame edişine r...

Rububiyet nedir?
Sözlük

Deccal

Kıyametin başlangıç alametlerinin en büyüğü deccalın çıkışıdır. Deccal, decl sıfat kavramının mubalagalı faili olarak dindeki kıyamet alametlerinden olarak işa...

Deccal nedir?
Sözlük

Ev Edna

Ev edna aşağı ev anlamına gelir. Hakk’ın ahad olarak şahsının diriliği ile melâike tavrı olarak suretten kuldan ahlak tavırlarında bulunmasıdır. “Atarken sen a...

Ev Edna nedir?
Sözlük

Nefs-i Natıka

Nefs-i natıka, gönül olan insanın irade üzeri vechelenmesinin tavır hâllerinden dolayı kendisine verilen kavramsal bir sıfattır. İnsan bağlı olduğu meşreblerin...

Nefs-i Natıka nedir?
Sözlük

Murad

Hakk’ın kendi hususi muhabbeti ile kendine dilediği kullarına denir. Müridler de Hakk’ın muhabbeti sebebi ile Hakk’a muhabbet etmelerinden dolayı bir nevi mura...

Murad nedir?
Sözlük

Vahiy

Hakikate ve varoluşa ait söylevlerin, yaşama ait şerri kaidelerin ilahi düzeyde beyan edildiği Hakk Teâla’nın kelamına vahiy denir. Vahyin ilahi olmasının üç t...

Vahiy nedir?
Sözlük

Riyâzat

Bedende Hakk nurunun tecellisi, nefsin Allah’ın ahlakı ile ahlaklanması, aklın daha rahat tefekkür edebilmesi, nefsin riyada kırılarak Hakk’a rücu etmesi için b...

Riyâzat nedir?
Sözlük

Tasavvuf

İman dolu bir kalbe sahip kişinin ilahi aşk ve şevk ile arınma süreciyle beraber miraç ve ciraçta Hakk’a vuslat ettiği, bir ömür boyu seyr-ü seferde bulunarak s...

Tasavvuf nedir?
Sözlük

Farukiyet

Anlatılanlar dahilinde sünnetullahta ahlakullah üzeri Kur’anı yaşayarak, yaşamında hayrı ve şerri, hak ile batılı ayırd etmiş olarak gösteren doğruluk kitabı ol...

Farukiyet nedir?
Sözlük

Gavs

Gavs, yetişen mânasına gelir. Dünya işlerinin yürütülmesine memur olan ve müminlere manevi himmetleri ile sıkıntılarında yetişen, Hakk’ın kudret eli olan velile...

Gavs nedir?