Aşk nedir?

Aşk, kulun Hakk’ı, hikmeti üzeri ayet, sıfat, esmalar, hadis ve hadis-i kudsiler üzeri anlayabilmenin kavrayış kolaylığını sağlayan bir kuvvet açılımımız olarak, kulun manen Hakk’a yakinliğine araç melekesidir.

Aşk kimin nasibi ise o kişi Hakk’ı düşünmeye mecburdur. Çünkü aşk melekesi yalnızca Hakk’ın veçhelerinde zikrini bulur ve kulu huzura taşır. Kulun Hakk’a miraç etmesini sağlayan aracı melekedir.

Aşk, miraça yükselmenin; ciraçta ise Hakk’ı âlemlerde, hikmette müşahede etmenin de aracı melekesidir.

Bilinmek iradesinde bulunan Hakk’ın kuluna bilme iradesini verdiği bilmek melekesidir.

Aşk bir taraftan da kişinin Hakk’a tevekkülde râm olmasının sağlayan, insanın kul olmasının emir tecellisidir. Aşkı olmayanın Hakk’a hizmet düzeyinde ibadeti olamaz.

İlahi aşk imanın zirvesidir. İman aşk ile kemâlatını bulur. Ve aşk tasavvuftaki birçok iman ve müşahede hâlinin oluşmasını sağlar. Aşk birini buldu mu, aşığı sevdiğini bilmek cihetinde deha düzeyinde düşünceye sevk eder.

Hakk’ı kadri kıymetinde bilmek de aşk iledir.

Aşk miracın kimilerine göre Burak atı , kimilerine göre is Refref bineği olan melâikenin kulda meleke düzeyinde tecellisidir. Kimilerine göre de ciraçta Hakk’ı müşahede etmenin binek melekesidir.

Aşk ile tefekkürde olan kul, Hakk’ın kürsi-i âlâ’da tecellisi ile katından mâna vererek anlam bulmasının ilahi kelamına erer.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Aşk ne demek? Paylaşın:

Sözlük

İmanda Tazelenme

İmanda tazelenmei kulun kabz hâli sırasında gınâ’da iken Cenab’ı Hakk’ın kuluna himmet vermesi iledir. ...

Sözlük

Akıl

Aklı bağ kurma veya ilişkilendirme mânasına gelir. Farklı hususiyetleri, farklılıkları üzerinden ilişkilendirme sonucu fikir edinme veya görüş edinme eylem mel...

Sözlük

Bürhan

Bürhan kanıt, hüccet, delil anlamlarına gelir. Hakk’ı batıldan, gerçek olanı gerçek olmayandan ayıran akli delile bürhan denir. Bürhan akli olarak kalbi mutmain...

Sözlük

Sevap

İbadette gayretkar kulun çalışmasına karşılık ihsan edilen ilahi nimet ve lütuflardır....

Sözlük

Salât

Salât, Hakk’a ihsan sonucu yönelerek O’na rağbetle yapılan dua, zikir ve yalvarışa denir. Şeriatte salât, beş vakit Hakk’a yönelerek zikir ve dua ile Hakk’a ib...

Sözlük

İblis

İblis, Hakk’ın varlığına tamamen örtük, kendi nefsine zulüm edendir. Yalan libası (elbisesi) giyene iblis denildiği de olmuştur. Şeytanlık ahlaken üç temel üze...

Sözlük

Alp Erenler

Zulüme karşı kâli ve hâli mücadele ve cihad eden, bu sebeple de hicret eden savaşçı erenlere denir. Bu ehile Ebu Zer Gıffari (r.a.) ve Horasan erenleri güzel bi...

Sözlük

Kur’an

Bütün âlemlerin mertebeleri, hâlleri ve makamları ile zikredildiği, hak ile batılı birbirinden ayıran furkan oluşuyla hikmet üzeri okunan kitap olmasıyla insand...

Sözlük

Muvahhid

Muvahhid, Hakk’ın tekliğine ve birliğine iman ederek Hakk’ı hakkıyla bilen, istidadınca Hakk’ı esma-i hassı doğrultusunda fıtratı üzeri fiillerinde ahlakınca te...

Sözlük

Mücerredlik

Halis, saf ve katışıksız olmaktan kinaye tek başına, soyutlanarak yalnız olmaya mücerredlik denir. Bazı sufiler mücerredliği Hakk’ın tekliği sebebi ile teklikte...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.