Aşk nedir?

Aşk, kulun Hakk’ı, hikmeti üzeri ayet, sıfat, esmalar, hadis ve hadis-i kudsiler üzeri anlayabilmenin kavrayış kolaylığını sağlayan bir kuvvet açılımımız olarak, kulun manen Hakk’a yakinliğine araç melekesidir.

Aşk kimin nasibi ise o kişi Hakk’ı düşünmeye mecburdur. Çünkü aşk melekesi yalnızca Hakk’ın veçhelerinde zikrini bulur ve kulu huzura taşır. Kulun Hakk’a miraç etmesini sağlayan aracı melekedir.

Aşk, miraça yükselmenin; ciraçta ise Hakk’ı âlemlerde, hikmette müşahede etmenin de aracı melekesidir.

Bilinmek iradesinde bulunan Hakk’ın kuluna bilme iradesini verdiği bilmek melekesidir.

Aşk bir taraftan da kişinin Hakk’a tevekkülde râm olmasının sağlayan, insanın kul olmasının emir tecellisidir. Aşkı olmayanın Hakk’a hizmet düzeyinde ibadeti olamaz.

İlahi aşk imanın zirvesidir. İman aşk ile kemâlatını bulur. Ve aşk tasavvuftaki birçok iman ve müşahede hâlinin oluşmasını sağlar. Aşk birini buldu mu, aşığı sevdiğini bilmek cihetinde deha düzeyinde düşünceye sevk eder.

Hakk’ı kadri kıymetinde bilmek de aşk iledir.

Aşk miracın kimilerine göre Burak atı , kimilerine göre is Refref bineği olan melâikenin kulda meleke düzeyinde tecellisidir. Kimilerine göre de ciraçta Hakk’ı müşahede etmenin binek melekesidir.

Aşk ile tefekkürde olan kul, Hakk’ın kürsi-i âlâ’da tecellisi ile katından mâna vererek anlam bulmasının ilahi kelamına erer.

Sözlük

Kab-ı Kavseyn

İki yay arası anlamına gelir. Bundan kasıt, ulvi âlemlerin bekâsına yükselmiş kulun, geçmiş bütün mertebe süreçlerine ve gelecek bütün mertebe süreçlerine aşkın...

Kab-ı Kavseyn nedir?
Sözlük

Sezgi

Sezgi olmuşa, olana ve olacağa dair hususiyetlerden gayri iradi olarak içsel algılama düzeyinde feyz-i mukaddesten veya feyz-i akdesten gelen bilgi düzeyinde bu...

Sezgi nedir?
Sözlük

İrfan

İrfan, kulun kalbinde Hakk’ın nurani tecellisi sonucu bulduğu gerçeklik bilgisinde (hikmet bilgisi) bilmenin zevkinde olduğu hikmete vakıf olma kadim bilgisidir...

İrfan nedir?
Sözlük

Fakirlik

Dünya nimetlerinden yoksun, zaruri ihtiyaçlarını yerine getirmekte zorlanan insanlara fakir denir. Fakirlik halk tabiri ile “fakirlik ateşten gömlektir, giyene ...

Fakirlik nedir?
Sözlük

Resul

Haberci, elçi kitap ve şeriat sahibi peygamberin sıfat hâline resul denir. Resul kavramı her ne kadar yukarıda anlatılan mânada kullanılsa da, ilahi esmasının (...

Resul nedir?
Sözlük

Ahlak

Ahlak, hulkiyetle alakadar olarak, varlıkların fıtratları doğrultusunda varoluşları ve varoluşlarının fıtratları doğrultusunda mevcudiyetleri oranında varoluşsa...

Ahlak nedir?
Sözlük

Tenasuh

Tenasuh, ruhun başka bir bedene girmesi anlamında kullanılır. Ulema, “dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da onların bizden uzaklaştığı gibi biz de onlardan uzaklaşs...

Tenasuh nedir?
Sözlük

Veli

Veli sahip, malik, muhafaza eden anlamına gelir. Bu bağlamda veli Cenab’ı Hakk’ın sahiplenmesinde O’nun uluhiyet ve rububiyet sıfatlarının melikliğinde melâikes...

Veli nedir?
Sözlük

İlm-i Rasihun

Rasih temeli sağlam, sabit, kuvvetli, çok alim ve bilgili olan, dini bilgisi çok olan anlamlarına gelir. İlm-i rasihun, ilminde derinleşmiş, ilmine vakıf, hikm...

İlm-i Rasihun nedir?
Sözlük

Kabz

Kabz tutma, sıkma anlamına gelir. Kulun dünyevi ve manevi dertlerinden dolayı acı, eziyet sonucu sıkıntıda göğsünün daralması hâline kabz denir. Kabz ayrıca hât...

Kabz nedir?