Aşk nedir, Aşk ne demek?

Aşk, kulun Hakk’ı, hikmeti üzeri ayet, sıfat, esmalar, hadis ve hadis-i kudsiler üzeri anlayabilmenin kavrayış kolaylığını sağlayan bir kuvvet açılımımız olarak, kulun manen Hakk’a yakinliğine araç melekesidir.

Aşk kimin nasibi ise o kişi Hakk’ı düşünmeye mecburdur. Çünkü aşk melekesi yalnızca Hakk’ın veçhelerinde zikrini bulur ve kulu huzura taşır. Kulun Hakk’a miraç etmesini sağlayan aracı melekedir.

Aşk, miraça yükselmenin; ciraçta ise Hakk’ı âlemlerde, hikmette müşahede etmenin de aracı melekesidir.

Bilinmek iradesinde bulunan Hakk’ın kuluna bilme iradesini verdiği bilmek melekesidir.

Aşk bir taraftan da kişinin Hakk’a tevekkülde râm olmasının sağlayan, insanın kul olmasının emir tecellisidir. Aşkı olmayanın Hakk’a hizmet düzeyinde ibadeti olamaz.

İlahi aşk imanın zirvesidir. İman aşk ile kemâlatını bulur. Ve aşk tasavvuftaki birçok iman ve müşahede hâlinin oluşmasını sağlar. Aşk birini buldu mu, aşığı sevdiğini bilmek cihetinde deha düzeyinde düşünceye sevk eder.

Hakk’ı kadri kıymetinde bilmek de aşk iledir.

Aşk miracın kimilerine göre Burak atı , kimilerine göre is Refref bineği olan melâikenin kulda meleke düzeyinde tecellisidir. Kimilerine göre de ciraçta Hakk’ı müşahede etmenin binek melekesidir.

Aşk ile tefekkürde olan kul, Hakk’ın kürsi-i âlâ’da tecellisi ile katından mâna vererek anlam bulmasının ilahi kelamına erer.

Aşk ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Nebi

Nebi, nebe yani haberden kinaye ile haber veren veya getirene denir. Hakk’ın insanlığı kendisine davet etmesi lütfunda, uluhiyetine ve rububiyetine mazhar ettiğ...

Nebi nedir?
Sözlük

Keramet

İlm-i irfan ve ilm-i kudret nefesine ibadetler sonunda Hakk’ın da ihsan etmesi sonucunda gayretin karşılığı olarak verilen cennet nimetlerindendir. İlm-i irfan ...

Keramet nedir?
Sözlük

Deccal

Kıyametin başlangıç alametlerinin en büyüğü deccalın çıkışıdır. Deccal, decl sıfat kavramının mubalagalı faili olarak dindeki kıyamet alametlerinden olarak işa...

Deccal nedir?
Sözlük

İlim İrfan Nefesi

Veli kulundan nuru ile tecelli eden Hakk’ın nurunun melâike tavırları olarak beliren doğuşat ve muhabbet usulünde, sohbet sofrası açması ile veli kuluna verdiği...

İlim İrfan Nefesi nedir?
Sözlük

Dem

Dem, her hangi bir durum üzeri bulunmaya, vakit geçirmeye, uğraşta olunmaya ve karşılıklı ilişki sonucu olay ve olguların tekamülünde değişimde olmaya dem denir...

Dem nedir?
Sözlük

Nefs Mertebeleri

Kulun tarike girmeden önceki nefs durumu ile girdikten sonraki nefs durumlarını erenler meretebe olarak sınıflandırırlar. 1) Nefs-i emmare: emmare emreden, zor...

Nefs Mertebeleri nedir?
Sözlük

İhlas

İhlas (hulûs), halis samimiyet üzeri riyasız olarak içten olmak hâlidir. İhlas varlığı itibarıyla Hakk’ın kulunda kendisi ile arasında sır kıldığı melekedir. B...

İhlas nedir?
Sözlük

Ta-i Mekan

Veli kulun bir mekandan başka bir mekana olguları veya kendini taşıyabilme nimetine ta-i makan denir....

Ta-i Mekan nedir?
Sözlük

Niyet

Kulun kıble edindiği Hakk’a, bütün amellerinde Hakk için olması fikri ile sireten yöneliş durumudur....

Niyet nedir?
Sözlük

Peygamberler

Peygamberler, bulundukları mertebenin melâikelerinin kendi üzerlerinde meleke oluşlarının ve bu meleke hâli üzeri insanın Hakk’a yükselişinin basamakları olarak...

Peygamberler nedir?