Muhabbetullah nedir, Muhabbetullah ne demek?

Tecelli-i berki ve bütün yakinlik makamlarında kul, Hakk’ın varlık seyrini her hangi bir ilahi tavrı üzeri müşahede edebilir. Lakin tecelli-i zati üzeri devamlı, Hakk’ı âlemlere Aliyy olarak müşahede eden bir kul imanının zirvesinde (aşk-ı ilahi) Hakk’ın muhabbetinde bulunarak O’nunla daim hikmet sohbetindedir. Bu da muhabbetullaha ermektir.

Kıblesi Hakk olan kulun, Allah’ı niyette istikamet edinerek O’nun bilinme iradesi, halife yaratma iradesi ve kendisine hizmet edilmesi iradelerinin yerini bulması için O’na hizmet için, O’nu bilmek için, O’na kavuşarak O’nu yaşamak için ve sadece O’nun için ihlâs ile amelde bulunarak, O’na aidiyette hep O’na rücu ederek O’nunla, O’ndan olarak, O’nun varlığında O’na ermek seyrinin sonucudur muhabbetullaha ermek. Bu da tevhidin düşünce prensiplerinin yaşamda ilkesel düzeyde deneyimde yaşanmasıdır.

Tevhid, Hakk’ın bilinme iradesinin sonucu olarak Hakk’ı bilmek yönü ile aklen tefekkürde, Hakk’a ibadet (hizmet) etme iradesinin sonucu olarak iradede ilkesel bakışımda tevekkülde, insanın halifetullah olması iradesinin sonucu olarak da, insandan Hakk’ın sıfat, esma ve ayet tecellisi ile de yaşamda gerçekleşir.

Muhabbetullah ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Levh-i Mahfuz

Levh-i mahfuz korunmuş levhalar anlamına gelir. Bütün mevcudatın kader ve kazasının belirlenmiş olduğu korunmuş levhalar hakkında da bir çok görüş oluşmuştur. ...

Levh-i Mahfuz nedir?
Sözlük

Kapı

Kapı, Hakk’a varmak için ve Hakk’ın tecellisinde zuhûruna vesile olan her türlü berzah durumudur. ...

Kapı nedir?
Sözlük

Havass İlmi

Havass hassalar, keyfiyetler ve hususiyetler anlamına gelir. Tasavvufta ilim olarak havass, manevi tesir için uzlet, riyazat veya i’tikafta okunan esma, ayet v...

Havass İlmi nedir?
Sözlük

Fark-ı Sânî

Sânî ikinci anlamına gelir. Fark-ı sânî talibin iman-ı şuhudide Hakk’ı ayn-el yakin ve Hakk-el yakin müşahede edişine denir. ...

Fark-ı Sânî nedir?
Sözlük

Musâhib

Birlikte bulunan sohbet eden arkadaşlara musâhib denir. Musâhiblik sahiplenmeden kinayedir. Bu sebepten dolayı musâhip, ihvan olan, bir birlerinin kardeşi olan,...

Musâhib nedir?
Sözlük

Rücu

Geri dönme mânasına gelen rücu, sufilerin günah ve masivadan tövbe ederek Hakk’a yönelişleri için kullandıkları bir kavramdır. Rücu tövbenin niyet hâlidir....

Rücu nedir?
Sözlük

Tövbe (Tevbe)

Kulun işlediği günah ve yaşadığı masiva durumlarından, pişmanlık üzeri niyette Hakk’a rücu etmesi amelde işlediği günah ve masivalara dönmemek için azm etmesine...

Tövbe (Tevbe) nedir?
Sözlük

Kırklar

Kırklar, zamanının insanlık içindeki ahlak direkleridirler. Rivayetlere göre on sekiz veya yirmi tanesi kadın erenlerdendir....

Kırklar nedir?
Sözlük

Müceddid

Müceddid yenileyen, yenileyici anlamına gelir. Her yüz senede bir gelen mücahidlere de müceddid denilse de müceddidler, Hakk’ın takdiri ile her dört yüz senede...

Müceddid nedir?
Sözlük

Ayet-ül Kübra

İnsan, yukarıda anlatılanlar doğrultusunda söylenecek olursa eğer, Hakk’ın bu âlemde tecelli ederek zuhura (görünüre) geldiği kudretinin icad aynasıdır. Kudret...

Ayet-ül Kübra nedir?