Muhabbetullah nedir, Muhabbetullah ne demek?

Tecelli-i berki ve bütün yakinlik makamlarında kul, Hakk’ın varlık seyrini her hangi bir ilahi tavrı üzeri müşahede edebilir. Lakin tecelli-i zati üzeri devamlı, Hakk’ı âlemlere Aliyy olarak müşahede eden bir kul imanının zirvesinde (aşk-ı ilahi) Hakk’ın muhabbetinde bulunarak O’nunla daim hikmet sohbetindedir. Bu da muhabbetullaha ermektir.

Kıblesi Hakk olan kulun, Allah’ı niyette istikamet edinerek O’nun bilinme iradesi, halife yaratma iradesi ve kendisine hizmet edilmesi iradelerinin yerini bulması için O’na hizmet için, O’nu bilmek için, O’na kavuşarak O’nu yaşamak için ve sadece O’nun için ihlâs ile amelde bulunarak, O’na aidiyette hep O’na rücu ederek O’nunla, O’ndan olarak, O’nun varlığında O’na ermek seyrinin sonucudur muhabbetullaha ermek. Bu da tevhidin düşünce prensiplerinin yaşamda ilkesel düzeyde deneyimde yaşanmasıdır.

Tevhid, Hakk’ın bilinme iradesinin sonucu olarak Hakk’ı bilmek yönü ile aklen tefekkürde, Hakk’a ibadet (hizmet) etme iradesinin sonucu olarak iradede ilkesel bakışımda tevekkülde, insanın halifetullah olması iradesinin sonucu olarak da, insandan Hakk’ın sıfat, esma ve ayet tecellisi ile de yaşamda gerçekleşir.

Muhabbetullah ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Bereket

Bereket bolluk, çokluk anlamına gelir. Tasavvuf ehli bereket silsilesi üzeri el tutma ile silsileden gelen feyz bolluğunun pirden, pirin muhabbeti coşkunluğund...

Bereket nedir?
Sözlük

Nücema

Necim yıldız anlamına gelir. Dinin nüceması dinin yıldızları olarak, dine imam düzeyinde hizmetleri ile, hizmetlerinde Hakk’ı bulan velayet ehline denir. Bu eh...

Nücema nedir?
Sözlük

Hz. Hızır

Varlığının meçhuliyeti gaybi olan, âlemlerde gavs hükmünde insanlığa hizmet eden ruhaniye Hz. Hızır denir. Hz. Hızır’ın en büyük özelliği, sebep-vesile dairesin...

Hz. Hızır nedir?
Sözlük

Arş-ı Alâ

Maddenin oluşumuna sebep ikame, idare ve idame edildiği İsrafil, Cebrail, Mikail ve Azrail meleklerinin bulunduğu gök katı ve bu gök katına içkin, bize dışsal v...

Arş-ı Alâ nedir?
Sözlük

Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair

İslam düşünce tarihinde evvela siyasi düzeyde daha sonra ise zevki düzeyde Kur’an’ı kerîm’in hâlik ya da mahluk olması üzerine bir çok görüş bildirilmiştir. Lak...

Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair nedir?
Sözlük

Halvet - Celvet

Salikin halktan uzaklaşarak tek başına yalnızlıkta Hakk ile olması doğrultusunda riyazat ve i’tikâfta ihlas ile mücahede etmesi sonucunda Hakk nurunun tecellisi...

Halvet - Celvet nedir?
Sözlük

İlm-i Rasihun

Rasih temeli sağlam, sabit, kuvvetli, çok alim ve bilgili olan, dini bilgisi çok olan anlamlarına gelir. İlm-i rasihun, ilminde derinleşmiş, ilmine vakıf, hikm...

İlm-i Rasihun nedir?
Sözlük

Mücadele

Salikin kendi nefsinin heva ve zanları üzeri Hakk’a tevhid üzeri yaşaması ile vuslatına engel, imtahan teşkil eden her türlü olay ve olguyu bırakma, savma ve on...

Mücadele nedir?
Sözlük

İblis

İblis, Hakk’ın varlığına tamamen örtük, kendi nefsine zulüm edendir. Yalan libası (elbisesi) giyene iblis denildiği de olmuştur. Şeytanlık ahlaken üç temel üze...

İblis nedir?
Sözlük

Cûd (Cömertlik)

Cûd eli açık, ihtiyaçlı olanlara yardım etme anlamını taşır. Cûd, açlık, yoksulluk ve her türlü yoksunluk gibi durumlarda olana, ihtiyaçlı olanın ihtiyacını on...

Cûd (Cömertlik) nedir?