Muhabbetullah nedir?

Tecelli-i berki ve bütün yakinlik makamlarında kul, Hakk’ın varlık seyrini her hangi bir ilahi tavrı üzeri müşahede edebilir. Lakin tecelli-i zati üzeri devamlı, Hakk’ı âlemlere Aliyy olarak müşahede eden bir kul imanının zirvesinde (aşk-ı ilahi) Hakk’ın muhabbetinde bulunarak O’nunla daim hikmet sohbetindedir. Bu da muhabbetullaha ermektir.

Kıblesi Hakk olan kulun, Allah’ı niyette istikamet edinerek O’nun bilinme iradesi, halife yaratma iradesi ve kendisine hizmet edilmesi iradelerinin yerini bulması için O’na hizmet için, O’nu bilmek için, O’na kavuşarak O’nu yaşamak için ve sadece O’nun için ihlâs ile amelde bulunarak, O’na aidiyette hep O’na rücu ederek O’nunla, O’ndan olarak, O’nun varlığında O’na ermek seyrinin sonucudur muhabbetullaha ermek. Bu da tevhidin düşünce prensiplerinin yaşamda ilkesel düzeyde deneyimde yaşanmasıdır.

Tevhid, Hakk’ın bilinme iradesinin sonucu olarak Hakk’ı bilmek yönü ile aklen tefekkürde, Hakk’a ibadet (hizmet) etme iradesinin sonucu olarak iradede ilkesel bakışımda tevekkülde, insanın halifetullah olması iradesinin sonucu olarak da, insandan Hakk’ın sıfat, esma ve ayet tecellisi ile de yaşamda gerçekleşir.

Sözlük

Niyet

Kulun kıble edindiği Hakk’a, bütün amellerinde Hakk için olması fikri ile sireten yöneliş durumudur....

Niyet nedir?
Sözlük

Kalb

Bütünsellik arz eden halkiyetinde iç ve dış gökler insanın kalb oluşunda cem’ olurlar. Aslında insan denilen mevcud, halk edildiği bütün meşreblere içkin karakt...

Kalb nedir?
Sözlük

Halkiyet

Halık, evveliyatında mevcudiyeti bulunmayan, varlığı yokluk (adem) hükmünde olan yani evveliyatı olmayan varları mevcuda mümkinler olarak getiren yaratıcı anlam...

Halkiyet nedir?
Sözlük

Fakirlik

Dünya nimetlerinden yoksun, zaruri ihtiyaçlarını yerine getirmekte zorlanan insanlara fakir denir. Fakirlik halk tabiri ile “fakirlik ateşten gömlektir, giyene ...

Fakirlik nedir?
Sözlük

Feyz (Füyûz)

Feyz bereket, bolluk, kerem, ikram, ihsan anlamına gelir. Sufile için feyz, Hakk’ın ihsan ettiği ilim, irfan bereketidir. Kul Hakk’ın nurani tecellisi ile anca...

Feyz (Füyûz) nedir?
Sözlük

İllet

İllet esas sebep, vesile, hastalık, maraz anlamlarına gelir. Genelde mutasavvıflar illet kavramını, hikmetine bağlı olarak olay ve olguların sebep ve vesileler...

İllet nedir?
Sözlük

Fenâ Seyri

Fenâ seyrinde kul, kulluk perdesinde Rabb-ül Âlemin’in vahidiyet seyri üzeri hakikati, kendisi ve âlemlerde müşahedededir. Ehlince fenâ seyri, kötü ahlaktan yan...

Fenâ Seyri nedir?
Sözlük

Razı

Hoşnut olmak ve hoşnutluğunda itâat etmek anlamını taşır. Tasavvufta razı olmak Hakk’tan razı olmak ve Hakk’ın kulundan azı olması için kullanılır. Kulun Hakk’ı...

Razı nedir?
Sözlük

Şe’n (Tavır)

Her şey Hakk’ın tecellisindeki varlık seyri biçimleridir. Hakkın varlık seyrinde melâikeleri üzeri sıfat, esma ve ayet biçimlenişlerinde tavırlarda Her şey Hakk...

Şe’n (Tavır) nedir?
Sözlük

Rücu

Yöneliş de diyebileceğimiz rücu, iman ile Hakk’a yöneliştir. Bu yöneliş bir nevi aslına dönüş olarak tövbedir. Kulun başına gelen yaşadığı her türlü olay ve ol...

Rücu nedir?