Muhabbetullah nedir?

Tecelli-i berki ve bütün yakinlik makamlarında kul, Hakk’ın varlık seyrini her hangi bir ilahi tavrı üzeri müşahede edebilir. Lakin tecelli-i zati üzeri devamlı, Hakk’ı âlemlere Aliyy olarak müşahede eden bir kul imanının zirvesinde (aşk-ı ilahi) Hakk’ın muhabbetinde bulunarak O’nunla daim hikmet sohbetindedir. Bu da muhabbetullaha ermektir.

Kıblesi Hakk olan kulun, Allah’ı niyette istikamet edinerek O’nun bilinme iradesi, halife yaratma iradesi ve kendisine hizmet edilmesi iradelerinin yerini bulması için O’na hizmet için, O’nu bilmek için, O’na kavuşarak O’nu yaşamak için ve sadece O’nun için ihlâs ile amelde bulunarak, O’na aidiyette hep O’na rücu ederek O’nunla, O’ndan olarak, O’nun varlığında O’na ermek seyrinin sonucudur muhabbetullaha ermek. Bu da tevhidin düşünce prensiplerinin yaşamda ilkesel düzeyde deneyimde yaşanmasıdır.

Tevhid, Hakk’ın bilinme iradesinin sonucu olarak Hakk’ı bilmek yönü ile aklen tefekkürde, Hakk’a ibadet (hizmet) etme iradesinin sonucu olarak iradede ilkesel bakışımda tevekkülde, insanın halifetullah olması iradesinin sonucu olarak da, insandan Hakk’ın sıfat, esma ve ayet tecellisi ile de yaşamda gerçekleşir.

Sözlük

Perde

Kulun yaratılışı icabı kulluk örtüsünde Hakk ile arasında nurdan ve zulmetten Hakk’a örtünmesine sebep çokluk seyrinin tamamına perde denir. Perdeler kulun kull...

Perde nedir?
Sözlük

Biat

Hakk’a olan iman bağlılığı doğrultusunda, bir mürşid-i kâmile tabî olmaya biat denir. Biat talibin mürşid-i kâmile ikrarıdır. Biat etmeye “Allah’ın eli onların ...

Biat nedir?
Sözlük

Menkıbe (Mit)

Hakk’ı müşahedenin başı tefekkürdür. Tasavvufta tefekkürün temelini kıssalar ve menkıbeler (mitler) oluşturur. Mitlerin talip kulun anlayışına yardımcı olması,...

Menkıbe (Mit) nedir?
Sözlük

Şükür

Hakk’ın kuluna verdiği minetlere karşı kulun memnunluk hâli üzeri Hakk’a minnet hissiyatı ile şükranda bulunması şükürdür. Şükür, Hakk’ın verdiği maddi ve manev...

Şükür nedir?
Sözlük

Tâat

Tâat, Hakk’ın iradesine itâat etme durumudur. Tâat ehli sebat ve sabır ehlidir. Bu ehil Hakk’ın her türlü emir ve yasaklarına takva ile uyar. Tâat ehlinin husu...

Tâat nedir?
Sözlük

Vahded-i Vücud

Vahdet-i vücud varlık birliği anlamına gelir. Hakk’ın mevcudat üzerinde varlığı ile tecelli ederek zuhura geldiği anlamı üzeri kullanılır. Vahdet-i vücud ehli,...

Vahded-i Vücud nedir?
Sözlük

Bereket

Bereket bolluk, çokluk anlamına gelir. Tasavvuf ehli bereket silsilesi üzeri el tutma ile silsileden gelen feyz bolluğunun pirden, pirin muhabbeti coşkunluğund...

Bereket nedir?
Sözlük

Kemâlat

Kemâl olgunluk, erginlik anlamlarına gelir. Kemâlat, olgunlaşmanın sonucu olan mükemmelik anlamında kullanılır. Ehil için kemâlat sufinin sufinin fıtratı gereğ...

Kemâlat nedir?
Sözlük

Feyz-i Mukaddes

Sufilerin, kâinattaki feleklerin döngüsü üzerinden Hakk’ın sebep ve vesileler dairesinde tecellisi seyrinin ilm-i huzuride belirmesi ile ciraç seyrinde bulunuşl...

Feyz-i Mukaddes nedir?
Sözlük

Peygamberler ve Melekeler

Küre-i arzda cemaddan cinlere kadar ne varsa insan ahlakında insanın halkiyetinde cem’ edilmiştir. İnsan bu cem’ edilişin halk tarafının dahilinde ulvi tarafı o...

Peygamberler ve Melekeler nedir?