Şiir ve Kur’andaki Şiirsel Anlatım nedir?

Şiir, duygularımız üzerinden hâllerimizi muhatab alan hoş, vezin ve kafiye tertipli manzumelere (ölçülü, mizanlı olan söz) denir. Şiir söyleyene ise şair denir.

Şiir sözlü kültürlerde, insanı maneviyatı ile en çok etkileyen sözlü anlatımlardandır. Yazı temelli kültürlerde ise sözlü anlatımın estetiği olarak edebiyatın sanat tarafıdır. Şiir ve şiirsellikte temel ilke, anlatılmak istenen, yaşanan olay ve olguyu mantıktan daha çok duygu temelli, kalbe hitab biçiminde söylevde sunarak anlaşılmasını sağlamaktır.

Bu durumda şiirsellikte anlatılmak istenen misalli, kinayeli ve vurgulu olarak biçimlenirken vezin ve kafiyedeki tertiplenişte ise muhatab alınanın duygusal etkilenişi üzeri anlatılana dikkat çekilerek anlatılmak istenen durumun anlaşılması sağlanır. Bu da telepatinin en aşağı seviyesi durumunda anlatılmak istenenin anlaşılmasıdır. Bu bağlamda da şiir, kişinin kendisini anlatma biçiminden daha çok telepatik düzeyde anlatılmak istenenin anlaşılmasının sunum yöntemidir. Bu da bilgi-bilimsel temelde incelenmesi gereken şiirin, insanın öğrenim sürecinin bir aşaması olduğuna işarettir.

Kişilerin Hakk ve O’nun hakikatini inkar ettiği, ayrıca gerçekliği olmayan yalan olan hâller üzeri şiirsel anlatımda bulunuşu Kur’anda, ilahiyat açısından kabul edilmeyen şairlik durumu olarak yer edinir; lakin bu şiirin haram olduğu anlamına gelmez çünkü şiir insanlığın öğrenim sürecinin temel taşlarındandır. Bu sebepten dolayı Kur’anın kendisi Arabça şiirsel bir üslupta tecvidli olarak tertil ile okunur.

Sözlük

Aşkın

Aşkın kavramı felsefede kullanılan, tasavvufta kulanılmayan bir kavramdır. Lakin tasavvufta tanzih ve teşbih görüşünün temel taşı esma düzeyinde Hakk’ı işaretti...

Aşkın nedir?
Sözlük

Muvahhid

Muvahhid, Hakk’ın tekliğine ve birliğine iman ederek Hakk’ı hakkıyla bilen, istidadınca Hakk’ı esma-i hassı doğrultusunda fıtratı üzeri fiillerinde ahlakınca te...

Muvahhid nedir?
Sözlük

Feda-i Can

Kulun Hakk için, O’nun dini ve sevdikleri için kendi canından muhabbetle feragat edişine feda-i can denir. Feda-i nefs ve feda-i candaki temel durum feragat etm...

Feda-i Can nedir?
Sözlük

İdealar

İdealar her ne kadar felsefi bir konu olsa da Plato’nun idealar görüşü mutasavvıfların ilgi konusu olmuştur. Zaten idealar bahsi sebebiyle ehli keşif mutasavvıf...

İdealar nedir?
Sözlük

Murâkabe

Kulun ibadetinin sonucu olarak muhâdaradaki sükûn ve huzur hâli ile iradi olarak dilediği bir mevzuda veya gayri iradi olarak Hakk’ı ve Hakk’ı gözlemesinin medi...

Murâkabe nedir?
Sözlük

Beş Yüz Elliler

Abidler, zahidler ve ahlak ehlinden oluşan velilerdir. ...

Beş Yüz Elliler nedir?
Sözlük

İmtihan

İmtihan denemek ve tecrübe etmek anlamındadır. Sufi dilinde imtihan Hakk’a iman eden kulun, iman etmesi sebebiyle imanındaki kararlılığın dertler ve hile-i rab...

İmtihan nedir?
Sözlük

Yakinlikte Müşahede Mertebeleri

Yakinlikte müşahede bulma seyri mümin bir kul için ilm-el yakin ile iman-ı gaybide başlar; ayn-el yakin ve hak-el yakin olarak iman-ı şuhudide devam eder. 1) İl...

Yakinlikte Müşahede Mertebeleri nedir?
Sözlük

Üç Yüz Altmış Altılar

İnsan bedenindeki nurani kapıların temsilcileri olarak, her kapıyı ayrı ayrı temsil eden erenlerdir....

Üç Yüz Altmış Altılar nedir?
Sözlük

Tecvid

Tecvid, cevdetten kinaye bir şeyi güzel ve kusursuz yapmak anlamına gelir. Kur’anda tecvid ise Kur’anın Arapça imla kurallarına göre usulüne uygun, güzel ve mü...

Tecvid nedir?