Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair nedir, Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair ne demek?

İslam düşünce tarihinde evvela siyasi düzeyde daha sonra ise zevki düzeyde Kur’an’ı kerîm’in hâlik ya da mahluk olması üzerine bir çok görüş bildirilmiştir. Lakin bu konu kanaatimce tam kemâli ile İslam düşünce tarihinde irdelenmemiştir. Bu konuyu bir nebze irdelememiz yerinde olur.

Kur’an, ayet ayet belirli zaman dilimlerinde inzal oluşu ile beraber musafta toparlanışıyla mahluk sıfatı üzeri varlık bulmuştur. Kur’an’ın mahluk oluşu musaf olma düzeyinde kabul edilebilinir.

Kur’an’ın Hâlik oluşu ise Hakk kelamı olan Kur’an’ın, ilahi kelam düzeyinde kadim oluşuyla zamana aşkınsallığı ile ilkesel olarak eril olması sebebi ile Hz. Hakk’ın yaratıcılık düzeyinde insan üzerinde ilkesel değişimine sebebiyet vermesiyle Hakk’ın Kur’an kadim oluşu üzerinden hâlik vasfına bürünmesiyledir. Zaten Kur’an, yaşamda okunuşu ile beraber insanı ilahi düzeyde yaratılış sürecine koyar. Ve Kur’an ilkesel düzeyde değişmez olan ve insanın ilahi düzeyde değişmesine kaynak olan ayetleri ile Hakk’ın hâlik olarak insana manevi düzeyde yaratış bahşetmesi ile hâliktir. Lakin Cenab’ı Hakk’ın kelamının bir tavrı olarak icadı olması sebebi ile Kur’an kelam düzeyinde mahluktur, Hakk’ın kelamda hâlik oluşu düzeyinde bize hâlik olan Hakk’ı imler. Bu sebepten dolayı Kur’an Hâlık’ı imleyen mümkinat düzeyinde bulunur. Hususen de belirtmek gerekir ki Kur’an kadim oluşu ile hâliktendir, bu sebepten dolayı yorum düzeyinde üzerinden tahrifatına meyil etmemek gerekir. Çünkü Kur’anı, Allah’ın Hâlik olarak ayet ayet tecellisi üzeri yaşamda bizleri halkedilişi üzeri okumak onun kadim olmasındandır. Bu bağlamda Kur’an kadim oluşu ile her zamanın kitabıdır. Allah’ın Hâlik sıfatı doğrultusunda Kur’anı yaşamda, yaşadıklarımızı ise Kur’anda görebiliriz.

Kur’an’ın hâlik olması kadimliği ile beraber bu biçimde ele alınmalıdır. Bununla beraber, Kur’an bütün varlık mertebelerinin, makamlarının ve Hakk’ın varlıksal tavırlarının toparlanışı olarak kendinde, hitap-muhatap ilişkisinde bulunan şahsı olan Allah’ı bizlere kelam sıfatında imler. Bu düzeyde Kur’an mahluk gibi görünse de, iman ile Kur’an’ı okuyan kişi üzerinde Hakk’ın, Kur’an üzeri hitap-muhatap ilişkisinde olarak ilahi kelamda bulunması sebebi ile Kur’an, bütün varlık mertebelerinin hakikati olan Allah’ı kelamda hâlık olması düzeyinden bize imler. Çünkü Kur’an’ı ilahi kelamda olarak kulu üzerinde bütün varlık mertebelerinin şahsı olarak makam makam, mertebe mertebe bütün varlık tavırları ile Kürsi-ü Alâ olan beyin üzerinden gönlümüzde hâlık olarak okuyan Allah’tır.

Kur’an’ın mahluk, hâlik ve Allah oluşu üzerine bir çok anlamlandırmalarda bulunabiliriz. Lakin bu fakirin belirtmek istediği, Kur’anın Cenab’ı Hakk’ın varlık mertebeleri düzeyinde ele alınması gerektiğidir. Bunun dışında sadece Kur’an mahluktur, Kur’an hâliktir, Kur’an Allah’tır söylevleri fazla bir anlam ifade etmez.

Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Vahdet-i Şuhud

Vahdet-i Şuhud birliğe şahid olma anlamına gelir. Aslında ise mevcudattaki vahdette Hakk’ın varlık tavırlarına şahid olma anlamında kullanılır. Bu bağlamda şuh...

Vahdet-i Şuhud nedir?
Sözlük

Vakt

İçinde bulunduğumuz an’a vakt denir. Olay ve olguların oluşum zamanlarının sürecine de vakit denir . Vakit varlığı ile soyut, eşyanın varlığı ile mümkün olan me...

Vakt nedir?
Sözlük

Mümkin-i Vücud

Mevcudiyeti ile sınırlı ve varlığı ile kalıcı olmayan, kaderde var oluşu ile mümkin olan varoluşlara surette vücud sıfatlarını işareten mümkin-i vücud denilmişt...

Mümkin-i Vücud nedir?
Sözlük

Murad

Hakk’ın kendi hususi muhabbeti ile kendine dilediği kullarına denir. Müridler de Hakk’ın muhabbeti sebebi ile Hakk’a muhabbet etmelerinden dolayı bir nevi mura...

Murad nedir?
Sözlük

Fark-ı Evvel

Kulun bir pire biat etmeden önceki iman-ı gaybi düzeyindeki imanı ile ilmen yakin Hakk’ın varlığına iman edişi hâline denir. Böylesi bir durumda kul doğrudadır...

Fark-ı Evvel nedir?
Sözlük

Resul

Haberci, elçi kitap ve şeriat sahibi peygamberin sıfat hâline resul denir. Resul kavramı her ne kadar yukarıda anlatılan mânada kullanılsa da, ilahi esmasının (...

Resul nedir?
Sözlük

Deccal

Kıyametin başlangıç alametlerinin en büyüğü deccalın çıkışıdır. Deccal, decl sıfat kavramının mubalagalı faili olarak dindeki kıyamet alametlerinden olarak işa...

Deccal nedir?
Sözlük

İlm-i Huzuri

İlm-i huzuri, başta ebeveynlerden, yaşamda ise öğrenme melekesi ile başta ebeveynlerle süreçte ise mevcudattaki her türlü öğrenim ve eğitim sonucu olarak edindi...

İlm-i Huzuri nedir?
Sözlük

Zi’n Nureyn

Burada hususen sıddikiyet ve velayetin farklı hâlleri üzeri cem’ edildiği zi’n nureyn mertebesine deyineceğim. Can ve mallarını Hakk’a hizmet için Hakk’a muhab...

Zi’n Nureyn nedir?
Sözlük

Biat

Hakk’a olan iman bağlılığı doğrultusunda, bir mürşid-i kâmile tabî olmaya biat denir. Biat talibin mürşid-i kâmile ikrarıdır. Biat etmeye “Allah’ın eli onların ...

Biat nedir?