Gönülde Halk Ediliş nedir, Gönülde Halk Ediliş ne demek?

Gönülde insanın halk edilişi, bedensel halk edilişinden sanra nurani düzeyde halk edilişidir.

İnsan, eşya üzerinden oluşan bilinci ile böylesi halk edilişine örtük, üzerinde şerri niyet ve amelleri sonucu oluşan melâike yoğunluğunda hakikate örtünmenin “kirliliğinde” küre-i arzda her an halk edilir.

Hz. Resul-ü ekrem efendimiz, “Ne üzeri ölürseniz, o şey ile haşrolunursunuz” buyurmaktadırlar. Kimisi, Hakk’a gafil dünyada şerr üzeri dünya ile ölür; şerr ile halk edilir. Kimisi ise Hakk’ın nurani tecellisi ile, O’nun kudret nefesi olan nefs-i ruhunda, mevcudiyetlerinden feragat etmenin ölümüyle O’nunla dirilir; O’nun lütfu ile velayet nimetlerinde nasiplenerek haşr olur.

Kulun Hakk’a olan imanı doğrultusunda, feda-i can ve feda-i nefs ile hayırda, mevcudiyetinde fenâ bularak ölmesi, hayır üzeri kudsiyette Hakk ile dirilmesidir, bu da kulun gönülde melâike yoğunluğunda hayır üzeri halkedilişidir.

Küre-i arzda, bedenin bize rahim oluşunda, küçük bir incir tohumu misali edindiğimiz melâike yoğunluğu ile gönülde halk edilerek devasa ve kuşatıcı bir âlemde (iç âlemler) varoluruz.

Bu sebepten dolayı yaşadığımız her şeye salih niyet ve amel üzeri dikkat etmemiz gerekir, gönülde halk edilişimizin akibeti hayır olsun diye.

Her an öldüren ve her an öldürdüğü sıfat üzeri dirilten Allah’a hamd-ü senalar olsun.

Gönülde Halk Ediliş ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Ev Edna

Ev edna aşağı ev anlamına gelir. Hakk’ın ahad olarak şahsının diriliği ile melâike tavrı olarak suretten kuldan ahlak tavırlarında bulunmasıdır. “Atarken sen a...

Ev Edna nedir?
Sözlük

Huruf-u Mukatta

Mukatta, bitişik olmayan, ayrı anlamına gelir. Huruf-u mukatta ayetlerden harf olma düzeyinde bağımsız olarak, içerdikleri anlam itibarıyla ayetlerle bağıntılı ...

Huruf-u Mukatta nedir?
Sözlük

Vera

Vera, fark melekesinin kuvveti oranında sufinin vicdan melekesi neticesinde Hakk’a ulaşmaya engel her türlü şüpheli ve bilmediği olay ve olgudan çekinmesine seb...

Vera nedir?
Sözlük

Neş’e

Hikmet üzeri kulun Hakk’ı irfanı ile müşahede etmesinin huzur hâlinden sonraki sevinç hâlidir. İrfan sonucunda hakikat bilgisi üzeri hikmette bilmek, başka bir ...

Neş’e nedir?
Sözlük

Reca

Reca umut etmek anlamını taşır. Kul her ne kadar duanın kabul edilmesi recasında bulunsa da kimi velayet ehli veliler için dua edenin kendi nefsi için taleplerd...

Reca nedir?
Sözlük

Nefs-i Natıka

Nefs-i natıka, gönül olan insanın irade üzeri vechelenmesinin tavır hâllerinden dolayı kendisine verilen kavramsal bir sıfattır. İnsan bağlı olduğu meşreblerin...

Nefs-i Natıka nedir?
Sözlük

Ahlak-ı Hamid

Ahlak-ı Hamid “Sen üstün ahlak üzerisin” ayetinde belirtilen resulullah ahlakına denir. Resuller Allah’ın ahlakı üzeri O’nun iradesi doğrultusunda yaşadıkları ...

Ahlak-ı Hamid nedir?
Sözlük

Fırat’ta Altın Dağın Çıkışı

Salik, yukarıda anlatılan kıyamet alametlerinin sonucunda nefsinde keramet-vaki hadiselerle karşılaşır. Bu da nefsin irade ırmağı olan sembolü üzeri Fırat ırmağ...

Fırat’ta Altın Dağın Çıkışı nedir?
Sözlük

Vakf

Karşılığını beklemeden yalnızca Hakk’a hizmet için servetini hayır yolunda bağış edilmesine denir....

Vakf nedir?
Sözlük

Kadim

Lügat tanımı ile kadim; eski, eski zaman, öncelikli olan, başlangıcı bilinmeyen anlamlarında kullanılır. Kadim kavramı içeriği aynı harf kökenlerinden türemiş o...

Kadim nedir?