Gönülde Halk Ediliş nedir, Gönülde Halk Ediliş ne demek?

Gönülde insanın halk edilişi, bedensel halk edilişinden sanra nurani düzeyde halk edilişidir.

İnsan, eşya üzerinden oluşan bilinci ile böylesi halk edilişine örtük, üzerinde şerri niyet ve amelleri sonucu oluşan melâike yoğunluğunda hakikate örtünmenin “kirliliğinde” küre-i arzda her an halk edilir.

Hz. Resul-ü ekrem efendimiz, “Ne üzeri ölürseniz, o şey ile haşrolunursunuz” buyurmaktadırlar. Kimisi, Hakk’a gafil dünyada şerr üzeri dünya ile ölür; şerr ile halk edilir. Kimisi ise Hakk’ın nurani tecellisi ile, O’nun kudret nefesi olan nefs-i ruhunda, mevcudiyetlerinden feragat etmenin ölümüyle O’nunla dirilir; O’nun lütfu ile velayet nimetlerinde nasiplenerek haşr olur.

Kulun Hakk’a olan imanı doğrultusunda, feda-i can ve feda-i nefs ile hayırda, mevcudiyetinde fenâ bularak ölmesi, hayır üzeri kudsiyette Hakk ile dirilmesidir, bu da kulun gönülde melâike yoğunluğunda hayır üzeri halkedilişidir.

Küre-i arzda, bedenin bize rahim oluşunda, küçük bir incir tohumu misali edindiğimiz melâike yoğunluğu ile gönülde halk edilerek devasa ve kuşatıcı bir âlemde (iç âlemler) varoluruz.

Bu sebepten dolayı yaşadığımız her şeye salih niyet ve amel üzeri dikkat etmemiz gerekir, gönülde halk edilişimizin akibeti hayır olsun diye.

Her an öldüren ve her an öldürdüğü sıfat üzeri dirilten Allah’a hamd-ü senalar olsun.

Gönülde Halk Ediliş ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Kesret

Kesret çokluk anlamına gelir. Çokluk ise farklılıklarda belirmedir. Bu bağlamda kesret, Ahad olan Hakk’ın kendi varlığında belirmesi için halk ediş olarak tavır...

Kesret nedir?
Sözlük

Halifetullah

Allah’ın (c.c.) ilahi sıfatlarının insanda subuti sıfatları temelinde esma ve ayetlerin kişilikte karakterize olması ile insanın O’nun varlık tavırları üzeri ya...

Halifetullah nedir?
Sözlük

Kerribiyyun ve Huddem

Bu ilim uygulaması sonucunda kula hizmet eden melekler kerribiyyun melekleri olarak kulda, kulun feraset ve tasarruf meleklerinde hizmet ederek biçimlenirler. H...

Kerribiyyun ve Huddem nedir?
Sözlük

İstikamet

Kıblesi Hakk olan kulun Hakk’a varmak ve O’nun ulvi sıfatlarını yaşamak gayreti üzerine niyette bulunmasıdır. İstikamet edinişte niyet söz konusudur. ...

İstikamet nedir?
Sözlük

Peygamberler ve Melekeler

Küre-i arzda cemaddan cinlere kadar ne varsa insan ahlakında insanın halkiyetinde cem’ edilmiştir. İnsan bu cem’ edilişin halk tarafının dahilinde ulvi tarafı o...

Peygamberler ve Melekeler nedir?
Sözlük

Hüsn-ü Zann

Olay ve olgulardaki ilişkilerde Hakk’tan emin olarak, iyi niyette bulunarak genelde hak üzerine olumlama durumunda bulunduğumuz hâle hüsn-ü zann denir. Kişi hüs...

Hüsn-ü Zann nedir?
Sözlük

Yecüc - Mecüc

Salik, deccalın fitnesi sonucu Hz. mesih ve mehdi hâlleri üzeri yaşamaya devam ederken, hayatındaki maddi sıkıntılarda mecüc, bozguncu hâllerle karşı karşıya ka...

Yecüc - Mecüc nedir?
Sözlük

Meleke

Tecrübe sonucu edindiğimiz kabiliyet olarak kullanabildiğimiz bilgi ve bunun haricinde bizde oluşan veya önceden varolan yetilerimize ve bizi yönlendirici hâlle...

Meleke nedir?
Sözlük

Fasık

Fasık, fısk üzeri yani günah, hadde tecavüz, haktan ayrılma durumları üzeri Hakk’a nefsiyle isyanda bulunan, nefsini ilah edinen kimselere denir. ...

Fasık nedir?
Sözlük

Vahdet-i Şuhud

Vahdet-i Şuhud birliğe şahid olma anlamına gelir. Aslında ise mevcudattaki vahdette Hakk’ın varlık tavırlarına şahid olma anlamında kullanılır. Bu bağlamda şuh...

Vahdet-i Şuhud nedir?