Rical-i Gayb nedir?

Yukarıda anlatılan erenlere ricâl-i gayb erenleri denir. Bu erenler ulvi ve nurani mevki sahibi (ricâl), herkes tarafından bilinmeyen (gayb) erenlerdir.

Kur’anda “saf bağlayıp duranlara” (Safat, 1) ve “şüphesiz biz saf duranlarız” (Safat, 165) ayetleri tefsiren melekuta, tevilen ise melekutu yönlendiren ruh kuvvetine sahip ricâl-i gayb erenlerine işaret eder. Ricâl-i gayb erenleri Hz. Abdulkadir Geylaniye kadar, Hz. Ali efendimizin kutbiyetinde (Hz. Fatma dahildir) manevi seyirde bulunurlardı. Hz. Abdülkadir Geylani de bu zamana kadar ricâl-i gayb erenlerine bazı işlerde yönlendirici, koruyucu ve himmet edici kutup olarak vazifeliydi.

Kutb-ül İrşad ve Nücemalar her ne kadar rical-i gayb erenlerindenselerde nübüvetin velayet hâllerinde seyreden erenlerdirler.

Rical-i gayb erenleri, Hakk’ın küre-i arzdaki kudret elleri ve âlemlerin nur nefesleridirler. Hakk’ın nuru üzeri iş görürlerken, yer yüzündeki şerrin negatif kirliliğini, hayrın pozitif melâikeleri ile dengede tutarlar.

Maddenin ruhu olan meleklerin hayrı ile madde vardır. İnsanın şerri maddenin ruhunun hayrına ters düştüğünde, madde mevcudiyetinin anlamını yitirir. Ricâl-i gayb erenlerinin hayr-ı kudret nefesleri yani üzerlerinde tecelli eden nurun açılımı yüzü suyu hürmetine ve insanın Hakk’a varımı yüzü suyu hürmetine, madde mevcudiyetinin anlamını korur. Ve melekler onlarda tecelli eden nurun akışına secde edenler olarak onlardan açılan nurun sevki ile iş görürler.

Ricâl-igayb erenlerindeki mevki derecelendirilmesi, bu erenlerin üzerinde tecelli eden nurun nur deryasındaki latifliğine ve nurun tecelli yoğunluğuna göre değişir; mevkisinden terfi edecek erenin ibadetler, dertler ve ahlak durumuna göre, nur kapıları açtırılarak terfisi sağlanmış olur.

Bu erenler ruhanilerdir; bu sebepten dolayı göründükleri fakirlik, acziyet vb beden ve yaşam durumlarına aldanmadan onlara tevazu ile saygıda bulunmak pek çok hayrımıza sebeptir; görebilirsek eğer.

Sözlük

Bevâdih

Kulun kalbini ilham ve hâtır üzeri hadiseler veya hakikat bilgisi üzeri istila eden manâlara bevâdih denir. Bevâdihin kalbte vuku bulan, salikin her türlü kabzı...

Bevâdih nedir?
Sözlük

Levh-i Mahfuz

Levh-i mahfuz korunmuş levhalar anlamına gelir. Bütün mevcudatın kader ve kazasının belirlenmiş olduğu korunmuş levhalar hakkında da bir çok görüş oluşmuştur. ...

Levh-i Mahfuz nedir?
Sözlük

Sireten Sünnet

Sireten sünnet, Hz. Resulullahın ilahi sıfatlar, emir ve yasaklar üzeri Allah’ın iradesi doğrultusunda biçimlenen yaşam ve davranış ahlakıdır. Bu ahlakın tamamı...

Sireten Sünnet nedir?
Sözlük

Tecvid

Tecvid, cevdetten kinaye bir şeyi güzel ve kusursuz yapmak anlamına gelir. Kur’anda tecvid ise Kur’anın Arapça imla kurallarına göre usulüne uygun, güzel ve mü...

Tecvid nedir?
Sözlük

Fark-ı Sânî

Sânî ikinci anlamına gelir. Fark-ı sânî talibin iman-ı şuhudide Hakk’ı ayn-el yakin ve Hakk-el yakin müşahede edişine denir. ...

Fark-ı Sânî nedir?
Sözlük

Melek

Hakk, nurunun kuvvet açılımını belli sıfatlar ile biçimlendirdiğinden dolayı var edilmiş nurani saf ve arı mevcudatlara melek denir. Meleklerin başlangıcı Hakk’...

Melek nedir?
Sözlük

Feyz (Füyûz)

Feyz bereket, bolluk, kerem, ikram, ihsan anlamına gelir. Sufile için feyz, Hakk’ın ihsan ettiği ilim, irfan bereketidir. Kul Hakk’ın nurani tecellisi ile anca...

Feyz (Füyûz) nedir?
Sözlük

Makam-ı Mahmud

Mahmud, methedilmiş, övülen anlamına gelir. Makam-ı Mahmud ise Muhammediyetin akibeti olarak, Ahmediyete terfi edişidir. Ahmediyet, Şahs-ı Ahad’ın hakikati ile...

Makam-ı Mahmud nedir?
Sözlük

Gayb

Yukarıda anlatılan doğrultuda Allah’ın gayb oluşunu anlamlandırırsak, algı düzeyinde sünnetullah sebebi ile eşya ve eşyanın tabiatına şahid olduğumuzdan dolayı ...

Gayb nedir?
Sözlük

Sâlik

Yolcu da diyebileceğimiz salik, Hakk’ı istikamet edinerek Hakk’a hizmeti gayret edinerek mücadele ve mücahede ile vuslata yol tutan kula denir....

Sâlik nedir?