Rical-i Gayb nedir, Rical-i Gayb ne demek?

Yukarıda anlatılan erenlere ricâl-i gayb erenleri denir. Bu erenler ulvi ve nurani mevki sahibi (ricâl), herkes tarafından bilinmeyen (gayb) erenlerdir.

Kur’anda “saf bağlayıp duranlara” (Safat, 1) ve “şüphesiz biz saf duranlarız” (Safat, 165) ayetleri tefsiren melekuta, tevilen ise melekutu yönlendiren ruh kuvvetine sahip ricâl-i gayb erenlerine işaret eder. Ricâl-i gayb erenleri Hz. Abdulkadir Geylaniye kadar, Hz. Ali efendimizin kutbiyetinde (Hz. Fatma dahildir) manevi seyirde bulunurlardı. Hz. Abdülkadir Geylani de bu zamana kadar ricâl-i gayb erenlerine bazı işlerde yönlendirici, koruyucu ve himmet edici kutup olarak vazifeliydi.

Kutb-ül İrşad ve Nücemalar her ne kadar rical-i gayb erenlerindenselerde nübüvetin velayet hâllerinde seyreden erenlerdirler.

Rical-i gayb erenleri, Hakk’ın küre-i arzdaki kudret elleri ve âlemlerin nur nefesleridirler. Hakk’ın nuru üzeri iş görürlerken, yer yüzündeki şerrin negatif kirliliğini, hayrın pozitif melâikeleri ile dengede tutarlar.

Maddenin ruhu olan meleklerin hayrı ile madde vardır. İnsanın şerri maddenin ruhunun hayrına ters düştüğünde, madde mevcudiyetinin anlamını yitirir. Ricâl-i gayb erenlerinin hayr-ı kudret nefesleri yani üzerlerinde tecelli eden nurun açılımı yüzü suyu hürmetine ve insanın Hakk’a varımı yüzü suyu hürmetine, madde mevcudiyetinin anlamını korur. Ve melekler onlarda tecelli eden nurun akışına secde edenler olarak onlardan açılan nurun sevki ile iş görürler.

Ricâl-igayb erenlerindeki mevki derecelendirilmesi, bu erenlerin üzerinde tecelli eden nurun nur deryasındaki latifliğine ve nurun tecelli yoğunluğuna göre değişir; mevkisinden terfi edecek erenin ibadetler, dertler ve ahlak durumuna göre, nur kapıları açtırılarak terfisi sağlanmış olur.

Bu erenler ruhanilerdir; bu sebepten dolayı göründükleri fakirlik, acziyet vb beden ve yaşam durumlarına aldanmadan onlara tevazu ile saygıda bulunmak pek çok hayrımıza sebeptir; görebilirsek eğer.

Rical-i Gayb ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Ahd-ü Vefa

Dervişin tövbe ahdinden sonra Hakk’a olan muhabbetinde sebat ile devam etmesine ahd-ü vefa denilebilinir. Lakin ahd-ü vefa, cennete Cenab’ı Hakk’ın ruhlara “B...

Ahd-ü Vefa nedir?
Sözlük

Kutb-ül İrşad

Kutb-ül İrşad, irşad ile vazifeli, zamanının mürşid-i kâmilidir. Peygamberin nübüvvet varisidir. Yüz sene, dörtyüz sene ve bin sene mücedditleri bu makamda kara...

Kutb-ül İrşad nedir?
Sözlük

İllet

İllet esas sebep, vesile, hastalık, maraz anlamlarına gelir. Genelde mutasavvıflar illet kavramını, hikmetine bağlı olarak olay ve olguların sebep ve vesileler...

İllet nedir?
Sözlük

Hakk

Hakk batılın zıddı olarak doğru, gerçek, vacib (zorunlu olan) ve lazım anlamlarına gelir. Ehil için Hakk, Cenab’ı Hakk’ın şahsını işareten, O’nun varlığının, va...

Hakk nedir?
Sözlük

Cezbe

Sekr ve muhabbetin sonucunda, kulun zikr esnasında veya kulun Hakk’ı bir tecellisinde tefekkür ve müşahede edişi hâli üzeri kendinde Hakk’a çekildiği, sükûnet v...

Cezbe nedir?
Sözlük

Suret

Suret biçim, görünüş, dıştaki görünüş şekli vb mânalara gelir. Aslında ise suret, belli sıfatlar (nitekil, nicelik) üzeri mevcudatın görünüş biçimleridir. Bu b...

Suret nedir?
Sözlük

Vech

Salikin, Hakk’ı sıfat, esma ve ayette biçimlendiği tavırlarında ferasetinin yetkinliği ile müşahede edişinde beliren ilahi tavırlarının zuhur hâline vech denir....

Vech nedir?
Sözlük

Kutb-ül Ferasi

Ferasetten kinaye olarak kutb-ül ferasi, feraseti ile mâna zevkinin doruğunda seyr eden eden, her an ilhamatlar, doğuşatlar ile varidat seyrinde olan yakin mert...

Kutb-ül Ferasi nedir?
Sözlük

Tenzil - Tefsir - Tevil

Kur’an’daki ayetlerin indiriliş (nüzul) nedenlerine göre anlamaya çalışma ve yorumlama biçimine tenzil denir. Tefsir, ayetlerin mânaları itibarı ile olay ve olg...

Tenzil - Tefsir - Tevil nedir?
Sözlük

Vakfetmek

Kulun Hakk’a kendisini adaması ve tevekkülü ile Hakk’a hizmette (ibadet) gayret, mücadele, mücahede ve cihad etmesiyle kendisini, karşılığını beklemeden Hakk’a ...

Vakfetmek nedir?