Şah-en Şah nedir, Şah-en Şah ne demek?

Şah-en Şah, şahların şahı anlamında kullanılır.

Bu makamdan kast, Hz. Allah-u Âlemin, Rabb-ül Âlemin nurları ile şahsının diriliğinin ahadiyetinde bulunuşudur. Bu makamda Hakk, kuvvetler mânası itibarıyla ilahların ilahıdır. Yani kâinattaki bütün kuvvetlere aşkın olan var ediciliğin kaynağı kuvvet olarak Hakk, Rabbdır. Bu mertebeye sıfatlandırma düzeyinde rabblerin rabbi, hakimlerin hakimi denir. Nuruyla diri olan Hakk, diriliği ile ilahlık tavırlarında bulunuşuyla şah-en şahdır.

Bu mertebeye varan bir veli, melâikenin tecellisi olan velilerin ruh mertebelerine ve meleklerin mertebelerine aşkın olduğundan Şah-en Şah diye yad edilir. Böylesi bir veli Hakk’ın nurunu şahıs ahadiyetinde kendinde bulan olarak bütundan bakan ve kâinat ile bütun olması hâli seyrinde “yekpare” mertebesinde seyir eder.

Böylesi bir veli, kendi mevcudiyeti ile de bütün unsurlarında sulhta olarak yekparedir.

Şah-en Şah ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Takva

Takva, kulu Hakk’a örten her türlü olay ve olgunun masiva oluşundan dolayı, masivadan ve günahlardan korunmaya çalışmasıdır. ...

Takva nedir?
Sözlük

Lütuf

Kulun gayret ve mücahedesi sonucunda çalışmalarının karşılığı dışında Hakk’ın kuluna hususen nimette ikramlarda bulunmasıdır. Nimet ve lütuf arasındaki en büyü...

Lütuf nedir?
Sözlük

Gavs-ül Azam

Gavs-ül Azam en büyük galip, yetiştirici, himmet edici anlamına gelir. Bu velinin görevi, mâna akışı ile bütün dünya işlerinin kader ve kaza çizgisi doğrultusun...

Gavs-ül Azam nedir?
Sözlük

Cehri Zikir

Hakk’ın esma-ül hüsnasının veya belli ayetlerinin sesli olarak yad edilişi zikrine cehri zikir denir. Bu zikirden murad, talip kulların 1) negatif enerjilerinde...

Cehri Zikir nedir?
Sözlük

Havas

Tecelliye eren zevk ehline havas denir. Bunlar ariflerdir. Havas ehli Hakk’ın seçkin olan, irşad ve ahlak ehlidir....

Havas nedir?
Sözlük

Gayret

İlim doğrultusunda iradi olarak niyetlenenin bildiğini irade etmesi melekesi sonucunda amele taşıyan niyetini, amele taşıyan meleke durumuna gayret denir. Ayrıc...

Gayret nedir?
Sözlük

Dem

Dem, her hangi bir durum üzeri bulunmaya, vakit geçirmeye, uğraşta olunmaya ve karşılıklı ilişki sonucu olay ve olguların tekamülünde değişimde olmaya dem denir...

Dem nedir?
Sözlük

Hazret

Huzurdan kinaye kurbiyet bulmuş, hürmet maksadı ile büyüklere hitaben söylenen veya verilen ünvandır.Lakin hazret hazırdan kinaye Hakk’ın kalıcı bir melâike tav...

Hazret nedir?
Sözlük

Günah

Günah, başlangıcında ilahi emir ve yasaklara aykırı hareket etme fiilinde kişinin, kendine veya çevresine zarar verdiği sonuçta ise yaptığı kötü işin kefareti o...

Günah nedir?
Sözlük

Nefs

Nefs, zat kavramı gibi şahıs anlamında kullanılsa da Zat’ın iradeye içkin tavır üzerinden fail olduğu şahsi durumunu anlatır. Şahıs olarak zat kendinde varlıktı...

Nefs nedir?