Evliya nedir, Evliya ne demek?

Evliya veliler, Hakk’a ermiş kullar anlamına gelir.

Gerçek mânasında ise Hakk’ın kendisine hazır kıldığı üzerinde tecelli buyurduğu kuluna denir. Burada hazır kavramından, Hakk’ın tecellisi için tekamüle getirilmiş insanın durumu kastedilmiştir. Halk ve ulema diliyle ise evliya, Hakk’a dost olan kullar anlamında kullanılır. Evliya üç sınıftır:

1) Evliya-i Efal: ibadet (hizmet) üzeri tavırlarda Hakk’a vasıl olan yakin ehline denir.

2) Evliya-i Sıfat: Cenab’ı Hakk’ın subuti sıfat, esma ve ayet tavırlarında esma-i hassı doğrıltusunda vasıl olmuş yakin ehline denir.

3) Evliya-i Zat: Hakk’ın şahsının diriliğinde, Hakk’ın diriliğinin tavırlarında seyir eden yakin ehline denir.

Evliya, bulunduğu bu mertebelerin ya fenâ seyrinde ya da bekâ seyrinde bulunur.

Evliyayı başka bir mertebe durumuna göre sınıflandırırsak:

1) Evliya-i Şeriat: ilahi emir ve yasaklara uyan, ihlas ile ibadet eden, duası makbul, ihsan üzeri yakinlik bulan velilere denir.

2) Evliya-i Tarik: Hakk’a muhabbeti sonucu nefsine muhalefet etmeleri, zevk, sekr, şirb hâllerinde bulunmaları ile yakinlik bulan velilere denir.

3) Evliya-i Hakikat: ferasetlerindeki sahv ile hakikate vakıf olan müşahede durumlarına göre yakinlik bulan kendilerini Hakk’a adamış velilere denir.

4) Evliya-i Marifet: Hakk’ı yaşamlarında ferdi hikmet üzeri bulan ve bu doğrultuda hakikati kendinde yaşayan yakinlik ehli velilere denir.

Evliya ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Hüsn-ü Zann

Olay ve olgulardaki ilişkilerde Hakk’tan emin olarak, iyi niyette bulunarak genelde hak üzerine olumlama durumunda bulunduğumuz hâle hüsn-ü zann denir. Kişi hüs...

Hüsn-ü Zann nedir?
Sözlük

Tövbe (Tevbe)

Kulun işlediği günah ve yaşadığı masiva durumlarından, pişmanlık üzeri niyette Hakk’a rücu etmesi amelde işlediği günah ve masivalara dönmemek için azm etmesine...

Tövbe (Tevbe) nedir?
Sözlük

Ebdal

Ebdal, abidden kinaye Hakk’a hizmetçi kula denir. Böylesi erenler derviş tabiatlı olup her an, Hakk’ın nurunun sevk edişi ile ihlasta Hakk’a hizmeti gözler ve ...

Ebdal nedir?
Sözlük

Mükâşefe

Kul muhâdarada bulunuşu sonucunda iradi olarak tefekkürde bulunur ise, “kulum düşündüğünde mânasını veren Ben olurum” hadis-i kutsisinin hükmü gereği ilhamatlar...

Mükâşefe nedir?
Sözlük

Lütuf

Kulun gayret ve mücahedesi sonucunda çalışmalarının karşılığı dışında Hakk’ın kuluna hususen nimette ikramlarda bulunmasıdır. Nimet ve lütuf arasındaki en büyü...

Lütuf nedir?
Sözlük

Müşahede

Tecelli-i zatide nasiplenen veli kul için imanı doğrultusunda Hakk’a tavırlarında devamlı bir biçimde şahid olma hâli gerçekleşir. Bir filmin karelerinin kesint...

Müşahede nedir?
Sözlük

Hazret

Huzurdan kinaye kurbiyet bulmuş, hürmet maksadı ile büyüklere hitaben söylenen veya verilen ünvandır.Lakin hazret hazırdan kinaye Hakk’ın kalıcı bir melâike tav...

Hazret nedir?
Sözlük

Sahv

Sahv, ayılma, ayıklık ve uyanıklık anlamlarını taşır. Kimi sufiler için sahv, gaybetten sonra algıya geliş anlamına gelse de kimi sufiler için de sufinin müşah...

Sahv nedir?
Sözlük

Kur’an

Bütün âlemlerin mertebeleri, hâlleri ve makamları ile zikredildiği, hak ile batılı birbirinden ayıran furkan oluşuyla hikmet üzeri okunan kitap olmasıyla insand...

Kur’an nedir?
Sözlük

Şefaat

Af için vesile olmaya şefaat denir. Lakin şefaat kulun şevkat ve merhametinden dolayı Hakk’ın kuluna bağışlama hakkı vermesidir. Bu da kulun Hakk’tan aldığı nur...

Şefaat nedir?