Evliya nedir, Evliya ne demek?

Evliya veliler, Hakk’a ermiş kullar anlamına gelir.

Gerçek mânasında ise Hakk’ın kendisine hazır kıldığı üzerinde tecelli buyurduğu kuluna denir. Burada hazır kavramından, Hakk’ın tecellisi için tekamüle getirilmiş insanın durumu kastedilmiştir. Halk ve ulema diliyle ise evliya, Hakk’a dost olan kullar anlamında kullanılır. Evliya üç sınıftır:

1) Evliya-i Efal: ibadet (hizmet) üzeri tavırlarda Hakk’a vasıl olan yakin ehline denir.

2) Evliya-i Sıfat: Cenab’ı Hakk’ın subuti sıfat, esma ve ayet tavırlarında esma-i hassı doğrıltusunda vasıl olmuş yakin ehline denir.

3) Evliya-i Zat: Hakk’ın şahsının diriliğinde, Hakk’ın diriliğinin tavırlarında seyir eden yakin ehline denir.

Evliya, bulunduğu bu mertebelerin ya fenâ seyrinde ya da bekâ seyrinde bulunur.

Evliyayı başka bir mertebe durumuna göre sınıflandırırsak:

1) Evliya-i Şeriat: ilahi emir ve yasaklara uyan, ihlas ile ibadet eden, duası makbul, ihsan üzeri yakinlik bulan velilere denir.

2) Evliya-i Tarik: Hakk’a muhabbeti sonucu nefsine muhalefet etmeleri, zevk, sekr, şirb hâllerinde bulunmaları ile yakinlik bulan velilere denir.

3) Evliya-i Hakikat: ferasetlerindeki sahv ile hakikate vakıf olan müşahede durumlarına göre yakinlik bulan kendilerini Hakk’a adamış velilere denir.

4) Evliya-i Marifet: Hakk’ı yaşamlarında ferdi hikmet üzeri bulan ve bu doğrultuda hakikati kendinde yaşayan yakinlik ehli velilere denir.

Evliya ne demek? Paylaşın:
Sözlük

İlim İrfan Nefesi

Veli kulundan nuru ile tecelli eden Hakk’ın nurunun melâike tavırları olarak beliren doğuşat ve muhabbet usulünde, sohbet sofrası açması ile veli kuluna verdiği...

İlim İrfan Nefesi nedir?
Sözlük

İman

Allah’ın varlığından ihlâs ile emin olunan manevi hâl durumudur. İman, iman-ı gaybi ve iman-ı şuhudi olmak üzere iki durumda İslam olanda görünür. İman-ı gaybi...

İman nedir?
Sözlük

Güzel Ahlak

İnsanın, fıtratının gayesi doğrultusunda kendisi Hakk’ın ahlakı ile örtüştüren, Hakk’a vuslatına sebep veren hüsn-ü zann, sa’y ve fakrda takva üzeri tavırlarda ...

Güzel Ahlak nedir?
Sözlük

Arif

Hakk’ın inayeti ile nurunun tecellisi sonucunda Hakk’ı Hakk ile bilen lakin her şeyi Hakk’tan bilen iken kendini Hakk’ın tecellisine yakıştırmayan, kulluk perde...

Arif nedir?
Sözlük

Şöhret

Daha fazla itibar edinme ihtirasında bulunan kişinin, halk içinde nam, ün, şan sahibi oluşuna şöhret denir. Şöhret sadece ihtiras sebebi ile edinilebilinen bir ...

Şöhret nedir?
Sözlük

On İkiler

On ikiler, füyuzattan sorumlu velilerdir....

On İkiler nedir?
Sözlük

Murad

Hakk’ın kendi hususi muhabbeti ile kendine dilediği kullarına denir. Müridler de Hakk’ın muhabbeti sebebi ile Hakk’a muhabbet etmelerinden dolayı bir nevi mura...

Murad nedir?
Sözlük

Vefa

Vefa, kulun vicdanen minnet hissiyatı ile muhabbet ve dostlukta sebat etmesidir. Vefada kul, vicdanen Hakk’a ve O’nun sevdiklerine meyillidir....

Vefa nedir?
Sözlük

Ciraç

Seyr-ü seferde salikin ahiretini yaşadığı miraç sonucunda sebep ve vesileler dairesi olan eşyanın tabiatı üzeri neden ve sonuç ilişkilerinde Hakk’ı sıfat, esma ...

Ciraç nedir?
Sözlük

Gaflet

Tâat ehlinin, imtahan ehli olarak karşılaştıkları hadiselerde Hakk’ı gözlerken, Hakk’a gafil olup (dikkat etmemek, farkındalığa gelmemek anlamında kullanılmıştı...

Gaflet nedir?