Ferdi Hikmet nedir, Ferdi Hikmet ne demek?

Ferd tek, bir, yekta anlamlarına gelir. Bu doğrultuda ferdiyet kişinin şahsı ile alakadar olarak tavırları dahilinde biricikliği için kullanılır.

Bu bağlamda ferdi hikmet, kişinin şahsı ve şahsının tavırlarında, haklarda ahlaki ilkeler üzeri Hakk’ın hakikatini buluşu ve Hakk’ı beşeriyeti üzerinden ilahi sıfatları üzeri yaşantılamasıdır.

Bunun içindir ki her peygamber ilahi sıfatlarda, ferdi hikmet üzeri yaşamış olsa da ferdi hikmet zati tecelli ile beraber hatem-ül enbiya olan Hz. Muhammedin ferdiyeti üzeri Hakk’ı şahsının nurani tecellisi üzerinden sıfat, esma ve ayet tavırlarında yaşamında kemâlat bulduğu sıfat mertebesidir. Eş deyişle ferdi hikmet şahsının ahadiyeti üzeri Hakk’ı Hakk’ın tavırlarını zati tecelli üzeri yaşamaktır. “Sen atmadın Allah attı” ayeti de bu mertebeye delildir. Peygamberlerin “Ya Rabbi, bizi onun ümmetinden eyle” duaları da bu mertebenin makam tecellilerindeki nübüvetin velayet nimetleri sebebiyledir.

Ferdi hikmet sıfat, esma ve ayet tecellilerinde ferdiyette yaşamak anlamlarında kullanılsa da zati tecelli sebebiyle Hz. Muhammedin sıfat mertebesi için kullanılır. Hususen belirtmek gerekir ki zati tecelli üzeri ferdi hikmette seyir bulan bir veli, Hakk’ın şahsı üzeri hususen varlık bulduğu için bütûndan varlık bulan olarak mevcudat ile bütünsel, hem-hâl olarak her şeyle her şey olduğu ve dirilikte de hem-hâl olarak Hakk’ı bulduğu varlık seyrinde bulunur. Ferid-un efrad denilen veliler de bu velayetten nasiplenenlerdir.

Ferdi Hikmet ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Beyan

Belli bir maksad ve fikri belli bir söz ve fiille açığa çıkarmaya beyan etme denir. Her beyan içerdiği maksad ve fikrin yorum düzeyinde betimlenmesidir....

Beyan nedir?
Sözlük

Müşrik

Hakk’a ve O’nun hakikatine muhalefeten O’na kendi nefsinin beceri ve fiilleri üzeri nefsini, her hangi bir kâinat olgusunu, meleği, cinleri veya kendi elleri il...

Müşrik nedir?
Sözlük

Tenasuh

Tenasuh, ruhun başka bir bedene girmesi anlamında kullanılır. Ulema, “dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da onların bizden uzaklaştığı gibi biz de onlardan uzaklaşs...

Tenasuh nedir?
Sözlük

Velayet

Velayet, veliliğe ait sıfatlar üzeri bulunmak anlamına delir. Velinin Hakk’a olan yakinliği sebebi ile edindiği irfan ve kudrette feraset melekeleri edinmesi ve...

Velayet nedir?
Sözlük

Fırat’ta Altın Dağın Çıkışı

Salik, yukarıda anlatılan kıyamet alametlerinin sonucunda nefsinde keramet-vaki hadiselerle karşılaşır. Bu da nefsin irade ırmağı olan sembolü üzeri Fırat ırmağ...

Fırat’ta Altın Dağın Çıkışı nedir?
Sözlük

Ta-i Mekan

Veli kulun bir mekandan başka bir mekana olguları veya kendini taşıyabilme nimetine ta-i makan denir....

Ta-i Mekan nedir?
Sözlük

Acı (Elim)

Kalbe ve bedene ağır gelen, yanış içeren sıkıntılı duruma acı denir. Acı beden ve kalbte, acziyetimiz ve çaresizliğimiz ile yüzleştiren, varoluşumızı hissettire...

Acı (Elim) nedir?
Sözlük

Şey-i Vahid

Hakk Teâlâ’nın her şey üzerinde melâikesi ile nazır, varlığının nuru ile hazır oluşunda varlığına zeval gelmeden, şahsında tek, sıfat seyrinde ise mahlukata aşk...

Şey-i Vahid nedir?
Sözlük

Alem-i Kebir

Bütün mahlukatın kendi ahlakında karakterize olması, Hakk şahsının nuruyla ve nurdan halk ettiği ruh üzerinden tecelli etmesi, Hakk’ın ilahi sıfatlar ile tecell...

Alem-i Kebir nedir?
Sözlük

Gınâ’

Gınâ’, çilede bulunan kulun muhabbetinin bitmesi sonucunda kalbinde tecelli eden bıkkınlık ve yorgunluk hâlidir. Bu hâl Hakk’ın rahmetinin bereketinden, kuluna ...

Gınâ’ nedir?