Kab-ı Kavseyn nedir, Kab-ı Kavseyn ne demek?

İki yay arası anlamına gelir. Bundan kasıt, ulvi âlemlerin bekâsına yükselmiş kulun, geçmiş bütün mertebe süreçlerine ve gelecek bütün mertebe süreçlerine aşkın kul oluşunda Hakk’ı nur deryasında, Hakk ile baktığı için kalbi yalanlamadan gözü kaymadan dikkatle zuhurda bulmasıdır. Bu mertebede iki yaydan kasıt, kulun geçmiş ve geleceğe aşkın olarak kulluğunda bulunuşudur. Ama kul, kulluk perdesinde üçüncü bir yay gibidir.

***

Bu mertebe ile Hz. Cem’deki zuhurda Hakk’ı bulma seyrinde kulun kulluk perdesinde bulunması bekâ seyrine ters değil midir? diye sorulursa eğer; hayır ters değildir. Hz. Cem’ cennet tecellisi ve kab-ı kavseyn lahut seyri olduğundan, bu mertebeler bekâ mertebeleri olarak işlenir. Bu da fenâ değil bazı bekâ âlemlerindeki (cennet, emir âlemi vb) seyirler veya o âlemlerde olan ilahi şahıs tavırlarının bu âlemde zuhur etmesi sebebiyledir.

Hususen belirtelim ki zatın tecellisi ile zatın ahadiyetine varım aynı şey değildir. Tecellide şahıs melâike tavrındadır; ahadiyetinde ise zat diriliğinde şuur olarak kendinde varlıktır. Melâike tavrı Hakk’ın ahadiyetine zeval vermez.

Olsa gerek ki fenânın tevhid mertebeleri seyrinde Zat mertebesine erenlerin tevhid-i zat dememeleri de ahadiyet sebebiyledir.

Kab-ı kavseyn mertebesindeki “yay”, kavil âleminde hilal olarak anlam bulur. Göklerde gerçekleşen bu seyir, küre-i arzda da kulun geçmişi olan meşreb seyirleri ile geleceği olan meşreb seyirlerine fakr olunduğundan, Hakk’ın kulun kulluk perdesi üzerinden kendisini tecelli değil de zuhurda gösterişi olarak vuku bulur.

Kab-ı Kavseyn ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Kutb-ül Cihan

Ahlakı üzeri âleme salına nur ile zamanın otoritesini ve ahlakını oluşturan veliye Kutb-ül Cihan denir. Ve genel olarak Hz. Musa meşrebi üzeri olurlar; bir yönl...

Kutb-ül Cihan nedir?
Sözlük

Münafık

Dindar olduğunu söyleyip sireten niyette, sureten gizli amellerinde müşrik veya fasık olan riyakarlara denir....

Münafık nedir?
Sözlük

Adalet

Anlatılanlar doğrultusunda genel anlamda adalet, başta mahlukatın varoluş hakkı olarak onların ikame ve idare haklarının verilişi, süreçte mahlukatın idame hakl...

Adalet nedir?
Sözlük

Kab-ı Kavseyn

İki yay arası anlamına gelir. Bundan kasıt, ulvi âlemlerin bekâsına yükselmiş kulun, geçmiş bütün mertebe süreçlerine ve gelecek bütün mertebe süreçlerine aşkın...

Kab-ı Kavseyn nedir?
Sözlük

Kıyamet Alametleri

Alamet nişan, işaret anlamlarına gelir. Bu bağlamda kıyamet alametleri kıyametin yani vaktın habercisi olan işaretler anlamında kullanılır....

Kıyamet Alametleri nedir?
Sözlük

Fark-ı Evvel

Kulun bir pire biat etmeden önceki iman-ı gaybi düzeyindeki imanı ile ilmen yakin Hakk’ın varlığına iman edişi hâline denir. Böylesi bir durumda kul doğrudadır...

Fark-ı Evvel nedir?
Sözlük

Sulh (Barış)

İradelerin bir biri ile örtüşmesi sonucunda karşılıklı anlaşmaya sulh denir. Tasavvufta sulh, kulun kendi iradelerinde ilkeli oluşu (Hakk’a iman hâli) ile Hakk’...

Sulh (Barış) nedir?
Sözlük

Huzur

İmanı ile salikin aşk, korku, hayâ, edep, gaybet vb hâller üzeri Hakk’ın varlığı karşısında bulunduğu duruma huzur denir. Huzurda olan müşahedededir. Müşaheded...

Huzur nedir?
Sözlük

Hakikat

Şahsının ahadiyeti sebebi ile Hakk’ın kendinde kendi ile var ettiği mevcudat üzerinden Tek ve bir olarak aşkın varlık oluşunun bilgisidir. Bu da Aliyy ve Cami e...

Hakikat nedir?
Sözlük

Kötülük (Şerr)

İnsanın kendisini Hakk’a örten her türlü masivaya düşüş hâli, kendine zulüm etmek mahiyetinde, kendine yaptığı kötülüktür. Kötülük anlatılan doğrultuda şerrin k...

Kötülük (Şerr) nedir?