Cem mertebeleri nedir, Cem mertebeleri ne demek?

Cem’: kulun, Hakk’ı kendinde bulduğu, kendini bulamadığı seyre denir.

Hz. Cem’: kulun, Hakk’ın lâ misli, lâ keyfi cennette görünmesinin misali olduğundan Hakk’ı zuhurda bulması seyrine denir.

Cem’-ül Cem’: kulun cem’ ve Hz. Cem’e aşkın, kâinatla yekpare olduğu bütünde yaşarken Hakk’ın bütûndan nazar ettiği seyre denir.

Ahadiyet-ül Cem’: kulun hiçbir meleğin melâike tavrıyla araya girmesine olanak bulunmayan seyrine denir çünkü bu seyirde ahad olan, kulun kulluk perdesine kendisi ile son vermiştir. Böylece Hakk, ahad olarak şahsının diriliği ile melâike tavrı olarak suretten kuldan ahlak tavrındadır. Salikin, bu seyirinde yanında hiç kimse bulunmayan olarak Hakk, varlığının ahadiyetindedir.

Cem’ mertebeleri kulun Hakk’ın şahsı ile olan seyirleridir. Ahadiyet-ül Cem’den sonra kul Hakk’ı yaşayan olarak çokluğa daldırılır.

Cem mertebeleri ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Makam

Makam bulunulan durumun kalıcılığ, varılarak, durulunacak, kalınılacak yer anlamlarına gelir. Tasavvufta Hakk’ın tecelli ettiği, kokusunu (hissiyatını) veren n...

Makam nedir?
Sözlük

Zat

Şahıs anlamında kullanılan zat, sufilerin Hakk’ın şahsı için kullandıkları bir kavramdır. Zat kavram olması ile Hakk’ın şahsını işareten kullanılır....

Zat nedir?
Sözlük

Bid’at

Sonradan icad edilen adetlere bid’at denir. Dinde ise Kur’an ve sünnete aykırı farz gibi gösterilen nafile ibadetlerin önerilmesi değil, dikte edilmesine ve din...

Bid’at nedir?
Sözlük

Sureten Sünnet

Sureten sünnet, Hz. Resulullahın gündelik yaşamında adet edindiği saç uzatma, sakal bırakma, güzel kokular sürünme, güzel ve temiz giyinme, misfak kullanma, naf...

Sureten Sünnet nedir?
Sözlük

Mucize

Kerametin peygamberlerde, Hakk’a ve O’na iman etmeye davet için gösterildiği sünnetullaha aşkın maddeye tesir kuvveti ve her türlü telepatik hassasiyet durumudu...

Mucize nedir?
Sözlük

Mim Kâinat

Mim kâinat, kâinden (olan, mevcud) kinaye halk edilen mevcudatın tamamı için kullanılan bir kavramdır. Mim, harf olarak melâikenin kudrette biçimlenişi noktalaş...

Mim Kâinat nedir?
Sözlük

Yediler

Yediler, mekandan, karalardan sorumlu velilerdirler....

Yediler nedir?
Sözlük

Kâmil

Kâmil, kemâlden kinaye eksiksiz, tam, kusursuz ve mükemmel olan anlamlarına gelir. Ehil için kâmil, sufinin fıtratı gereği bağlı olduğu meşreb üzerinden Hakk’a...

Kâmil nedir?
Sözlük

Yakinlik (Kurbiyet)

İbadetin sonucu olarak arınmış bir kalb ile Hakk’ı, imanı doğrultusunda müşahede etmenin ve O’na ermenin ve manevi yakinliğin hâl durumlarıdır....

Yakinlik (Kurbiyet) nedir?
Sözlük

Eba Vakt

Zamanın babası anlamına gelen eba vakt, zamanın koşullarından etkilenmeden Hakk’ın iradesi üzeri sufilerin vakti yaşamalarına denir. Ayrıca âlemlerde tecelli ed...

Eba Vakt nedir?