Cem mertebeleri nedir, Cem mertebeleri ne demek?

Cem’: kulun, Hakk’ı kendinde bulduğu, kendini bulamadığı seyre denir.

Hz. Cem’: kulun, Hakk’ın lâ misli, lâ keyfi cennette görünmesinin misali olduğundan Hakk’ı zuhurda bulması seyrine denir.

Cem’-ül Cem’: kulun cem’ ve Hz. Cem’e aşkın, kâinatla yekpare olduğu bütünde yaşarken Hakk’ın bütûndan nazar ettiği seyre denir.

Ahadiyet-ül Cem’: kulun hiçbir meleğin melâike tavrıyla araya girmesine olanak bulunmayan seyrine denir çünkü bu seyirde ahad olan, kulun kulluk perdesine kendisi ile son vermiştir. Böylece Hakk, ahad olarak şahsının diriliği ile melâike tavrı olarak suretten kuldan ahlak tavrındadır. Salikin, bu seyirinde yanında hiç kimse bulunmayan olarak Hakk, varlığının ahadiyetindedir.

Cem’ mertebeleri kulun Hakk’ın şahsı ile olan seyirleridir. Ahadiyet-ül Cem’den sonra kul Hakk’ı yaşayan olarak çokluğa daldırılır.

Cem mertebeleri ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Sultan

Sultan, güç ve hakimiyet sahibi imama denir. Tasarruf ve feraset kuvvetine sahip velilere sultan denir....

Sultan nedir?
Sözlük

Gayb

Yukarıda anlatılan doğrultuda Allah’ın gayb oluşunu anlamlandırırsak, algı düzeyinde sünnetullah sebebi ile eşya ve eşyanın tabiatına şahid olduğumuzdan dolayı ...

Gayb nedir?
Sözlük

Velayet

Velayet, veliliğe ait sıfatlar üzeri bulunmak anlamına delir. Velinin Hakk’a olan yakinliği sebebi ile edindiği irfan ve kudrette feraset melekeleri edinmesi ve...

Velayet nedir?
Sözlük

Fetâ

Genç ve delikanlı anlamlarında da kullanılan fetâ, tasavvufta mücadeleci ve mücahedeci olan, Hakk için yarışarak, Hakk için nefsinin heva, zan ve kötü huylarını...

Fetâ nedir?
Sözlük

Tenasuh

Tenasuh, ruhun başka bir bedene girmesi anlamında kullanılır. Ulema, “dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da onların bizden uzaklaştığı gibi biz de onlardan uzaklaşs...

Tenasuh nedir?
Sözlük

Furkan

Hayır ve şerrin, hak ile batılın ayırd edilebilmesini sağlayan ve doğruluğa sevk eden kitap olması sebebi ile Kur’ana Furkan da denilir. Sufiler, anlayış zevkle...

Furkan nedir?
Sözlük

Hak

Hak toprak, turab, gerçek olan varoluşun zorunlu gereksinimlerinden olan ihtiyaçlar anlamına gelir. Ehil için hak kavramı kimi durumda batılın zıddı olarak, ge...

Hak nedir?
Sözlük

Meczub

Sufi dilinde meczup, yalnız yaşayan, dünyadan gaib Hakk’ın veli kullarına denir. Bu anlamda her mecnun meczup değildir. Mecnunlar ve meczublar, iman-ı gaybide ...

Meczub nedir?
Sözlük

Münafık

Dindar olduğunu söyleyip sireten niyette, sureten gizli amellerinde müşrik veya fasık olan riyakarlara denir....

Münafık nedir?
Sözlük

Dış Gökler

1) Uzay 2) Kâinat 3) Kara delikler 4) Galaksiler ve özellikle samanyolu felekleri (yıldızlar ) 5) Güneş ve Güneş felekleri (gezegenler) 6) Ay 7) Dünya göğü 8) İ...

Dış Gökler nedir?