Amel nedir, Amel ne demek?

Niyetin, gayret üzeri kulun fiilinde belirmesi işine amel denir. Kulun niyeti ihlâs üzeri güzel ise niyetinin akıbeti olan ameli de güzel olur.

Dinimiz iman ve ihlâs temelli yaşamda irade ve fikirde niyette, bedensel olarak da amelde biçimlenir.

Niyetlenmenin temelinde niyet etmemizin bilgisi yatar. Bir şeyin bilgisine ermek güzeldir. Bilmek, bilmek edimselliğimizin sonucu olarak sadece bilgi edinmiş olmamız durumudur. Bildiğimizin amelde işlenişi, bizde yaşama ait bir şekilde biçimlenişi, niyet iledir.

Niyetimizin sonucu ameldir. Ayrıca niyetimiz, amel sonucunda akıbetimizi belirler. Amellerimiz ise niyetimizin ihlâs düzeyindeki güzelliğine göre anlam kazanırlar.

Hakk katında ilahiyata göre esas olan amelden daha çok niyetlerimizdir.

Amellerimizin akıbetinin hayır oluşu niyetlerimizdeki ihlâsımız ve gayretimiledir. İlahiyatta Hakk'a amellerimiz değil amellerimizde biçimlenen niyetlerimizin melâike yoğunluğu ulaşır. Hakk katında ameller niyetlerimize göre ölçülendirilirken, niyetlerimiz ise ihlâsımız ve gayret melekemizin coşkunluğuna göre ölçülendirilir.

Kötülükte ise niyetler kin, nefret, öfke şehvet vb hâllerin melâike yoğunluğu ve bu doğrultudaki gayret melekemizin ameldeki faaliyet şiddetine (hışım) göre biçimlendirilir.

İman yakinliğin başlangıcı ve temelidir. Niyet yakinliğin amelde ölçülendirilmesidir. Amel yakinlikte yaşamamızın sonucudur. İlim ise sadece Hakk’ı bilme, O’na yönelme ve O’nu müşahede etmenin ve ahlakı üzeri yaşamamızın aracıdır.

Amel ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Sulh (Barış)

İradelerin bir biri ile örtüşmesi sonucunda karşılıklı anlaşmaya sulh denir. Tasavvufta sulh, kulun kendi iradelerinde ilkeli oluşu (Hakk’a iman hâli) ile Hakk’...

Sulh (Barış) nedir?
Sözlük

Tarik

Tarik yoldur. Yol ise Hakk’a piri ile istikamet edinen talibin ibadet ve ahlak ile tevhid üzeri çalışmasının amellerinde bulunmasıdır. Tarikten murad edilen ise...

Tarik nedir?
Sözlük

Kapı

Kapı, Hakk’a varmak için ve Hakk’ın tecellisinde zuhûruna vesile olan her türlü berzah durumudur. ...

Kapı nedir?
Sözlük

Çile

Çile kelimesi Farsça’da kırk anlamına gelir. Sufilerin Hakk’a vuslat için günahlarında arınmasının kefareti olan zühd, fakirlik ve melamet üzeri horlandıkları v...

Çile nedir?
Sözlük

Mehdi

Mehdi hidayete eren veya hidayete vesile olan, kurtuluşa eren veya kurtarıcı olana denir. Hz. İsa yukarıda anlatılan mesih oluşunun hususiyeti üzeri zaten kurt...

Mehdi nedir?
Sözlük

Üveysi

Hakk’a talip bir insanın biat ettiği piri olmadan melekler tarafından veya zamanın büyük pirleri tarafından batınen yetiştirilmesine üveysilik denir. İslamda i...

Üveysi nedir?
Sözlük

Tefekkür

Kulun, bilinmeyi isteyen Hakk’ı şevk veya aşk ile derin düşüncede düşünmesi eylemine tefekkür denir. Tefekkür, Hakk’a şevk ile âşık kulun, Hakk’ın varlığını ve...

Tefekkür nedir?
Sözlük

Kıyamet

Kıyam ayağa kalkma, ayakta durma anlamlarına gelir. Lügat mânası ile kıyamet büyük bela, yok oluş anlamlarını taşısa da kıyamdan kinaye eşyanın yok oluşu ile Ha...

Kıyamet nedir?
Sözlük

İrade

İrade istek ve istenç anlamına gelir. Hakk’ta irade, Hakk’ın zatını işareten istenç temelli nefs hâline bürünüşünün (vechelenişinin) melâike tavrıdır. Kulda is...

İrade nedir?
Sözlük

Hile-i Rabbani

Hile, kişinin hayrı için bir şey üzerinden tedbir alması ve tedbir aldığı şey üzerinden aldatmada bulunması anlamına gelir. Yani maksad üzeri kişinin maksadını ...

Hile-i Rabbani nedir?