Amel nedir, Amel ne demek?

Niyetin, gayret üzeri kulun fiilinde belirmesi işine amel denir. Kulun niyeti ihlâs üzeri güzel ise niyetinin akıbeti olan ameli de güzel olur.

Dinimiz iman ve ihlâs temelli yaşamda irade ve fikirde niyette, bedensel olarak da amelde biçimlenir.

Niyetlenmenin temelinde niyet etmemizin bilgisi yatar. Bir şeyin bilgisine ermek güzeldir. Bilmek, bilmek edimselliğimizin sonucu olarak sadece bilgi edinmiş olmamız durumudur. Bildiğimizin amelde işlenişi, bizde yaşama ait bir şekilde biçimlenişi, niyet iledir.

Niyetimizin sonucu ameldir. Ayrıca niyetimiz, amel sonucunda akıbetimizi belirler. Amellerimiz ise niyetimizin ihlâs düzeyindeki güzelliğine göre anlam kazanırlar.

Hakk katında ilahiyata göre esas olan amelden daha çok niyetlerimizdir.

Amellerimizin akıbetinin hayır oluşu niyetlerimizdeki ihlâsımız ve gayretimiledir. İlahiyatta Hakk'a amellerimiz değil amellerimizde biçimlenen niyetlerimizin melâike yoğunluğu ulaşır. Hakk katında ameller niyetlerimize göre ölçülendirilirken, niyetlerimiz ise ihlâsımız ve gayret melekemizin coşkunluğuna göre ölçülendirilir.

Kötülükte ise niyetler kin, nefret, öfke şehvet vb hâllerin melâike yoğunluğu ve bu doğrultudaki gayret melekemizin ameldeki faaliyet şiddetine (hışım) göre biçimlendirilir.

İman yakinliğin başlangıcı ve temelidir. Niyet yakinliğin amelde ölçülendirilmesidir. Amel yakinlikte yaşamamızın sonucudur. İlim ise sadece Hakk’ı bilme, O’na yönelme ve O’nu müşahede etmenin ve ahlakı üzeri yaşamamızın aracıdır.

Amel ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Meşreb

Meşreb, yaratılıştan gelen ahlak ve huylara denir. Ehl-i tasavvuf için meşreb, insanın halk edilişinin unsurları ve ilkeleri üzeri tabiyatıyla bağlı olduğu uns...

Meşreb nedir?
Sözlük

Rical-i Gayb

Yukarıda anlatılan erenlere ricâl-i gayb erenleri denir. Bu erenler ulvi ve nurani mevki sahibi (ricâl), herkes tarafından bilinmeyen (gayb) erenlerdir. Kur’an...

Rical-i Gayb nedir?
Sözlük

Kesrette Vahdet

Kesrette vahdet, çokluğu cem’-ül ezdad olarak bütünde, Hakk’ın kendi varlığı ile ikame, idare ve idame edilişi hâlinin tevhidde ahlakullah üzeri müşahedesi için...

Kesrette Vahdet nedir?
Sözlük

Kötülük (Şerr)

İnsanın kendisini Hakk’a örten her türlü masivaya düşüş hâli, kendine zulüm etmek mahiyetinde, kendine yaptığı kötülüktür. Kötülük anlatılan doğrultuda şerrin k...

Kötülük (Şerr) nedir?
Sözlük

Felek

Her an devir eden gezici gök âlemlerine felek denir. Felekler, feyz-i mukaddesin açılımına sebep insanın feyz-i mukaddes düzeyindeki etkileşimlerinin berzah kay...

Felek nedir?
Sözlük

Vahidiyet - Şey-i Vahid

Hakk’ın hakikatte varlığının mevcudatla olan birlik seyrinde Rabb-ül Âlemin oluşunun hakikat sıfatına vahidiyet denir. Hakk, Rabb-ül Âlemin olarak ise şey-i va...

Vahidiyet - Şey-i Vahid nedir?
Sözlük

Risalet

Risalet, birisini bir vazifenin yerine getirilmesi veya bir şeyi tebliğ etmesi için birilerine veya bir yere gönderilmesine denir. Nebi için risalet, nebinin v...

Risalet nedir?
Sözlük

Tevhidin Düşünce Prensipleri

Tevhidin düşünce prensipler, Hakk’a olan inancımız doğrultusunda ilkesel düşünmemizin zorunluluğudur. Bunlar: 1) Allah 2) Allah’ta 3) Allah’tan 4) Allah’la 5) A...

Tevhidin Düşünce Prensipleri nedir?
Sözlük

Esmâ

Esmâ isimler, adlar anlamına gelir. Kur’anda “ister Allah ister Rahman diye çağırın, en güzel isimler O’nundur” (İsra, 110) ayetinde belirtilen isimler ve “en ...

Esmâ nedir?
Sözlük

Abid

Kıblesi Hakk olan, Hakk’a ibadetinde gayretkar kula abid denir. Abid ibadetinde küre-i arzdaki dünyevilikten temizlenerek arınan kişidir. İmanda ihlâs sireten,...

Abid nedir?