Amel nedir, Amel ne demek?

Niyetin, gayret üzeri kulun fiilinde belirmesi işine amel denir. Kulun niyeti ihlâs üzeri güzel ise niyetinin akıbeti olan ameli de güzel olur.

Dinimiz iman ve ihlâs temelli yaşamda irade ve fikirde niyette, bedensel olarak da amelde biçimlenir.

Niyetlenmenin temelinde niyet etmemizin bilgisi yatar. Bir şeyin bilgisine ermek güzeldir. Bilmek, bilmek edimselliğimizin sonucu olarak sadece bilgi edinmiş olmamız durumudur. Bildiğimizin amelde işlenişi, bizde yaşama ait bir şekilde biçimlenişi, niyet iledir.

Niyetimizin sonucu ameldir. Ayrıca niyetimiz, amel sonucunda akıbetimizi belirler. Amellerimiz ise niyetimizin ihlâs düzeyindeki güzelliğine göre anlam kazanırlar.

Hakk katında ilahiyata göre esas olan amelden daha çok niyetlerimizdir.

Amellerimizin akıbetinin hayır oluşu niyetlerimizdeki ihlâsımız ve gayretimiledir. İlahiyatta Hakk'a amellerimiz değil amellerimizde biçimlenen niyetlerimizin melâike yoğunluğu ulaşır. Hakk katında ameller niyetlerimize göre ölçülendirilirken, niyetlerimiz ise ihlâsımız ve gayret melekemizin coşkunluğuna göre ölçülendirilir.

Kötülükte ise niyetler kin, nefret, öfke şehvet vb hâllerin melâike yoğunluğu ve bu doğrultudaki gayret melekemizin ameldeki faaliyet şiddetine (hışım) göre biçimlendirilir.

İman yakinliğin başlangıcı ve temelidir. Niyet yakinliğin amelde ölçülendirilmesidir. Amel yakinlikte yaşamamızın sonucudur. İlim ise sadece Hakk’ı bilme, O’na yönelme ve O’nu müşahede etmenin ve ahlakı üzeri yaşamamızın aracıdır.

Amel ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Hz. Hızır

Varlığının meçhuliyeti gaybi olan, âlemlerde gavs hükmünde insanlığa hizmet eden ruhaniye Hz. Hızır denir. Hz. Hızır’ın en büyük özelliği, sebep-vesile dairesin...

Hz. Hızır nedir?
Sözlük

Halifetullah

Allah’ın (c.c.) ilahi sıfatlarının insanda subuti sıfatları temelinde esma ve ayetlerin kişilikte karakterize olması ile insanın O’nun varlık tavırları üzeri ya...

Halifetullah nedir?
Sözlük

Vücud

Vücud var olanın niteliksel ve niceliksel bulunduğu duruma denir. Var olanın varoluş sıfatları sebebi ile vücud durumuna varlık da denir. Varlıkların bulunduğu...

Vücud nedir?
Sözlük

Ferâset (Firâset)

Feres at, kısrak anlamına gelir. Feresten kinaye feraset at yetiştiriciliği, binicilik, süvarilik anlamlarına gelse de zeka atına binmeden kinaye zihin açıklığı...

Ferâset (Firâset) nedir?
Sözlük

Huzur

İmanı ile salikin aşk, korku, hayâ, edep, gaybet vb hâller üzeri Hakk’ın varlığı karşısında bulunduğu duruma huzur denir. Huzurda olan müşahedededir. Müşaheded...

Huzur nedir?
Sözlük

Tenzil - Tefsir - Tevil

Kur’an’daki ayetlerin indiriliş (nüzul) nedenlerine göre anlamaya çalışma ve yorumlama biçimine tenzil denir. Tefsir, ayetlerin mânaları itibarı ile olay ve olg...

Tenzil - Tefsir - Tevil nedir?
Sözlük

Rıza

Memnun kılmak, memnun edilmek anlamlarını taşır. Sufiler için rıza, Hakk’ın memnuniyetini gözlemek ve Hakk’ın kendilerinden memnuniyeti ile memnun olmak anlamın...

Rıza nedir?
Sözlük

Emir Âlemi

Hakk’ın hüküm ve icra emrinde melâike tavrında bulunarak mevcudatı ikame, idare ve idame ettiği nurani tecelli bütününe emir âlemi denir. Emir âlemi arş-ı alâ,...

Emir Âlemi nedir?
Sözlük

Mücadele

Salikin kendi nefsinin heva ve zanları üzeri Hakk’a tevhid üzeri yaşaması ile vuslatına engel, imtahan teşkil eden her türlü olay ve olguyu bırakma, savma ve on...

Mücadele nedir?
Sözlük

İmamet

Yer yüzünde ikiler de denilen, halifetullah olan Kutb-ül Aktab’a en yakın yardımcı velilerin bulunduğu görev mertebelerine imamet denilir....

İmamet nedir?