Amel nedir, Amel ne demek?

Niyetin, gayret üzeri kulun fiilinde belirmesi işine amel denir. Kulun niyeti ihlâs üzeri güzel ise niyetinin akıbeti olan ameli de güzel olur.

Dinimiz iman ve ihlâs temelli yaşamda irade ve fikirde niyette, bedensel olarak da amelde biçimlenir.

Niyetlenmenin temelinde niyet etmemizin bilgisi yatar. Bir şeyin bilgisine ermek güzeldir. Bilmek, bilmek edimselliğimizin sonucu olarak sadece bilgi edinmiş olmamız durumudur. Bildiğimizin amelde işlenişi, bizde yaşama ait bir şekilde biçimlenişi, niyet iledir.

Niyetimizin sonucu ameldir. Ayrıca niyetimiz, amel sonucunda akıbetimizi belirler. Amellerimiz ise niyetimizin ihlâs düzeyindeki güzelliğine göre anlam kazanırlar.

Hakk katında ilahiyata göre esas olan amelden daha çok niyetlerimizdir.

Amellerimizin akıbetinin hayır oluşu niyetlerimizdeki ihlâsımız ve gayretimiledir. İlahiyatta Hakk'a amellerimiz değil amellerimizde biçimlenen niyetlerimizin melâike yoğunluğu ulaşır. Hakk katında ameller niyetlerimize göre ölçülendirilirken, niyetlerimiz ise ihlâsımız ve gayret melekemizin coşkunluğuna göre ölçülendirilir.

Kötülükte ise niyetler kin, nefret, öfke şehvet vb hâllerin melâike yoğunluğu ve bu doğrultudaki gayret melekemizin ameldeki faaliyet şiddetine (hışım) göre biçimlendirilir.

İman yakinliğin başlangıcı ve temelidir. Niyet yakinliğin amelde ölçülendirilmesidir. Amel yakinlikte yaşamamızın sonucudur. İlim ise sadece Hakk’ı bilme, O’na yönelme ve O’nu müşahede etmenin ve ahlakı üzeri yaşamamızın aracıdır.

Amel ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Murâkabe

Kulun ibadetinin sonucu olarak muhâdaradaki sükûn ve huzur hâli ile iradi olarak dilediği bir mevzuda veya gayri iradi olarak Hakk’ı ve Hakk’ı gözlemesinin medi...

Murâkabe nedir?
Sözlük

Zi’n Nureyn

Burada hususen sıddikiyet ve velayetin farklı hâlleri üzeri cem’ edildiği zi’n nureyn mertebesine deyineceğim. Can ve mallarını Hakk’a hizmet için Hakk’a muhab...

Zi’n Nureyn nedir?
Sözlük

Nefs-i Natıka

Nefs-i natıka, gönül olan insanın irade üzeri vechelenmesinin tavır hâllerinden dolayı kendisine verilen kavramsal bir sıfattır. İnsan bağlı olduğu meşreblerin...

Nefs-i Natıka nedir?
Sözlük

Din

İlkelerin, emir ve yasaklarla nasihatler düzeyinde niyet ve amellerde biçimlenmesinin yaşam yoluna din denir. Her din ilkesine bağlı olarak ritüellerde semboliz...

Din nedir?
Sözlük

Celâl ve Cemâl

Hakk’ın celal sıfatı, insanda uluhiyet sıfatının tecellisine sebep azamet, kahr, kahir, kebir, kadir vb esmalarının irade ve güç melekelerinin kuvvet üzeri niha...

Celâl ve Cemâl nedir?
Sözlük

Arif-i Billâh

Marifetullah bilgisine eren bir arifin, Hakk’ın şahsı ile ahadiyet seyrinde bulunuşunun neticesi olarak kulluk perdesinden soyunarak şahsında, Hakk’ın şahsını b...

Arif-i Billâh nedir?
Sözlük

Kıyamet Alametleri

Alamet nişan, işaret anlamlarına gelir. Bu bağlamda kıyamet alametleri kıyametin yani vaktın habercisi olan işaretler anlamında kullanılır....

Kıyamet Alametleri nedir?
Sözlük

Cin

Dumansız ateş olan moleküler düzeyde radyoaktiviteden yaratılmış, küre-i arzın ilk düşünen yaratıkları cinlerdir. İnsanlık öncesi yer yüzü halifeleri onlardır. ...

Cin nedir?
Sözlük

Fırat’ta Altın Dağın Çıkışı

Salik, yukarıda anlatılan kıyamet alametlerinin sonucunda nefsinde keramet-vaki hadiselerle karşılaşır. Bu da nefsin irade ırmağı olan sembolü üzeri Fırat ırmağ...

Fırat’ta Altın Dağın Çıkışı nedir?
Sözlük

İnsan Olma Mertebeleri

İnsanlık mertebeleri ademiyet, insan, bir insan ve zat olarak sınıflandırılır. Ademiyet, varlığını yokluktan ibaret olmasına rağmen, varlığını kendinden zann e...

İnsan Olma Mertebeleri nedir?