Vücud nedir, Vücud ne demek?

Vücud var olanın niteliksel ve niceliksel bulunduğu duruma denir. Var olanın varoluş sıfatları sebebi ile vücud durumuna varlık da denir.

Varlıkların bulunduğu vücud durumu, kaderleri olarak kendilerini beyan edişleridir. Varların vücudları, vücud sıfatları ve ilişkilerinin dillendirilişi de dilin başlangıcıdır. Zaten dil, olan bir şeyin dillendirilişinden ibarettir. Olmayan bir şeyi dilde biçimlemek ise inkar ve iftira düzeyinde yalandır. Bu bağlamda dil bilgi-bilimin temeli olsa da varlık-bilimsel olarak insanda biçimlenir.

Böylece vücud kavramsal olarak bilgi bilimin bir hususiyeti olarak varlık biliminin temeli olan dilde varlığın, vücud ve ilişkilerinde tanıtlanışıdır. Varlık-bilim ile bilgi-bilim dilde örtüşen, dilin sonucu olarak doğayı ve mekaniği anlamlandırmanın temeli olurlar. Bu da bilgi-bilimin dilde varlığı bilmenin yöntemleri olması, varlık-bilimin ise bilgi-bilim ile varlığı bilmek veya bilmeye çalışılmasıdır.

Bu bağlamda tasavvuf teolojisinde varlık-bilim Hakk’ın varlığını bilme, bilgi-bilim ise sıfat ve esmaların kavramsal düzeyi ile deneyim sonucunda Hakk’ı bilme anlamına gelir.

Tasavvufta varlık Hakk’ın şahsıdır; Hakk’ın şahsının vücud oluşu ise sonsuz ve nur olmasıdır.

Vücud olarak sonsuz nur, şahıs olarak varlık olan Cenab’ı Hakk’ın başlangıcı (evvel) ve sonu (ahir) yoktur; başlangıcı ve sonu olmaması ile sonsuz nur oluşunda eksilme olmadığından ezeli bakidir; ezeli baki olduğundan dolayı vahiddir; vahid olan sonsuz nur varlık oluşu ile diriliğinin şuurunda başkası ile beraber değil sadece kendisi ile kaim olan kayyumiyetinde hiçbir şeye benzemeden, kendinde varlık olarak Ahaddır; ahadiyeti ise mutlakiyetidir; mutlak Hakk varlığında ahaddır.

“Bunu nasıl biliyorsunuz?” denilecek olursa yani delil istenirse, bunu vahiy, hâtır, keşf ve yaşayarak deneyimlemenin sonucunda biliyoruz. Bu da ferdi zevktendir; kişilerin iman doğrultusunda kabul görür.

O’nun varlık sıfatlarını alimler altı sıfat üzeri sıralandırmışlardır.

1) Vücud Hakk’ın sonsuz ve sonsuzluğunda nur olması

2) Bekâ Sonu olmayan olarak kalıcı olması

3) Kıdem Evveli olmayan olarak her an hazır olması

4) Vahdet Vahidiyeti

5) Muhalefetün lil havadis Halk ettiği hiçbir şeye benzememesi

6) Kıyam bi zatihi Kendi varlığı ile kaim olması

Önceki sayfalarda anlatılan şahıs ve şahsın tavırlarını karıştırmamak gerektiğini belirtmiştik. Aynı bağlamda Hakk’ın vücudu ile, mevcud olanları bir birlerine karıştırmamak gerekir.

Vücud ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Hanifilik

İslam her ne kadar toplumsal düzeyde şartlar ile biçimlenerek sureten ümmet olarak toplumsallıkta fıtrat dini olsa da, insan fıtratının sireti gereği hanifik ta...

Hanifilik nedir?
Sözlük

Şevk

Şiddetli arzu, iradedeki irad etme kuvveti anlamına gelen şevk, aşık kulun Hakk’a olan vuslat arzusu ve bu arzusundaki irade etme melekesidir. Şevk melekesine,...

Şevk nedir?
Sözlük

Dört Kapı Kırk Makam

Erenlerin dört kapıdan kasıtları şeriat, tarikat, hakikat ve marifet mertebeleridir. Kırk makamdan kasıtları ise bu dört mertebede edinilecek olan ahlaki hâl ma...

Dört Kapı Kırk Makam nedir?
Sözlük

Takdir

Kıymet vermek anlamına gelen takdir, kulun kaderi, yaşayacağı veya yaşadığı kazasını Hakk’tan bilerek, “Hakkın lütfudur” hâli üzeri görmesidir. Her şeyin takdi...

Takdir nedir?
Sözlük

Tevekkül

Tevekkül, her şeyi Hakk’tan bilen sufinin Hakk iradesine, ilahi emir ve yasaklar doğrultusunda salih ameller üzeri yaşamına yön vererek, teslim oluşu ile Hakk’a...

Tevekkül nedir?
Sözlük

Murâkabe

Kulun ibadetinin sonucu olarak muhâdaradaki sükûn ve huzur hâli ile iradi olarak dilediği bir mevzuda veya gayri iradi olarak Hakk’ı ve Hakk’ı gözlemesinin medi...

Murâkabe nedir?
Sözlük

Melek

Hakk, nurunun kuvvet açılımını belli sıfatlar ile biçimlendirdiğinden dolayı var edilmiş nurani saf ve arı mevcudatlara melek denir. Meleklerin başlangıcı Hakk’...

Melek nedir?
Sözlük

Tecelli-i Zat

Hz. Allah’ın bilinmeyi murad etmesi sonucunda kendisini bilmesi için murad ettiği kuluna iman vermesi ve ibadette gayret ihsanında bulunmasıyla tecelli-i berkid...

Tecelli-i Zat nedir?
Sözlük

Keramet

İlm-i irfan ve ilm-i kudret nefesine ibadetler sonunda Hakk’ın da ihsan etmesi sonucunda gayretin karşılığı olarak verilen cennet nimetlerindendir. İlm-i irfan ...

Keramet nedir?
Sözlük

Yetmiş Üçler

Yetmiş ikiler oldukları da söylenir. Hakk’ı yer yüzünde devamlı zikir etmekle memur olan ve böylece insandan kaynaklanan negatif enerjiyi nötrleştiren velilerdi...

Yetmiş Üçler nedir?