Vücud nedir?

Vücud var olanın niteliksel ve niceliksel bulunduğu duruma denir. Var olanın varoluş sıfatları sebebi ile vücud durumuna varlık da denir.

Varlıkların bulunduğu vücud durumu, kaderleri olarak kendilerini beyan edişleridir. Varların vücudları, vücud sıfatları ve ilişkilerinin dillendirilişi de dilin başlangıcıdır. Zaten dil, olan bir şeyin dillendirilişinden ibarettir. Olmayan bir şeyi dilde biçimlemek ise inkar ve iftira düzeyinde yalandır. Bu bağlamda dil bilgi-bilimin temeli olsa da varlık-bilimsel olarak insanda biçimlenir.

Böylece vücud kavramsal olarak bilgi bilimin bir hususiyeti olarak varlık biliminin temeli olan dilde varlığın, vücud ve ilişkilerinde tanıtlanışıdır. Varlık-bilim ile bilgi-bilim dilde örtüşen, dilin sonucu olarak doğayı ve mekaniği anlamlandırmanın temeli olurlar. Bu da bilgi-bilimin dilde varlığı bilmenin yöntemleri olması, varlık-bilimin ise bilgi-bilim ile varlığı bilmek veya bilmeye çalışılmasıdır.

Bu bağlamda tasavvuf teolojisinde varlık-bilim Hakk’ın varlığını bilme, bilgi-bilim ise sıfat ve esmaların kavramsal düzeyi ile deneyim sonucunda Hakk’ı bilme anlamına gelir.

Tasavvufta varlık Hakk’ın şahsıdır; Hakk’ın şahsının vücud oluşu ise sonsuz ve nur olmasıdır.

Vücud olarak sonsuz nur, şahıs olarak varlık olan Cenab’ı Hakk’ın başlangıcı (evvel) ve sonu (ahir) yoktur; başlangıcı ve sonu olmaması ile sonsuz nur oluşunda eksilme olmadığından ezeli bakidir; ezeli baki olduğundan dolayı vahiddir; vahid olan sonsuz nur varlık oluşu ile diriliğinin şuurunda başkası ile beraber değil sadece kendisi ile kaim olan kayyumiyetinde hiçbir şeye benzemeden, kendinde varlık olarak Ahaddır; ahadiyeti ise mutlakiyetidir; mutlak Hakk varlığında ahaddır.

“Bunu nasıl biliyorsunuz?” denilecek olursa yani delil istenirse, bunu vahiy, hâtır, keşf ve yaşayarak deneyimlemenin sonucunda biliyoruz. Bu da ferdi zevktendir; kişilerin iman doğrultusunda kabul görür.

O’nun varlık sıfatlarını alimler altı sıfat üzeri sıralandırmışlardır.

1) Vücud Hakk’ın sonsuz ve sonsuzluğunda nur olması

2) Bekâ Sonu olmayan olarak kalıcı olması

3) Kıdem Evveli olmayan olarak her an hazır olması

4) Vahdet Vahidiyeti

5) Muhalefetün lil havadis Halk ettiği hiçbir şeye benzememesi

6) Kıyam bi zatihi Kendi varlığı ile kaim olması

Önceki sayfalarda anlatılan şahıs ve şahsın tavırlarını karıştırmamak gerektiğini belirtmiştik. Aynı bağlamda Hakk’ın vücudu ile, mevcud olanları bir birlerine karıştırmamak gerekir.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Vücud ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Takva

Takva, kulu Hakk’a örten her türlü olay ve olgunun masiva oluşundan dolayı, masivadan ve günahlardan korunmaya çalışmasıdır. ...

Sözlük

Üçler

Üçler, zamanının manevi bilgi kaynaklarıdır; Okyanuslardan sorumludurlar....

Sözlük

Devir içinde Devir Var etmek

Veli kulun, zaman içinde farklı zamanlarda bulunabilme ve başka insanları da bulundurabilme nimetine denir. Ruh kuvveti ile birçok yerde bulunabilmeyi ve yaşay...

Sözlük

İlham

Kulun kalbinde nurların tecellisi sebebi ile kendinde bulduğu, gerçekliği olan bilgilenimlerdir....

Sözlük

Dörtler

Dörtler, insanlığı hâlleri üzeri zamanda yönlendirici kutuplarıdır. Mevsimlerden ve atmosfer olaylarından sorumludurlar....

Sözlük

Nefs

Nefs, zat kavramı gibi şahıs anlamında kullanılsa da Zat’ın iradeye içkin tavır üzerinden fail olduğu şahsi durumunu anlatır. Şahıs olarak zat kendinde varlıktı...

Sözlük

Gayb

Yukarıda anlatılan doğrultuda Allah’ın gayb oluşunu anlamlandırırsak, algı düzeyinde sünnetullah sebebi ile eşya ve eşyanın tabiatına şahid olduğumuzdan dolayı ...

Sözlük

Ta-i Mekan

Veli kulun bir mekandan başka bir mekana olguları veya kendini taşıyabilme nimetine ta-i makan denir....

Sözlük

Müşrik

Hakk’a ve O’nun hakikatine muhalefeten O’na kendi nefsinin beceri ve fiilleri üzeri nefsini, her hangi bir kâinat olgusunu, meleği, cinleri veya kendi elleri il...

Sözlük

İcad

İcad mevcuda getirme, bir şey oluşturma sonucunda meydana getirme anlamlarına gelir. Ehlince icad, Hakk Teâla’nın zatı ile sıfat ve esma tavırlarını ve bu tavı...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.