Sükut Üzeri Murakabe nedir?

Sükut üzeri murakabe etmek üç durumda gerçekleşir. Bunlar:

1) Kişinin beklentisi üzeri murakabe edişi ki bu bir eylemsizlik durumudur. Bu biçimde murakabede, murakabe eden kişi, murakabedeki beklentisinin, eylem durumunda gerçekleşmesi sükutunda odaklanıştadır (pasif murakabe hâli).

2) İkinci murakabe durumunda bulunan bir kişi, murakabe hâlinde iken, birinci murakabe durumundaki beklentisi üzeri sükuna ermekten farklı bir sükuna erer; bütûnda bir bakışımla bedenine dışsal gibi görünen olaylara yön verir. Bu da murakabede eylemde bulunmaktır (aktif murakabe hâli).

Hatırlatmak gerekir ki, birinci murakabe durumunda da murakabe eden kişi sükuta erişinde bütûndan bakışımdadır. Her iki murakabe durumunda da tasarruf etme gerçekleşir. Ayrıca bu murakabelerde, âlemlerde seyirler ve ilm-i ledûndan feyizlenme de gerçekleşir.

3) Rıza üzeri ilahi huzurda bulunmak için yapılan murakabe: bu murakabede, murakabe eden kişi, her hangi bir irade ve eyleme bağlı olmaksızın, sakinede, bütûndan bakışımda bulunurken, varlığı da bütûnda yek vücud bir durumda bulunur. Bu murakabede bulunan kişi ilahi huzurdadır.

Murakabe üç nefeslik bir durumda gerçekleşir. Bunlar;

1) Murakabe eden kişinin, bütün varlığı ile sükuna ermesi (bu çok zordur)

2) Kişinin sükuna ermesi ile kişiliğinde yokluk bulması ve kişiliğine aşkın Hakk’la bağlı olduğu ruhaniyeti ile ruhaniyeti üzerinde Hakk ile velayette hem-hâl olup bütûndan bakışımı.

3) Bütûndan bakışımda bulunması üzeri yukarıda anlatılan üç murakabe durumundan her hangi birisinde bulunma nefesi.

Murakabede yetkin ulvi şahsiyetler, birinci nefese takılmadan ikinci nefesten itibaren murakabe edebilirler. Ve murakabede rü’yet seyri ve tasarruf edebilme durumları gerçekleşir.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sükut Üzeri Murakabe ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Musâhib

Birlikte bulunan sohbet eden arkadaşlara musâhib denir. Musâhiblik sahiplenmeden kinayedir. Bu sebepten dolayı musâhip, ihvan olan, bir birlerinin kardeşi olan,...

Sözlük

Hafî Zikir

Ağız melekesini (konuşma kuvvesi) kullanmadan sadece düşünce melekesi ile yapılan sessiz zikre zikr-i hafî denir. Zikr-i hafiden amaç; 1) kulun düşünce melekes...

Sözlük

Kanâat

Kanâat bir şeye kani olma yani inanma ve tatmin olma hâlidir. Düşüncede kanâat böyle iken yaşamda kanâat, kişinin rızkına razı oluşudur, yani kişinin rızkından ...

Sözlük

İmam

İmam önde olan, ileride olan, reis ve baş olan anlamına gelir. Merhamet nazarı ile müminlere ve insanlığa ol gösteren veliye imam denir. Lakin bu ehil muhabbet...

Sözlük

İslam

İslam, islam olanın Hakk varlığını kabulü ile, niyetinde ihlâs ile, amelinde Hakk için, akıbetinde hayır ile karşılık gördüğü dindir. İslam olan, başlangıçta Ha...

Sözlük

İlm-i Rasihun

Rasih temeli sağlam, sabit, kuvvetli, çok alim ve bilgili olan, dini bilgisi çok olan anlamlarına gelir. İlm-i rasihun, ilminde derinleşmiş, ilmine vakıf, hikm...

Sözlük

Tefekkür

Kulun, bilinmeyi isteyen Hakk’ı şevk veya aşk ile derin düşüncede düşünmesi eylemine tefekkür denir. Tefekkür, Hakk’a şevk ile âşık kulun, Hakk’ın varlığını ve...

Sözlük

Gayret

İlim doğrultusunda iradi olarak niyetlenenin bildiğini irade etmesi melekesi sonucunda amele taşıyan niyetini, amele taşıyan meleke durumuna gayret denir. Ayrıc...

Sözlük

Rabb-ül Erbab

Rabbler Rabbi anlamına gelen Rabb-ül Erbab, Cenab’ı Allah’ın bütün subuti sıfatlarında melâike tavırlarında varlar üzerinde hüküm verdiği, melâikesine aşkın dir...

Sözlük

Kutb-ül Cihan

Ahlakı üzeri âleme salına nur ile zamanın otoritesini ve ahlakını oluşturan veliye Kutb-ül Cihan denir. Ve genel olarak Hz. Musa meşrebi üzeri olurlar; bir yönl...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.