Hazret-i Hamse nedir?

Ehil olan erenler, Cenab’ı Hakk’ın alemler düzeyinde tecellisini beş hazrette sınıflandırmışlardır. Bunlar:

1) Gayb-ı Mutlak: hahud ve lahud katları olarak Cenab’ı Hakk’ın zati alemi (indillah),

2) Ceberrut alemi: Melâike-i illiyun (mela-i nokta)

3) Melekut alemi: sureten nurdan biçim bulmuş melâike alemi (kavil alemi de denilir). Hususen belirtmek gerekir ki bu alem ayan-ı sabiteler alemidir

4) Mülk alemi: kimi erene göre mülk alemi bulunduğumuz görüntüler alemidir, kimine göre ise melâikenin melekeler düzeyinde tavırlar sergilediği kuvvetler alemidir,

5) İnsan-ı Kamil: Bütün alemlerin cemi ve Cenab’ı Hakk’ın zatı üzeri varlık bulması sebebi ile bütün alemlerin zatı olunan varlık mertebesi.

Erenler her ne kadar alemleri hazretler düzeyinde beş şıkta toplamış olsalar da, alemleri beş şıkta toplamanın yeterli olmadığı kanaatindeyim. Bu kitapta alemleri sekiz başlık altında sınıflandırdığımızı da hususen belirtmek yerinde olur. Ayrıca belirtmek gerekir ki ehli olmayan kişiler, yukarıda belirtilen hazretler için yanlış tanımlamalarda bile bulunmuşlardır. Örnek olarak ayanı-ı sabiterin ceberrut aleminde olduğunu beyan edenleri gösterebiliriz. Belirtmek gerekir ki görünen alemlerin yasalar üzeri cebriyette varolması sebebiyle görünen alemlere ceberrut alemi diyenler de vardır. Bu da hususen ehil olanların zevkleri dolayısıyla oluşan farklı görüşleri sebebiyledir.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hazret-i Hamse ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Şe’n (Tavır)

Her şey Hakk’ın tecellisindeki varlık seyri biçimleridir. Hakkın varlık seyrinde melâikeleri üzeri sıfat, esma ve ayet biçimlenişlerinde tavırlarda Her şey Hakk...

Sözlük

Cûş

Salikin kimi zaman muhabbet hâli sebebi ile kimi zaman ise cehri (sesli) yapılan zikirler sebebi ile içi içine sığamıyormuşcasına coşkunluk göstermesi hâllerine...

Sözlük

Adalet

Anlatılanlar doğrultusunda genel anlamda adalet, başta mahlukatın varoluş hakkı olarak onların ikame ve idare haklarının verilişi, süreçte mahlukatın idame hakl...

Sözlük

Feda-i Can

Kulun Hakk için, O’nun dini ve sevdikleri için kendi canından muhabbetle feragat edişine feda-i can denir. Feda-i nefs ve feda-i candaki temel durum feragat etm...

Sözlük

İlm-i Rasihun

Rasih temeli sağlam, sabit, kuvvetli, çok alim ve bilgili olan, dini bilgisi çok olan anlamlarına gelir. İlm-i rasihun, ilminde derinleşmiş, ilmine vakıf, hikm...

Sözlük

Edep

Edep, Hakk’a muhabbetimiz sebebi ile O’ndan korkma ve hayâ’ etme melekelerimizin sonucunda oluşan, kendimizi kontrol ve disiplin altına alma melekemizle, Hakk’ı...

Sözlük

Kürsi-i Âlâ

Algı düzeyinde yerleri, kuantum düzeyinde gökleri kucaklayan insanın Hakk’ın varlık mekânı olmasına sebep veren en temel Hakk kapısı olan beynimize kürsi-i âlâ ...

Sözlük

Ubûdiyet

Abidler ibadet ile Rabb’leri olan Allah’ın rızasının gözeten niyetle amele yönelen kullar olarak ubûdiyette bulunurlar. Ubûdiyet, nefsine hayrı ve hakikati buy...

Sözlük

Şirb

İçmek anlamına gelen şirb, salikin her an Hakk’ın muhabbetinde, ilahi aşk ile bulunmasının göz yaşı döküşü hâlinde aşk ile serhoş oluşuna denir. İrfan zevkinde ...

Sözlük

Şehidlik

Kulun feda-i nefs ve feda-i canda nefsinden ve canından feragat edişinin sonucunda Hakk’ın kulunu kendi nurani katında (kuantum düzeyi) kendi nuru ile diri kılm...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.