İçsel Gök Katları nedir?

Lahud / Uzayın içsel oluşu durumu.

Hahud / Uzayda, uzaya içkin Hakk nurunun vücud okduğu mertebe.

Emir / Melâike-i İlliyun âlemi. Ceberut âlemi de denildiği olmuştur.

Maksud / Hak iradesinin ilk sıfatlarda biçimlendirildiği refik-i alâ (kuarklar) ve insan ruhunun âlemidir. Emir âlemi içkinliğinde âlem-i ceberuttur denildiği de olmuştur.

Melekut / Arş-ı alâ melâikelerinin ve diğer sufli melâikenin âlemidir. Arşın melekleri olan Yersebut, Feyz, Soguul, Yasef de Refik-i Alâ melekutu ile beraber melâike-i illiyundandır.

Mülk / Melâikenin suflisi olan meleklerin maddenin melekesi oldukları âlemdir. Semi, Ursul, Yaft ve Zamir arşın melekleri de olarak bu âlemin melekleridir.

Sıfat / Sıfatlar âlemi mevcudlar âlemidir. Bekâ âlemleri bu âlemde misallendirildiği için bu âleme âlem-i misal veya ulviyetin izdüşümü olarak gölgeler vadisi de denir. Sıfatlar âlemine, cebren varoluşu sebebi ile âlem-i ceberut dendiği de olmuştur.

İnsan / İnsan kalb mertebesinde hepsine içkin ve dışkın oluşu ile Hakk’ın tecelli mekanıdır.

Mekaike dizgesiyle bu âlemleri günümüz fizik diliyle boyutlar olarak örneklersek;

1) Nötrinolar gök boyutu / Biiznillahi Teâlâ kitabında belirtilen ön (ilk) nötrinolar ile beraber, Rabb-ül Âlemin nuru olan nötrinolardır.

2) Kuarklar gök boyutu / Refik-i Alâ nurları

3) Atom çekirdeğinin gök boyutu / Melâike-i alâ

4) Elektronların gök boyutu / Melâike-i alâ

5) Atomların gök boyutu / Melâike-i Alâ

6) Moleküllerin gök boyutu / Melâike-i sufli

7) Görünen âlem boyutu / Madde âlemi

8) İnsanın kalb oluşu / melâike yoğunluğunda bilinç âlemi

İç gök katlarındaki etkileşim durumuna göre insan feyz-i akdesten besleniştedir.

Yukarıda anlatılan gök katlarından farklı olarak, içsel gök katlarından itibaren şu şekilde anlamlandırmalarda da bulunulmuştur.

1) Alem-i lahud ve hahud

2) Alem-i maksud ve ceberud

3) Alem-i melekud

4) Alem-i mülk

5) Alem-i misal *

* âlem-i misal her ne kadar şahadet âlemi de denilen görünen âlem için kullanılmış olsa da kavil âlemi (hayal sultanı) için de kullanılır. Ve bu doğrultuda Hakk’ın el Musavvir esması doğrultusunda bakılarak her şeyin ayan-ı sabiteler düzeyinde evveliyatında hayal sultanında tasvir edilerek biçimlendirilmesi sebebiyle kavil âlemine âlem-i misal demek uygundur. Bir çok eren de âlem-i misali anlatılan anlam doğrultusunda kullanır.

Sözlük

Sa’y

Sa’y çalışma, çabalama, iş üzerinde bulunma anlamına gelir. Kişinin maksadı dahilinde, maksadına ermek için elinden geleni yapması sa’y yani çalışmak denilmesi...

Sa’y nedir?
Sözlük

Hayâ’

Hayâ’ utanma ile çekinme anlamına gelir. Sufilerin dilinde ise hayâ’, imanın bir cüzü olarak iman eden mümin dervişin, Hakkın her yerde olduğunun anlayışı üzeri...

Hayâ’ nedir?
Sözlük

Şehidlik

Kulun feda-i nefs ve feda-i canda nefsinden ve canından feragat edişinin sonucunda Hakk’ın kulunu kendi nurani katında (kuantum düzeyi) kendi nuru ile diri kılm...

Şehidlik nedir?
Sözlük

Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair

İslam düşünce tarihinde evvela siyasi düzeyde daha sonra ise zevki düzeyde Kur’an’ı kerîm’in hâlik ya da mahluk olması üzerine bir çok görüş bildirilmiştir. Lak...

Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair nedir?
Sözlük

Hayır

İyilik de diyebileceğimiz hayır, Hayır-ı Mutlak olan Hakk’ın ulvi sıfatları ile örtüştüren ihlâs temelli niyet ve amellerimizin tamamında beliren, Hakk’ın rahim...

Hayır nedir?
Sözlük

Tevazu

Huşu sahibi sufinin amellerinde edepli olarak kendine varlık vermemesine tevazu denir. Tevazu ehli, alçak gönüllü ve kibirsizdir. Sufinin mahvdan sonra kavuştuğ...

Tevazu nedir?
Sözlük

Sahv

Sahv, ayılma, ayıklık ve uyanıklık anlamlarını taşır. Kimi sufiler için sahv, gaybetten sonra algıya geliş anlamına gelse de kimi sufiler için de sufinin müşah...

Sahv nedir?
Sözlük

Üç Yüz Altmış Altılar

İnsan bedenindeki nurani kapıların temsilcileri olarak, her kapıyı ayrı ayrı temsil eden erenlerdir....

Üç Yüz Altmış Altılar nedir?
Sözlük

İmtihan

İmtihan denemek ve tecrübe etmek anlamındadır. Sufi dilinde imtihan Hakk’a iman eden kulun, iman etmesi sebebiyle imanındaki kararlılığın dertler ve hile-i rab...

İmtihan nedir?
Sözlük

Rububiyet

Hakk Teâlâ’nın melâike tecellisi ile halk ettiklerini muhabbet sıfatları olan rabb, mevla, mürebbi, afv, adalet vb sıfatları ile ikame, idare ve idame edişine r...

Rububiyet nedir?