İçsel Gök Katları nedir?

Lahud / Uzayın içsel oluşu durumu.

Hahud / Uzayda, uzaya içkin Hakk nurunun vücud okduğu mertebe.

Emir / Melâike-i İlliyun âlemi. Ceberut âlemi de denildiği olmuştur.

Maksud / Hak iradesinin ilk sıfatlarda biçimlendirildiği refik-i alâ (kuarklar) ve insan ruhunun âlemidir. Emir âlemi içkinliğinde âlem-i ceberuttur denildiği de olmuştur.

Melekut / Arş-ı alâ melâikelerinin ve diğer sufli melâikenin âlemidir. Arşın melekleri olan Yersebut, Feyz, Soguul, Yasef de Refik-i Alâ melekutu ile beraber melâike-i illiyundandır.

Mülk / Melâikenin suflisi olan meleklerin maddenin melekesi oldukları âlemdir. Semi, Ursul, Yaft ve Zamir arşın melekleri de olarak bu âlemin melekleridir.

Sıfat / Sıfatlar âlemi mevcudlar âlemidir. Bekâ âlemleri bu âlemde misallendirildiği için bu âleme âlem-i misal veya ulviyetin izdüşümü olarak gölgeler vadisi de denir. Sıfatlar âlemine, cebren varoluşu sebebi ile âlem-i ceberut dendiği de olmuştur.

İnsan / İnsan kalb mertebesinde hepsine içkin ve dışkın oluşu ile Hakk’ın tecelli mekanıdır.

Mekaike dizgesiyle bu âlemleri günümüz fizik diliyle boyutlar olarak örneklersek;

1) Nötrinolar gök boyutu / Biiznillahi Teâlâ kitabında belirtilen ön (ilk) nötrinolar ile beraber, Rabb-ül Âlemin nuru olan nötrinolardır.

2) Kuarklar gök boyutu / Refik-i Alâ nurları

3) Atom çekirdeğinin gök boyutu / Melâike-i alâ

4) Elektronların gök boyutu / Melâike-i alâ

5) Atomların gök boyutu / Melâike-i Alâ

6) Moleküllerin gök boyutu / Melâike-i sufli

7) Görünen âlem boyutu / Madde âlemi

8) İnsanın kalb oluşu / melâike yoğunluğunda bilinç âlemi

İç gök katlarındaki etkileşim durumuna göre insan feyz-i akdesten besleniştedir.

Yukarıda anlatılan gök katlarından farklı olarak, içsel gök katlarından itibaren şu şekilde anlamlandırmalarda da bulunulmuştur.

1) Alem-i lahud ve hahud

2) Alem-i maksud ve ceberud

3) Alem-i melekud

4) Alem-i mülk

5) Alem-i misal *

* âlem-i misal her ne kadar şahadet âlemi de denilen görünen âlem için kullanılmış olsa da kavil âlemi (hayal sultanı) için de kullanılır. Ve bu doğrultuda Hakk’ın el Musavvir esması doğrultusunda bakılarak her şeyin ayan-ı sabiteler düzeyinde evveliyatında hayal sultanında tasvir edilerek biçimlendirilmesi sebebiyle kavil âlemine âlem-i misal demek uygundur. Bir çok eren de âlem-i misali anlatılan anlam doğrultusunda kullanır.

Sözlük

İnsan Olma Mertebeleri

İnsanlık mertebeleri ademiyet, insan, bir insan ve zat olarak sınıflandırılır. Ademiyet, varlığını yokluktan ibaret olmasına rağmen, varlığını kendinden zann e...

İnsan Olma Mertebeleri nedir?
Sözlük

Tekâmül

Tekamül, kemâl bulmak yani olgunlaşmak anlamına gelir. Tasavvufta tekamül mertebe, hâl ve makam seyrinde şuurlanma ve şuurlanmanın sonucu edinilen hakikat veya...

Tekâmül nedir?
Sözlük

Üçler

Üçler, zamanının manevi bilgi kaynaklarıdır; Okyanuslardan sorumludurlar....

Üçler nedir?
Sözlük

Rıza

Memnun kılmak, memnun edilmek anlamlarını taşır. Sufiler için rıza, Hakk’ın memnuniyetini gözlemek ve Hakk’ın kendilerinden memnuniyeti ile memnun olmak anlamın...

Rıza nedir?
Sözlük

İmam

İmam önde olan, ileride olan, reis ve baş olan anlamına gelir. Merhamet nazarı ile müminlere ve insanlığa ol gösteren veliye imam denir. Lakin bu ehil muhabbet...

İmam nedir?
Sözlük

Nefse Muhalefet

Salik hevaya yönelmesi ile eşyanın verdiği hevanın sonucunda gayri iradi hareket ettiğinden ruh meleğine örtünürken masumiyet melekesi ile Hakk’a yönelir. Hakk’...

Nefse Muhalefet nedir?
Sözlük

Himmet

Kulun eziyet ve sıkıntılarında gına veya buğz ve kabz hâllerinde kendinden iradi olarak veya ilahi bir tecelli sonucunda bütün kuvveti ile Hakk’a yönelmesine ya...

Himmet nedir?
Sözlük

Tevhid Mertebeleri

Tevhid mertebeleri fenâ seyrinde hem müşahedede hem de amelde yaşanan kulluk perdesi seyirleridir. Müşahedede tevhid mertebeleri: 1) Tevhid-i Ef’al: kulun kend...

Tevhid Mertebeleri nedir?
Sözlük

Kitab-ı Mübin

Kur’an, hakları ve hakikatleri beyan eden kitap olması ile Kitab-ı Mübindir. Sufilerin zevki fikirlerine göre hakikatleri ve hakikatlere varmanın yollarını anl...

Kitab-ı Mübin nedir?
Sözlük

Mizan

Mizan terazi, ölçü anlamına gelir. Ehli tarafından mizan, Hakk’ın kâinatı belli bir ölçü üzeri kader ve kazada ikame, idare ve idame etmesi sıfatına işareten k...

Mizan nedir?