Ben nedir, Ben ne demek?

Bütün amellerin insanda anlatılan doğrultuda cem’ edilişi sonucu, insanın nefs-i natıka olarak hepsine aşkın bulunduğu varoluş durumu, ben olmaklığıdır. İnsan ben olmaklığı ile herşeye aşkın bir durumda, her şeyin miraç ettiği ve sonuçta her şeyin üzerinde ben olması hâli üzeri dillendiği benliğe sahiptir.

Bu babta “iki elimle yarattım” ayetini ve Hz. Ali’nin “İnsan âlemlerin dürülmüşüdür” kelamını hususen yad etmek ahd-ü vefanın gereğidir.

İnsan ben olmaklığında eşyaya tabi ise Hakk’a cudadir. Bu düzeyde insan Hakk’ın melâikesi ile ulvi sıfatları tavırlarının iz düşümü (gölgesi de denilebilinir) olan mevcudatı ile kendini var bilmesinin zannındadır.

Alemler Hakk’ın ilim sıfatının tecellisidir. Bir mevcudiyetten bahsediliyorsa, mevcudun varoluş bilgisi olan ilimden bahsediyoruzdur. İnsan da halk edilişin mevcudiyetinde bütünsel bir akıl oluşunun sezgi, duygu ve düşünce melekelerinin irade melekesine içkin dışlaşmasında “Ben”dir ve insan benliği ile sadece ilimden ibarettir. Öğrendiğimiz her şey, iradeye ve meşreblerimize içkin olarak özgünleşmesi sonucu benliğimizde noktalanır.

Böylesi ben olmaklığımızda ademlerizdir (yokluk). Ve bu ben olmaklığımızda zıll iken, Hakk’ı kendimizde dirilikte, hayy sıfatı ile benliğimizde ulvi tavırlarda bulunuşu ile buluruz. Bu da “Ben olan Ben”den gelişimizdir. Bu kelamda dikkat edilmesi gereken Hakk’ın Hz. Musa’ya “Ben Senim” dememiş olmasıdır çünkü Hz. Musa kulluk mertebesinin ben olmaklığında Hakk’ın ulvi sıfatlarının temsilcisi olarak, “Ben” olanın benliğini ikilikte yaşamaktadır, bütün kullar gibi.

Benden kurtulup “Ben olan Ben”de var olmak ise vuslat mertebesinin sonucu olan vakt ile mümkündür. Gölgeler vadisinde isek eğer, Hakk’ı “Ben olan Ben” olarak O’nu benliğimizde ulvi sıfatları üzeri yaşayacağız.

Ben olmamızın sonucunda insan olarak bizler, Hakk’ın bütün varlık sıfatlarının bizde karakterize olmasının iz düşümünde, O’nun sureti üzeri yaratılmışızdır. Bu babda “İnsanı kendi suretim üzeri halk ettim” hadis-i kudsisi ve “Allah insanı kendi sureti üzeri yaratmıştır” hadis-i şerifini yad etmek gerekir.

Benliklerini Hakk’ın şahsı zannedenlere, anlatılanlar doğrultusunda önce benliklerinin yokluğunu görmelerini, böylece şahsında nuru ile “Ben” olan Hakk’a vuslat etmeleri gerektiğini vurgulamak gerekir. Eşya ile ben olan, eşyadır, nasıl Hakk olsun! Firavunlar ve Nemrutlar da eşya ile ben olmanın ilahlık davasındadırlar; akibetleri de eşyanın fani olan akibeti ile aynı oldu.

Kalb olan insanın iç ve dış göklerde bütünsellikte halk edildiğini söylemiştik.

Ben ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Nokta-i Kübra

Bütün âlemlerin insanda sonuçlanması ile, Hakk’ın küre-i arzda en mükemmel biçimde insanda tecelli etmesi sebebiyle insana nokta-i kübra denir. Hakk’ın nuru ile...

Nokta-i Kübra nedir?
Sözlük

Sidret-ül Müntehâ

Yedinci gök katında kevni âlemlerin son perdesine sidret-ül müntehâ denir. Muhabbet ve böylesi zikir, ağız tecellisi olan sidret-ül müntehâdaki Hakk tecellisin...

Sidret-ül Müntehâ nedir?
Sözlük

Fazilet

Fazilet değer, meziyet anlamlarına gelir. Ehil için fazilet yakinlikte ve yakinlikte oluşan ahlakta, hikmet üzeri erdemlerde sufinin kemâlatında kâmil oluşu iç...

Fazilet nedir?
Sözlük

Riyâzat

Bedende Hakk nurunun tecellisi, nefsin Allah’ın ahlakı ile ahlaklanması, aklın daha rahat tefekkür edebilmesi, nefsin riyada kırılarak Hakk’a rücu etmesi için b...

Riyâzat nedir?
Sözlük

Esmâ

Esmâ isimler, adlar anlamına gelir. Kur’anda “ister Allah ister Rahman diye çağırın, en güzel isimler O’nundur” (İsra, 110) ayetinde belirtilen isimler ve “en ...

Esmâ nedir?
Sözlük

Mümkin

Mümkin, olabilen ya da olmayabilen ihtimaller için kullanılan bir kavram olsa da imkan dahilinde olan anlamı doğrultusunda kullanılır. İmkan ise mekandan kinaye...

Mümkin nedir?
Sözlük

Dava-ı Hakk

Terk-i davada bulunan kulun fakra, gölgesizliğe varması sonucu Hakk’ın bilinmeyi murad etmesi iradesi sebebi ile, bu irade üzerine ihlas ile hiçbir dava gütmede...

Dava-ı Hakk nedir?
Sözlük

Dabbet-ül Arz

Yecüc ve mecüc anarşisinin sonucu dabbet-ül arz oluşur. Dabbe yürüyen mahluk, debelenen anlamına gelir. Dabbet-ül arz ise küre-i arzda debelenen en büyük mahlu...

Dabbet-ül Arz nedir?
Sözlük

Temaşa

Salikin hayret ve hayranlık hâllerinde Hakk’ı mertebe, makam ve hâller üzeri muhabbetullahta müşahede etmesine temaşa denir....

Temaşa nedir?
Sözlük

Kadim

Lügat tanımı ile kadim; eski, eski zaman, öncelikli olan, başlangıcı bilinmeyen anlamlarında kullanılır. Kadim kavramı içeriği aynı harf kökenlerinden türemiş o...

Kadim nedir?