Tevhidin Düşünce Prensipleri nedir, Tevhidin Düşünce Prensipleri ne demek?

Tevhidin düşünce prensipler, Hakk’a olan inancımız doğrultusunda ilkesel düşünmemizin zorunluluğudur. Bunlar:

1) Allah

2) Allah’ta

3) Allah’tan

4) Allah’la

5) Allah’ın

6) Allah için

7) Allah’a dır.

Allah’a iman ederek bütün olay ve olguları tevhidin prensipleri doğrultusunda Hakk ilkesi ile okumak vahidiyetin zorunluluğudur.

Kelime-i tevhid olan “la ilahe illallah” cümlesi, yukarıda anlatılan prensiplerin müşahedede kul tarafından söylev biçimidir.

Ayrıca tevhidin düşünce prensipleri ve kelime-i tevhid bir müminin yaşamında yaşam prensipleridir.

Kelime-i tevhidden murad el-ilah olan Allah’ın ilahlığının mutlakiyetinden sebebiyet kulun masivaya düştüğü, zannıyla nefsinin ilah edindiği ve hevasıyla da nefsini ilah edindiği her türlü gerçekliği olmayan ilahlık durumlarından kurtularak Hakk’ın varlığını kabul etmesi ve O’nu müşahede etmesi uyarısıdır.

Kelime-i tevhidi kullarına hediye eden Hakk, kelime-i tevhidle kullarını kendisinden başka ilah olmadığının uyarısı ile iman seyrine davettir.

Vahidiyeti sebebiyle kendisinden başka ilah bulunmayan Hakk, kelime-i tevhid ile “ilahlığı ve ilah edindiklerinizi ilahlıktan yana bırakınız, ilah yalnızca Benim” uyarısında bulunmuştur.

Bu uyarı üzeri kulun kendi enaniyet ilahlığı veya hakkının dışında ilahlık yükleminde değer verdiği zanni ilahlarından “la ilahe” anlayışı ile kurtuluşu “illallah” anlayışıyla Hakk Teâlaya rücu edişi tasavvufta irfan düzeyinde öğreti olarak verilir. Bu da “La’dan illallah’a gelene kadar hâlince nice yol kesici vardır” er sözü doğrultusunda kişinin seyr-ü seferinde ahlaklanma ve yakinlik bulma seyrinde eğitim olarak kelime-i tevhidin yaşantılanmasıdır.

Tevhidin Düşünce Prensipleri ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Dava-ı Hakk

Terk-i davada bulunan kulun fakra, gölgesizliğe varması sonucu Hakk’ın bilinmeyi murad etmesi iradesi sebebi ile, bu irade üzerine ihlas ile hiçbir dava gütmede...

Dava-ı Hakk nedir?
Sözlük

Korku (Havf, Haşiyet, Heybet)

İnsanın mevcudiyetine zarar geleceği çekincesine korku denir. Refleks olarak korku hariç, bu korku tanımına girecek olan her türlü korku durumu (ölüm, fakirlik,...

Korku (Havf, Haşiyet, Heybet) nedir?
Sözlük

Huzur

İmanı ile salikin aşk, korku, hayâ, edep, gaybet vb hâller üzeri Hakk’ın varlığı karşısında bulunduğu duruma huzur denir. Huzurda olan müşahedededir. Müşaheded...

Huzur nedir?
Sözlük

Rububiyet

Hakk Teâlâ’nın melâike tecellisi ile halk ettiklerini muhabbet sıfatları olan rabb, mevla, mürebbi, afv, adalet vb sıfatları ile ikame, idare ve idame edişine r...

Rububiyet nedir?
Sözlük

Kıyamet

Kıyam ayağa kalkma, ayakta durma anlamlarına gelir. Lügat mânası ile kıyamet büyük bela, yok oluş anlamlarını taşısa da kıyamdan kinaye eşyanın yok oluşu ile Ha...

Kıyamet nedir?
Sözlük

Marifetullah

Kulun, Hakk’ın ahadiyet sırrı üzeri O’nun şahsının varlık bilgisine ermesine yani kulun kulluk perdesinden soyunarak Hakk’ın şahsı ile kaim ve daim oluşunun sır...

Marifetullah nedir?
Sözlük

Perde

Kulun yaratılışı icabı kulluk örtüsünde Hakk ile arasında nurdan ve zulmetten Hakk’a örtünmesine sebep çokluk seyrinin tamamına perde denir. Perdeler kulun kull...

Perde nedir?
Sözlük

Hatm-i Meratip

Tasavvuf hâl, makam ve mertebe basamaklarında (miraç ve ciraç) salikin seyr-ü seferini, meşrebi üzeri kendine özgün biçimde bitirmesine (hatim etmesine) hatm-i ...

Hatm-i Meratip nedir?
Sözlük

Gınâ’

Gınâ’, çilede bulunan kulun muhabbetinin bitmesi sonucunda kalbinde tecelli eden bıkkınlık ve yorgunluk hâlidir. Bu hâl Hakk’ın rahmetinin bereketinden, kuluna ...

Gınâ’ nedir?
Sözlük

Feyz (Füyûz)

Feyz bereket, bolluk, kerem, ikram, ihsan anlamına gelir. Sufile için feyz, Hakk’ın ihsan ettiği ilim, irfan bereketidir. Kul Hakk’ın nurani tecellisi ile anca...

Feyz (Füyûz) nedir?