Tevhidin Düşünce Prensipleri nedir, Tevhidin Düşünce Prensipleri ne demek?

Tevhidin düşünce prensipler, Hakk’a olan inancımız doğrultusunda ilkesel düşünmemizin zorunluluğudur. Bunlar:

1) Allah

2) Allah’ta

3) Allah’tan

4) Allah’la

5) Allah’ın

6) Allah için

7) Allah’a dır.

Allah’a iman ederek bütün olay ve olguları tevhidin prensipleri doğrultusunda Hakk ilkesi ile okumak vahidiyetin zorunluluğudur.

Kelime-i tevhid olan “la ilahe illallah” cümlesi, yukarıda anlatılan prensiplerin müşahedede kul tarafından söylev biçimidir.

Ayrıca tevhidin düşünce prensipleri ve kelime-i tevhid bir müminin yaşamında yaşam prensipleridir.

Kelime-i tevhidden murad el-ilah olan Allah’ın ilahlığının mutlakiyetinden sebebiyet kulun masivaya düştüğü, zannıyla nefsinin ilah edindiği ve hevasıyla da nefsini ilah edindiği her türlü gerçekliği olmayan ilahlık durumlarından kurtularak Hakk’ın varlığını kabul etmesi ve O’nu müşahede etmesi uyarısıdır.

Kelime-i tevhidi kullarına hediye eden Hakk, kelime-i tevhidle kullarını kendisinden başka ilah olmadığının uyarısı ile iman seyrine davettir.

Vahidiyeti sebebiyle kendisinden başka ilah bulunmayan Hakk, kelime-i tevhid ile “ilahlığı ve ilah edindiklerinizi ilahlıktan yana bırakınız, ilah yalnızca Benim” uyarısında bulunmuştur.

Bu uyarı üzeri kulun kendi enaniyet ilahlığı veya hakkının dışında ilahlık yükleminde değer verdiği zanni ilahlarından “la ilahe” anlayışı ile kurtuluşu “illallah” anlayışıyla Hakk Teâlaya rücu edişi tasavvufta irfan düzeyinde öğreti olarak verilir. Bu da “La’dan illallah’a gelene kadar hâlince nice yol kesici vardır” er sözü doğrultusunda kişinin seyr-ü seferinde ahlaklanma ve yakinlik bulma seyrinde eğitim olarak kelime-i tevhidin yaşantılanmasıdır.

Tevhidin Düşünce Prensipleri ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Dert

Musibetlerin saliğin kalbinde oluşturduğu keder, kaygı ve tasa hâllerinin sıkıntıda kabz olmuşluğunun hâli üzeri acı, çaresizlik ve acziyet hâllerine sebep olan...

Dert nedir?
Sözlük

Tevekkül

Tevekkül, her şeyi Hakk’tan bilen sufinin Hakk iradesine, ilahi emir ve yasaklar doğrultusunda salih ameller üzeri yaşamına yön vererek, teslim oluşu ile Hakk’a...

Tevekkül nedir?
Sözlük

Vahdet-i Şuhud

Vahdet-i Şuhud birliğe şahid olma anlamına gelir. Aslında ise mevcudattaki vahdette Hakk’ın varlık tavırlarına şahid olma anlamında kullanılır. Bu bağlamda şuh...

Vahdet-i Şuhud nedir?
Sözlük

Emir Âlemi

Hakk’ın hüküm ve icra emrinde melâike tavrında bulunarak mevcudatı ikame, idare ve idame ettiği nurani tecelli bütününe emir âlemi denir. Emir âlemi arş-ı alâ,...

Emir Âlemi nedir?
Sözlük

Vesvese

Vesvese şüphe, tereddüt hâllerini doğuran, nefsi zihinde ikna edebilecek her türlü kuruntu ve aslı olmayan ihtimale denir. Aslı olmayan ihtimaller, nefsi şüphe...

Vesvese nedir?
Sözlük

Beytullah’ın Göğe Yükselişi

Yukarıda anlatılan hâli üzeri salik, kendisini dünyanın günah ve masiva hâllerinden temizleyen pir ve pirlerinin himmeti ile bedeni beytullah olmuş kudsiyette H...

Beytullah’ın Göğe Yükselişi nedir?
Sözlük

Vakfetmek

Kulun Hakk’a kendisini adaması ve tevekkülü ile Hakk’a hizmette (ibadet) gayret, mücadele, mücahede ve cihad etmesiyle kendisini, karşılığını beklemeden Hakk’a ...

Vakfetmek nedir?
Sözlük

Kavil Âlemi

Melekut âlemine, melâikenin Rabb-ül Âlemin’in kudreti üzeri kuvvette olmaları ve esmalar tecellisinin sonucu bir birleri ile muhabbette olmaları sebebi ile kavi...

Kavil Âlemi nedir?
Sözlük

Hüsn-ü Zann

Olay ve olgulardaki ilişkilerde Hakk’tan emin olarak, iyi niyette bulunarak genelde hak üzerine olumlama durumunda bulunduğumuz hâle hüsn-ü zann denir. Kişi hüs...

Hüsn-ü Zann nedir?
Sözlük

Tenzih

Başta iman-ı gaybi düzeyinde Hakk’ı âlemlere aşkın bilerek O’na noksan bir sıfat yakıştırmama hâline tenzih denir. Lakin hakikatte ise âlemlere aşkın olan Hakk’...

Tenzih nedir?