Tevhidin Düşünce Prensipleri nedir, Tevhidin Düşünce Prensipleri ne demek?

Tevhidin düşünce prensipler, Hakk’a olan inancımız doğrultusunda ilkesel düşünmemizin zorunluluğudur. Bunlar:

1) Allah

2) Allah’ta

3) Allah’tan

4) Allah’la

5) Allah’ın

6) Allah için

7) Allah’a dır.

Allah’a iman ederek bütün olay ve olguları tevhidin prensipleri doğrultusunda Hakk ilkesi ile okumak vahidiyetin zorunluluğudur.

Kelime-i tevhid olan “la ilahe illallah” cümlesi, yukarıda anlatılan prensiplerin müşahedede kul tarafından söylev biçimidir.

Ayrıca tevhidin düşünce prensipleri ve kelime-i tevhid bir müminin yaşamında yaşam prensipleridir.

Kelime-i tevhidden murad el-ilah olan Allah’ın ilahlığının mutlakiyetinden sebebiyet kulun masivaya düştüğü, zannıyla nefsinin ilah edindiği ve hevasıyla da nefsini ilah edindiği her türlü gerçekliği olmayan ilahlık durumlarından kurtularak Hakk’ın varlığını kabul etmesi ve O’nu müşahede etmesi uyarısıdır.

Kelime-i tevhidi kullarına hediye eden Hakk, kelime-i tevhidle kullarını kendisinden başka ilah olmadığının uyarısı ile iman seyrine davettir.

Vahidiyeti sebebiyle kendisinden başka ilah bulunmayan Hakk, kelime-i tevhid ile “ilahlığı ve ilah edindiklerinizi ilahlıktan yana bırakınız, ilah yalnızca Benim” uyarısında bulunmuştur.

Bu uyarı üzeri kulun kendi enaniyet ilahlığı veya hakkının dışında ilahlık yükleminde değer verdiği zanni ilahlarından “la ilahe” anlayışı ile kurtuluşu “illallah” anlayışıyla Hakk Teâlaya rücu edişi tasavvufta irfan düzeyinde öğreti olarak verilir. Bu da “La’dan illallah’a gelene kadar hâlince nice yol kesici vardır” er sözü doğrultusunda kişinin seyr-ü seferinde ahlaklanma ve yakinlik bulma seyrinde eğitim olarak kelime-i tevhidin yaşantılanmasıdır.

Tevhidin Düşünce Prensipleri ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Akış

Akış kavramı tasavvufta kullanılmaz, manevi bir hâl sebebi ile irdelemek gerekir. Fiziğin gösterdiği kadar biliyoruz ki mekandan bahsediliyorsa eğer, melâike (k...

Akış nedir?
Sözlük

Mürşid

Hakk’ın varlığını, esma-ı hassının fenâ seyrinde bildiren, öğretici olan, doğru yol olarak ahlak yoluna sevk eden irşad ehline mürşid denir....

Mürşid nedir?
Sözlük

Nefes

Kabz ve bast tecellilerinde, kulun Hakk ile varlık bulmasına sebep her türlü tecelliye nefes denir. Nefes iki hâl üzeri gerçekleşir. Bunlar; Hakk bir taraftan ...

Nefes nedir?
Sözlük

Alp Erenler

Zulüme karşı kâli ve hâli mücadele ve cihad eden, bu sebeple de hicret eden savaşçı erenlere denir. Bu ehile Ebu Zer Gıffari (r.a.) ve Horasan erenleri güzel bi...

Alp Erenler nedir?
Sözlük

Vahidiyet - Şey-i Vahid

Hakk’ın hakikatte varlığının mevcudatla olan birlik seyrinde Rabb-ül Âlemin oluşunun hakikat sıfatına vahidiyet denir. Hakk, Rabb-ül Âlemin olarak ise şey-i va...

Vahidiyet - Şey-i Vahid nedir?
Sözlük

Nizam

Nizan, sıra, dizi, düzen, gereğine göre yapılmış kanun anlamına gelir. Ehli tarafından nizam, Hakk’ın kâinattı idare ve idame edişinde sünnetleri (yasaları) do...

Nizam nedir?
Sözlük

Ciraç

Seyr-ü seferde salikin ahiretini yaşadığı miraç sonucunda sebep ve vesileler dairesi olan eşyanın tabiatı üzeri neden ve sonuç ilişkilerinde Hakk’ı sıfat, esma ...

Ciraç nedir?
Sözlük

Ruhban

Hakk adına, Hakk’ın manevi ruhsat vermediği, kendi nefsi üzerinde din işlerine bakan kişilere ruhban denir. Mürşid-i kâmil “O kendi nefsinde (hevasından) konuş...

Ruhban nedir?
Sözlük

Vasıl

Ulaşan, kavuşan mânası doğrultusunda Hakk’a varan kula denir. ...

Vasıl nedir?
Sözlük

Vefa

Vefa, kulun vicdanen minnet hissiyatı ile muhabbet ve dostlukta sebat etmesidir. Vefada kul, vicdanen Hakk’a ve O’nun sevdiklerine meyillidir....

Vefa nedir?