Arş-ı Alâ nedir, Arş-ı Alâ ne demek?

Maddenin oluşumuna sebep ikame, idare ve idame edildiği İsrafil, Cebrail, Mikail ve Azrail meleklerinin bulunduğu gök katı ve bu gök katına içkin, bize dışsal ve içkin olan toprak, su, hava ve ateş melekeleri ile de sekiz melekle varolan gök katına Arş-ı alâ denir.

Bu gök katında “Rabbinin arşını sekiz melek taşır” (Hakk, 17) ayetinde geçen Yersebut, Feyz, Yasef, Soguul, Semi, Ursul, Yaft, Zamir melekleri iş görür.

Bunlar sırası ile:

Yersebut Hz. İsrafil’in meleke canı olan melek protonlardır.

Feyz: Hz. Cebrail’in meleke canı olan melek nötronlardır.

Yasef: Hz. Mikail’in meleke canı olan melek elektronlardır.

Soguul: Hz. Azrail’in meleke canı olan melek atomlardır.

Semi: Havanın melekeleridir.

Ursul: Ateşin melekeleridir.

Yaft: Suyun melekeleridir.

Zamir: Toprağın melekeleridir.

Allah’ın arşında biz bu âlemde Zamir, Semi, Ursul, Yaft tarafı ile yaşarız. Ahiretimizde ise Yersebut, Feyz, Yasef ve Soguul ile ilişkilerimizin sonucu olan feraset, tasarruf, keramet nimetleri ile nasipleniriz.

Ehline malumdur ki bu meleklerin, meleklerimiz olarak tecellisi imanla yapılacak zikir ve ölmeye yakın derecede yapılan riyazat sonucunda mümkündür. Böylesi zikir ve riyazat sonucunda ruhaniyetimiz ile ilişkide olarak bağlı olduğumuz bu meleklerin ilmi ve gücünden istifade ederiz.

Azrail meleği meşrebinde olanlarda düşünce kuvveti ile madde oluşturma, maddeye hükmetme, hayat alma ve tah-i mekanda bulunabilme görünür. Mikail meleği meşrebinden olanlarda ilm-i kimyaya vakıf olmak görülür. İsrafil meleği meşrebinde olanlarda mekan ve zaman bilgisi, hadiselerin neden-sonuç iliişkilerine vakıf olma hikmetleri tecelli eder. Cebrail meleği meşrebinde olanlarda ise Hakk’ın varlık bilgisine erme, hayat verebilme vb bilgiler ile her şeye hakkıyla bakabilme bilgisine vakıf olma görülür.

Her meleğin tecelli hususiyetine göre insan farklı feraset ve tasarruf hâllerine sahip olabilir. Bu melekler dahilinde huddem meleklerinin kuvvet ve ilimlerinden de istifade edilir.

Arş-ı alâ insanda başa, göğüs cennete, göbek kısmı cehenneme, ayaklar da dünyaya işaret eder; en çok etkileşim gösterdikleri beden bölgesi ile remzedilmişlerdir.

İnsan bağlı olduğu bu meşrebleri dahilinde iç gökler ve dış göklerle bütünsellik arz eden bir halkiyete sahiptir.

Arş-ı Alâ ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Zuhur

Zuhur kavramı genel anlamda görünürler (olay ve olgular) için kullanılır. İman verilmiş kalbin sahibi olan Hakk, iman verdiği kuluna tecelli-i zati ile tecelli...

Zuhur nedir?
Sözlük

Şımarıklık

Hakk’ın varlık verdiği herhangi bir durum üzeri (güzellik, mal, mülk, mevki, şöhret, ilim, kudret vb) kişinin Hakk’tan cüda, kendine ben-merkeziyetçi olarak Hak...

Şımarıklık nedir?
Sözlük

Halkiyet

Halık, evveliyatında mevcudiyeti bulunmayan, varlığı yokluk (adem) hükmünde olan yani evveliyatı olmayan varları mevcuda mümkinler olarak getiren yaratıcı anlam...

Halkiyet nedir?
Sözlük

Gayb-ül Gayb

Alemde gizil olan Hakk’ın kuluna iman vermesi ile Hakk, ahlakullahta müşahede edilebilinir veya varlığın sünnetullahtaki noksansız seyir sebebi ile aklen biline...

Gayb-ül Gayb nedir?
Sözlük

Kürsi-i Âlâ

Algı düzeyinde yerleri, kuantum düzeyinde gökleri kucaklayan insanın Hakk’ın varlık mekânı olmasına sebep veren en temel Hakk kapısı olan beynimize kürsi-i âlâ ...

Kürsi-i Âlâ nedir?
Sözlük

Kadim

Lügat tanımı ile kadim; eski, eski zaman, öncelikli olan, başlangıcı bilinmeyen anlamlarında kullanılır. Kadim kavramı içeriği aynı harf kökenlerinden türemiş o...

Kadim nedir?
Sözlük

Mücahede

Kulun Hakk ve dinine gayreti melekesinin kulda coşkunluk oluşturması, kulu amele sevk edişi ile alakadardır. Kulun gayreti sonucu Hakk ve dinine hizmet etmenin ...

Mücahede nedir?
Sözlük

Salât

Salât, Hakk’a ihsan sonucu yönelerek O’na rağbetle yapılan dua, zikir ve yalvarışa denir. Şeriatte salât, beş vakit Hakk’a yönelerek zikir ve dua ile Hakk’a ib...

Salât nedir?
Sözlük

Makam-ı Mahmud

Mahmud, methedilmiş, övülen anlamına gelir. Makam-ı Mahmud ise Muhammediyetin akibeti olarak, Ahmediyete terfi edişidir. Ahmediyet, Şahs-ı Ahad’ın hakikati ile...

Makam-ı Mahmud nedir?
Sözlük

Vasıl

Ulaşan, kavuşan mânası doğrultusunda Hakk’a varan kula denir. ...

Vasıl nedir?