Esma-i Hass nedir?

İnsanın üzerindeki melâike açılımında (ki bu ruh meleği veya Hakk’ın nurani tecellisidir) oluşan nurdaki kuvvet akışının salınımında melâikenin (enerji veya kuvvet biçimi) belli bir sıfat üzeri meleke biçimlenişinde ve bu sıfat üzeri diğer meleke açılımlarında yaşadığı yönlendirici Rabb esması olan sıfata esma-i hass denir.

Esma-i hass başta kişinin yönlendirici kuvvet sıfatıdır; süreçte tavırlarda beliren yaşadığı sıfatıdır; sonuçta ise yaşadığı sıfat üzeri hükümde olduğu için Hakk’ın âlemler üzerinden kendisine, bulunduğu sıfat üzeri tavır hükmünde bulunuşuna sebeptir. Bu babta peygamberler konusunda örneklemeler yapmıştık.

Esma-i hass insan meşrebinin en belirleyici hususiyetidir çünkü melâikenin meleke tavrıdır. Bu sebepten dolayı diğer meşreb hâllerine galip bir tecellidir. İnsanın bağlı olduğu ulvi âlemler de (emir ve melekut âlemi) bu meşreb üzeri küre-i arzda tecelli etmiş olurlar. Küre-i arzda sufli ve bir üst meleklerin, ayrıca hadiselerde hadis olan mevcudatın insana hizmet secdesine sebep de budur çünkü kişinin esma-i hassı üzeri Hakk, şahının tavrında tecelli etmektedir. Bu da “secde ediniz” (Sad, 72) ayetinin ve “onları isimleri ile haber ver” (Bakara, 33) ayetinin tevil mânalarıdır.

Kişi yaratıldığı ve yaşantıladığı ilahi esmanın kuvvet açılımı gereği yaşar. Kişinin bu yaşantısında esma-ı hass’ı umumi değil kişiye has olarak ferdi hikmet zevkince ism-i azamdır. Umumi olarak ism-i azam ehlince zevk edilir.

Sözlük

Bereket

Bereket bolluk, çokluk anlamına gelir. Tasavvuf ehli bereket silsilesi üzeri el tutma ile silsileden gelen feyz bolluğunun pirden, pirin muhabbeti coşkunluğund...

Bereket nedir?
Sözlük

Müceddid

Müceddid yenileyen, yenileyici anlamına gelir. Her yüz senede bir gelen mücahidlere de müceddid denilse de müceddidler, Hakk’ın takdiri ile her dört yüz senede...

Müceddid nedir?
Sözlük

Tecvid

Tecvid, cevdetten kinaye bir şeyi güzel ve kusursuz yapmak anlamına gelir. Kur’anda tecvid ise Kur’anın Arapça imla kurallarına göre usulüne uygun, güzel ve mü...

Tecvid nedir?
Sözlük

Garib

Gurbette olup da kimsesiz olan yabancıya garib denir. Gariblik saliğin, ruhani ve nurani tecelliler sebebi ile kabz hâllerinde iken ruhaniyeti ile bakışında bed...

Garib nedir?
Sözlük

Mim Kâinat

Mim kâinat, kâinden (olan, mevcud) kinaye halk edilen mevcudatın tamamı için kullanılan bir kavramdır. Mim, harf olarak melâikenin kudrette biçimlenişi noktalaş...

Mim Kâinat nedir?
Sözlük

Felek

Her an devir eden gezici gök âlemlerine felek denir. Felekler, feyz-i mukaddesin açılımına sebep insanın feyz-i mukaddes düzeyindeki etkileşimlerinin berzah kay...

Felek nedir?
Sözlük

Esmâ

Esmâ isimler, adlar anlamına gelir. Kur’anda “ister Allah ister Rahman diye çağırın, en güzel isimler O’nundur” (İsra, 110) ayetinde belirtilen isimler ve “en ...

Esmâ nedir?
Sözlük

Bürhan

Bürhan kanıt, hüccet, delil anlamlarına gelir. Hakk’ı batıldan, gerçek olanı gerçek olmayandan ayıran akli delile bürhan denir. Bürhan akli olarak kalbi mutmain...

Bürhan nedir?
Sözlük

Kadim

Lügat tanımı ile kadim; eski, eski zaman, öncelikli olan, başlangıcı bilinmeyen anlamlarında kullanılır. Kadim kavramı içeriği aynı harf kökenlerinden türemiş o...

Kadim nedir?
Sözlük

Hak

Hak toprak, turab, gerçek olan varoluşun zorunlu gereksinimlerinden olan ihtiyaçlar anlamına gelir. Ehil için hak kavramı kimi durumda batılın zıddı olarak, ge...

Hak nedir?