Cin nedir, Cin ne demek?

Dumansız ateş olan moleküler düzeyde radyoaktiviteden yaratılmış, küre-i arzın ilk düşünen yaratıkları cinlerdir. İnsanlık öncesi yer yüzü halifeleri onlardır. Madde boyutundan moleküler düzeydeki yaşamlarına geçene kadar büyük çilelerden geçmişlerdir.

Gündüzleri bizim gecemiz, geceleri bizim gündüzümüz olmuştur. Cinlerin en temel karakterleri, hızlı düşünerek fikir edinmeleri, lakin fikirlerini marifete taşıyamamalarıdır. Dünyada yaşadıkları gibi dünya dışı feleklerde (gezegenler) de yaşamaktadırlar.

Cinlerin yaşadıkları ahlakın insanlarda karakterize oluş biçimi, hızlı fikir üretebilmek ama fikirlerini cem’e taşımakta zorlanmak, keyfi hareket etmek, boyunduruğunda köle bulundurma iradesinde bulunmak, tahammülsüzlük vb hâllerdir.

Bunlar dışında süfli olan, mikrobiolojik yapıda, bütünsel hareket etmeleri ile bir bilinçte hareket bulan iyi ve kötü huylu nice mevcud yaratılmıştır. Bunların hâlleri dahi Cenab’ı Hakk tarafından insan melekelerinde karakteize edilmiştir. Ve bunlar gibi bizim normal gözümüzle göremeyeceğimiz nice yaratık halk edilmiştir. Ve anlatılan yöntemle onlar da insanın ahlakında yaşanırlar. Bu düzeyde sufli olanların insanlarla ortak yaşam biçiminde yaşayışları da vardır.

Cin ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Yecüc - Mecüc

Salik, deccalın fitnesi sonucu Hz. mesih ve mehdi hâlleri üzeri yaşamaya devam ederken, hayatındaki maddi sıkıntılarda mecüc, bozguncu hâllerle karşı karşıya ka...

Yecüc - Mecüc nedir?
Sözlük

İnat

Hak, hakikat bilgisine ve Hakk’ın hususi iradesine direnmek ve kabul etmemek inattır. Bu durum (yani inat) Azamet-i Kibriya’ya dokunan bir masiva durumudur ki k...

İnat nedir?
Sözlük

Sitem

Sitem her şeyi Hakk’tan bilen salikin, Hakk’tan geldiğinin imanı ile karşılaştığı imtahanlardaki müsibet ve belalara karşı yakarma ve yalvarma ile Hakk’a rücu h...

Sitem nedir?
Sözlük

Yakinlik (Kurbiyet)

İbadetin sonucu olarak arınmış bir kalb ile Hakk’ı, imanı doğrultusunda müşahede etmenin ve O’na ermenin ve manevi yakinliğin hâl durumlarıdır....

Yakinlik (Kurbiyet) nedir?
Sözlük

Ta-i Mekan

Veli kulun bir mekandan başka bir mekana olguları veya kendini taşıyabilme nimetine ta-i makan denir....

Ta-i Mekan nedir?
Sözlük

Vahidiyet - Şey-i Vahid

Hakk’ın hakikatte varlığının mevcudatla olan birlik seyrinde Rabb-ül Âlemin oluşunun hakikat sıfatına vahidiyet denir. Hakk, Rabb-ül Âlemin olarak ise şey-i va...

Vahidiyet - Şey-i Vahid nedir?
Sözlük

Ruhban

Hakk adına, Hakk’ın manevi ruhsat vermediği, kendi nefsi üzerinde din işlerine bakan kişilere ruhban denir. Mürşid-i kâmil “O kendi nefsinde (hevasından) konuş...

Ruhban nedir?
Sözlük

Yakinlikte Müşahede Mertebeleri

Yakinlikte müşahede bulma seyri mümin bir kul için ilm-el yakin ile iman-ı gaybide başlar; ayn-el yakin ve hak-el yakin olarak iman-ı şuhudide devam eder. 1) İl...

Yakinlikte Müşahede Mertebeleri nedir?
Sözlük

İmamet

Yer yüzünde ikiler de denilen, halifetullah olan Kutb-ül Aktab’a en yakın yardımcı velilerin bulunduğu görev mertebelerine imamet denilir....

İmamet nedir?
Sözlük

Cihad

Savaş da diyebileceğimiz cihad, kulun mücahedesinde feda-i nefs ve feda-i can düzeyinde, Hakk’a kavuşmak için ve dinine hizmet etmek için mücadele etmesine deni...

Cihad nedir?