Cin nedir, Cin ne demek?

Dumansız ateş olan moleküler düzeyde radyoaktiviteden yaratılmış, küre-i arzın ilk düşünen yaratıkları cinlerdir. İnsanlık öncesi yer yüzü halifeleri onlardır. Madde boyutundan moleküler düzeydeki yaşamlarına geçene kadar büyük çilelerden geçmişlerdir.

Gündüzleri bizim gecemiz, geceleri bizim gündüzümüz olmuştur. Cinlerin en temel karakterleri, hızlı düşünerek fikir edinmeleri, lakin fikirlerini marifete taşıyamamalarıdır. Dünyada yaşadıkları gibi dünya dışı feleklerde (gezegenler) de yaşamaktadırlar.

Cinlerin yaşadıkları ahlakın insanlarda karakterize oluş biçimi, hızlı fikir üretebilmek ama fikirlerini cem’e taşımakta zorlanmak, keyfi hareket etmek, boyunduruğunda köle bulundurma iradesinde bulunmak, tahammülsüzlük vb hâllerdir.

Bunlar dışında süfli olan, mikrobiolojik yapıda, bütünsel hareket etmeleri ile bir bilinçte hareket bulan iyi ve kötü huylu nice mevcud yaratılmıştır. Bunların hâlleri dahi Cenab’ı Hakk tarafından insan melekelerinde karakteize edilmiştir. Ve bunlar gibi bizim normal gözümüzle göremeyeceğimiz nice yaratık halk edilmiştir. Ve anlatılan yöntemle onlar da insanın ahlakında yaşanırlar. Bu düzeyde sufli olanların insanlarla ortak yaşam biçiminde yaşayışları da vardır.

Cin ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Tâat

Tâat, Hakk’ın iradesine itâat etme durumudur. Tâat ehli sebat ve sabır ehlidir. Bu ehil Hakk’ın her türlü emir ve yasaklarına takva ile uyar. Tâat ehlinin husu...

Tâat nedir?
Sözlük

İblis

İblis, Hakk’ın varlığına tamamen örtük, kendi nefsine zulüm edendir. Yalan libası (elbisesi) giyene iblis denildiği de olmuştur. Şeytanlık ahlaken üç temel üze...

İblis nedir?
Sözlük

Tevekkül

Tevekkül, her şeyi Hakk’tan bilen sufinin Hakk iradesine, ilahi emir ve yasaklar doğrultusunda salih ameller üzeri yaşamına yön vererek, teslim oluşu ile Hakk’a...

Tevekkül nedir?
Sözlük

Doğuşat

Kalbe nuru ile tecelli eden Hakk’ın, hikmet bilgisi olarak kulundan feyz vermesi sonucunda, feyz verdiği kulu ve feyzden nasiplenenleri irşad edişi varidatların...

Doğuşat nedir?
Sözlük

Sırât-ı Müstakim

Pek doğru, temiz yol anlamına gelen sırât-ı müstakim, itâat, takva, tevazu, edep, rıza, ibadet ile Hakk’a hayır ameller üzeri gayrette olduğumuz yaşamı yol edin...

Sırât-ı Müstakim nedir?
Sözlük

İlm-i Rasihun

Rasih temeli sağlam, sabit, kuvvetli, çok alim ve bilgili olan, dini bilgisi çok olan anlamlarına gelir. İlm-i rasihun, ilminde derinleşmiş, ilmine vakıf, hikm...

İlm-i Rasihun nedir?
Sözlük

Feyz-i Akdes

Akdes pak, arı, saf olarak kudsi olmaktır. Feyz-i akdes bu bağlamda sufiler tarafından, sufilerin arı olan nefsleriyle günahtan temiz olmaları sonucu noksandan ...

Feyz-i Akdes nedir?
Sözlük

Bûd

Uzaklaşma anlamına gelen bûd, kulun evvela nefsine muhalefeti bırakması, süreçte ibadetleri bırakması ve sonuçta da Hakk’ın tecelli hikmetine Hakk’a muhalefet e...

Bûd nedir?
Sözlük

Rab-ül Âlemin

Alemlerin Rabbi anlamına gelir. Aslında ise her şeye nuru ile aşkın, diri olan Allah’ın varları var ederek melâikesi ile ikame, idame ve idare edişi sıfatına de...

Rab-ül Âlemin nedir?
Sözlük

Sahv

Sahv, ayılma, ayıklık ve uyanıklık anlamlarını taşır. Kimi sufiler için sahv, gaybetten sonra algıya geliş anlamına gelse de kimi sufiler için de sufinin müşah...

Sahv nedir?