Cin nedir, Cin ne demek?

Dumansız ateş olan moleküler düzeyde radyoaktiviteden yaratılmış, küre-i arzın ilk düşünen yaratıkları cinlerdir. İnsanlık öncesi yer yüzü halifeleri onlardır. Madde boyutundan moleküler düzeydeki yaşamlarına geçene kadar büyük çilelerden geçmişlerdir.

Gündüzleri bizim gecemiz, geceleri bizim gündüzümüz olmuştur. Cinlerin en temel karakterleri, hızlı düşünerek fikir edinmeleri, lakin fikirlerini marifete taşıyamamalarıdır. Dünyada yaşadıkları gibi dünya dışı feleklerde (gezegenler) de yaşamaktadırlar.

Cinlerin yaşadıkları ahlakın insanlarda karakterize oluş biçimi, hızlı fikir üretebilmek ama fikirlerini cem’e taşımakta zorlanmak, keyfi hareket etmek, boyunduruğunda köle bulundurma iradesinde bulunmak, tahammülsüzlük vb hâllerdir.

Bunlar dışında süfli olan, mikrobiolojik yapıda, bütünsel hareket etmeleri ile bir bilinçte hareket bulan iyi ve kötü huylu nice mevcud yaratılmıştır. Bunların hâlleri dahi Cenab’ı Hakk tarafından insan melekelerinde karakteize edilmiştir. Ve bunlar gibi bizim normal gözümüzle göremeyeceğimiz nice yaratık halk edilmiştir. Ve anlatılan yöntemle onlar da insanın ahlakında yaşanırlar. Bu düzeyde sufli olanların insanlarla ortak yaşam biçiminde yaşayışları da vardır.

Cin ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Gönülde Halk Ediliş

Gönülde insanın halk edilişi, bedensel halk edilişinden sanra nurani düzeyde halk edilişidir. İnsan, eşya üzerinden oluşan bilinci ile böylesi halk edilişine ö...

Gönülde Halk Ediliş nedir?
Sözlük

Şiir ve Kur’andaki Şiirsel Anlatım

Şiir, duygularımız üzerinden hâllerimizi muhatab alan hoş, vezin ve kafiye tertipli manzumelere (ölçülü, mizanlı olan söz) denir. Şiir söyleyene ise şair denir....

Şiir ve Kur’andaki Şiirsel Anlatım nedir?
Sözlük

Dava-ı Hakk

Terk-i davada bulunan kulun fakra, gölgesizliğe varması sonucu Hakk’ın bilinmeyi murad etmesi iradesi sebebi ile, bu irade üzerine ihlas ile hiçbir dava gütmede...

Dava-ı Hakk nedir?
Sözlük

Ubûdiyet

Abidler ibadet ile Rabb’leri olan Allah’ın rızasının gözeten niyetle amele yönelen kullar olarak ubûdiyette bulunurlar. Ubûdiyet, nefsine hayrı ve hakikati buy...

Ubûdiyet nedir?
Sözlük

Terbiye

Kulun beden, duygu, düşünce ve nefsani hâllerinin tamamında Hakk’ın muradı üzeri fıtratıyla uyumlu, ahlakta hakkınca yaşama tavırlarında bulunmasıdır. Bu da tak...

Terbiye nedir?
Sözlük

Nokta-i Kübra

Bütün âlemlerin insanda sonuçlanması ile, Hakk’ın küre-i arzda en mükemmel biçimde insanda tecelli etmesi sebebiyle insana nokta-i kübra denir. Hakk’ın nuru ile...

Nokta-i Kübra nedir?
Sözlük

Cûş

Salikin kimi zaman muhabbet hâli sebebi ile kimi zaman ise cehri (sesli) yapılan zikirler sebebi ile içi içine sığamıyormuşcasına coşkunluk göstermesi hâllerine...

Cûş nedir?
Sözlük

Sıddîkıyet

Allah’ın iradesi doğrultusunda, Allah’ın iradesine muhabbetle teslim olarak yaşayan, tevekkülde bulunan, Allah’a sadık, sadakat ve doğruluk ehlinin mertebe hâli...

Sıddîkıyet nedir?
Sözlük

Tecelli-i Berki

Kulun, maddenin olay ve olgular zincirindeki karanlığında Hakk’ın ilham, doğuşat, hatır, mucize, keramet vb durumlar üzerinden Hakk’ı keşif ile müşahede etmesid...

Tecelli-i Berki nedir?
Sözlük

İhlas

İhlas (hulûs), halis samimiyet üzeri riyasız olarak içten olmak hâlidir. İhlas varlığı itibarıyla Hakk’ın kulunda kendisi ile arasında sır kıldığı melekedir. B...

İhlas nedir?