Cin nedir, Cin ne demek?

Dumansız ateş olan moleküler düzeyde radyoaktiviteden yaratılmış, küre-i arzın ilk düşünen yaratıkları cinlerdir. İnsanlık öncesi yer yüzü halifeleri onlardır. Madde boyutundan moleküler düzeydeki yaşamlarına geçene kadar büyük çilelerden geçmişlerdir.

Gündüzleri bizim gecemiz, geceleri bizim gündüzümüz olmuştur. Cinlerin en temel karakterleri, hızlı düşünerek fikir edinmeleri, lakin fikirlerini marifete taşıyamamalarıdır. Dünyada yaşadıkları gibi dünya dışı feleklerde (gezegenler) de yaşamaktadırlar.

Cinlerin yaşadıkları ahlakın insanlarda karakterize oluş biçimi, hızlı fikir üretebilmek ama fikirlerini cem’e taşımakta zorlanmak, keyfi hareket etmek, boyunduruğunda köle bulundurma iradesinde bulunmak, tahammülsüzlük vb hâllerdir.

Bunlar dışında süfli olan, mikrobiolojik yapıda, bütünsel hareket etmeleri ile bir bilinçte hareket bulan iyi ve kötü huylu nice mevcud yaratılmıştır. Bunların hâlleri dahi Cenab’ı Hakk tarafından insan melekelerinde karakteize edilmiştir. Ve bunlar gibi bizim normal gözümüzle göremeyeceğimiz nice yaratık halk edilmiştir. Ve anlatılan yöntemle onlar da insanın ahlakında yaşanırlar. Bu düzeyde sufli olanların insanlarla ortak yaşam biçiminde yaşayışları da vardır.

Cin ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Dua

Hakk’ın iradesi sonucunda, kulun Hakk’tan, aciz olduğu bir meselede yardımını ve ihtiyaçlı olduğu şeyi kâlde murad etmesi durumuna dua denir. Dua, kulunun Hakk...

Dua nedir?
Sözlük

Halvet - Celvet

Salikin halktan uzaklaşarak tek başına yalnızlıkta Hakk ile olması doğrultusunda riyazat ve i’tikâfta ihlas ile mücahede etmesi sonucunda Hakk nurunun tecellisi...

Halvet - Celvet nedir?
Sözlük

Hüzün

Hüzün, müminin çileli yaşam döneminde beden kabuğunda, sebat ve sabır hâli üzeri kederli ve sıkıntılı olduğu kabz hâlidir. Aşık kulun, Hakk’tan ayrılığı sebebi ...

Hüzün nedir?
Sözlük

Mizan

Mizan terazi, ölçü anlamına gelir. Ehli tarafından mizan, Hakk’ın kâinatı belli bir ölçü üzeri kader ve kazada ikame, idare ve idame etmesi sıfatına işareten k...

Mizan nedir?
Sözlük

Devir içinde Devir Var etmek

Veli kulun, zaman içinde farklı zamanlarda bulunabilme ve başka insanları da bulundurabilme nimetine denir. Ruh kuvveti ile birçok yerde bulunabilmeyi ve yaşay...

Devir içinde Devir Var etmek nedir?
Sözlük

Vech

Salikin, Hakk’ı sıfat, esma ve ayette biçimlendiği tavırlarında ferasetinin yetkinliği ile müşahede edişinde beliren ilahi tavırlarının zuhur hâline vech denir....

Vech nedir?
Sözlük

Sulh (Barış)

İradelerin bir biri ile örtüşmesi sonucunda karşılıklı anlaşmaya sulh denir. Tasavvufta sulh, kulun kendi iradelerinde ilkeli oluşu (Hakk’a iman hâli) ile Hakk’...

Sulh (Barış) nedir?
Sözlük

Lütuf

Kulun gayret ve mücahedesi sonucunda çalışmalarının karşılığı dışında Hakk’ın kuluna hususen nimette ikramlarda bulunmasıdır. Nimet ve lütuf arasındaki en büyü...

Lütuf nedir?
Sözlük

Mükâşefe

Kul muhâdarada bulunuşu sonucunda iradi olarak tefekkürde bulunur ise, “kulum düşündüğünde mânasını veren Ben olurum” hadis-i kutsisinin hükmü gereği ilhamatlar...

Mükâşefe nedir?
Sözlük

Tekâmül

Tekamül, kemâl bulmak yani olgunlaşmak anlamına gelir. Tasavvufta tekamül mertebe, hâl ve makam seyrinde şuurlanma ve şuurlanmanın sonucu edinilen hakikat veya...

Tekâmül nedir?