Bitkiler ve Hayvanlar nedir?

Bitkiler ve hayvanlar kâinatta yaratılmış bir çok mahlukun burada örneklenmesinin haricinde nurdan yaratılan cennet ve cehennem meleklerinin küre-i arzda biçim olarak iz düşümüdürler.

Bitki meşrebi olan insanlar alıcı olmaktan çok vericidirler. Bitkiler halim, selim, merhamet sahibi, içleri dışları bir olan saf bir hâlde değişmez özelliklere sahip karakterlerde biçimlendirilmişlerdir. Bitki meşrebi olan insanların en büyük özelliği, beden enerjilerinin pozitif olarak salınımda akış arzetmesidir. Bu meşreb ehli negatif enerjileri de, kendilerinde saflık nüktesince pozitif olan enerjilerinde ya pozitife çevirirler ya da nötürleştrirler. Pozitif enerjileri sebebiyle rahatlatıcı ve şifacı olma özelliğine sahiptirler.

Hayvan meşrebi olan insanlar verici olmaktan çok alıcıdırlar. Hayvanların her türlü hâlini, maymunluktan tutun da kurt, çakal, tavus kuşu, çiyan, aslan vb, hayvanlara kadar, onların enerjiden biçimlenen melekelerini, meleke düzeyinde enerji yoğınluğu olarak yaşarlar. Ehli olanlar bu hususiyeti seyr-ü seferlerinde müşahede ederler.

İnsanlık mertebesinde insanın insanlığına en uzak hayvanın karakterize hâli domuz, en yakın hayvanın karakterize hâli attır.

Sözlük

Tecelli-i Zat

Hz. Allah’ın bilinmeyi murad etmesi sonucunda kendisini bilmesi için murad ettiği kuluna iman vermesi ve ibadette gayret ihsanında bulunmasıyla tecelli-i berkid...

Tecelli-i Zat nedir?
Sözlük

Evliya

Evliya veliler, Hakk’a ermiş kullar anlamına gelir. Gerçek mânasında ise Hakk’ın kendisine hazır kıldığı üzerinde tecelli buyurduğu kuluna denir. Burada hazır ...

Evliya nedir?
Sözlük

Peygamberler ve Melekeler

Küre-i arzda cemaddan cinlere kadar ne varsa insan ahlakında insanın halkiyetinde cem’ edilmiştir. İnsan bu cem’ edilişin halk tarafının dahilinde ulvi tarafı o...

Peygamberler ve Melekeler nedir?
Sözlük

Bûd

Uzaklaşma anlamına gelen bûd, kulun evvela nefsine muhalefeti bırakması, süreçte ibadetleri bırakması ve sonuçta da Hakk’ın tecelli hikmetine Hakk’a muhalefet e...

Bûd nedir?
Sözlük

İdealar

İdealar her ne kadar felsefi bir konu olsa da Plato’nun idealar görüşü mutasavvıfların ilgi konusu olmuştur. Zaten idealar bahsi sebebiyle ehli keşif mutasavvıf...

İdealar nedir?
Sözlük

Gavs

Gavs, yetişen mânasına gelir. Dünya işlerinin yürütülmesine memur olan ve müminlere manevi himmetleri ile sıkıntılarında yetişen, Hakk’ın kudret eli olan velile...

Gavs nedir?
Sözlük

Hâl

Hâl durum, vaziyet, görünüş, tavır, suret, keyfiyet vb anlamlara gelir. Bir şeyin sıfat ve fiilen bulunduğu içsel ve dışsal durumlarının tamamına hâl denir. Ha...

Hâl nedir?
Sözlük

Rücu

Geri dönme mânasına gelen rücu, sufilerin günah ve masivadan tövbe ederek Hakk’a yönelişleri için kullandıkları bir kavramdır. Rücu tövbenin niyet hâlidir....

Rücu nedir?
Sözlük

İhvan

İhvan, dost, sadık arkadaş mânasına gelir. Bir pire bağlı olan tarik arkadaşlarının gönül birliğinde muhabbetin kaynaştırmasıyla bir birlerine kardeş olmalarına...

İhvan nedir?
Sözlük

Reca

Reca umut etmek anlamını taşır. Kul her ne kadar duanın kabul edilmesi recasında bulunsa da kimi velayet ehli veliler için dua edenin kendi nefsi için taleplerd...

Reca nedir?