Bitkiler ve Hayvanlar nedir, Bitkiler ve Hayvanlar ne demek?

Bitkiler ve hayvanlar kâinatta yaratılmış bir çok mahlukun burada örneklenmesinin haricinde nurdan yaratılan cennet ve cehennem meleklerinin küre-i arzda biçim olarak iz düşümüdürler.

Bitki meşrebi olan insanlar alıcı olmaktan çok vericidirler. Bitkiler halim, selim, merhamet sahibi, içleri dışları bir olan saf bir hâlde değişmez özelliklere sahip karakterlerde biçimlendirilmişlerdir. Bitki meşrebi olan insanların en büyük özelliği, beden enerjilerinin pozitif olarak salınımda akış arzetmesidir. Bu meşreb ehli negatif enerjileri de, kendilerinde saflık nüktesince pozitif olan enerjilerinde ya pozitife çevirirler ya da nötürleştrirler. Pozitif enerjileri sebebiyle rahatlatıcı ve şifacı olma özelliğine sahiptirler.

Hayvan meşrebi olan insanlar verici olmaktan çok alıcıdırlar. Hayvanların her türlü hâlini, maymunluktan tutun da kurt, çakal, tavus kuşu, çiyan, aslan vb, hayvanlara kadar, onların enerjiden biçimlenen melekelerini, meleke düzeyinde enerji yoğınluğu olarak yaşarlar. Ehli olanlar bu hususiyeti seyr-ü seferlerinde müşahede ederler.

İnsanlık mertebesinde insanın insanlığına en uzak hayvanın karakterize hâli domuz, en yakın hayvanın karakterize hâli attır.

Bitkiler ve Hayvanlar ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Beşler

Beşler, zamanının yasalar ciheti ile ahkamı tavrında insanlık üzerinde etkilidirler....

Beşler nedir?
Sözlük

Tenzih

Başta iman-ı gaybi düzeyinde Hakk’ı âlemlere aşkın bilerek O’na noksan bir sıfat yakıştırmama hâline tenzih denir. Lakin hakikatte ise âlemlere aşkın olan Hakk’...

Tenzih nedir?
Sözlük

Veli

Veli sahip, malik, muhafaza eden anlamına gelir. Bu bağlamda veli Cenab’ı Hakk’ın sahiplenmesinde O’nun uluhiyet ve rububiyet sıfatlarının melikliğinde melâikes...

Veli nedir?
Sözlük

Muhabbet

Sevgi, sevmek mânalarına gelen muhabbet sufinin özü itibarıyla Hakk’a meyletmesi ve sohbetinde bulunması anlamını taşır. Muhabbet iki hâl üzeridir. Bunlar: 1)...

Muhabbet nedir?
Sözlük

Hak

Hak toprak, turab, gerçek olan varoluşun zorunlu gereksinimlerinden olan ihtiyaçlar anlamına gelir. Ehil için hak kavramı kimi durumda batılın zıddı olarak, ge...

Hak nedir?
Sözlük

Nübüvvet

Nübüvvet, nebi olmak, nebilik anlamına gelir. Lakin aslen nübüvvet, Hakk’ın nebisi (haber getireni) olmakla alakadar, nebiliğe ait hususiyetler üzeri bulunmaya ...

Nübüvvet nedir?
Sözlük

Riyâzat

Bedende Hakk nurunun tecellisi, nefsin Allah’ın ahlakı ile ahlaklanması, aklın daha rahat tefekkür edebilmesi, nefsin riyada kırılarak Hakk’a rücu etmesi için b...

Riyâzat nedir?
Sözlük

Sünnetullah

Cenab’ı Hakk’ın kâinatı bir ölçü üzeri (kader) yaratarak, kâinattaki melâikeler (kuvvetler) ile yasalarda nizam ve mizanda noksansız bir biçimde ikame, idare ve...

Sünnetullah nedir?
Sözlük

Şükür

Hakk’ın kuluna verdiği minetlere karşı kulun memnunluk hâli üzeri Hakk’a minnet hissiyatı ile şükranda bulunması şükürdür. Şükür, Hakk’ın verdiği maddi ve manev...

Şükür nedir?
Sözlük

Razı

Hoşnut olmak ve hoşnutluğunda itâat etmek anlamını taşır. Tasavvufta razı olmak Hakk’tan razı olmak ve Hakk’ın kulundan azı olması için kullanılır. Kulun Hakk’ı...

Razı nedir?