Anasır-ı Erbaa nedir?

Tezahürler düzeyinde küre-i arzdaki mümkinatı biçimlerdiren dört unsura (toprak, hava, su ve ateş) anasır-ı erbaa denir.

Toprak: Pozitif tarafı ile sebat, sabır, hüzün, tevazu vb değişmez karakterlerde biçimlenir. Negatif yanı ile de zor, kapalı, ketum vb değişmez karakterlerde biçimlenir.

Su: pozitif tarafı ile uyumlu, samimi, herkese ayak uyduran, değişken karakterlerde biçimlenir. Negatif tarafı ile de kararsız, yüzsüz, küsen vb değişken karakterlerde belimlenir.

Hava: pozitif tarafı ile kucaklayıcı, şeffaf olarak açık, mütevazı, merhametli, metin vb değişmez karakterlerde biçimlenir. Negatif tarafı ise kibir, öfke, buğz, kendini göstermeye düşkünlük vb değişmez karakterlerde biçimlenir. Bu meşrebin kendini hep göstermeye çalışması, havanın görünmemesinden olsa gerek. Bu meşreb ehli, halk arasında “hava atmak” denilen hâllerini, tevazu ile görünmez olarak da dengede tutar.

Ateş: Pozitif tarafı ile sıcak kanlılık, samimi, sevecen, coşkun, hareketli vb değişken karakterlerle biçmlenir; negatif tarafı ile de kıskançlık, öfke, nefret, hırs, hiperaktivite vb değişken karakterlerde biçimlenir.

Bu meşreblerin ortak ahlak tavırları meşreblerin karakterize oldukları değişken ve değişmez durumlarına göre değişir.

Mesela toprak sevgide değişmez bir karakter arz eder ama sevgide değişmez iken sevdiklerinde değişkenlik arz eder. Hava sevgide değişmezdir, sevdiklerinde de değişmezlikler arz eder. Su sevgide değişkendir lakin sevdiğinde değişmezlik arz eder. Ateş sevdiğinde değişkendir, sevdiklerinde de kırıcı ve yakıcı olarak hep değişkendir. Bu anlatım dahilinde diğer insanlık huylarını ehli rahatlıkla inceleyebilir.

Sözlük

Vahidiyet

Allah’ın (c.c.) şahsında ahad olması sebebi ile, sıfatında bilinen, esmasında ayan olunan, fiilinde melekleri, kâinattaki kitap açılımları, peygamberleri, sebep...

Vahidiyet nedir?
Sözlük

Vecd

Salikin gaybet hâline gelmeden önceki ilahi aşkta kendini kaybedecek muhabbet hâlinde bulunuşuna vecd denir....

Vecd nedir?
Sözlük

Yetmiş Üçler

Yetmiş ikiler oldukları da söylenir. Hakk’ı yer yüzünde devamlı zikir etmekle memur olan ve böylece insandan kaynaklanan negatif enerjiyi nötrleştiren velilerdi...

Yetmiş Üçler nedir?
Sözlük

Sulh (Barış)

İradelerin bir biri ile örtüşmesi sonucunda karşılıklı anlaşmaya sulh denir. Tasavvufta sulh, kulun kendi iradelerinde ilkeli oluşu (Hakk’a iman hâli) ile Hakk’...

Sulh (Barış) nedir?
Sözlük

Budela

Budela, halk arasında mecnun gibi görünen saf ehile denir. Bu veliler emir ve yasaklardan mesul olmayan, Hakk’ın nazarı üzerlerinde bulunan, Hakk’ın kalben saf...

Budela nedir?
Sözlük

Cûd (Cömertlik)

Cûd eli açık, ihtiyaçlı olanlara yardım etme anlamını taşır. Cûd, açlık, yoksulluk ve her türlü yoksunluk gibi durumlarda olana, ihtiyaçlı olanın ihtiyacını on...

Cûd (Cömertlik) nedir?
Sözlük

Fazilet

Fazilet değer, meziyet anlamlarına gelir. Ehil için fazilet yakinlikte ve yakinlikte oluşan ahlakta, hikmet üzeri erdemlerde sufinin kemâlatında kâmil oluşu iç...

Fazilet nedir?
Sözlük

Kanâat

Kanâat bir şeye kani olma yani inanma ve tatmin olma hâlidir. Düşüncede kanâat böyle iken yaşamda kanâat, kişinin rızkına razı oluşudur, yani kişinin rızkından ...

Kanâat nedir?
Sözlük

Cehri Zikir

Hakk’ın esma-ül hüsnasının veya belli ayetlerinin sesli olarak yad edilişi zikrine cehri zikir denir. Bu zikirden murad, talip kulların 1) negatif enerjilerinde...

Cehri Zikir nedir?
Sözlük

Cin

Dumansız ateş olan moleküler düzeyde radyoaktiviteden yaratılmış, küre-i arzın ilk düşünen yaratıkları cinlerdir. İnsanlık öncesi yer yüzü halifeleri onlardır. ...

Cin nedir?