Anasır-ı Erbaa nedir, Anasır-ı Erbaa ne demek?

Tezahürler düzeyinde küre-i arzdaki mümkinatı biçimlerdiren dört unsura (toprak, hava, su ve ateş) anasır-ı erbaa denir.

Toprak: Pozitif tarafı ile sebat, sabır, hüzün, tevazu vb değişmez karakterlerde biçimlenir. Negatif yanı ile de zor, kapalı, ketum vb değişmez karakterlerde biçimlenir.

Su: pozitif tarafı ile uyumlu, samimi, herkese ayak uyduran, değişken karakterlerde biçimlenir. Negatif tarafı ile de kararsız, yüzsüz, küsen vb değişken karakterlerde belimlenir.

Hava: pozitif tarafı ile kucaklayıcı, şeffaf olarak açık, mütevazı, merhametli, metin vb değişmez karakterlerde biçimlenir. Negatif tarafı ise kibir, öfke, buğz, kendini göstermeye düşkünlük vb değişmez karakterlerde biçimlenir. Bu meşrebin kendini hep göstermeye çalışması, havanın görünmemesinden olsa gerek. Bu meşreb ehli, halk arasında “hava atmak” denilen hâllerini, tevazu ile görünmez olarak da dengede tutar.

Ateş: Pozitif tarafı ile sıcak kanlılık, samimi, sevecen, coşkun, hareketli vb değişken karakterlerle biçmlenir; negatif tarafı ile de kıskançlık, öfke, nefret, hırs, hiperaktivite vb değişken karakterlerde biçimlenir.

Bu meşreblerin ortak ahlak tavırları meşreblerin karakterize oldukları değişken ve değişmez durumlarına göre değişir.

Mesela toprak sevgide değişmez bir karakter arz eder ama sevgide değişmez iken sevdiklerinde değişkenlik arz eder. Hava sevgide değişmezdir, sevdiklerinde de değişmezlikler arz eder. Su sevgide değişkendir lakin sevdiğinde değişmezlik arz eder. Ateş sevdiğinde değişkendir, sevdiklerinde de kırıcı ve yakıcı olarak hep değişkendir. Bu anlatım dahilinde diğer insanlık huylarını ehli rahatlıkla inceleyebilir.

Anasır-ı Erbaa ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Yetmiş Üçler

Yetmiş ikiler oldukları da söylenir. Hakk’ı yer yüzünde devamlı zikir etmekle memur olan ve böylece insandan kaynaklanan negatif enerjiyi nötrleştiren velilerdi...

Yetmiş Üçler nedir?
Sözlük

Feyz (Füyûz)

Feyz bereket, bolluk, kerem, ikram, ihsan anlamına gelir. Sufile için feyz, Hakk’ın ihsan ettiği ilim, irfan bereketidir. Kul Hakk’ın nurani tecellisi ile anca...

Feyz (Füyûz) nedir?
Sözlük

Hanifilik

İslam her ne kadar toplumsal düzeyde şartlar ile biçimlenerek sureten ümmet olarak toplumsallıkta fıtrat dini olsa da, insan fıtratının sireti gereği hanifik ta...

Hanifilik nedir?
Sözlük

Dört Kapı Kırk Makam

Erenlerin dört kapıdan kasıtları şeriat, tarikat, hakikat ve marifet mertebeleridir. Kırk makamdan kasıtları ise bu dört mertebede edinilecek olan ahlaki hâl ma...

Dört Kapı Kırk Makam nedir?
Sözlük

Cihad

Savaş da diyebileceğimiz cihad, kulun mücahedesinde feda-i nefs ve feda-i can düzeyinde, Hakk’a kavuşmak için ve dinine hizmet etmek için mücadele etmesine deni...

Cihad nedir?
Sözlük

Kırklar

Kırklar, zamanının insanlık içindeki ahlak direkleridirler. Rivayetlere göre on sekiz veya yirmi tanesi kadın erenlerdendir....

Kırklar nedir?
Sözlük

Marifet

Marifet, bildiği şeye vakıf olma, hüner, ustalık mânalarına gelir. Mutasavvıflar hakikati bilmeye marifet demiş olsalar da hakikat zaten bilinmesi ile hakikatt...

Marifet nedir?
Sözlük

Tâat

Tâat, Hakk’ın iradesine itâat etme durumudur. Tâat ehli sebat ve sabır ehlidir. Bu ehil Hakk’ın her türlü emir ve yasaklarına takva ile uyar. Tâat ehlinin husu...

Tâat nedir?
Sözlük

Ferdi Hikmet

Ferd tek, bir, yekta anlamlarına gelir. Bu doğrultuda ferdiyet kişinin şahsı ile alakadar olarak tavırları dahilinde biricikliği için kullanılır. Bu bağlamda f...

Ferdi Hikmet nedir?
Sözlük

İçtihad

Müslimlerin ferdiyette hayır bildikleri doğrultuda yapacakları işlerde istişare ve istihareleri sonucunda yapacakları işlerde doğru hükümler üzeri gayret etmele...

İçtihad nedir?