Anasır-ı Erbaa nedir, Anasır-ı Erbaa ne demek?

Tezahürler düzeyinde küre-i arzdaki mümkinatı biçimlerdiren dört unsura (toprak, hava, su ve ateş) anasır-ı erbaa denir.

Toprak: Pozitif tarafı ile sebat, sabır, hüzün, tevazu vb değişmez karakterlerde biçimlenir. Negatif yanı ile de zor, kapalı, ketum vb değişmez karakterlerde biçimlenir.

Su: pozitif tarafı ile uyumlu, samimi, herkese ayak uyduran, değişken karakterlerde biçimlenir. Negatif tarafı ile de kararsız, yüzsüz, küsen vb değişken karakterlerde belimlenir.

Hava: pozitif tarafı ile kucaklayıcı, şeffaf olarak açık, mütevazı, merhametli, metin vb değişmez karakterlerde biçimlenir. Negatif tarafı ise kibir, öfke, buğz, kendini göstermeye düşkünlük vb değişmez karakterlerde biçimlenir. Bu meşrebin kendini hep göstermeye çalışması, havanın görünmemesinden olsa gerek. Bu meşreb ehli, halk arasında “hava atmak” denilen hâllerini, tevazu ile görünmez olarak da dengede tutar.

Ateş: Pozitif tarafı ile sıcak kanlılık, samimi, sevecen, coşkun, hareketli vb değişken karakterlerle biçmlenir; negatif tarafı ile de kıskançlık, öfke, nefret, hırs, hiperaktivite vb değişken karakterlerde biçimlenir.

Bu meşreblerin ortak ahlak tavırları meşreblerin karakterize oldukları değişken ve değişmez durumlarına göre değişir.

Mesela toprak sevgide değişmez bir karakter arz eder ama sevgide değişmez iken sevdiklerinde değişkenlik arz eder. Hava sevgide değişmezdir, sevdiklerinde de değişmezlikler arz eder. Su sevgide değişkendir lakin sevdiğinde değişmezlik arz eder. Ateş sevdiğinde değişkendir, sevdiklerinde de kırıcı ve yakıcı olarak hep değişkendir. Bu anlatım dahilinde diğer insanlık huylarını ehli rahatlıkla inceleyebilir.

Anasır-ı Erbaa ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Sitem

Sitem her şeyi Hakk’tan bilen salikin, Hakk’tan geldiğinin imanı ile karşılaştığı imtahanlardaki müsibet ve belalara karşı yakarma ve yalvarma ile Hakk’a rücu h...

Sitem nedir?
Sözlük

İlm-i Huzuri

İlm-i huzuri, başta ebeveynlerden, yaşamda ise öğrenme melekesi ile başta ebeveynlerle süreçte ise mevcudattaki her türlü öğrenim ve eğitim sonucu olarak edindi...

İlm-i Huzuri nedir?
Sözlük

Ayan Olmak

Hakk’ın gaybına ait bilgi, olay ve olguların, müminin feraseti sebebi ile Hakk’ın kendisi ile yani nuru ile göstermesi, duyurması hadisesine “ayan oldu” denir. ...

Ayan Olmak nedir?
Sözlük

Arif

Hakk’ın inayeti ile nurunun tecellisi sonucunda Hakk’ı Hakk ile bilen lakin her şeyi Hakk’tan bilen iken kendini Hakk’ın tecellisine yakıştırmayan, kulluk perde...

Arif nedir?
Sözlük

Dörtler

Dörtler, insanlığı hâlleri üzeri zamanda yönlendirici kutuplarıdır. Mevsimlerden ve atmosfer olaylarından sorumludurlar....

Dörtler nedir?
Sözlük

Kab-ı Kavseyn

İki yay arası anlamına gelir. Bundan kasıt, ulvi âlemlerin bekâsına yükselmiş kulun, geçmiş bütün mertebe süreçlerine ve gelecek bütün mertebe süreçlerine aşkın...

Kab-ı Kavseyn nedir?
Sözlük

A’yân-ı Sabite

Ayân aşikar, beli, görülebilen anlamlarına gelir. Ayan-ı sabite ise görünür olan mahlukatın varoluşunun asli nedeni olan, ulvi âlemdeki sabit (duran değişmez o...

A’yân-ı Sabite nedir?
Sözlük

Nasihat

Nasihat, tavsiye ve ihtar anlamına gelen kelama denir. Dinde ise Hakk’ın buyruğu üzeri, Hakk’ın buyurduğunu hayra yönelten, şerrden men eden olarak nefislerine...

Nasihat nedir?
Sözlük

Kader - Kaza

Mevcudatın halk edildikleri mertebelerinde, değişmez hâllerinde değişen varoluş ölçülerine kader denir. Yani her var, varolduğu nitelik ve nicelik durumuna göre...

Kader - Kaza nedir?
Sözlük

İrfan

İrfan, kulun kalbinde Hakk’ın nurani tecellisi sonucu bulduğu gerçeklik bilgisinde (hikmet bilgisi) bilmenin zevkinde olduğu hikmete vakıf olma kadim bilgisidir...

İrfan nedir?