Havass İlmi nedir, Havass İlmi ne demek?

Havass hassalar, keyfiyetler ve hususiyetler anlamına gelir.

Tasavvufta ilim olarak havass, manevi tesir için uzlet, riyazat veya i’tikafta okunan esma, ayet ve dualara denir.

Esma ve ayetlerin virdler edinilerek okunması sonucu, kulun nurani tecelli ile cennet meleklerini, melekeler edinişi (feraset ve tasarruf) veya bir iradesi niyeti ile iradesine memur bir meleği davet etmesi ve iradesine kulun ahlakı üzeri memur olan meleğin hizmet etmesi gerçekleşir.

Havass İlminde mühim olan niyettir. Kişi virdlerini irade ettiği hâl üzeri yapınca, Hakk’ın esma ve ayetlerine hizmet zikrinde bulunan melekeleri uyandırmış olur. melekleri ise harekete geçirmiş olarak davet eder. Kişinin niyeti iyi ise Hakk katındaki akibeti iyi olur. eğer kişinin niyeti kötü ise, cinlerle de uğraşan cinci olarak Hakk katındaki akibeti kendisi adına kötü olur. Çünkü böylesi insanlar duanın faziletini bırakmış olarak recadan uzak, cinlerle iş görmüş olurlar. Bu bağlamda akibetlerine dair bir ayette “birbirimizden yararlanıyorduk” (En’am, 128) diyecekleri, Hakk’ın da onlara “öyle ise tadın azabı” (En’am, 128) diyeceği net bir ifade ile belirtilmiştir.

Belli bir irade üzeri bu ilimi kullanmamak gerekir. Sadece Hakk rızası için melekler gibi kulun ibadet etmesi uygundur. Bu ibadet hâli sonucunda Hakk’ın bağışlarda bulunması, kulun güzel ahlakında feraset, tasarruf ve emir makamlarında bulunmasına sebep olur.

Havass İlmi ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Hücûm

Salikin kalbini istila eden mânalar dışında kâinatta tasavvur eden hadiselerin sonucunda kalbte beliren mânadır. Hücûm, bevâhidi giderici kalıcı hâllerdendir. B...

Hücûm nedir?
Sözlük

Fark

Fark kulun değerlendirme, kıyas etme akli melekesidir. Kulun fark melekesi ile feraset melekesinde kavradıklarını değerlendirmesi ayıklığıdır (sahv)....

Fark nedir?
Sözlük

İçsel Gök Katları

Lahud / Uzayın içsel oluşu durumu. Hahud / Uzayda, uzaya içkin Hakk nurunun vücud okduğu mertebe. Emir / Melâike-i İlliyun âlemi. Ceberut âlemi de denildiği ol...

İçsel Gök Katları nedir?
Sözlük

Riyâzat

Bedende Hakk nurunun tecellisi, nefsin Allah’ın ahlakı ile ahlaklanması, aklın daha rahat tefekkür edebilmesi, nefsin riyada kırılarak Hakk’a rücu etmesi için b...

Riyâzat nedir?
Sözlük

Tevhidin Düşünce Prensipleri

Tevhidin düşünce prensipler, Hakk’a olan inancımız doğrultusunda ilkesel düşünmemizin zorunluluğudur. Bunlar: 1) Allah 2) Allah’ta 3) Allah’tan 4) Allah’la 5) A...

Tevhidin Düşünce Prensipleri nedir?
Sözlük

Zahid

Zühd üzerine dünyadan menfaatlenme ciheti ile uzaklaşmış, Hakk’a yakınlaşmak için riyazette bulunan dervişe zahid denir. ...

Zahid nedir?
Sözlük

Ruh

Ruh, bilgisi Allah katında olan hakkında Allah’ın bildiğinin dışında, mevcudiyetinin bilgisini bilenin bulunmadığı Hakk hazinesinin sırlı mücevheridir. Bilinmed...

Ruh nedir?
Sözlük

Şevk

Şiddetli arzu, iradedeki irad etme kuvveti anlamına gelen şevk, aşık kulun Hakk’a olan vuslat arzusu ve bu arzusundaki irade etme melekesidir. Şevk melekesine,...

Şevk nedir?
Sözlük

Sebat ve Sabır

Müminin, imtahan edilirken karşılaştığı zorluklara telaş ve feryad etmeden tahammül etmesine sabır denilir. Müminin, Hakk’a vuslat ve hizmet için ayrıca sabrınd...

Sebat ve Sabır nedir?
Sözlük

Üveysi

Hakk’a talip bir insanın biat ettiği piri olmadan melekler tarafından veya zamanın büyük pirleri tarafından batınen yetiştirilmesine üveysilik denir. İslamda i...

Üveysi nedir?