Havass İlmi nedir, Havass İlmi ne demek?

Havass hassalar, keyfiyetler ve hususiyetler anlamına gelir.

Tasavvufta ilim olarak havass, manevi tesir için uzlet, riyazat veya i’tikafta okunan esma, ayet ve dualara denir.

Esma ve ayetlerin virdler edinilerek okunması sonucu, kulun nurani tecelli ile cennet meleklerini, melekeler edinişi (feraset ve tasarruf) veya bir iradesi niyeti ile iradesine memur bir meleği davet etmesi ve iradesine kulun ahlakı üzeri memur olan meleğin hizmet etmesi gerçekleşir.

Havass İlminde mühim olan niyettir. Kişi virdlerini irade ettiği hâl üzeri yapınca, Hakk’ın esma ve ayetlerine hizmet zikrinde bulunan melekeleri uyandırmış olur. melekleri ise harekete geçirmiş olarak davet eder. Kişinin niyeti iyi ise Hakk katındaki akibeti iyi olur. eğer kişinin niyeti kötü ise, cinlerle de uğraşan cinci olarak Hakk katındaki akibeti kendisi adına kötü olur. Çünkü böylesi insanlar duanın faziletini bırakmış olarak recadan uzak, cinlerle iş görmüş olurlar. Bu bağlamda akibetlerine dair bir ayette “birbirimizden yararlanıyorduk” (En’am, 128) diyecekleri, Hakk’ın da onlara “öyle ise tadın azabı” (En’am, 128) diyeceği net bir ifade ile belirtilmiştir.

Belli bir irade üzeri bu ilimi kullanmamak gerekir. Sadece Hakk rızası için melekler gibi kulun ibadet etmesi uygundur. Bu ibadet hâli sonucunda Hakk’ın bağışlarda bulunması, kulun güzel ahlakında feraset, tasarruf ve emir makamlarında bulunmasına sebep olur.

Havass İlmi ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Hür

Varoluş hakları doğrultusunda özgürce yaşayan kişiye hür denir. Lakin hür, sufiler için nefsinin keyfi irade hâllerinin esaretinden, sebep ve vesile dairesinde...

Hür nedir?
Sözlük

Fahr-u Fakr

Fahr-u Fakr, genelde “fakrı övüncü olan” veya “fakrların övüncü olan” anlamlarında kullanılır. Fakr olmanın bir özelliği de Allah için yaptıkları her türlü iba...

Fahr-u Fakr nedir?
Sözlük

İmanda Tazelenme

İmanda tazelenmei kulun kabz hâli sırasında gınâ’da iken Cenab’ı Hakk’ın kuluna himmet vermesi iledir. ...

İmanda Tazelenme nedir?
Sözlük

İçtihad

Müslimlerin ferdiyette hayır bildikleri doğrultuda yapacakları işlerde istişare ve istihareleri sonucunda yapacakları işlerde doğru hükümler üzeri gayret etmele...

İçtihad nedir?
Sözlük

Tenzil - Tefsir - Tevil

Kur’an’daki ayetlerin indiriliş (nüzul) nedenlerine göre anlamaya çalışma ve yorumlama biçimine tenzil denir. Tefsir, ayetlerin mânaları itibarı ile olay ve olg...

Tenzil - Tefsir - Tevil nedir?
Sözlük

Tenasuh

Tenasuh, ruhun başka bir bedene girmesi anlamında kullanılır. Ulema, “dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da onların bizden uzaklaştığı gibi biz de onlardan uzaklaşs...

Tenasuh nedir?
Sözlük

Akış

Akış kavramı tasavvufta kullanılmaz, manevi bir hâl sebebi ile irdelemek gerekir. Fiziğin gösterdiği kadar biliyoruz ki mekandan bahsediliyorsa eğer, melâike (k...

Akış nedir?
Sözlük

Huruf-u Mukatta

Mukatta, bitişik olmayan, ayrı anlamına gelir. Huruf-u mukatta ayetlerden harf olma düzeyinde bağımsız olarak, içerdikleri anlam itibarıyla ayetlerle bağıntılı ...

Huruf-u Mukatta nedir?
Sözlük

Melâike

Kuvvetler anlamına gelen melâike, Hakk nurunun kuvvet tecellileri olarak bilinir....

Melâike nedir?
Sözlük

Ciraç

Seyr-ü seferde salikin ahiretini yaşadığı miraç sonucunda sebep ve vesileler dairesi olan eşyanın tabiatı üzeri neden ve sonuç ilişkilerinde Hakk’ı sıfat, esma ...

Ciraç nedir?