Havass İlmi nedir, Havass İlmi ne demek?

Havass hassalar, keyfiyetler ve hususiyetler anlamına gelir.

Tasavvufta ilim olarak havass, manevi tesir için uzlet, riyazat veya i’tikafta okunan esma, ayet ve dualara denir.

Esma ve ayetlerin virdler edinilerek okunması sonucu, kulun nurani tecelli ile cennet meleklerini, melekeler edinişi (feraset ve tasarruf) veya bir iradesi niyeti ile iradesine memur bir meleği davet etmesi ve iradesine kulun ahlakı üzeri memur olan meleğin hizmet etmesi gerçekleşir.

Havass İlminde mühim olan niyettir. Kişi virdlerini irade ettiği hâl üzeri yapınca, Hakk’ın esma ve ayetlerine hizmet zikrinde bulunan melekeleri uyandırmış olur. melekleri ise harekete geçirmiş olarak davet eder. Kişinin niyeti iyi ise Hakk katındaki akibeti iyi olur. eğer kişinin niyeti kötü ise, cinlerle de uğraşan cinci olarak Hakk katındaki akibeti kendisi adına kötü olur. Çünkü böylesi insanlar duanın faziletini bırakmış olarak recadan uzak, cinlerle iş görmüş olurlar. Bu bağlamda akibetlerine dair bir ayette “birbirimizden yararlanıyorduk” (En’am, 128) diyecekleri, Hakk’ın da onlara “öyle ise tadın azabı” (En’am, 128) diyeceği net bir ifade ile belirtilmiştir.

Belli bir irade üzeri bu ilimi kullanmamak gerekir. Sadece Hakk rızası için melekler gibi kulun ibadet etmesi uygundur. Bu ibadet hâli sonucunda Hakk’ın bağışlarda bulunması, kulun güzel ahlakında feraset, tasarruf ve emir makamlarında bulunmasına sebep olur.

Havass İlmi ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Emir Âlemi

Hakk’ın hüküm ve icra emrinde melâike tavrında bulunarak mevcudatı ikame, idare ve idame ettiği nurani tecelli bütününe emir âlemi denir. Emir âlemi arş-ı alâ,...

Emir Âlemi nedir?
Sözlük

Resul

Haberci, elçi kitap ve şeriat sahibi peygamberin sıfat hâline resul denir. Resul kavramı her ne kadar yukarıda anlatılan mânada kullanılsa da, ilahi esmasının (...

Resul nedir?
Sözlük

Muhabbetullah

Tecelli-i berki ve bütün yakinlik makamlarında kul, Hakk’ın varlık seyrini her hangi bir ilahi tavrı üzeri müşahede edebilir. Lakin tecelli-i zati üzeri devamlı...

Muhabbetullah nedir?
Sözlük

Bûd

Uzaklaşma anlamına gelen bûd, kulun evvela nefsine muhalefeti bırakması, süreçte ibadetleri bırakması ve sonuçta da Hakk’ın tecelli hikmetine Hakk’a muhalefet e...

Bûd nedir?
Sözlük

Hazret

Huzurdan kinaye kurbiyet bulmuş, hürmet maksadı ile büyüklere hitaben söylenen veya verilen ünvandır.Lakin hazret hazırdan kinaye Hakk’ın kalıcı bir melâike tav...

Hazret nedir?
Sözlük

Sükût (Samt)

Susma, konuşmama anlamına gelen sükût, sufiler için sıdkiyetin bir hâli olup ilahi emir ve yasaklara karşı itâat etme, haramlardan ve masivadan uzaklaşarak, aza...

Sükût (Samt) nedir?
Sözlük

Tertil

Tertil, muvafık ve yerli yerinde anlamlarından kinaye güzel, uygun ve latif konuşma anlamlarına gelir. Lakin düşüne, düşüne, yavaş, yavaş anlayarak okumak, beya...

Tertil nedir?
Sözlük

Acziyet

Acz, beceriksizlik, iktidarsızlık, kuvvetsizlik, güçsüzlük, yapamamak anlamları doğrultusunda belli bir kuvvet karşısında güç ve melekeleri ile yetersiz kalmak ...

Acziyet nedir?
Sözlük

Vakf

Karşılığını beklemeden yalnızca Hakk’a hizmet için servetini hayır yolunda bağış edilmesine denir....

Vakf nedir?
Sözlük

Amel

Niyetin, gayret üzeri kulun fiilinde belirmesi işine amel denir. Kulun niyeti ihlâs üzeri güzel ise niyetinin akıbeti olan ameli de güzel olur. Dinimiz iman ve...

Amel nedir?