Havass İlmi nedir?

Havass hassalar, keyfiyetler ve hususiyetler anlamına gelir.

Tasavvufta ilim olarak havass, manevi tesir için uzlet, riyazat veya i’tikafta okunan esma, ayet ve dualara denir.

Esma ve ayetlerin virdler edinilerek okunması sonucu, kulun nurani tecelli ile cennet meleklerini, melekeler edinişi (feraset ve tasarruf) veya bir iradesi niyeti ile iradesine memur bir meleği davet etmesi ve iradesine kulun ahlakı üzeri memur olan meleğin hizmet etmesi gerçekleşir.

Havass İlminde mühim olan niyettir. Kişi virdlerini irade ettiği hâl üzeri yapınca, Hakk’ın esma ve ayetlerine hizmet zikrinde bulunan melekeleri uyandırmış olur. melekleri ise harekete geçirmiş olarak davet eder. Kişinin niyeti iyi ise Hakk katındaki akibeti iyi olur. eğer kişinin niyeti kötü ise, cinlerle de uğraşan cinci olarak Hakk katındaki akibeti kendisi adına kötü olur. Çünkü böylesi insanlar duanın faziletini bırakmış olarak recadan uzak, cinlerle iş görmüş olurlar. Bu bağlamda akibetlerine dair bir ayette “birbirimizden yararlanıyorduk” (En’am, 128) diyecekleri, Hakk’ın da onlara “öyle ise tadın azabı” (En’am, 128) diyeceği net bir ifade ile belirtilmiştir.

Belli bir irade üzeri bu ilimi kullanmamak gerekir. Sadece Hakk rızası için melekler gibi kulun ibadet etmesi uygundur. Bu ibadet hâli sonucunda Hakk’ın bağışlarda bulunması, kulun güzel ahlakında feraset, tasarruf ve emir makamlarında bulunmasına sebep olur.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Havass İlmi ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Zühd

Dünya işleri ve menfaatlerinden uzaklaşarak sufilerin nefsani arzu ve isteklerinden kurtulmaya çalışmaları ve kendilerini ibadete vermelerine zühd denir. Bu ba...

Sözlük

Bid’at

Sonradan icad edilen adetlere bid’at denir. Dinde ise Kur’an ve sünnete aykırı farz gibi gösterilen nafile ibadetlerin önerilmesi değil, dikte edilmesine ve din...

Sözlük

İhvan

İhvan, dost, sadık arkadaş mânasına gelir. Bir pire bağlı olan tarik arkadaşlarının gönül birliğinde muhabbetin kaynaştırmasıyla bir birlerine kardeş olmalarına...

Sözlük

Dört Kapı Kırk Makam

Erenlerin dört kapıdan kasıtları şeriat, tarikat, hakikat ve marifet mertebeleridir. Kırk makamdan kasıtları ise bu dört mertebede edinilecek olan ahlaki hâl ma...

Sözlük

Ahlakullah

Cenab’ı Hakk’ın kâinatta sünneti (yasaları) üzeri sıfat, esma ve ayet seyrinde tavırlarda bulunması ahlakı varlık seyrine ahlakullah denir. Ahlakullah adetler b...

Sözlük

Dış Gökler

1) Uzay 2) Kâinat 3) Kara delikler 4) Galaksiler ve özellikle samanyolu felekleri (yıldızlar ) 5) Güneş ve Güneş felekleri (gezegenler) 6) Ay 7) Dünya göğü 8) İ...

Sözlük

Zahid

Zühd üzerine dünyadan menfaatlenme ciheti ile uzaklaşmış, Hakk’a yakınlaşmak için riyazette bulunan dervişe zahid denir. ...

Sözlük

İmanda Tazelenme

İmanda tazelenmei kulun kabz hâli sırasında gınâ’da iken Cenab’ı Hakk’ın kuluna himmet vermesi iledir. ...

Sözlük

Kesrette Vahdet

Kesrette vahdet, çokluğu cem’-ül ezdad olarak bütünde, Hakk’ın kendi varlığı ile ikame, idare ve idame edilişi hâlinin tevhidde ahlakullah üzeri müşahedesi için...

Sözlük

Hâtır

Kulun kalbinde veya rûyetinde Cebnab-ı Hakk’ın nuruyla, melâike tecellisi ile kelam edişi ve bu kelam edişinde kulunu bilgilendirişidir....

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.