Sidret-ül Müntehâ nedir, Sidret-ül Müntehâ ne demek?

Yedinci gök katında kevni âlemlerin son perdesine sidret-ül müntehâ denir.

Muhabbet ve böylesi zikir, ağız tecellisi olan sidret-ül müntehâdaki Hakk tecellisinin küre-i arzda kulunda belirmesidir. Çünkü sidret-ül müntehâ Hakk’ın âlemlerde dil kuvveti ile tecelli ettiği son mertebedir. Kulun sidret-ül müntehâya varışı, Hakk’ı her şeyde dil ile müşahede edişi cennet zevkine varışıdır.

Bu sebepten dolayı her şeyi Hakk’ın muhabbet ikramı olarak gören kul bu mertebede ikramın cennet lezzatındadır. Bu da bu âlemde Hakk’ı zikir eden kulundan dili (lisanı) üzerinde tecellisi ile kuluna dil üzerinden görünüşü zevkini verişidir. Mürşid kelam ağacı olarak sidredir. Onun kelamı ise Hakk’ın kulunu kendisine yetiştirmenin son perdesi olarak müntehâdır (nihayettir).

Cehri zikir yapanlar ise zikir sonucunda vecde varırlar ise ağız kuvvetinin yani sesin nurani etkileşiminin pozitif enerjisi ile arınmış olarak mevcudiyetlerinin sidretinden zikirdeki kelamın müntehalığından Hakk’a yükselmiş olarak ruh gözü ile nur tecellisinde hâl-i istiğrakta bulunurlar.

Sidret-ül Müntehâ ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Nafile İbadet

Nafile, nafi (menfaatli, yararlı, faydalı) kökünden kinaye mecburiyet olmadığı hâlde fazladan yapılan işe denir. Bu bağlamda nafile ibadet ise farzlar haricinde...

Nafile İbadet nedir?
Sözlük

Tecvid

Tecvid, cevdetten kinaye bir şeyi güzel ve kusursuz yapmak anlamına gelir. Kur’anda tecvid ise Kur’anın Arapça imla kurallarına göre usulüne uygun, güzel ve mü...

Tecvid nedir?
Sözlük

Fasık

Fasık, fısk üzeri yani günah, hadde tecavüz, haktan ayrılma durumları üzeri Hakk’a nefsiyle isyanda bulunan, nefsini ilah edinen kimselere denir. ...

Fasık nedir?
Sözlük

Zaviye

Tekyenin küçük olanına ise zaviye denir. Zaviye köşe anlamına gelmesinden kinaye ders görülen ve ibadet edilen küçük mekanlar anlamında kullanılmıştır....

Zaviye nedir?
Sözlük

Akl-ı Küll

Hakk’ın irade-i külliyesi doğrultusunda, melâikesinin bütünsel muhabbeti sonucu beliren ikame, idare ve idame tecellisinin evrensel bilinç olması durumuna akl-ı...

Akl-ı Küll nedir?
Sözlük

Düş - Rüya

Derin uykuda yaşadığımız rü’yetlere düş denir. Aslında düş keşif, berzah ve yakaza hâllerinide görülen, tamamı rüyalar yani görüntüler (vizyonlar) olarak isiml...

Düş - Rüya nedir?
Sözlük

Dış Gökler

1) Uzay 2) Kâinat 3) Kara delikler 4) Galaksiler ve özellikle samanyolu felekleri (yıldızlar ) 5) Güneş ve Güneş felekleri (gezegenler) 6) Ay 7) Dünya göğü 8) İ...

Dış Gökler nedir?
Sözlük

Şe’n (Tavır)

Her şey Hakk’ın tecellisindeki varlık seyri biçimleridir. Hakkın varlık seyrinde melâikeleri üzeri sıfat, esma ve ayet biçimlenişlerinde tavırlarda Her şey Hakk...

Şe’n (Tavır) nedir?
Sözlük

Telvin

Sufinin seyr-ü seferde Hakk’ın tecelli ve zuhuratı ve sebep ve vesile dairesinde karşılaştığı durumlara göre hâllerinin değişmesine telvin denir....

Telvin nedir?
Sözlük

Vera

Vera, fark melekesinin kuvveti oranında sufinin vicdan melekesi neticesinde Hakk’a ulaşmaya engel her türlü şüpheli ve bilmediği olay ve olgudan çekinmesine seb...

Vera nedir?