Sidret-ül Müntehâ nedir, Sidret-ül Müntehâ ne demek?

Yedinci gök katında kevni âlemlerin son perdesine sidret-ül müntehâ denir.

Muhabbet ve böylesi zikir, ağız tecellisi olan sidret-ül müntehâdaki Hakk tecellisinin küre-i arzda kulunda belirmesidir. Çünkü sidret-ül müntehâ Hakk’ın âlemlerde dil kuvveti ile tecelli ettiği son mertebedir. Kulun sidret-ül müntehâya varışı, Hakk’ı her şeyde dil ile müşahede edişi cennet zevkine varışıdır.

Bu sebepten dolayı her şeyi Hakk’ın muhabbet ikramı olarak gören kul bu mertebede ikramın cennet lezzatındadır. Bu da bu âlemde Hakk’ı zikir eden kulundan dili (lisanı) üzerinde tecellisi ile kuluna dil üzerinden görünüşü zevkini verişidir. Mürşid kelam ağacı olarak sidredir. Onun kelamı ise Hakk’ın kulunu kendisine yetiştirmenin son perdesi olarak müntehâdır (nihayettir).

Cehri zikir yapanlar ise zikir sonucunda vecde varırlar ise ağız kuvvetinin yani sesin nurani etkileşiminin pozitif enerjisi ile arınmış olarak mevcudiyetlerinin sidretinden zikirdeki kelamın müntehalığından Hakk’a yükselmiş olarak ruh gözü ile nur tecellisinde hâl-i istiğrakta bulunurlar.

Sidret-ül Müntehâ ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Halîl

Dost anlamına gelir. Evliyaullahın Hakk’a muhabbet ve gayretleri sonucunda vardıkları velilik makamıdır. ...

Halîl nedir?
Sözlük

Şirk

Ortak anlamına gelen şirk, servetin aynı menfaatler üzeri iki veya daha fazla kişi ile kullanılmasına denir. Lakin dinde şirk, mülkünde ortağı (şeriki) olmayan ...

Şirk nedir?
Sözlük

Mücahede

Kulun Hakk ve dinine gayreti melekesinin kulda coşkunluk oluşturması, kulu amele sevk edişi ile alakadardır. Kulun gayreti sonucu Hakk ve dinine hizmet etmenin ...

Mücahede nedir?
Sözlük

Dehr

Dehr zaman, devir, çağ anlamlarına gelir. Ehli için dehr, insan ile vakit farkındalığı oluştuğundan dolayı insanın zaman varlığı olduğu anlamında kullanılır. Bu...

Dehr nedir?
Sözlük

Şımarıklık

Hakk’ın varlık verdiği herhangi bir durum üzeri (güzellik, mal, mülk, mevki, şöhret, ilim, kudret vb) kişinin Hakk’tan cüda, kendine ben-merkeziyetçi olarak Hak...

Şımarıklık nedir?
Sözlük

Sebat ve Sabır

Müminin, imtahan edilirken karşılaştığı zorluklara telaş ve feryad etmeden tahammül etmesine sabır denilir. Müminin, Hakk’a vuslat ve hizmet için ayrıca sabrınd...

Sebat ve Sabır nedir?
Sözlük

Şeytanlık

Hakk’ın varlığını veya iradesini kabul etmeyerek, Hakk’ın olay ve olguları yaratışının hikmetine şımarma, inat ve yalanlama ile örtünme ahlakıdır. Şeytanlık bu ...

Şeytanlık nedir?
Sözlük

Evliya

Evliya veliler, Hakk’a ermiş kullar anlamına gelir. Gerçek mânasında ise Hakk’ın kendisine hazır kıldığı üzerinde tecelli buyurduğu kuluna denir. Burada hazır ...

Evliya nedir?
Sözlük

Furkan

Hayır ve şerrin, hak ile batılın ayırd edilebilmesini sağlayan ve doğruluğa sevk eden kitap olması sebebi ile Kur’ana Furkan da denilir. Sufiler, anlayış zevkle...

Furkan nedir?
Sözlük

İnsan-ı Kâmil

Hakk Teâla’ya esma-i hassı üzeri vuslat bulmuş ve esam-i hassının doğrultusunda Hakk’ın ahlak tavırlarında yaşayan herkes kendi mevcudietinin varık tekamülünü t...

İnsan-ı Kâmil nedir?