Zikir nedir, Zikir ne demek?

Zikir anmak, hatırlamak, yad etmek anlamlarına gelir.

Erenler için zikir, O’nu fikretmenin sonucunda ihsan ile hatırlamak, veçhelerinde müşahede etmek anlamına geldiği gibi, O’nun muhabbetinde bulunmanın sonucunda O’nu hakikati ile yad etmek ve bilmeyenlere O’nu hakikati ile anlatma anlamına gelir.

“Akletmezmisiniz” ayetinin tefsir mânası doğrultusundaki tecellisinden murad edilen de yukarıdaki tanım üzeri yapılan zikirdir. Bu bağlamda her şey Hakk’ı hatırlatmanın bir aracısı olarak Hakk’ı hatırlamanıza sebep zikirdir. Bu zikir, her şey üzerinden O’nu akletmemiz zikridir.

“Bir saatlik tefekkür, bin senelik ibadetten eftaldir.” hadis-i şerifi de bu noktada bize akletme ile Hakk’ı zikretmemizin önemini arz eder. Çünkü böylesi zikirde, kulda Hakk kendini hatırlatmanın mâna açılımında kulu üzerinde kendini vechelerde müşahede ettirerek, kuluna kendisini yâd ettirir.

İrşada memur kullarda ise Hakk, kulunun dili üzeri tecelli ederek talip canlara kendisini hatrılatmanın ihsanında, kendisini hakikatinde müşahede etmelerinin yâd edişinde zikri yaptırandır. Böylesi zikirde irşada memur kul da Hakk’ın kendisinden tecelli etmesi ile feyzden nasiplenmiş olur. Bu noktada zikir, tefekkür ve muhabbet zikirleri olarak hamdetmenin tecellisi zorunluğudur.

Bunun dışında zikir, irşada memur tarikat pirlerinin Hakk’a yetiştirmek amacı ile yöntem olarak kullandıkları bir ibadet biçimidir. Bu ibadet biçiminde zikir, cehri ve hafi olmak üzere iki türlü yapılır.

Kulun Hakk Teâla’yı zikredişi, Hakk Teâla’nın kulunu zikredişidir; çünkü Hakk Teâla’nın zikredişi hususen var kılışıdır. Kendisini zikreden kulunu Hakk Teâla hususen manevi nimetleri ile var kılar.“Kulum Beni zikredersen, Ben de seni zikrederim .......” hadis-i kudsisi ve bir de “zikir mühim işlerdendir” (Ankebut, 45) ayeti zikrin önemini arz etmek için yeterlidir. Zaten zikirsiz bir tarikten dahsedilemez.

Zikir ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Feda-i Can

Kulun Hakk için, O’nun dini ve sevdikleri için kendi canından muhabbetle feragat edişine feda-i can denir. Feda-i nefs ve feda-i candaki temel durum feragat etm...

Feda-i Can nedir?
Sözlük

Sulh (Barış)

İradelerin bir biri ile örtüşmesi sonucunda karşılıklı anlaşmaya sulh denir. Tasavvufta sulh, kulun kendi iradelerinde ilkeli oluşu (Hakk’a iman hâli) ile Hakk’...

Sulh (Barış) nedir?
Sözlük

Mehdi

Mehdi hidayete eren veya hidayete vesile olan, kurtuluşa eren veya kurtarıcı olana denir. Hz. İsa yukarıda anlatılan mesih oluşunun hususiyeti üzeri zaten kurt...

Mehdi nedir?
Sözlük

İstikamet

Kıblesi Hakk olan kulun Hakk’a varmak ve O’nun ulvi sıfatlarını yaşamak gayreti üzerine niyette bulunmasıdır. İstikamet edinişte niyet söz konusudur. ...

İstikamet nedir?
Sözlük

Zi’n Nureyn

Burada hususen sıddikiyet ve velayetin farklı hâlleri üzeri cem’ edildiği zi’n nureyn mertebesine deyineceğim. Can ve mallarını Hakk’a hizmet için Hakk’a muhab...

Zi’n Nureyn nedir?
Sözlük

Eşya

Hakk’ın kendi nuru ile tecellisi sonucu (sünnetullah üzeri) var ettiği mahlukatının bir birlerinin varoluşunun nesnesi olmaları ve Hakk ile var olan mahlukattan...

Eşya nedir?
Sözlük

İstihare

Ferdi hikmet üzeri müminlerin karşılaştıkları olaylar ve olgular karşısında, hayır üzeri nasıl hareket etmelerinin gerektiğini ve olay ve olguların hayır üzeri ...

İstihare nedir?
Sözlük

Halîl

Dost anlamına gelir. Evliyaullahın Hakk’a muhabbet ve gayretleri sonucunda vardıkları velilik makamıdır. ...

Halîl nedir?
Sözlük

Zaviye

Tekyenin küçük olanına ise zaviye denir. Zaviye köşe anlamına gelmesinden kinaye ders görülen ve ibadet edilen küçük mekanlar anlamında kullanılmıştır....

Zaviye nedir?
Sözlük

Sıbgatullah

Sıbga boya, renk anlamına gelir. Sıbgatullah ise Allah’ın boyası anlamında kullanılır. “Biz Allah’ın boyası ile boyanmışızdır, boyası Allah’ınkinden güzel olan ...

Sıbgatullah nedir?