Zikir nedir, Zikir ne demek?

Zikir anmak, hatırlamak, yad etmek anlamlarına gelir.

Erenler için zikir, O’nu fikretmenin sonucunda ihsan ile hatırlamak, veçhelerinde müşahede etmek anlamına geldiği gibi, O’nun muhabbetinde bulunmanın sonucunda O’nu hakikati ile yad etmek ve bilmeyenlere O’nu hakikati ile anlatma anlamına gelir.

“Akletmezmisiniz” ayetinin tefsir mânası doğrultusundaki tecellisinden murad edilen de yukarıdaki tanım üzeri yapılan zikirdir. Bu bağlamda her şey Hakk’ı hatırlatmanın bir aracısı olarak Hakk’ı hatırlamanıza sebep zikirdir. Bu zikir, her şey üzerinden O’nu akletmemiz zikridir.

“Bir saatlik tefekkür, bin senelik ibadetten eftaldir.” hadis-i şerifi de bu noktada bize akletme ile Hakk’ı zikretmemizin önemini arz eder. Çünkü böylesi zikirde, kulda Hakk kendini hatırlatmanın mâna açılımında kulu üzerinde kendini vechelerde müşahede ettirerek, kuluna kendisini yâd ettirir.

İrşada memur kullarda ise Hakk, kulunun dili üzeri tecelli ederek talip canlara kendisini hatrılatmanın ihsanında, kendisini hakikatinde müşahede etmelerinin yâd edişinde zikri yaptırandır. Böylesi zikirde irşada memur kul da Hakk’ın kendisinden tecelli etmesi ile feyzden nasiplenmiş olur. Bu noktada zikir, tefekkür ve muhabbet zikirleri olarak hamdetmenin tecellisi zorunluğudur.

Bunun dışında zikir, irşada memur tarikat pirlerinin Hakk’a yetiştirmek amacı ile yöntem olarak kullandıkları bir ibadet biçimidir. Bu ibadet biçiminde zikir, cehri ve hafi olmak üzere iki türlü yapılır.

Kulun Hakk Teâla’yı zikredişi, Hakk Teâla’nın kulunu zikredişidir; çünkü Hakk Teâla’nın zikredişi hususen var kılışıdır. Kendisini zikreden kulunu Hakk Teâla hususen manevi nimetleri ile var kılar.“Kulum Beni zikredersen, Ben de seni zikrederim .......” hadis-i kudsisi ve bir de “zikir mühim işlerdendir” (Ankebut, 45) ayeti zikrin önemini arz etmek için yeterlidir. Zaten zikirsiz bir tarikten dahsedilemez.

Zikir ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

İlim İrfan Nefesi

Veli kulundan nuru ile tecelli eden Hakk’ın nurunun melâike tavırları olarak beliren doğuşat ve muhabbet usulünde, sohbet sofrası açması ile veli kuluna verdiği...

İlim İrfan Nefesi nedir?
Sözlük

Uzlet

Uzlet, yalnızlık, yalnız kalma anlamlarına gelir. Tasavvufta ise kulun, 1) yaşadığı dertler sonucu hüznü, 2) Hakk’a yakin gelmek isterken halktan uzaklaşma ir...

Uzlet nedir?
Sözlük

Pir

Üstad mânasına gelen pir, seyr-ü seferi sonucu hatm-i meratip etmiş, Hakk’a yetiştirebilme kabiliyeti bulunan Hakk yolu üstadına denir. Pir, mürşid ve mürşid-i ...

Pir nedir?
Sözlük

Silsile

Silsile ard arda sıralanmış, bir birine bağlanan veya zincir anlamına gelir. Tasavvufta, kişinin manen füyuzatından istifade ettiği pirin ruhen ve nuren bağlı o...

Silsile nedir?
Sözlük

Nücema

Necim yıldız anlamına gelir. Dinin nüceması dinin yıldızları olarak, dine imam düzeyinde hizmetleri ile, hizmetlerinde Hakk’ı bulan velayet ehline denir. Bu eh...

Nücema nedir?
Sözlük

Şefaat

Af için vesile olmaya şefaat denir. Lakin şefaat kulun şevkat ve merhametinden dolayı Hakk’ın kuluna bağışlama hakkı vermesidir. Bu da kulun Hakk’tan aldığı nur...

Şefaat nedir?
Sözlük

Niyet

Kulun kıble edindiği Hakk’a, bütün amellerinde Hakk için olması fikri ile sireten yöneliş durumudur....

Niyet nedir?
Sözlük

Müşahede

Tecelli-i zatide nasiplenen veli kul için imanı doğrultusunda Hakk’a tavırlarında devamlı bir biçimde şahid olma hâli gerçekleşir. Bir filmin karelerinin kesint...

Müşahede nedir?
Sözlük

Avam

Hakk’a örtülü, tarike karşı olan, iman-ı gaybi düzeyinde imanı olan veya imanı bulunmayan sıradan veya irfandan yoksun halk ehline avam denir. ...

Avam nedir?
Sözlük

Mücadele

Salikin kendi nefsinin heva ve zanları üzeri Hakk’a tevhid üzeri yaşaması ile vuslatına engel, imtahan teşkil eden her türlü olay ve olguyu bırakma, savma ve on...

Mücadele nedir?