Hamd nedir, Hamd ne demek?

Hamd övme anlamına gelir.

Kulun Hakk’a imanı sonucu, Hakk’ı hakikatiyle bilişi ve hakikati ile bildiği Hakk’ı hakkıyla kadir kıymette yâd edişine hamd denir. Hamd edebilmesi için kulun, Hakk’ı hakikati doğrultusunda bilmesi şarttır. Bu da hamd edilenin bilinmesi sonucunda, bilindiği kadar övülebilinir olmasındandır.

Hakk’ı bilmeyen Hakk’ı ululayamaz.Hakk’ı bilenler ise O’nu bildikleri kadar, bildiklerinin kendilerinde oluşturduğu aşk, hayret, hayranlık ve edepleri kadar, kadir kıymette eda edişleri kadar hamd etmiş olurlar.

Dua, şükür, tövbe ve zikir Hakk’a hakkıyla yönelme ve bu yönelişte O’nun varlığının imanda kabul edilişi ile O’nun kadir kıymette ululamanın mertebeleri olarak hamdtendir.

Duada kul O’nun uluhiyetine avuç açmanın acziyetini sunuşu ile hamddedir. Şükürde kul O’nu, O’ndan olduğunun bilinci ile her şeyin kendisine rızık oluşunu tasdik edişi ve O’nun için yaptığı hayır amellere karşılık verişinde O’na yönelişinin hamdındadır. Tövbede kul, O’nun rububiyetine yönelişi ile Hakk’tan başka sığınılacak merci olmadığının hâli üzeri hamddedir. Zikirde ise kul, O’nu fikir ve esmalarıile uluamanın hamdindedir.

Dua, şükür, tövbe ve hamd gizli şirkten kurtulmanın ilaçlarıdırlar.

Hamd ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Hatm-i Meratip

Tasavvuf hâl, makam ve mertebe basamaklarında (miraç ve ciraç) salikin seyr-ü seferini, meşrebi üzeri kendine özgün biçimde bitirmesine (hatim etmesine) hatm-i ...

Hatm-i Meratip nedir?
Sözlük

Neş’e

Hikmet üzeri kulun Hakk’ı irfanı ile müşahede etmesinin huzur hâlinden sonraki sevinç hâlidir. İrfan sonucunda hakikat bilgisi üzeri hikmette bilmek, başka bir ...

Neş’e nedir?
Sözlük

İman

Allah’ın varlığından ihlâs ile emin olunan manevi hâl durumudur. İman, iman-ı gaybi ve iman-ı şuhudi olmak üzere iki durumda İslam olanda görünür. İman-ı gaybi...

İman nedir?
Sözlük

Riyâzat

Bedende Hakk nurunun tecellisi, nefsin Allah’ın ahlakı ile ahlaklanması, aklın daha rahat tefekkür edebilmesi, nefsin riyada kırılarak Hakk’a rücu etmesi için b...

Riyâzat nedir?
Sözlük

Gaflet

Tâat ehlinin, imtahan ehli olarak karşılaştıkları hadiselerde Hakk’ı gözlerken, Hakk’a gafil olup (dikkat etmemek, farkındalığa gelmemek anlamında kullanılmıştı...

Gaflet nedir?
Sözlük

Vakt

İçinde bulunduğumuz an’a vakt denir. Olay ve olguların oluşum zamanlarının sürecine de vakit denir . Vakit varlığı ile soyut, eşyanın varlığı ile mümkün olan me...

Vakt nedir?
Sözlük

Menkıbe (Mit)

Hakk’ı müşahedenin başı tefekkürdür. Tasavvufta tefekkürün temelini kıssalar ve menkıbeler (mitler) oluşturur. Mitlerin talip kulun anlayışına yardımcı olması,...

Menkıbe (Mit) nedir?
Sözlük

Amel

Niyetin, gayret üzeri kulun fiilinde belirmesi işine amel denir. Kulun niyeti ihlâs üzeri güzel ise niyetinin akıbeti olan ameli de güzel olur. Dinimiz iman ve...

Amel nedir?
Sözlük

Tevhid Mertebeleri

Tevhid mertebeleri fenâ seyrinde hem müşahedede hem de amelde yaşanan kulluk perdesi seyirleridir. Müşahedede tevhid mertebeleri: 1) Tevhid-i Ef’al: kulun kend...

Tevhid Mertebeleri nedir?
Sözlük

Dörtler

Dörtler, insanlığı hâlleri üzeri zamanda yönlendirici kutuplarıdır. Mevsimlerden ve atmosfer olaylarından sorumludurlar....

Dörtler nedir?