Hamd nedir?

Hamd övme anlamına gelir.

Kulun Hakk’a imanı sonucu, Hakk’ı hakikatiyle bilişi ve hakikati ile bildiği Hakk’ı hakkıyla kadir kıymette yâd edişine hamd denir. Hamd edebilmesi için kulun, Hakk’ı hakikati doğrultusunda bilmesi şarttır. Bu da hamd edilenin bilinmesi sonucunda, bilindiği kadar övülebilinir olmasındandır.

Hakk’ı bilmeyen Hakk’ı ululayamaz.Hakk’ı bilenler ise O’nu bildikleri kadar, bildiklerinin kendilerinde oluşturduğu aşk, hayret, hayranlık ve edepleri kadar, kadir kıymette eda edişleri kadar hamd etmiş olurlar.

Dua, şükür, tövbe ve zikir Hakk’a hakkıyla yönelme ve bu yönelişte O’nun varlığının imanda kabul edilişi ile O’nun kadir kıymette ululamanın mertebeleri olarak hamdtendir.

Duada kul O’nun uluhiyetine avuç açmanın acziyetini sunuşu ile hamddedir. Şükürde kul O’nu, O’ndan olduğunun bilinci ile her şeyin kendisine rızık oluşunu tasdik edişi ve O’nun için yaptığı hayır amellere karşılık verişinde O’na yönelişinin hamdındadır. Tövbede kul, O’nun rububiyetine yönelişi ile Hakk’tan başka sığınılacak merci olmadığının hâli üzeri hamddedir. Zikirde ise kul, O’nu fikir ve esmalarıile uluamanın hamdindedir.

Dua, şükür, tövbe ve hamd gizli şirkten kurtulmanın ilaçlarıdırlar.

Sözlük

Bekâ

Bekâ adı altında toplanan mertebeler şunlardır. 1) Bekâbillah: kulun, Hakk’ın nimetleri tavırlarında yaşayışı. Ahadiyete örtülü bir seyirdir. Kul fiillerde Hak...

Bekâ nedir?
Sözlük

Mücerredlik

Halis, saf ve katışıksız olmaktan kinaye tek başına, soyutlanarak yalnız olmaya mücerredlik denir. Bazı sufiler mücerredliği Hakk’ın tekliği sebebi ile teklikte...

Mücerredlik nedir?
Sözlük

Ta-i Zaman

Veli kulun kısacık zamanda bir çok iş yapabilme nimetine ta-i zaman denir....

Ta-i Zaman nedir?
Sözlük

Ocak

Ocak, ateş yakılan korunaklı yer anlamına gelir. Anadolu erenlerine, hak erenler olarak himmet adına sığınılması veya Hakk’a şevk ateşinin yakılmasından kinaye...

Ocak nedir?
Sözlük

Kürsi-i Âlâ

Algı düzeyinde yerleri, kuantum düzeyinde gökleri kucaklayan insanın Hakk’ın varlık mekânı olmasına sebep veren en temel Hakk kapısı olan beynimize kürsi-i âlâ ...

Kürsi-i Âlâ nedir?
Sözlük

Mücadele

Salikin kendi nefsinin heva ve zanları üzeri Hakk’a tevhid üzeri yaşaması ile vuslatına engel, imtahan teşkil eden her türlü olay ve olguyu bırakma, savma ve on...

Mücadele nedir?
Sözlük

Kadim

Lügat tanımı ile kadim; eski, eski zaman, öncelikli olan, başlangıcı bilinmeyen anlamlarında kullanılır. Kadim kavramı içeriği aynı harf kökenlerinden türemiş o...

Kadim nedir?
Sözlük

Zaviye

Tekyenin küçük olanına ise zaviye denir. Zaviye köşe anlamına gelmesinden kinaye ders görülen ve ibadet edilen küçük mekanlar anlamında kullanılmıştır....

Zaviye nedir?
Sözlük

Zahid

Zühd üzerine dünyadan menfaatlenme ciheti ile uzaklaşmış, Hakk’a yakınlaşmak için riyazette bulunan dervişe zahid denir. ...

Zahid nedir?
Sözlük

İstidad

İstidad bir şeyin kabulune ve kazanılmasına olan fıtri meyil, kabiliyet, akıllılık, anlayışlılık ölçüsüdür. Bu bağlamda istidad bir şeyi alabilmeden, edinebilme...

İstidad nedir?