Hamd nedir, Hamd ne demek?

Hamd övme anlamına gelir.

Kulun Hakk’a imanı sonucu, Hakk’ı hakikatiyle bilişi ve hakikati ile bildiği Hakk’ı hakkıyla kadir kıymette yâd edişine hamd denir. Hamd edebilmesi için kulun, Hakk’ı hakikati doğrultusunda bilmesi şarttır. Bu da hamd edilenin bilinmesi sonucunda, bilindiği kadar övülebilinir olmasındandır.

Hakk’ı bilmeyen Hakk’ı ululayamaz.Hakk’ı bilenler ise O’nu bildikleri kadar, bildiklerinin kendilerinde oluşturduğu aşk, hayret, hayranlık ve edepleri kadar, kadir kıymette eda edişleri kadar hamd etmiş olurlar.

Dua, şükür, tövbe ve zikir Hakk’a hakkıyla yönelme ve bu yönelişte O’nun varlığının imanda kabul edilişi ile O’nun kadir kıymette ululamanın mertebeleri olarak hamdtendir.

Duada kul O’nun uluhiyetine avuç açmanın acziyetini sunuşu ile hamddedir. Şükürde kul O’nu, O’ndan olduğunun bilinci ile her şeyin kendisine rızık oluşunu tasdik edişi ve O’nun için yaptığı hayır amellere karşılık verişinde O’na yönelişinin hamdındadır. Tövbede kul, O’nun rububiyetine yönelişi ile Hakk’tan başka sığınılacak merci olmadığının hâli üzeri hamddedir. Zikirde ise kul, O’nu fikir ve esmalarıile uluamanın hamdindedir.

Dua, şükür, tövbe ve hamd gizli şirkten kurtulmanın ilaçlarıdırlar.

Hamd ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Haşr, Neşr, Mahşer

Zâten Hakk’ın varlığından mevcud ederek halk etmesi ve mevcud kıldığını mevcud kıldığı ortam şartlarında yok etmesi, halk ettiklerine mevcudiyet nefesi verişi v...

Haşr, Neşr, Mahşer nedir?
Sözlük

Sünnet

Sünnet yasalar, adetler anlamına gelir. Hakk için sünnet Hakk’ın yasaları (sünnetullah) anlamında kullanılır, Hz. Resul için sünnet ise adetler anlamında kulla...

Sünnet nedir?
Sözlük

Kutb-ül Cihan

Ahlakı üzeri âleme salına nur ile zamanın otoritesini ve ahlakını oluşturan veliye Kutb-ül Cihan denir. Ve genel olarak Hz. Musa meşrebi üzeri olurlar; bir yönl...

Kutb-ül Cihan nedir?
Sözlük

Nefes

Kabz ve bast tecellilerinde, kulun Hakk ile varlık bulmasına sebep her türlü tecelliye nefes denir. Nefes iki hâl üzeri gerçekleşir. Bunlar; Hakk bir taraftan ...

Nefes nedir?
Sözlük

Şirk-i Hafi

Gizli şirk anlamına gelen şirk-i hafi, kulun Allah’ın ahlakı dışında kendi nefsine kibir, şımarıklık, inad, haset, vb hâlleri üzeri masivada kendine enaniyet ve...

Şirk-i Hafi nedir?
Sözlük

Kıyamet Alametleri

Alamet nişan, işaret anlamlarına gelir. Bu bağlamda kıyamet alametleri kıyametin yani vaktın habercisi olan işaretler anlamında kullanılır....

Kıyamet Alametleri nedir?
Sözlük

Dış Gökler

1) Uzay 2) Kâinat 3) Kara delikler 4) Galaksiler ve özellikle samanyolu felekleri (yıldızlar ) 5) Güneş ve Güneş felekleri (gezegenler) 6) Ay 7) Dünya göğü 8) İ...

Dış Gökler nedir?
Sözlük

Vahidiyet

Allah’ın (c.c.) şahsında ahad olması sebebi ile, sıfatında bilinen, esmasında ayan olunan, fiilinde melekleri, kâinattaki kitap açılımları, peygamberleri, sebep...

Vahidiyet nedir?
Sözlük

Muhabbetullah

Tecelli-i berki ve bütün yakinlik makamlarında kul, Hakk’ın varlık seyrini her hangi bir ilahi tavrı üzeri müşahede edebilir. Lakin tecelli-i zati üzeri devamlı...

Muhabbetullah nedir?
Sözlük

Ölüm

Ölüm, olay ve olgulardaki ilişki sonucunda mevcud olanların (yaratılanların) başka bir mevcudiyete terfi etmelerinden ibarettir. Bu da kâinattaki mekaniğin devi...

Ölüm nedir?