Hür nedir, Hür ne demek?

Varoluş hakları doğrultusunda özgürce yaşayan kişiye hür denir.

Lakin hür, sufiler için nefsinin keyfi irade hâllerinin esaretinden, sebep ve vesile dairesindeki hadiselerin kuvvet bağlarından kurtulmuş, velayetin sonucu olarak Hakk’ın nurani varlığı ile varlık bulmuş, “ol dediğinde olur” (En’am, 73) ayetinin tevil mânasını bekâ seyrinde “ol” dediği olan fakrın kendisine denir.

“Dünya müminin zindanıdır” demekte Hz. Resul. Bu bağlamda küre-i arzda, küre-i arzın bizde beden ve bedenin ihtiyaçlılıkları üzerinden dünya oluşundan sebebiyet, küre-i arza tutsağızdır. Dünyada kurtuluş bedenin terki ile mümkündür ki bu da ölümdür. Ölüm ise tasavvufta “ölmeden önce ölünüz” hadis-i şerifi gereği kendi dünyamızda nefsimizin boyunduruğundan kurtularak gerçekleşir. Öyle ise bizi Hakk’a örten ve uzak kılan her türlü hâlden öleceğiz ki Hakk’ın nur nefesi ile varlık bulalım. Ve mevcudiyetimizde varoluşumuzun mutlak hakkı olan Hakk ile O’nun nuru ile yaşayalım.

İşte bu kurtuluş yolu, cennete Hakk’ın nuru ile mevcudiyet bulanların, Hakk nefesi ile yaşarken “ol dediklerinin olduğu”, cennetin dünyada gönül bahçesi olarak tecelli ettiği sîrat-ı müstakîm yoludur.

Sîrat-ı müstakîmde yol tutmak kulun imanı doğrultusunda gayreti, içtihatı, mücadele ve mücahede ile çalışmasıyladır (sa’y).

Bunun dışında Hakk’ın kulundan değil, kulun Hakk’tan günah ve masiva ile uzaklaşması yoldan çıktığına işarettir. Bu da kulun nefsinin heva boyunduruğuna girişidir.

Hür ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Vahdette Kesret

Vahdette kesret, Hakk’ın birliğindeki çokluğun sünnetullah üzeri müşahede edilişi hâli için kullanılır....

Vahdette Kesret nedir?
Sözlük

İhvan

İhvan, dost, sadık arkadaş mânasına gelir. Bir pire bağlı olan tarik arkadaşlarının gönül birliğinde muhabbetin kaynaştırmasıyla bir birlerine kardeş olmalarına...

İhvan nedir?
Sözlük

Fark

Fark kulun değerlendirme, kıyas etme akli melekesidir. Kulun fark melekesi ile feraset melekesinde kavradıklarını değerlendirmesi ayıklığıdır (sahv)....

Fark nedir?
Sözlük

Dert

Musibetlerin saliğin kalbinde oluşturduğu keder, kaygı ve tasa hâllerinin sıkıntıda kabz olmuşluğunun hâli üzeri acı, çaresizlik ve acziyet hâllerine sebep olan...

Dert nedir?
Sözlük

Korku (Havf)

Korku tefekkürden daha çok tevekkül hâllerine sebeptir. Lakin salik bir müminin tevekkülü de aşk ile ekmelleşir. İlahi aşkı veya şevki olmayanın bu dünyada Hakk...

Korku (Havf) nedir?
Sözlük

İhsan

Hz. Resul, Ahadiyet sırrı gereği Cenab’ı Hakk’ın zatının bilinemeyeceğinden değil âlemlerde afakî, insanda enfüsi olarak görülmeyeceğinden sebebiyet olsa gerek ...

İhsan nedir?
Sözlük

Devir içinde Devir Var etmek

Veli kulun, zaman içinde farklı zamanlarda bulunabilme ve başka insanları da bulundurabilme nimetine denir. Ruh kuvveti ile birçok yerde bulunabilmeyi ve yaşay...

Devir içinde Devir Var etmek nedir?
Sözlük

Ahlakullah

Cenab’ı Hakk’ın kâinatta sünneti (yasaları) üzeri sıfat, esma ve ayet seyrinde tavırlarda bulunması ahlakı varlık seyrine ahlakullah denir. Ahlakullah adetler b...

Ahlakullah nedir?
Sözlük

Amel

Niyetin, gayret üzeri kulun fiilinde belirmesi işine amel denir. Kulun niyeti ihlâs üzeri güzel ise niyetinin akıbeti olan ameli de güzel olur. Dinimiz iman ve...

Amel nedir?
Sözlük

Sünnetullah

Cenab’ı Hakk’ın kâinatı bir ölçü üzeri (kader) yaratarak, kâinattaki melâikeler (kuvvetler) ile yasalarda nizam ve mizanda noksansız bir biçimde ikame, idare ve...

Sünnetullah nedir?