Hürriyet nedir, Hürriyet ne demek?

Hürriyet hakların özgürce yaşanmasıdır. Bu bağlamda hürriyete özgürlük der isek eğer “Özgürlük, kazanılan hakların yaşanmasıdır”. Böyle tanımlanır ise eğer özgürlük, bencil bir bilincin bencilliğini besleyici bir hak talebinden başka bir şey değildir. Böylesi bir özgürlükte kişilerin bencil olması sebebi ile özveri ve fedakarlıktan bahsedemeyiz.

İlkesel düzeyde özgürlüğe şahsen inanmayan birisi olarak, yukarıdaki tanım çerçevesinde yaşamda özgür olduklarını söyleyen birey, toplum ve halkların nefislerini ilah edinmiş olarak keyfi iradelerinin esirleri olduklarını rahatlıkla görmekteyim. Böylesi bir özgürlüğün sonucunda birey, toplum veya halklar var oluş haklarının devamlılığı için başka birey, toplum ve halkların var oluş haklarına tecavüz ederler. Bu sebepten dolayı özgürlük, nefsin ve zulmün boyunduruğundan kurtulup, ilkeler düzeyinde evrensellerde ahlak üzeri yaşamaktır diyebiliriz.

İnsanlık hakların kazanımından önce, hakların verilişini ilke edinmelidir. Hakların verilişi “var et ki var olasın” ilkesel tutumu ile örtüşür.

Özveri veya fedakarlık gibi kavramlar içerik olarak hakların verilişi ile anlam kazanırlar. Önceliklerimizde hakların alınışından daha çok hakların verilişini gözetmemiz gerekir. Bu da sorumluluklar düzeyinde kişilik edinmemize sebeptir.

İnsanlar kendi nefislerinden önce başkalarının nefislerini gözettikleri zaman ve başkalarının nefislerinin var oluş haklarını verdikleri zaman iyilik yapmış olmanın güzelliğinde doğru hareket etmiş olurlar. Bu da hayr-ı mutlak ilkeselliği sebebi ile tanrısal irade ile örtüştüğünden, Hakk Teâla gönlümüzde mükafat mahiyetinde bir sevgi yaratır. Biz bu sevgiyi iyilik yapmanın bize verdiği içsel huzur ve yaşam sevinci olarak kendimizde buluruz.

Evvela hakların verilişi tutumu, hakların kazanılış tutumunu fiil düzeyinde ortadan kaldırır. Lakin insanın açgözlülüğü sebebi ile böylesi bir durumun bütün insanlık için gereklilik arz etmesi beklenemez.

Öyle ise bizler de, varsa eğer başkalarının var oluş hakları onları vermeye çalışacağız. Ayrıca var ise eğer bir yerde var oluş haklarına tecavüz etme zulmü, ona karşı duracağız. Gerekir ise söz, yazı ile gerekir ise hakkın yerini bulması adına can gayreti ile ne yapılması gerekir ise onu yapacağız. Gücümüzün yettiği ölçüde. Bu da vahşilik değil, insanca insan olarak var olmamızın hakkıdır. Kötülüğün önünde sükutumuz, insan olmamızın hakkını vermeyişimiz olarak, insanlığımızı yitirişimiz ve Resulullah’ın (sav) bir hadisinde işaret ettiği gibi haksızlığa onay vermiş olarak şeytanlığa başlayışımızdır. “Zulmün önünde susan dilsiz şeytan gibidir”

Madem ki “zulmün önünde susan dilsiz şeytandır gibidir” öyleyse evvela kendi nefsimizin hevası doğrultusunda yaptığımız günah ve masiva hâllerimizin zulmünden kurtulmaya çalışacağız.

Tasavvufta bir özgürlükten bahsediliyorsa eğer bu kulun kendi nefsinin boyunduruğundan kurtuluşu ve Hakk ile varlık buluşu olan bir özgürlüktür. Bu bağlamda özgürlük takva yolu olan velayet mertebesinin seyri ile mümkündür.

Hürriyet ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Şefaat

Af için vesile olmaya şefaat denir. Lakin şefaat kulun şevkat ve merhametinden dolayı Hakk’ın kuluna bağışlama hakkı vermesidir. Bu da kulun Hakk’tan aldığı nur...

Şefaat nedir?
Sözlük

Şirb

İçmek anlamına gelen şirb, salikin her an Hakk’ın muhabbetinde, ilahi aşk ile bulunmasının göz yaşı döküşü hâlinde aşk ile serhoş oluşuna denir. İrfan zevkinde ...

Şirb nedir?
Sözlük

Eba Vakt

Zamanın babası anlamına gelen eba vakt, zamanın koşullarından etkilenmeden Hakk’ın iradesi üzeri sufilerin vakti yaşamalarına denir. Ayrıca âlemlerde tecelli ed...

Eba Vakt nedir?
Sözlük

Ayrılık

İnsanın Hakk’tan gelerek küre-i arzda Hakk’a bilinçte örtünüşüne ayrılık denir. Her türlü masiva ve günah hâlleri, kulun Hakk’a olan ayrılığındaki, kul ile Hak...

Ayrılık nedir?
Sözlük

İstihare

Ferdi hikmet üzeri müminlerin karşılaştıkları olaylar ve olgular karşısında, hayır üzeri nasıl hareket etmelerinin gerektiğini ve olay ve olguların hayır üzeri ...

İstihare nedir?
Sözlük

Ferâset (Firâset)

Feres at, kısrak anlamına gelir. Feresten kinaye feraset at yetiştiriciliği, binicilik, süvarilik anlamlarına gelse de zeka atına binmeden kinaye zihin açıklığı...

Ferâset (Firâset) nedir?
Sözlük

Hiç

Hiç, varlığı bulunmamak anlamına gelir. Mertebe-i hiç, kulun Hakk ile varlık bulduğunun bilincine ererek fenâdan sonra kulluğunun hiçlikten ibaret olduğunun bi...

Hiç nedir?
Sözlük

Mücerredlik

Halis, saf ve katışıksız olmaktan kinaye tek başına, soyutlanarak yalnız olmaya mücerredlik denir. Bazı sufiler mücerredliği Hakk’ın tekliği sebebi ile teklikte...

Mücerredlik nedir?
Sözlük

Huşû

Korkudan oluşan çekinme ile edepte, muhabbetten kaynaklanan rağbetin sonucunda sakinede Hakk’ın huzurunda O’nu gözlemenin hâline huşû denir. Huşû edebin bir cüz...

Huşû nedir?
Sözlük

Cem mertebeleri

Cem’: kulun, Hakk’ı kendinde bulduğu, kendini bulamadığı seyre denir. Hz. Cem’: kulun, Hakk’ın lâ misli, lâ keyfi cennette görünmesinin misali olduğundan Hakk...

Cem mertebeleri nedir?