Hürriyet nedir, Hürriyet ne demek?

Hürriyet hakların özgürce yaşanmasıdır. Bu bağlamda hürriyete özgürlük der isek eğer “Özgürlük, kazanılan hakların yaşanmasıdır”. Böyle tanımlanır ise eğer özgürlük, bencil bir bilincin bencilliğini besleyici bir hak talebinden başka bir şey değildir. Böylesi bir özgürlükte kişilerin bencil olması sebebi ile özveri ve fedakarlıktan bahsedemeyiz.

İlkesel düzeyde özgürlüğe şahsen inanmayan birisi olarak, yukarıdaki tanım çerçevesinde yaşamda özgür olduklarını söyleyen birey, toplum ve halkların nefislerini ilah edinmiş olarak keyfi iradelerinin esirleri olduklarını rahatlıkla görmekteyim. Böylesi bir özgürlüğün sonucunda birey, toplum veya halklar var oluş haklarının devamlılığı için başka birey, toplum ve halkların var oluş haklarına tecavüz ederler. Bu sebepten dolayı özgürlük, nefsin ve zulmün boyunduruğundan kurtulup, ilkeler düzeyinde evrensellerde ahlak üzeri yaşamaktır diyebiliriz.

İnsanlık hakların kazanımından önce, hakların verilişini ilke edinmelidir. Hakların verilişi “var et ki var olasın” ilkesel tutumu ile örtüşür.

Özveri veya fedakarlık gibi kavramlar içerik olarak hakların verilişi ile anlam kazanırlar. Önceliklerimizde hakların alınışından daha çok hakların verilişini gözetmemiz gerekir. Bu da sorumluluklar düzeyinde kişilik edinmemize sebeptir.

İnsanlar kendi nefislerinden önce başkalarının nefislerini gözettikleri zaman ve başkalarının nefislerinin var oluş haklarını verdikleri zaman iyilik yapmış olmanın güzelliğinde doğru hareket etmiş olurlar. Bu da hayr-ı mutlak ilkeselliği sebebi ile tanrısal irade ile örtüştüğünden, Hakk Teâla gönlümüzde mükafat mahiyetinde bir sevgi yaratır. Biz bu sevgiyi iyilik yapmanın bize verdiği içsel huzur ve yaşam sevinci olarak kendimizde buluruz.

Evvela hakların verilişi tutumu, hakların kazanılış tutumunu fiil düzeyinde ortadan kaldırır. Lakin insanın açgözlülüğü sebebi ile böylesi bir durumun bütün insanlık için gereklilik arz etmesi beklenemez.

Öyle ise bizler de, varsa eğer başkalarının var oluş hakları onları vermeye çalışacağız. Ayrıca var ise eğer bir yerde var oluş haklarına tecavüz etme zulmü, ona karşı duracağız. Gerekir ise söz, yazı ile gerekir ise hakkın yerini bulması adına can gayreti ile ne yapılması gerekir ise onu yapacağız. Gücümüzün yettiği ölçüde. Bu da vahşilik değil, insanca insan olarak var olmamızın hakkıdır. Kötülüğün önünde sükutumuz, insan olmamızın hakkını vermeyişimiz olarak, insanlığımızı yitirişimiz ve Resulullah’ın (sav) bir hadisinde işaret ettiği gibi haksızlığa onay vermiş olarak şeytanlığa başlayışımızdır. “Zulmün önünde susan dilsiz şeytan gibidir”

Madem ki “zulmün önünde susan dilsiz şeytandır gibidir” öyleyse evvela kendi nefsimizin hevası doğrultusunda yaptığımız günah ve masiva hâllerimizin zulmünden kurtulmaya çalışacağız.

Tasavvufta bir özgürlükten bahsediliyorsa eğer bu kulun kendi nefsinin boyunduruğundan kurtuluşu ve Hakk ile varlık buluşu olan bir özgürlüktür. Bu bağlamda özgürlük takva yolu olan velayet mertebesinin seyri ile mümkündür.

Hürriyet ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Derya Kurmak

Erenlerin kâinattaki ay, ateş, su, resim veya parlak ve düz objeler üzerinden ilm-i havassta zikirleri üzeri irade ettiklerinin kader ve kazasını görmeye çalışm...

Derya Kurmak nedir?
Sözlük

Cem mertebeleri

Cem’: kulun, Hakk’ı kendinde bulduğu, kendini bulamadığı seyre denir. Hz. Cem’: kulun, Hakk’ın lâ misli, lâ keyfi cennette görünmesinin misali olduğundan Hakk...

Cem mertebeleri nedir?
Sözlük

Zikir

Zikir anmak, hatırlamak, yad etmek anlamlarına gelir. Erenler için zikir, O’nu fikretmenin sonucunda ihsan ile hatırlamak, veçhelerinde müşahede etmek anlamına...

Zikir nedir?
Sözlük

Zaviye

Tekyenin küçük olanına ise zaviye denir. Zaviye köşe anlamına gelmesinden kinaye ders görülen ve ibadet edilen küçük mekanlar anlamında kullanılmıştır....

Zaviye nedir?
Sözlük

Peygamberler ve Melekeler

Küre-i arzda cemaddan cinlere kadar ne varsa insan ahlakında insanın halkiyetinde cem’ edilmiştir. İnsan bu cem’ edilişin halk tarafının dahilinde ulvi tarafı o...

Peygamberler ve Melekeler nedir?
Sözlük

Nasihat

Nasihat, tavsiye ve ihtar anlamına gelen kelama denir. Dinde ise Hakk’ın buyruğu üzeri, Hakk’ın buyurduğunu hayra yönelten, şerrden men eden olarak nefislerine...

Nasihat nedir?
Sözlük

Furkan

Hayır ve şerrin, hak ile batılın ayırd edilebilmesini sağlayan ve doğruluğa sevk eden kitap olması sebebi ile Kur’ana Furkan da denilir. Sufiler, anlayış zevkle...

Furkan nedir?
Sözlük

Velayet

Velayet, veliliğe ait sıfatlar üzeri bulunmak anlamına delir. Velinin Hakk’a olan yakinliği sebebi ile edindiği irfan ve kudrette feraset melekeleri edinmesi ve...

Velayet nedir?
Sözlük

Sevap

İbadette gayretkar kulun çalışmasına karşılık ihsan edilen ilahi nimet ve lütuflardır....

Sevap nedir?
Sözlük

Nefse Muhalefet

Salik hevaya yönelmesi ile eşyanın verdiği hevanın sonucunda gayri iradi hareket ettiğinden ruh meleğine örtünürken masumiyet melekesi ile Hakk’a yönelir. Hakk’...

Nefse Muhalefet nedir?