Hürriyet nedir, Hürriyet ne demek?

Hürriyet hakların özgürce yaşanmasıdır. Bu bağlamda hürriyete özgürlük der isek eğer “Özgürlük, kazanılan hakların yaşanmasıdır”. Böyle tanımlanır ise eğer özgürlük, bencil bir bilincin bencilliğini besleyici bir hak talebinden başka bir şey değildir. Böylesi bir özgürlükte kişilerin bencil olması sebebi ile özveri ve fedakarlıktan bahsedemeyiz.

İlkesel düzeyde özgürlüğe şahsen inanmayan birisi olarak, yukarıdaki tanım çerçevesinde yaşamda özgür olduklarını söyleyen birey, toplum ve halkların nefislerini ilah edinmiş olarak keyfi iradelerinin esirleri olduklarını rahatlıkla görmekteyim. Böylesi bir özgürlüğün sonucunda birey, toplum veya halklar var oluş haklarının devamlılığı için başka birey, toplum ve halkların var oluş haklarına tecavüz ederler. Bu sebepten dolayı özgürlük, nefsin ve zulmün boyunduruğundan kurtulup, ilkeler düzeyinde evrensellerde ahlak üzeri yaşamaktır diyebiliriz.

İnsanlık hakların kazanımından önce, hakların verilişini ilke edinmelidir. Hakların verilişi “var et ki var olasın” ilkesel tutumu ile örtüşür.

Özveri veya fedakarlık gibi kavramlar içerik olarak hakların verilişi ile anlam kazanırlar. Önceliklerimizde hakların alınışından daha çok hakların verilişini gözetmemiz gerekir. Bu da sorumluluklar düzeyinde kişilik edinmemize sebeptir.

İnsanlar kendi nefislerinden önce başkalarının nefislerini gözettikleri zaman ve başkalarının nefislerinin var oluş haklarını verdikleri zaman iyilik yapmış olmanın güzelliğinde doğru hareket etmiş olurlar. Bu da hayr-ı mutlak ilkeselliği sebebi ile tanrısal irade ile örtüştüğünden, Hakk Teâla gönlümüzde mükafat mahiyetinde bir sevgi yaratır. Biz bu sevgiyi iyilik yapmanın bize verdiği içsel huzur ve yaşam sevinci olarak kendimizde buluruz.

Evvela hakların verilişi tutumu, hakların kazanılış tutumunu fiil düzeyinde ortadan kaldırır. Lakin insanın açgözlülüğü sebebi ile böylesi bir durumun bütün insanlık için gereklilik arz etmesi beklenemez.

Öyle ise bizler de, varsa eğer başkalarının var oluş hakları onları vermeye çalışacağız. Ayrıca var ise eğer bir yerde var oluş haklarına tecavüz etme zulmü, ona karşı duracağız. Gerekir ise söz, yazı ile gerekir ise hakkın yerini bulması adına can gayreti ile ne yapılması gerekir ise onu yapacağız. Gücümüzün yettiği ölçüde. Bu da vahşilik değil, insanca insan olarak var olmamızın hakkıdır. Kötülüğün önünde sükutumuz, insan olmamızın hakkını vermeyişimiz olarak, insanlığımızı yitirişimiz ve Resulullah’ın (sav) bir hadisinde işaret ettiği gibi haksızlığa onay vermiş olarak şeytanlığa başlayışımızdır. “Zulmün önünde susan dilsiz şeytan gibidir”

Madem ki “zulmün önünde susan dilsiz şeytandır gibidir” öyleyse evvela kendi nefsimizin hevası doğrultusunda yaptığımız günah ve masiva hâllerimizin zulmünden kurtulmaya çalışacağız.

Tasavvufta bir özgürlükten bahsediliyorsa eğer bu kulun kendi nefsinin boyunduruğundan kurtuluşu ve Hakk ile varlık buluşu olan bir özgürlüktür. Bu bağlamda özgürlük takva yolu olan velayet mertebesinin seyri ile mümkündür.

Hürriyet ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Hatem-ül Enbiya

Hatem mühür, mühür olarak kullanılan yüzük ve son mânalarına gelir. Hakk’ı aşikar tebliğ etme ve velayet bulma, nebi silsilesinin zati tecellide Hz. Muhammed e...

Hatem-ül Enbiya nedir?
Sözlük

Takva

Takva, kulu Hakk’a örten her türlü olay ve olgunun masiva oluşundan dolayı, masivadan ve günahlardan korunmaya çalışmasıdır. ...

Takva nedir?
Sözlük

Fakirlik

Dünya nimetlerinden yoksun, zaruri ihtiyaçlarını yerine getirmekte zorlanan insanlara fakir denir. Fakirlik halk tabiri ile “fakirlik ateşten gömlektir, giyene ...

Fakirlik nedir?
Sözlük

Melâike

Kuvvetler anlamına gelen melâike, Hakk nurunun kuvvet tecellileri olarak bilinir....

Melâike nedir?
Sözlük

Hâl-i İstiğrak

Cezbe hâli sonucunda hâl-i istiğrâk oluşur. Bu da Hakk’ın cezbe ile kulunu kendine çekişi ile kendi tecellisine gark edişinin sonucunda sükunette kulunun gözler...

Hâl-i İstiğrak nedir?
Sözlük

Alp Erenler

Zulüme karşı kâli ve hâli mücadele ve cihad eden, bu sebeple de hicret eden savaşçı erenlere denir. Bu ehile Ebu Zer Gıffari (r.a.) ve Horasan erenleri güzel bi...

Alp Erenler nedir?
Sözlük

Nebi

Nebi, nebe yani haberden kinaye ile haber veren veya getirene denir. Hakk’ın insanlığı kendisine davet etmesi lütfunda, uluhiyetine ve rububiyetine mazhar ettiğ...

Nebi nedir?
Sözlük

Tâlib

Salik kula, Hakk’ı talep etmesi sebebiyle talib veya mürid denir. Talibten kinaye ders gören müride ise talebe denir. ...

Tâlib nedir?
Sözlük

Bid’at

Sonradan icad edilen adetlere bid’at denir. Dinde ise Kur’an ve sünnete aykırı farz gibi gösterilen nafile ibadetlerin önerilmesi değil, dikte edilmesine ve din...

Bid’at nedir?
Sözlük

Şımarıklık

Hakk’ın varlık verdiği herhangi bir durum üzeri (güzellik, mal, mülk, mevki, şöhret, ilim, kudret vb) kişinin Hakk’tan cüda, kendine ben-merkeziyetçi olarak Hak...

Şımarıklık nedir?