Kader - Kaza nedir, Kader - Kaza ne demek?

Mevcudatın halk edildikleri mertebelerinde, değişmez hâllerinde değişen varoluş ölçülerine kader denir. Yani her var, varolduğu nitelik ve nicelik durumuna göre bulunduğu kategorideki varoluş durumunda değişmez, niceliğine göre ise değişen ölçülerde bulunmasına kader denir. Örneğin, insanın kaderi insan olmaktır, insan olduğu kadar değişebilmektedir. Dağ, dağ kaderinde, dağlığını diğer kaderlerle ilişkisi kadar değişen kaderinde bulur.

Kaza, kaderi doğrultusunda mevcudatın bir birleri ile olan ilişkilerinin neticesinde devindikleri akıbetlerini yaşamalarıdır.

Sufiler kader ve kazayı iki temel durumda görürler. Bunlar 1) kader-i mutlak, 2) kader-i muğlak.

Kader-i mutlak, kaderin kendisidir. Kader-i muğlak ise kazanın mevcudat tarafından bilinmemesi sebebiyle, kazanın da Hakk’ın hikmeti üzeri bir ölçüde var edilmesi sebebiyle kazaya verdikleri kavramsal sıfat durumudur.

Kader-i mutlak ve kader-i muğlaka tam anlamı ile anlaşılması için şöyle bir örnek verebiliriz. Halil olarak bu fakir mevcudiyetim ile kader-i mutlakımı yaşamaktayım. Halil olarak ise Hakk için belirli ama benim için belirsiz olan yaşayacaklarımın kazasında akıbetime doğru yaşıyorum. Bu da benim kader-i muğlakımdır.

Kader-i muğlak ve kader-i mutlak Hakk katında levh-i mahfuz denilen levhalarda kayıtlı kılınmşıtır. Ve herkes geleceğine çekilen olarak kaderinin kazasını yaşar.

Kimilerine göre kader, yaşanıyorken kaza edilmesi ile kurgulanıyordur; kimine göre kader Hakk’tandır, kaza ise kuldandır. Kimilerine göre ise olan herşey tesadüfidir; kimilerine göre hiçbir şekilde ilahi bir irade olmaksızın sınırsız ihtimaller üzeri yasalarda, yasaların mekaniğinde herşey olup bitmektedir. Kimilerinin bir fikir beyan etmesi, biz müminlerin müşahede zevki ile keşfte bildiklerini etkilemez.

Kader ve kaza Hakk’tandır. Ve Hakk’tan oluşu ile belirlenmiştir. Bunu kabul edip etmemek, buna fikren muhalif olmak olsa da bu durumu değiştirmez.

Kader - Kaza ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Doğuşat

Kalbe nuru ile tecelli eden Hakk’ın, hikmet bilgisi olarak kulundan feyz vermesi sonucunda, feyz verdiği kulu ve feyzden nasiplenenleri irşad edişi varidatların...

Doğuşat nedir?
Sözlük

Nur

Hakk’ın dirilik ve şuur özdeşliğindeki yek vücud olan ve yek vücud hareket eden nokta-i melâike varlık hâline nur denir. Başka bir deyişle, kuantum düzeyinde he...

Nur nedir?
Sözlük

Beş Yüz Elliler

Abidler, zahidler ve ahlak ehlinden oluşan velilerdir. ...

Beş Yüz Elliler nedir?
Sözlük

Vakt

İçinde bulunduğumuz an’a vakt denir. Olay ve olguların oluşum zamanlarının sürecine de vakit denir . Vakit varlığı ile soyut, eşyanın varlığı ile mümkün olan me...

Vakt nedir?
Sözlük

İçtihad

Müslimlerin ferdiyette hayır bildikleri doğrultuda yapacakları işlerde istişare ve istihareleri sonucunda yapacakları işlerde doğru hükümler üzeri gayret etmele...

İçtihad nedir?
Sözlük

Abid

Kıblesi Hakk olan, Hakk’a ibadetinde gayretkar kula abid denir. Abid ibadetinde küre-i arzdaki dünyevilikten temizlenerek arınan kişidir. İmanda ihlâs sireten,...

Abid nedir?
Sözlük

Sünnetullah

Cenab’ı Hakk’ın kâinatı bir ölçü üzeri (kader) yaratarak, kâinattaki melâikeler (kuvvetler) ile yasalarda nizam ve mizanda noksansız bir biçimde ikame, idare ve...

Sünnetullah nedir?
Sözlük

Sufi

Yünden elbise giyen derviş kişiye sufi denir. Lakin yünden elbise kalın ve koruyucu olması remziyeti ile çağdaş sufilerin, dünyada zühd ile korunmaya ve şöhrett...

Sufi nedir?
Sözlük

Şahsını Şahsı Tanır (Zatını Zatı Tanır)

Hz. Ali’ye (kvc) Hz. Peygamber hakkında “Nasıldı?” diye sorarlar. Hz. Ali “Şahsını şahsı tanır” diyerek cevap verir. Hz. Ali’nin bu mükemmel sözü sufilerin dil ...

Şahsını Şahsı Tanır (Zatını Zatı Tanır) nedir?
Sözlük

Kalbte Tazelenme

Kalbte tazelenme, kulun kalben buğzda (gönül soğukluğu) bulunuşundan Cenab’ı Hakk’ın hususi bir tecellisi sonucunda kuluna himmet vermesi ile muhabbetteki coşku...

Kalbte Tazelenme nedir?