Dava-ı Hakk nedir, Dava-ı Hakk ne demek?

Terk-i davada bulunan kulun fakra, gölgesizliğe varması sonucu Hakk’ın bilinmeyi murad etmesi iradesi sebebi ile, bu irade üzerine ihlas ile hiçbir dava gütmeden Hakk’ın hizmetine soyunmasıdır. Bu da fenâda bulunan salikin ihlası üzerinden Hakk’ın tecelli ederek kulunu irşada memur kılmasıdır.

Bu durumda salik değildir irşada soyunan, Hakk saliği irşadına memur kılar. İrşad ehli memuriyetlerinde zevklerini talip canlar ile paylaşırlar. İddiaları yoktur. Çünkü Hakk’ı, hakikati ile zevk etmişlerin iddiası olmaz. Bu da 1) yukarıda anlatıldığı gibi zevk imanidir, iddia edilemez, 2) Hakk ve hakikatini iddia etmeye çalışmak zevk ehlinin zevkine terstir yani iddia bilinmeyenler için iddiadır. Bilen bildiğinin iddiasında bulunmaz; zevkinde olduğu durumu sadece paylaşır. İddiada bulunması iddiasına muhalif olanlarla tartışması demek olur. Zevk ehli zevkini beyan etmenin zevkinde bulundukça Hakk ondan ilahi muhabbetini açar. Eğer zevk ehli tartışmada bulunursa zevki kesilir. Hakk’ı inkar edenin Hakk’tan nasibi olmadığından dolayı Hakk muhabbette tecelli etmez.

Bunun içindir ki “Her doğru her yerde söylenmez” hadis-i şerifi gereği, pirler feraseti ile tartışmaya sebep olacak bir biçimde doğruları söylememeli ve herkesin anlayacağı ve reddetmeyeceği bir biçimde koşullara göre zevkini paylaşmalıdır.

Terk-i dava, dava-ı Hakk’a bürünmektir.

Dava-ı Hakk ne demek? Paylaşın:
Sözlük

İstidad

İstidad bir şeyin kabulune ve kazanılmasına olan fıtri meyil, kabiliyet, akıllılık, anlayışlılık ölçüsüdür. Bu bağlamda istidad bir şeyi alabilmeden, edinebilme...

İstidad nedir?
Sözlük

Sâlik

Yolcu da diyebileceğimiz salik, Hakk’ı istikamet edinerek Hakk’a hizmeti gayret edinerek mücadele ve mücahede ile vuslata yol tutan kula denir....

Sâlik nedir?
Sözlük

Rücu

Yöneliş de diyebileceğimiz rücu, iman ile Hakk’a yöneliştir. Bu yöneliş bir nevi aslına dönüş olarak tövbedir. Kulun başına gelen yaşadığı her türlü olay ve ol...

Rücu nedir?
Sözlük

Tevhid Mertebeleri

Tevhid mertebeleri fenâ seyrinde hem müşahedede hem de amelde yaşanan kulluk perdesi seyirleridir. Müşahedede tevhid mertebeleri: 1) Tevhid-i Ef’al: kulun kend...

Tevhid Mertebeleri nedir?
Sözlük

Telvin

Sufinin seyr-ü seferde Hakk’ın tecelli ve zuhuratı ve sebep ve vesile dairesinde karşılaştığı durumlara göre hâllerinin değişmesine telvin denir....

Telvin nedir?
Sözlük

Hayır

İyilik de diyebileceğimiz hayır, Hayır-ı Mutlak olan Hakk’ın ulvi sıfatları ile örtüştüren ihlâs temelli niyet ve amellerimizin tamamında beliren, Hakk’ın rahim...

Hayır nedir?
Sözlük

Fark-ı Evvel

Kulun bir pire biat etmeden önceki iman-ı gaybi düzeyindeki imanı ile ilmen yakin Hakk’ın varlığına iman edişi hâline denir. Böylesi bir durumda kul doğrudadır...

Fark-ı Evvel nedir?
Sözlük

Keramet

İlm-i irfan ve ilm-i kudret nefesine ibadetler sonunda Hakk’ın da ihsan etmesi sonucunda gayretin karşılığı olarak verilen cennet nimetlerindendir. İlm-i irfan ...

Keramet nedir?
Sözlük

Kötülük (Şerr)

İnsanın kendisini Hakk’a örten her türlü masivaya düşüş hâli, kendine zulüm etmek mahiyetinde, kendine yaptığı kötülüktür. Kötülük anlatılan doğrultuda şerrin k...

Kötülük (Şerr) nedir?
Sözlük

Şımarıklık

Hakk’ın varlık verdiği herhangi bir durum üzeri (güzellik, mal, mülk, mevki, şöhret, ilim, kudret vb) kişinin Hakk’tan cüda, kendine ben-merkeziyetçi olarak Hak...

Şımarıklık nedir?