Dava-ı Hakk nedir, Dava-ı Hakk ne demek?

Terk-i davada bulunan kulun fakra, gölgesizliğe varması sonucu Hakk’ın bilinmeyi murad etmesi iradesi sebebi ile, bu irade üzerine ihlas ile hiçbir dava gütmeden Hakk’ın hizmetine soyunmasıdır. Bu da fenâda bulunan salikin ihlası üzerinden Hakk’ın tecelli ederek kulunu irşada memur kılmasıdır.

Bu durumda salik değildir irşada soyunan, Hakk saliği irşadına memur kılar. İrşad ehli memuriyetlerinde zevklerini talip canlar ile paylaşırlar. İddiaları yoktur. Çünkü Hakk’ı, hakikati ile zevk etmişlerin iddiası olmaz. Bu da 1) yukarıda anlatıldığı gibi zevk imanidir, iddia edilemez, 2) Hakk ve hakikatini iddia etmeye çalışmak zevk ehlinin zevkine terstir yani iddia bilinmeyenler için iddiadır. Bilen bildiğinin iddiasında bulunmaz; zevkinde olduğu durumu sadece paylaşır. İddiada bulunması iddiasına muhalif olanlarla tartışması demek olur. Zevk ehli zevkini beyan etmenin zevkinde bulundukça Hakk ondan ilahi muhabbetini açar. Eğer zevk ehli tartışmada bulunursa zevki kesilir. Hakk’ı inkar edenin Hakk’tan nasibi olmadığından dolayı Hakk muhabbette tecelli etmez.

Bunun içindir ki “Her doğru her yerde söylenmez” hadis-i şerifi gereği, pirler feraseti ile tartışmaya sebep olacak bir biçimde doğruları söylememeli ve herkesin anlayacağı ve reddetmeyeceği bir biçimde koşullara göre zevkini paylaşmalıdır.

Terk-i dava, dava-ı Hakk’a bürünmektir.

Dava-ı Hakk ne demek? Paylaşın:
Sözlük

İhvan

İhvan, dost, sadık arkadaş mânasına gelir. Bir pire bağlı olan tarik arkadaşlarının gönül birliğinde muhabbetin kaynaştırmasıyla bir birlerine kardeş olmalarına...

İhvan nedir?
Sözlük

Cûş

Salikin kimi zaman muhabbet hâli sebebi ile kimi zaman ise cehri (sesli) yapılan zikirler sebebi ile içi içine sığamıyormuşcasına coşkunluk göstermesi hâllerine...

Cûş nedir?
Sözlük

Rical-i Gayb

Yukarıda anlatılan erenlere ricâl-i gayb erenleri denir. Bu erenler ulvi ve nurani mevki sahibi (ricâl), herkes tarafından bilinmeyen (gayb) erenlerdir. Kur’an...

Rical-i Gayb nedir?
Sözlük

Müslüman

Hanif olarak İslam olan Müslime Müslüman denir. Müslümanlık müslimin İslam olduğunun sıfat ismidir....

Müslüman nedir?
Sözlük

Tecvid

Tecvid, cevdetten kinaye bir şeyi güzel ve kusursuz yapmak anlamına gelir. Kur’anda tecvid ise Kur’anın Arapça imla kurallarına göre usulüne uygun, güzel ve mü...

Tecvid nedir?
Sözlük

Gönülde Halk Ediliş

Gönülde insanın halk edilişi, bedensel halk edilişinden sanra nurani düzeyde halk edilişidir. İnsan, eşya üzerinden oluşan bilinci ile böylesi halk edilişine ö...

Gönülde Halk Ediliş nedir?
Sözlük

Rab-ül Âlemin

Alemlerin Rabbi anlamına gelir. Aslında ise her şeye nuru ile aşkın, diri olan Allah’ın varları var ederek melâikesi ile ikame, idame ve idare edişi sıfatına de...

Rab-ül Âlemin nedir?
Sözlük

Hatem-ül Enbiya

Hatem mühür, mühür olarak kullanılan yüzük ve son mânalarına gelir. Hakk’ı aşikar tebliğ etme ve velayet bulma, nebi silsilesinin zati tecellide Hz. Muhammed e...

Hatem-ül Enbiya nedir?
Sözlük

Cûd (Cömertlik)

Cûd eli açık, ihtiyaçlı olanlara yardım etme anlamını taşır. Cûd, açlık, yoksulluk ve her türlü yoksunluk gibi durumlarda olana, ihtiyaçlı olanın ihtiyacını on...

Cûd (Cömertlik) nedir?
Sözlük

On İkiler

On ikiler, füyuzattan sorumlu velilerdir....

On İkiler nedir?