Dava-ı Hakk nedir, Dava-ı Hakk ne demek?

Terk-i davada bulunan kulun fakra, gölgesizliğe varması sonucu Hakk’ın bilinmeyi murad etmesi iradesi sebebi ile, bu irade üzerine ihlas ile hiçbir dava gütmeden Hakk’ın hizmetine soyunmasıdır. Bu da fenâda bulunan salikin ihlası üzerinden Hakk’ın tecelli ederek kulunu irşada memur kılmasıdır.

Bu durumda salik değildir irşada soyunan, Hakk saliği irşadına memur kılar. İrşad ehli memuriyetlerinde zevklerini talip canlar ile paylaşırlar. İddiaları yoktur. Çünkü Hakk’ı, hakikati ile zevk etmişlerin iddiası olmaz. Bu da 1) yukarıda anlatıldığı gibi zevk imanidir, iddia edilemez, 2) Hakk ve hakikatini iddia etmeye çalışmak zevk ehlinin zevkine terstir yani iddia bilinmeyenler için iddiadır. Bilen bildiğinin iddiasında bulunmaz; zevkinde olduğu durumu sadece paylaşır. İddiada bulunması iddiasına muhalif olanlarla tartışması demek olur. Zevk ehli zevkini beyan etmenin zevkinde bulundukça Hakk ondan ilahi muhabbetini açar. Eğer zevk ehli tartışmada bulunursa zevki kesilir. Hakk’ı inkar edenin Hakk’tan nasibi olmadığından dolayı Hakk muhabbette tecelli etmez.

Bunun içindir ki “Her doğru her yerde söylenmez” hadis-i şerifi gereği, pirler feraseti ile tartışmaya sebep olacak bir biçimde doğruları söylememeli ve herkesin anlayacağı ve reddetmeyeceği bir biçimde koşullara göre zevkini paylaşmalıdır.

Terk-i dava, dava-ı Hakk’a bürünmektir.

Dava-ı Hakk ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Berzah

Berzah geçit anlamına gelir. Lakin rü’yet dilinde berzah, kişinin vücudu derin uykudan uyanırken, uykuda bilinci açıkken ruhaniyeti ile gördüğü rü’yetlere denir...

Berzah nedir?
Sözlük

Kafir

Örten anlamı içkinliğinde Hakk’ı ve O’nun varlık hakikatini kabul etmeyerek kendini Hakk ve hakikate örten kişiye kafir denir. Bu bağlamda kafirlik insanın fıtr...

Kafir nedir?
Sözlük

Sultan

Sultan, güç ve hakimiyet sahibi imama denir. Tasarruf ve feraset kuvvetine sahip velilere sultan denir....

Sultan nedir?
Sözlük

Derya Kurmak

Erenlerin kâinattaki ay, ateş, su, resim veya parlak ve düz objeler üzerinden ilm-i havassta zikirleri üzeri irade ettiklerinin kader ve kazasını görmeye çalışm...

Derya Kurmak nedir?
Sözlük

Fütüvvet

Fetâ olanların, ölüm ve fakirlikten dolayı mal ve mülkünü yitirme korkusu olan cimrilikten uzak, Allah yolunda kazandıkları Allah’ın kendilerine verdiklerinden ...

Fütüvvet nedir?
Sözlük

Zikir

Zikir anmak, hatırlamak, yad etmek anlamlarına gelir. Erenler için zikir, O’nu fikretmenin sonucunda ihsan ile hatırlamak, veçhelerinde müşahede etmek anlamına...

Zikir nedir?
Sözlük

Ocak

Ocak, ateş yakılan korunaklı yer anlamına gelir. Anadolu erenlerine, hak erenler olarak himmet adına sığınılması veya Hakk’a şevk ateşinin yakılmasından kinaye...

Ocak nedir?
Sözlük

Tenzil - Tefsir - Tevil

Kur’an’daki ayetlerin indiriliş (nüzul) nedenlerine göre anlamaya çalışma ve yorumlama biçimine tenzil denir. Tefsir, ayetlerin mânaları itibarı ile olay ve olg...

Tenzil - Tefsir - Tevil nedir?
Sözlük

Şe’n (Tavır)

Her şey Hakk’ın tecellisindeki varlık seyri biçimleridir. Hakkın varlık seyrinde melâikeleri üzeri sıfat, esma ve ayet biçimlenişlerinde tavırlarda Her şey Hakk...

Şe’n (Tavır) nedir?
Sözlük

Ahlakullah

Cenab’ı Hakk’ın kâinatta sünneti (yasaları) üzeri sıfat, esma ve ayet seyrinde tavırlarda bulunması ahlakı varlık seyrine ahlakullah denir. Ahlakullah adetler b...

Ahlakullah nedir?