Terk-i Dava nedir, Terk-i Dava ne demek?

Her türlü keyfi, felsefi, bilimsel ve dini noktada, kendisini belli bir itikat üzeri sınırlamış olanın iddialarını hüsn-ü zann üzeri kalb açıklığı ile bırakmasına terk-i dava denir.

Belli bir itikatta insanlığını sınırlamak, itikatının iddiasını gütmek, cebren itikat ettiğine itikat edilmesini istemek dava gütmektir. Erenler “Dinde zorlama yoktur” (Bakara, 256) ayeti doğrultusunda dinin kalbî kabul üzeri yaşanması sebebi ile Hakk olan itikatlerini zevkte yaşarlar. İman sebebiyle zevkin iddiası olmaz. Herkes imanı gereği dinini, imanı ve ameli kadar yaşar.

Dava gütmekte ise iddia vardır. İddiası olan ise ilimde kalmış, ilmi ile kendini sınırlamış olur. Bu sebeten dolayı erenler, talip olanları davayı terk etmeleri hususiyetinde uyarır çünkü iddiası olan ilmi düzeyinde, itikatı ile kendini hikmete örtmüş olarak su-i zana düşer. Talipliğinde samimi birisi ise hüsn-ü zann üzeri hiçbir itikat ile kendini sınırlamadan davayı terk eder. Bu da Hakk’a sınır vurulamayacağından sebebiyet, kulun itikatları ile kendine sınır vurmayarak masivaya düşmemesine sebeptir.

Terk-i dava iddiaları terktir. Terk-i davanın sonucu ise dava-ı Hakktır.

Terk-i Dava ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

İbadet

İbadet, ibadet edilenin iradesini yerine getirilmesi için, ibadet edilene sonuçta hizmet etmektir. Hizmet Hakk’ın iradesinin yerine getirilişidir ki bu açıdan ...

İbadet nedir?
Sözlük

Musibet

Belâ, felaket, hastalık, dert mânasına gelen musibet, bedenen ve aklen yaşamımızı zorlaştıran nefsimizin hevalarını kıran, nefsimizin karşı karşıya kaldığı zorl...

Musibet nedir?
Sözlük

Riyâzat

Bedende Hakk nurunun tecellisi, nefsin Allah’ın ahlakı ile ahlaklanması, aklın daha rahat tefekkür edebilmesi, nefsin riyada kırılarak Hakk’a rücu etmesi için b...

Riyâzat nedir?
Sözlük

Kemâlat

Kemâl olgunluk, erginlik anlamlarına gelir. Kemâlat, olgunlaşmanın sonucu olan mükemmelik anlamında kullanılır. Ehil için kemâlat sufinin sufinin fıtratı gereğ...

Kemâlat nedir?
Sözlük

Sitem

Sitem her şeyi Hakk’tan bilen salikin, Hakk’tan geldiğinin imanı ile karşılaştığı imtahanlardaki müsibet ve belalara karşı yakarma ve yalvarma ile Hakk’a rücu h...

Sitem nedir?
Sözlük

Mim Kâinat

Mim kâinat, kâinden (olan, mevcud) kinaye halk edilen mevcudatın tamamı için kullanılan bir kavramdır. Mim, harf olarak melâikenin kudrette biçimlenişi noktalaş...

Mim Kâinat nedir?
Sözlük

Abid

Kıblesi Hakk olan, Hakk’a ibadetinde gayretkar kula abid denir. Abid ibadetinde küre-i arzdaki dünyevilikten temizlenerek arınan kişidir. İmanda ihlâs sireten,...

Abid nedir?
Sözlük

İlm-i Huzuri

İlm-i huzuri, başta ebeveynlerden, yaşamda ise öğrenme melekesi ile başta ebeveynlerle süreçte ise mevcudattaki her türlü öğrenim ve eğitim sonucu olarak edindi...

İlm-i Huzuri nedir?
Sözlük

Su-i Zann

Olay ve olgulardaki ilişkilerde şüphe üzeri kötü niyette olarak, genelde olumsuzlama durumunda bulunduğumuz hâle su-i zann denir. Kişi su-i zann üzeri olur ise ...

Su-i Zann nedir?
Sözlük

İstidad

İstidad bir şeyin kabulune ve kazanılmasına olan fıtri meyil, kabiliyet, akıllılık, anlayışlılık ölçüsüdür. Bu bağlamda istidad bir şeyi alabilmeden, edinebilme...

İstidad nedir?