Terk-i Dava nedir, Terk-i Dava ne demek?

Her türlü keyfi, felsefi, bilimsel ve dini noktada, kendisini belli bir itikat üzeri sınırlamış olanın iddialarını hüsn-ü zann üzeri kalb açıklığı ile bırakmasına terk-i dava denir.

Belli bir itikatta insanlığını sınırlamak, itikatının iddiasını gütmek, cebren itikat ettiğine itikat edilmesini istemek dava gütmektir. Erenler “Dinde zorlama yoktur” (Bakara, 256) ayeti doğrultusunda dinin kalbî kabul üzeri yaşanması sebebi ile Hakk olan itikatlerini zevkte yaşarlar. İman sebebiyle zevkin iddiası olmaz. Herkes imanı gereği dinini, imanı ve ameli kadar yaşar.

Dava gütmekte ise iddia vardır. İddiası olan ise ilimde kalmış, ilmi ile kendini sınırlamış olur. Bu sebeten dolayı erenler, talip olanları davayı terk etmeleri hususiyetinde uyarır çünkü iddiası olan ilmi düzeyinde, itikatı ile kendini hikmete örtmüş olarak su-i zana düşer. Talipliğinde samimi birisi ise hüsn-ü zann üzeri hiçbir itikat ile kendini sınırlamadan davayı terk eder. Bu da Hakk’a sınır vurulamayacağından sebebiyet, kulun itikatları ile kendine sınır vurmayarak masivaya düşmemesine sebeptir.

Terk-i dava iddiaları terktir. Terk-i davanın sonucu ise dava-ı Hakktır.

Terk-i Dava ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Bereket

Bereket bolluk, çokluk anlamına gelir. Tasavvuf ehli bereket silsilesi üzeri el tutma ile silsileden gelen feyz bolluğunun pirden, pirin muhabbeti coşkunluğund...

Bereket nedir?
Sözlük

Mucize

Kerametin peygamberlerde, Hakk’a ve O’na iman etmeye davet için gösterildiği sünnetullaha aşkın maddeye tesir kuvveti ve her türlü telepatik hassasiyet durumudu...

Mucize nedir?
Sözlük

Üç Yüz Altmış Altılar

İnsan bedenindeki nurani kapıların temsilcileri olarak, her kapıyı ayrı ayrı temsil eden erenlerdir....

Üç Yüz Altmış Altılar nedir?
Sözlük

Mim Kâinat

Mim kâinat, kâinden (olan, mevcud) kinaye halk edilen mevcudatın tamamı için kullanılan bir kavramdır. Mim, harf olarak melâikenin kudrette biçimlenişi noktalaş...

Mim Kâinat nedir?
Sözlük

İrade-i Külliye

Hakk’ın nefsinde irade ettiği ve halk edişi ile mevcuda getirdiği, her an iradesinin ereğinde bulunduğu, bütün mevcudatın varoluşuna sebep, her an mekanikte dev...

İrade-i Külliye nedir?
Sözlük

Yediler

Yediler, mekandan, karalardan sorumlu velilerdirler....

Yediler nedir?
Sözlük

Garib

Gurbette olup da kimsesiz olan yabancıya garib denir. Gariblik saliğin, ruhani ve nurani tecelliler sebebi ile kabz hâllerinde iken ruhaniyeti ile bakışında bed...

Garib nedir?
Sözlük

Hikmet

“Oyun olsun diye yaratmadık” (Embiya, 16) ayeti tefsiren Hakk’ın her şeyi olay ve olgular düzeyinde nedenler üzeri halk ettiğine işaret eder. Bilinmenin nesnesi...

Hikmet nedir?
Sözlük

Gınâ’

Gınâ’, çilede bulunan kulun muhabbetinin bitmesi sonucunda kalbinde tecelli eden bıkkınlık ve yorgunluk hâlidir. Bu hâl Hakk’ın rahmetinin bereketinden, kuluna ...

Gınâ’ nedir?
Sözlük

Hâtır

Kulun kalbinde veya rûyetinde Cebnab-ı Hakk’ın nuruyla, melâike tecellisi ile kelam edişi ve bu kelam edişinde kulunu bilgilendirişidir....

Hâtır nedir?