Sireten Sünnet nedir, Sireten Sünnet ne demek?

Sireten sünnet, Hz. Resulullahın ilahi sıfatlar, emir ve yasaklar üzeri Allah’ın iradesi doğrultusunda biçimlenen yaşam ve davranış ahlakıdır. Bu ahlakın tamamı, kulluğunun abdiyetindeki hüsn-ü zann, hizmet ve fakr ahlakında biçimlenir. Zaten böylesi ahlak üzeri miraçta seçmiş olduğu abduhu ve resulu yaşam mertebesinin faziletlerinde resullük makamlarında seyir etmiştir. Çünkü yukarıda belirtilen üç erdem üzeri kişi yaşamında Hakk’ı ilahi sıfat tecellileri ve iradesi üzeri nefsinin tavırları üzerinden bulur. Bu da Hz. Resulun ferdi hikmet üzeri Hakk’ı nefsi üzerinden buluşu resulluk seyridir. Bu da onun akl-ı küll mertebesinin küre-i arzda temsilcisi olması ile, küre-i arzda üstad-ı sani makamının, yaşamında sireten sünnet ahlakının tavırları üzeri belirmesinin sonucudur.

Maliklik ve nebilik ahlakında bulunan peygamberler temsilcileri oldukları ilahi sıfatların resulleri olsalar da tasarruf ve ferasetleri doğrultusunda dünyaya maliklik üzerinden nebilikte bulunurlar. Hz. Resul ise sireten sünnet ahlakı üzeri kulluk ve resullükte bulunmuştur. Bu sebepten dolayı her ne kadar dünya maliki gibi görünmese de nurani tecelli üzeri ruhaniyetiyle halifetullah olarak insanlığa, dünyalıklarına ve maneviyatlarına yön verici olarak halifetullahtır. Bu bağlamda Hz. Davut ve Hz. Süleyman’dan farkı, Hz. Davut ve Hz. Süleymanın dünya malikliği üzerinden nebiliklerini buluşları Hz. Muhammedin ise abdiyetinin sireten ahlakı üzeri resullüğünde nebiliği buluşu söz konusudur.

Sireten Sünnet ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Mücahid

Mücahid mücadeleyle cihad edene denir. Fıkıhen, din düşmanları ile savaşanlara denir. Lakin mutasavvıflar için mücahid “Her yüz senede bir Allah dinine hizmet ...

Mücahid nedir?
Sözlük

Zat

Şahıs anlamında kullanılan zat, sufilerin Hakk’ın şahsı için kullandıkları bir kavramdır. Zat kavram olması ile Hakk’ın şahsını işareten kullanılır....

Zat nedir?
Sözlük

Beyan

Belli bir maksad ve fikri belli bir söz ve fiille açığa çıkarmaya beyan etme denir. Her beyan içerdiği maksad ve fikrin yorum düzeyinde betimlenmesidir....

Beyan nedir?
Sözlük

İçsel Gök Katları

Lahud / Uzayın içsel oluşu durumu. Hahud / Uzayda, uzaya içkin Hakk nurunun vücud okduğu mertebe. Emir / Melâike-i İlliyun âlemi. Ceberut âlemi de denildiği ol...

İçsel Gök Katları nedir?
Sözlük

Su-i Zann

Olay ve olgulardaki ilişkilerde şüphe üzeri kötü niyette olarak, genelde olumsuzlama durumunda bulunduğumuz hâle su-i zann denir. Kişi su-i zann üzeri olur ise ...

Su-i Zann nedir?
Sözlük

Üveysi

Hakk’a talip bir insanın biat ettiği piri olmadan melekler tarafından veya zamanın büyük pirleri tarafından batınen yetiştirilmesine üveysilik denir. İslamda i...

Üveysi nedir?
Sözlük

Dert

Musibetlerin saliğin kalbinde oluşturduğu keder, kaygı ve tasa hâllerinin sıkıntıda kabz olmuşluğunun hâli üzeri acı, çaresizlik ve acziyet hâllerine sebep olan...

Dert nedir?
Sözlük

Ferid-ün Efrad

Ferid benzeri olmayan, yekta, tek anlamlarına gelse de ferid Hakk şahsının yekliği ve benzersizliğinden kinaye ahadiyet içkinliğinde Hakk şahsı için kullanılır....

Ferid-ün Efrad nedir?
Sözlük

Hak

Hak toprak, turab, gerçek olan varoluşun zorunlu gereksinimlerinden olan ihtiyaçlar anlamına gelir. Ehil için hak kavramı kimi durumda batılın zıddı olarak, ge...

Hak nedir?
Sözlük

Nefs Mertebeleri

Kulun tarike girmeden önceki nefs durumu ile girdikten sonraki nefs durumlarını erenler meretebe olarak sınıflandırırlar. 1) Nefs-i emmare: emmare emreden, zor...

Nefs Mertebeleri nedir?