Sireten Sünnet nedir, Sireten Sünnet ne demek?

Sireten sünnet, Hz. Resulullahın ilahi sıfatlar, emir ve yasaklar üzeri Allah’ın iradesi doğrultusunda biçimlenen yaşam ve davranış ahlakıdır. Bu ahlakın tamamı, kulluğunun abdiyetindeki hüsn-ü zann, hizmet ve fakr ahlakında biçimlenir. Zaten böylesi ahlak üzeri miraçta seçmiş olduğu abduhu ve resulu yaşam mertebesinin faziletlerinde resullük makamlarında seyir etmiştir. Çünkü yukarıda belirtilen üç erdem üzeri kişi yaşamında Hakk’ı ilahi sıfat tecellileri ve iradesi üzeri nefsinin tavırları üzerinden bulur. Bu da Hz. Resulun ferdi hikmet üzeri Hakk’ı nefsi üzerinden buluşu resulluk seyridir. Bu da onun akl-ı küll mertebesinin küre-i arzda temsilcisi olması ile, küre-i arzda üstad-ı sani makamının, yaşamında sireten sünnet ahlakının tavırları üzeri belirmesinin sonucudur.

Maliklik ve nebilik ahlakında bulunan peygamberler temsilcileri oldukları ilahi sıfatların resulleri olsalar da tasarruf ve ferasetleri doğrultusunda dünyaya maliklik üzerinden nebilikte bulunurlar. Hz. Resul ise sireten sünnet ahlakı üzeri kulluk ve resullükte bulunmuştur. Bu sebepten dolayı her ne kadar dünya maliki gibi görünmese de nurani tecelli üzeri ruhaniyetiyle halifetullah olarak insanlığa, dünyalıklarına ve maneviyatlarına yön verici olarak halifetullahtır. Bu bağlamda Hz. Davut ve Hz. Süleyman’dan farkı, Hz. Davut ve Hz. Süleymanın dünya malikliği üzerinden nebiliklerini buluşları Hz. Muhammedin ise abdiyetinin sireten ahlakı üzeri resullüğünde nebiliği buluşu söz konusudur.

Sireten Sünnet ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Doğuşat

Kalbe nuru ile tecelli eden Hakk’ın, hikmet bilgisi olarak kulundan feyz vermesi sonucunda, feyz verdiği kulu ve feyzden nasiplenenleri irşad edişi varidatların...

Doğuşat nedir?
Sözlük

Bereket

Bereket bolluk, çokluk anlamına gelir. Tasavvuf ehli bereket silsilesi üzeri el tutma ile silsileden gelen feyz bolluğunun pirden, pirin muhabbeti coşkunluğund...

Bereket nedir?
Sözlük

Üçler

Üçler, zamanının manevi bilgi kaynaklarıdır; Okyanuslardan sorumludurlar....

Üçler nedir?
Sözlük

Dava-ı Hakk

Terk-i davada bulunan kulun fakra, gölgesizliğe varması sonucu Hakk’ın bilinmeyi murad etmesi iradesi sebebi ile, bu irade üzerine ihlas ile hiçbir dava gütmede...

Dava-ı Hakk nedir?
Sözlük

Ferâset (Firâset)

Feres at, kısrak anlamına gelir. Feresten kinaye feraset at yetiştiriciliği, binicilik, süvarilik anlamlarına gelse de zeka atına binmeden kinaye zihin açıklığı...

Ferâset (Firâset) nedir?
Sözlük

Huşû

Korkudan oluşan çekinme ile edepte, muhabbetten kaynaklanan rağbetin sonucunda sakinede Hakk’ın huzurunda O’nu gözlemenin hâline huşû denir. Huşû edebin bir cüz...

Huşû nedir?
Sözlük

Pir

Üstad mânasına gelen pir, seyr-ü seferi sonucu hatm-i meratip etmiş, Hakk’a yetiştirebilme kabiliyeti bulunan Hakk yolu üstadına denir. Pir, mürşid ve mürşid-i ...

Pir nedir?
Sözlük

Şah-en Şah

Şah-en Şah, şahların şahı anlamında kullanılır. Bu makamdan kast, Hz. Allah-u Âlemin, Rabb-ül Âlemin nurları ile şahsının diriliğinin ahadiyetinde bulunuşudur....

Şah-en Şah nedir?
Sözlük

Beşler

Beşler, zamanının yasalar ciheti ile ahkamı tavrında insanlık üzerinde etkilidirler....

Beşler nedir?
Sözlük

Murâkabe

Kulun ibadetinin sonucu olarak muhâdaradaki sükûn ve huzur hâli ile iradi olarak dilediği bir mevzuda veya gayri iradi olarak Hakk’ı ve Hakk’ı gözlemesinin medi...

Murâkabe nedir?