Kötü Ahlak nedir?

İnsanın fıtratının gayesi dışında kendisini Hakk’a örten, kendisine zulüm ettiği her türlü günah ve masiva hâllerine inad, şımarlıklık ve yalan vb üzeri tavırlarda bulunuşuna kötü ahlak denir.

Kötü ahlak sahibi insanların insanlıklarını yitirdiklerini belirtmek gerekir. Bu da “Kalpleri katılaştı taş gibi, taş gibidirler, taş gibi de olamazlar, nice taşlar vardır ki üzerlerinden su fışkırır, taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar, taş da vardır ki Allah korkusu ile düşer” (Bakara, 74) ayetinde “taş gibidirler” işareti ile tefsiren beyan edilebilinir. Hususen de belirtmek gerekir ki kalb irade ve mâna bağlamında bizde oluşan veçheler üzerinden her an bir şende varlık bulur. Bu da kalb kökünden kinaye “takallub” (değişen, yenilenen) eden olarak kalbin varoluşu sebebiyledir.

Ayete dikkatli bakıldığında insanın, fıtratlarını yaşayan mevcudiyetin ahlakından farklı olarak yaratılışının gayesi doğrultusunda hareket etmemesidir.

Bu yorum kötü ahlak sahibi insanların nefsleri üzerinden yapılan bir yorumdur. Bunun dışında irade-i külliyeye iye hikmet üzeri, daha önce belirttiğimiz nedenlerden dolayı kötülük çerçevesinde gerçekleşen kötü ahlak, hüsn-ü zannımız üzeri Hakk’ın hayr-ı mutlak tecellisinden dolayı hayra sebep hayırdandır. Bu da tenzihtendir. Çünkü kötülüğün olduğunu söylemek ahadiyet sırrı gereği Fail-i Hakk’ın hayr-ı mutlak oluşuna muhalefettir.

Kötü ahlak sahibi insanlar su-i zann üzeridirler.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kötü Ahlak ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Ahh

Kulun pişmanlığındaki tövbe edişinin dile gelişine sufiler “ahh” demişleridr. Ahh etmek sufinin hatasına dikkat ettiği anlamına da gelir. Sufi ahhında hem pişma...

Sözlük

Müslüman

Hanif olarak İslam olan Müslime Müslüman denir. Müslümanlık müslimin İslam olduğunun sıfat ismidir....

Sözlük

Takdir

Kıymet vermek anlamına gelen takdir, kulun kaderi, yaşayacağı veya yaşadığı kazasını Hakk’tan bilerek, “Hakkın lütfudur” hâli üzeri görmesidir. Her şeyin takdi...

Sözlük

Mizaç

Mizaç huy, tabiyat anlamına gelir. Hakiki mânası ise meşreblerin karakterize olmuş form ve ahlak biçimine mizaç denir. Mizaç gereği her şey bağlı olduğu sıfatl...

Sözlük

Muhabbet

Sevgi, sevmek mânalarına gelen muhabbet sufinin özü itibarıyla Hakk’a meyletmesi ve sohbetinde bulunması anlamını taşır. Muhabbet iki hâl üzeridir. Bunlar: 1)...

Sözlük

İ’tikâf

İ’tikâf, sufilerin yalnız kalacakları her hangi bir yerde riyazat ile Kur’an okumasına, zikir etmesine ve farzları dahilinde diğer nafile ibadetlerde bulunmasın...

Sözlük

İlm-i Ledûn

Allah’ın esrar-ı gaybisinde her şeyin ilmini bilen alim olarak, bilgisini istediği kadar ve istediği biçimde nurani tecelli ile kulunun kalbinde vuku ettirmesi ...

Sözlük

İlm-i Huzuri

İlm-i huzuri, başta ebeveynlerden, yaşamda ise öğrenme melekesi ile başta ebeveynlerle süreçte ise mevcudattaki her türlü öğrenim ve eğitim sonucu olarak edindi...

Sözlük

Güneşin Batıdan Doğuşu

Bundan sonra ise güneşin batıdan doğuşu tecelli eder; yani batı toplumları Hakk ve hakikat bilgisi ile yasalar üzeri toparlanırlar. Lakin bu toparlanış sürecind...

Sözlük

Huşû

Korkudan oluşan çekinme ile edepte, muhabbetten kaynaklanan rağbetin sonucunda sakinede Hakk’ın huzurunda O’nu gözlemenin hâline huşû denir. Huşû edebin bir cüz...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.