Kanâat nedir, Kanâat ne demek?

Kanâat bir şeye kani olma yani inanma ve tatmin olma hâlidir.

Düşüncede kanâat böyle iken yaşamda kanâat, kişinin rızkına razı oluşudur, yani kişinin rızkından hoşnut olarak rızkını yeterli görüşüdür. Düşüncede ve yaşamda kanâatın temeli yeterliliktir.

Kanâat, hırsın zıddı olarak her türlü maddi ve manevi rızıklanışta Hakk’tan hoşnut olmak mânasında kullanılır. Rızkı yeterli görmek kanâat etmektir. Hz. Resul “Kanâat en büyük zenginliktir” diye buyurmuştur. Çünkü imanın gereği olarak Hakk’ın verdiğinden hoşnut olmak iman zenginliğidir.

Ayrıca kişi kanâatte iken, rızkı fazla olan birinin rızkı ile kendi rızkını kıyaslaması sebebi ile hased veya hırs melekelerinin oluşturduğu sıkıntıya düşmesi ve yoksunluğunu görmesi dünya yoksulu olmasına sebeptir. Bu da yoksulluğun niyete göre ölçülendirme üzeri göreceli olduğunun işaretidir. Anlatılanlardan sebep kanâat, maddi ve manevi büyük zenginliktir.

Allah’ın verdiği rızka razı olmayan, ya hasette ya da hırsta olarak masivaya düşer; masivaya düşüşte ise hasedin sonucu öfke, gıybet, tahammülsüzlük vb; hırsın sonucu hırsızlık, tamah vb hâllerinde yaşar.

Kanâat ehli kârdan kinaye kanâatlerinin kârında bulunan kanâatkarlardırlar.

Anlatılanlardan, kanâat elinin tevekkülde bütün işlerini Allah’a ısmarlamış tembeller olduklarının kanâatini edinmemek gerekir çünkü tevekkül kişinin kendini ve yaptığı iş sonucu işinin neticesini Hakk’tan bilerek Hakk’a ısmarlayışı hâli üzerinedir. Bu sebepten dolayı kanâat, müminin niyeti ve çalışması sonucunda edindiği manevi veya dünyevi rızkından, hased ve hırstan uzak olarak “vardır bir hayır diyerek hoşnut oluşudur.

Kul hüsn-ü zan üzeri rızkını Hakk’ın hayrından bilirse eğer rızkı ona hoş görünür. Rızkı kendisine hoş görünen ise Hakk’a, verdiği rızk için şükreder. Bu sebepten kanâat ehli, kanâtinin sonucunda kanâat ettikleri her şey için Hakk’a şükreden bir hâl üzeri kanâatte yaşar.

Kanâatin devamlılığı, hırs ve hadetten uzak olmak ve kişinin rızkını kendisinden daha az rızkı olanların rızkı ile kıyas etmesi, cûd ve cömertlikte buluması ile mümkündür.

Ehlince kanaat, iman zenginliği olarak sufinin kendi mevcudiyetinden razı olarak kendi mevcudiyetindeki Hakk’ın varlığından hoşnut olarak kişinin kendi nefsinin iradelerinde sulh bularak sükunet bulması için yetişilmesi gereken sulh köşkü olan bir makamdır. Bu makama eren her şeyde Hakk’ı bulur, Hakk’ı müşahede eder. Bu sebepten dolayı kanaat ehli, her şeyi hakkınca yerli yerinde görerek, hikmet ile tatmin ve Hakk ile mutmain olan olarak kanaat makamında bulunur.

Kanâat ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Vahdet-i Şuhud

Vahdet-i Şuhud birliğe şahid olma anlamına gelir. Aslında ise mevcudattaki vahdette Hakk’ın varlık tavırlarına şahid olma anlamında kullanılır. Bu bağlamda şuh...

Vahdet-i Şuhud nedir?
Sözlük

Müslüman

Hanif olarak İslam olan Müslime Müslüman denir. Müslümanlık müslimin İslam olduğunun sıfat ismidir....

Müslüman nedir?
Sözlük

Ayan Olmak

Hakk’ın gaybına ait bilgi, olay ve olguların, müminin feraseti sebebi ile Hakk’ın kendisi ile yani nuru ile göstermesi, duyurması hadisesine “ayan oldu” denir. ...

Ayan Olmak nedir?
Sözlük

Ahd-ü Vefa

Dervişin tövbe ahdinden sonra Hakk’a olan muhabbetinde sebat ile devam etmesine ahd-ü vefa denilebilinir. Lakin ahd-ü vefa, cennete Cenab’ı Hakk’ın ruhlara “B...

Ahd-ü Vefa nedir?
Sözlük

Habîb

Sevgili anlamına gelir. Hakk’ın hususi muhabbeti sonucunda kulun, gayreti ve gayreti dışında vardığı velilik makamıdır. Yaşamında Hakk’a halil, siretinde ise H...

Habîb nedir?
Sözlük

Bûd

Uzaklaşma anlamına gelen bûd, kulun evvela nefsine muhalefeti bırakması, süreçte ibadetleri bırakması ve sonuçta da Hakk’ın tecelli hikmetine Hakk’a muhalefet e...

Bûd nedir?
Sözlük

Bekâ

Bekâ adı altında toplanan mertebeler şunlardır. 1) Bekâbillah: kulun, Hakk’ın nimetleri tavırlarında yaşayışı. Ahadiyete örtülü bir seyirdir. Kul fiillerde Hak...

Bekâ nedir?
Sözlük

Cûş

Salikin kimi zaman muhabbet hâli sebebi ile kimi zaman ise cehri (sesli) yapılan zikirler sebebi ile içi içine sığamıyormuşcasına coşkunluk göstermesi hâllerine...

Cûş nedir?
Sözlük

Fazilet

Fazilet değer, meziyet anlamlarına gelir. Ehil için fazilet yakinlikte ve yakinlikte oluşan ahlakta, hikmet üzeri erdemlerde sufinin kemâlatında kâmil oluşu iç...

Fazilet nedir?
Sözlük

Kutb-ül İrşad

Kutb-ül İrşad, irşad ile vazifeli, zamanının mürşid-i kâmilidir. Peygamberin nübüvvet varisidir. Yüz sene, dörtyüz sene ve bin sene mücedditleri bu makamda kara...

Kutb-ül İrşad nedir?