Haşr, Neşr, Mahşer nedir, Haşr, Neşr, Mahşer ne demek?

Zâten Hakk’ın varlığından mevcud ederek halk etmesi ve mevcud kıldığını mevcud kıldığı ortam şartlarında yok etmesi, halk ettiklerine mevcudiyet nefesi verişi ve alışıdır. Bu da her an Hakk’ın Rabb-ül Âlemin olarak ilahi kuvveti ile mevcudatı haşr (toplama) ve neşr (yayması veya dağıtması) edişi seyridir. Bu anlam bağlamında bakılırsa eğer, mevcudat her an haşr ve neşr edilmeleri ile bir mahşer ortamındadırlar; sadece böylesi bir mahşer ortamında olduklarının bilincinde değildirler.

Salik korkuya, vicdana, hayâya aşk-ı ilahi ile geldiğinde ise kudret-i Azim-üş-şan’ın müşahedesinde kendi ile hesaplaşmanın toplanma yerinde (mahşer) bulur kendini.

“Yer değişti başka bir yer oldu.” (İbrahim, 48)

Böylece mevcudiyet kitabını Hakk’tan almanın iman hâli üzeri, “Kitabı sağdan verilenler” (Hakka, 19) olarak, Hakk’tan gafil olanların ise mevcudiyet kitaplarını “soldan” alanlar olarak seyirde bulunulur. Bir acaip seyirdir ki, salik bu hâlde iken fakir olması sebebi ile ebeveynlerini, çocuklarını, ihvanı olan diğer müminleri ne tanır ne de kitap alışlarını görür. Her şey kendisine garip (yabancı, kimsesiz olan) Hakk ise kendisine karibdir (yakindir). Hakk’a karib olan zaten halka garib bakar, kendisi de onlara garibtir.

Haşr, Neşr, Mahşer ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Teşbih

Teşbih, Hakk’ın şahsını değil, Hakk’ı sıfat, esma ve ayet tecellilerindeki fiillerinde tavırda bulunan şahıs varlık olarak müşahede etme seyrine denir. Teşbih e...

Teşbih nedir?
Sözlük

Gavs

Gavs, yetişen mânasına gelir. Dünya işlerinin yürütülmesine memur olan ve müminlere manevi himmetleri ile sıkıntılarında yetişen, Hakk’ın kudret eli olan velile...

Gavs nedir?
Sözlük

Günah

Günah, başlangıcında ilahi emir ve yasaklara aykırı hareket etme fiilinde kişinin, kendine veya çevresine zarar verdiği sonuçta ise yaptığı kötü işin kefareti o...

Günah nedir?
Sözlük

Kadim Bilgelik

Kadim bilgelik tasavvufta kullanılan bir kavram olmasa da erenlerin irfan düzeyindeki bilgeliklerini anlamlandırmak adına irdelemek gerekir. Hakk nuru ile nurla...

Kadim Bilgelik nedir?
Sözlük

Kabz

Kabz tutma, sıkma anlamına gelir. Kulun dünyevi ve manevi dertlerinden dolayı acı, eziyet sonucu sıkıntıda göğsünün daralması hâline kabz denir. Kabz ayrıca hât...

Kabz nedir?
Sözlük

Ferâset (Firâset)

Feres at, kısrak anlamına gelir. Feresten kinaye feraset at yetiştiriciliği, binicilik, süvarilik anlamlarına gelse de zeka atına binmeden kinaye zihin açıklığı...

Ferâset (Firâset) nedir?
Sözlük

Şöhret

Daha fazla itibar edinme ihtirasında bulunan kişinin, halk içinde nam, ün, şan sahibi oluşuna şöhret denir. Şöhret sadece ihtiras sebebi ile edinilebilinen bir ...

Şöhret nedir?
Sözlük

Ünsiyet

Ünsiyet, ilişki kurmak, arkadaşlık, dostluk mânalarına gelir. Sufiler için ise ünsiyet, kulun Hakk ile olan iman karibliğinde Hakk’ı, kulluğunun perdesi üzeri ...

Ünsiyet nedir?
Sözlük

Felek

Her an devir eden gezici gök âlemlerine felek denir. Felekler, feyz-i mukaddesin açılımına sebep insanın feyz-i mukaddes düzeyindeki etkileşimlerinin berzah kay...

Felek nedir?
Sözlük

Tecelli

Kalblere iman veren Hakk’tır. Hakk bir kalbe iman verir ise eğer, iman verdiği kalbe sahip kuluna, âlemlerin ve kulunun Hakk’ın kendisinin kendi varlığının sıfa...

Tecelli nedir?