Haşr, Neşr, Mahşer nedir, Haşr, Neşr, Mahşer ne demek?

Zâten Hakk’ın varlığından mevcud ederek halk etmesi ve mevcud kıldığını mevcud kıldığı ortam şartlarında yok etmesi, halk ettiklerine mevcudiyet nefesi verişi ve alışıdır. Bu da her an Hakk’ın Rabb-ül Âlemin olarak ilahi kuvveti ile mevcudatı haşr (toplama) ve neşr (yayması veya dağıtması) edişi seyridir. Bu anlam bağlamında bakılırsa eğer, mevcudat her an haşr ve neşr edilmeleri ile bir mahşer ortamındadırlar; sadece böylesi bir mahşer ortamında olduklarının bilincinde değildirler.

Salik korkuya, vicdana, hayâya aşk-ı ilahi ile geldiğinde ise kudret-i Azim-üş-şan’ın müşahedesinde kendi ile hesaplaşmanın toplanma yerinde (mahşer) bulur kendini.

“Yer değişti başka bir yer oldu.” (İbrahim, 48)

Böylece mevcudiyet kitabını Hakk’tan almanın iman hâli üzeri, “Kitabı sağdan verilenler” (Hakka, 19) olarak, Hakk’tan gafil olanların ise mevcudiyet kitaplarını “soldan” alanlar olarak seyirde bulunulur. Bir acaip seyirdir ki, salik bu hâlde iken fakir olması sebebi ile ebeveynlerini, çocuklarını, ihvanı olan diğer müminleri ne tanır ne de kitap alışlarını görür. Her şey kendisine garip (yabancı, kimsesiz olan) Hakk ise kendisine karibdir (yakindir). Hakk’a karib olan zaten halka garib bakar, kendisi de onlara garibtir.

Haşr, Neşr, Mahşer ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Hanifilik

İslam her ne kadar toplumsal düzeyde şartlar ile biçimlenerek sureten ümmet olarak toplumsallıkta fıtrat dini olsa da, insan fıtratının sireti gereği hanifik ta...

Hanifilik nedir?
Sözlük

Tövbe (Tevbe)

Kulun işlediği günah ve yaşadığı masiva durumlarından, pişmanlık üzeri niyette Hakk’a rücu etmesi amelde işlediği günah ve masivalara dönmemek için azm etmesine...

Tövbe (Tevbe) nedir?
Sözlük

Vesvese

Vesvese şüphe, tereddüt hâllerini doğuran, nefsi zihinde ikna edebilecek her türlü kuruntu ve aslı olmayan ihtimale denir. Aslı olmayan ihtimaller, nefsi şüphe...

Vesvese nedir?
Sözlük

Ölüm

Ölüm, olay ve olgulardaki ilişki sonucunda mevcud olanların (yaratılanların) başka bir mevcudiyete terfi etmelerinden ibarettir. Bu da kâinattaki mekaniğin devi...

Ölüm nedir?
Sözlük

Hatm-i Meratip

Tasavvuf hâl, makam ve mertebe basamaklarında (miraç ve ciraç) salikin seyr-ü seferini, meşrebi üzeri kendine özgün biçimde bitirmesine (hatim etmesine) hatm-i ...

Hatm-i Meratip nedir?
Sözlük

Abduhu ve Resulu

Cenab’ı Hakk, Hz. Muhammed Mustafa efendimize miraçta “Malikliği ve nebiliği mi istersin, resullüğü ve kulluğu mu istersin?” teklifinde bulunur. Bu teklif sonuc...

Abduhu ve Resulu nedir?
Sözlük

Adalet

Anlatılanlar doğrultusunda genel anlamda adalet, başta mahlukatın varoluş hakkı olarak onların ikame ve idare haklarının verilişi, süreçte mahlukatın idame hakl...

Adalet nedir?
Sözlük

Huşû

Korkudan oluşan çekinme ile edepte, muhabbetten kaynaklanan rağbetin sonucunda sakinede Hakk’ın huzurunda O’nu gözlemenin hâline huşû denir. Huşû edebin bir cüz...

Huşû nedir?
Sözlük

Sükut Üzeri Murakabe

Sükut üzeri murakabe etmek üç durumda gerçekleşir. Bunlar: 1) Kişinin beklentisi üzeri murakabe edişi ki bu bir eylemsizlik durumudur. Bu biçimde murakabede, m...

Sükut Üzeri Murakabe nedir?
Sözlük

Murad

Hakk’ın kendi hususi muhabbeti ile kendine dilediği kullarına denir. Müridler de Hakk’ın muhabbeti sebebi ile Hakk’a muhabbet etmelerinden dolayı bir nevi mura...

Murad nedir?