Fahr-u Fakr nedir?

Fahr-u Fakr, genelde “fakrı övüncü olan” veya “fakrların övüncü olan” anlamlarında kullanılır.

Fakr olmanın bir özelliği de Allah için yaptıkları her türlü ibadet hâlinde de kendilerine bir menfaat düşünmemeleridir. Bu da “de ki, benim hayatım, salâtım, hayır amellerim ve ölümüm yalnızca âlemlerin Rabb’i olan Allah içindir” (En’am 162) ayetinin tecellisidir.

Fakr üç mertebede toparlanır.

1) Dünyada fakr: Müminin ırk cinsiyet, servet vb şeylerle kendine varlık vermemesi

2) Allah’ın verdiği manevi nimet ve lütuflarda fakr: Müminin Hakk’ın verdiği nur, yakinlik, tasarruf vb hâller üzerinden kendine varlık vermemesi

3) Müminin kendisinden fakrı: Müminin kendinden boş olarak kulluğunda fenâ buluşudur.

Hz. Resulün “Fakrım övüncümdür” dediği fakr, hem böylesi bir fakrdır hem de dünya fakiri olduğu fakr hâlidir.

Dünya fakiri olmak, imanı varsa eğer kişiyi ahirete yakın kılar. Allah için dünya hayatında fakrda ölen şehid muamelesi görür. Bunu da zevk olarak belirtelim. Dünya hayatında fakir olan müminlerin mazlumiyetinde Allah, kulun kulluk perdesinde kendini saklar. Dünya fakiri olan mümin kul, gönül olan ahiretinde Hakk ile zengindir. Fakr mertebeleri aslında kulun zühd ve takvasının neticesidir.

Fakr, islam olmanın, hanifliğin ahlakıdır, gönül evine Hakk’tan gayri bir şey koymayıp da her şeyi Hakk’a ait görüp, kendine varlık verecek bir şeyi olmayanın üzerinde Hakk’ın kendisine varlık verdiği islam olmanın hâlidir.

Sözlük

Müslüman

Hanif olarak İslam olan Müslime Müslüman denir. Müslümanlık müslimin İslam olduğunun sıfat ismidir....

Müslüman nedir?
Sözlük

Reca

Reca umut etmek anlamını taşır. Kul her ne kadar duanın kabul edilmesi recasında bulunsa da kimi velayet ehli veliler için dua edenin kendi nefsi için taleplerd...

Reca nedir?
Sözlük

Yetmiş Üçler

Yetmiş ikiler oldukları da söylenir. Hakk’ı yer yüzünde devamlı zikir etmekle memur olan ve böylece insandan kaynaklanan negatif enerjiyi nötrleştiren velilerdi...

Yetmiş Üçler nedir?
Sözlük

Tevhidin Düşünce Prensipleri

Tevhidin düşünce prensipler, Hakk’a olan inancımız doğrultusunda ilkesel düşünmemizin zorunluluğudur. Bunlar: 1) Allah 2) Allah’ta 3) Allah’tan 4) Allah’la 5) A...

Tevhidin Düşünce Prensipleri nedir?
Sözlük

Meczub

Sufi dilinde meczup, yalnız yaşayan, dünyadan gaib Hakk’ın veli kullarına denir. Bu anlamda her mecnun meczup değildir. Mecnunlar ve meczublar, iman-ı gaybide ...

Meczub nedir?
Sözlük

Sıbgatullah

Sıbga boya, renk anlamına gelir. Sıbgatullah ise Allah’ın boyası anlamında kullanılır. “Biz Allah’ın boyası ile boyanmışızdır, boyası Allah’ınkinden güzel olan ...

Sıbgatullah nedir?
Sözlük

Kesrette Vahdet

Kesrette vahdet, çokluğu cem’-ül ezdad olarak bütünde, Hakk’ın kendi varlığı ile ikame, idare ve idame edilişi hâlinin tevhidde ahlakullah üzeri müşahedesi için...

Kesrette Vahdet nedir?
Sözlük

Güneşin Batıdan Doğuşu

Bundan sonra ise güneşin batıdan doğuşu tecelli eder; yani batı toplumları Hakk ve hakikat bilgisi ile yasalar üzeri toparlanırlar. Lakin bu toparlanış sürecind...

Güneşin Batıdan Doğuşu nedir?
Sözlük

Melami

Fakr ehli, iradesi dahilinde fakir, hor ve hakir bir durumda iken kendisine halk içinde varlık vermeden kınanmış bir hâlde bulunuşu ile melamidir. Buna örnek o...

Melami nedir?
Sözlük

İnsan-ı Kâmil

Hakk Teâla’ya esma-i hassı üzeri vuslat bulmuş ve esam-i hassının doğrultusunda Hakk’ın ahlak tavırlarında yaşayan herkes kendi mevcudietinin varık tekamülünü t...

İnsan-ı Kâmil nedir?