Şımarıklık nedir, Şımarıklık ne demek?

Hakk’ın varlık verdiği herhangi bir durum üzeri (güzellik, mal, mülk, mevki, şöhret, ilim, kudret vb) kişinin Hakk’tan cüda, kendine ben-merkeziyetçi olarak Hakk’tan gayrı bir varlıkmışçasına kendi nefsi ile varlık bulduğunun zannında oluşunun masiva hâline şımarıklık denir.

Şımarıklık, Hakk’ın rahmet tecellisi bereketinin kesilmesine ve Hakk’ın verdiğini geri almasına sebeptir.

İnat imanın, şımarıklık şükrün, yalan ise doğruluğun zıddıdır. İnat ve şımarıklık şeytanlığın benliğini oluşturur, yalan ise şeytanlığın hilesinden ibarettir.

Kişinin masivadan kurtuluşu takva iledir. Takva sirette iman ile, surette Hakk ahlakı ile örtüşen, doğrulukta salih ameller ile her şeyi Hakk’tan bilmenin ve O’na rücu etmenin şükrü ile şeytanlık ahlakından abidin kurtulmasıdır.

Takva (korunma) sireten iman, sureten ibadetler ile sağlanır.

Hakk katında üstün olanların takvadaki durumlarına göre üstün olmaları, din yolunun gerçeğidir.

Takva sahipleri bir taraftan ibadet ile arınmanın korunuşunda iken bir taraftan da kötülüklerden tövbe etmenin hâli üzeri bir daha kötülükte bulunmamak kaydı ile kötülüklerden uzak kalmak, kötülüklerle imtihan edildiğinde tövbesinde kararlı olması ile korunmada bulunur.

Şımarıklık ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Cehri Zikir

Hakk’ın esma-ül hüsnasının veya belli ayetlerinin sesli olarak yad edilişi zikrine cehri zikir denir. Bu zikirden murad, talip kulların 1) negatif enerjilerinde...

Cehri Zikir nedir?
Sözlük

Tevhid Mertebeleri

Tevhid mertebeleri fenâ seyrinde hem müşahedede hem de amelde yaşanan kulluk perdesi seyirleridir. Müşahedede tevhid mertebeleri: 1) Tevhid-i Ef’al: kulun kend...

Tevhid Mertebeleri nedir?
Sözlük

Nefsini Bilen Rabbini Bilir

Hz. Resulün “Nefsini bilen Rabbini bilir” hadis-i şerifinden kastedilen mâna için erenler iki fırka olurlar. Bir fırka, bu sözden murad, nefsin her zaman kötülü...

Nefsini Bilen Rabbini Bilir nedir?
Sözlük

Temaşa

Salikin hayret ve hayranlık hâllerinde Hakk’ı mertebe, makam ve hâller üzeri muhabbetullahta müşahede etmesine temaşa denir....

Temaşa nedir?
Sözlük

Huzur

İmanı ile salikin aşk, korku, hayâ, edep, gaybet vb hâller üzeri Hakk’ın varlığı karşısında bulunduğu duruma huzur denir. Huzurda olan müşahedededir. Müşaheded...

Huzur nedir?
Sözlük

Mim Kâinat

Mim kâinat, kâinden (olan, mevcud) kinaye halk edilen mevcudatın tamamı için kullanılan bir kavramdır. Mim, harf olarak melâikenin kudrette biçimlenişi noktalaş...

Mim Kâinat nedir?
Sözlük

Budela

Budela, halk arasında mecnun gibi görünen saf ehile denir. Bu veliler emir ve yasaklardan mesul olmayan, Hakk’ın nazarı üzerlerinde bulunan, Hakk’ın kalben saf...

Budela nedir?
Sözlük

Din

İlkelerin, emir ve yasaklarla nasihatler düzeyinde niyet ve amellerde biçimlenmesinin yaşam yoluna din denir. Her din ilkesine bağlı olarak ritüellerde semboliz...

Din nedir?
Sözlük

Zikir

Zikir anmak, hatırlamak, yad etmek anlamlarına gelir. Erenler için zikir, O’nu fikretmenin sonucunda ihsan ile hatırlamak, veçhelerinde müşahede etmek anlamına...

Zikir nedir?
Sözlük

Akış

Akış kavramı tasavvufta kullanılmaz, manevi bir hâl sebebi ile irdelemek gerekir. Fiziğin gösterdiği kadar biliyoruz ki mekandan bahsediliyorsa eğer, melâike (k...

Akış nedir?