Şımarıklık nedir?

Hakk’ın varlık verdiği herhangi bir durum üzeri (güzellik, mal, mülk, mevki, şöhret, ilim, kudret vb) kişinin Hakk’tan cüda, kendine ben-merkeziyetçi olarak Hakk’tan gayrı bir varlıkmışçasına kendi nefsi ile varlık bulduğunun zannında oluşunun masiva hâline şımarıklık denir.

Şımarıklık, Hakk’ın rahmet tecellisi bereketinin kesilmesine ve Hakk’ın verdiğini geri almasına sebeptir.

İnat imanın, şımarıklık şükrün, yalan ise doğruluğun zıddıdır. İnat ve şımarıklık şeytanlığın benliğini oluşturur, yalan ise şeytanlığın hilesinden ibarettir.

Kişinin masivadan kurtuluşu takva iledir. Takva sirette iman ile, surette Hakk ahlakı ile örtüşen, doğrulukta salih ameller ile her şeyi Hakk’tan bilmenin ve O’na rücu etmenin şükrü ile şeytanlık ahlakından abidin kurtulmasıdır.

Takva (korunma) sireten iman, sureten ibadetler ile sağlanır.

Hakk katında üstün olanların takvadaki durumlarına göre üstün olmaları, din yolunun gerçeğidir.

Takva sahipleri bir taraftan ibadet ile arınmanın korunuşunda iken bir taraftan da kötülüklerden tövbe etmenin hâli üzeri bir daha kötülükte bulunmamak kaydı ile kötülüklerden uzak kalmak, kötülüklerle imtihan edildiğinde tövbesinde kararlı olması ile korunmada bulunur.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Şımarıklık ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Abduhu ve Resulu

Cenab’ı Hakk, Hz. Muhammed Mustafa efendimize miraçta “Malikliği ve nebiliği mi istersin, resullüğü ve kulluğu mu istersin?” teklifinde bulunur. Bu teklif sonuc...

Sözlük

Arınma

Arınma kulu, Hakk’a örtük kılan aşırı bedensel ihtiyaçlardan riyazet ile kin, öfke, nefret, hırs, şehvet vb gibi duygu hâllerinden, ilahi aşk ve sevgi ile, düşü...

Sözlük

Dehr

Dehr zaman, devir, çağ anlamlarına gelir. Ehli için dehr, insan ile vakit farkındalığı oluştuğundan dolayı insanın zaman varlığı olduğu anlamında kullanılır. Bu...

Sözlük

Tâat

Tâat, Hakk’ın iradesine itâat etme durumudur. Tâat ehli sebat ve sabır ehlidir. Bu ehil Hakk’ın her türlü emir ve yasaklarına takva ile uyar. Tâat ehlinin husu...

Sözlük

Hafî Zikir

Ağız melekesini (konuşma kuvvesi) kullanmadan sadece düşünce melekesi ile yapılan sessiz zikre zikr-i hafî denir. Zikr-i hafiden amaç; 1) kulun düşünce melekes...

Sözlük

Üstünlük veya Büyüklük

Herkesin kendi ilkeleri, ananeleri, temel ihtiyaçları (idare ve idame dahilinde) çıkarları doğrultusunda büyükleri var. Bir var diğer varlara varlık verdiği yö...

Sözlük

Dergah

Pir tekkesine dergah denir. Pirin irfan ve tasarrufu altında muhabbete erilen, zikir ve ibadet edilen; çile çıkartılmaya müsait nafile ibadet (hizmet) mekanlara...

Sözlük

Mücahid

Mücahid mücadeleyle cihad edene denir. Fıkıhen, din düşmanları ile savaşanlara denir. Lakin mutasavvıflar için mücahid “Her yüz senede bir Allah dinine hizmet ...

Sözlük

Sezgi

Sezgi olmuşa, olana ve olacağa dair hususiyetlerden gayri iradi olarak içsel algılama düzeyinde feyz-i mukaddesten veya feyz-i akdesten gelen bilgi düzeyinde bu...

Sözlük

Sahv

Sahv, ayılma, ayıklık ve uyanıklık anlamlarını taşır. Kimi sufiler için sahv, gaybetten sonra algıya geliş anlamına gelse de kimi sufiler için de sufinin müşah...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.