Şımarıklık nedir, Şımarıklık ne demek?

Hakk’ın varlık verdiği herhangi bir durum üzeri (güzellik, mal, mülk, mevki, şöhret, ilim, kudret vb) kişinin Hakk’tan cüda, kendine ben-merkeziyetçi olarak Hakk’tan gayrı bir varlıkmışçasına kendi nefsi ile varlık bulduğunun zannında oluşunun masiva hâline şımarıklık denir.

Şımarıklık, Hakk’ın rahmet tecellisi bereketinin kesilmesine ve Hakk’ın verdiğini geri almasına sebeptir.

İnat imanın, şımarıklık şükrün, yalan ise doğruluğun zıddıdır. İnat ve şımarıklık şeytanlığın benliğini oluşturur, yalan ise şeytanlığın hilesinden ibarettir.

Kişinin masivadan kurtuluşu takva iledir. Takva sirette iman ile, surette Hakk ahlakı ile örtüşen, doğrulukta salih ameller ile her şeyi Hakk’tan bilmenin ve O’na rücu etmenin şükrü ile şeytanlık ahlakından abidin kurtulmasıdır.

Takva (korunma) sireten iman, sureten ibadetler ile sağlanır.

Hakk katında üstün olanların takvadaki durumlarına göre üstün olmaları, din yolunun gerçeğidir.

Takva sahipleri bir taraftan ibadet ile arınmanın korunuşunda iken bir taraftan da kötülüklerden tövbe etmenin hâli üzeri bir daha kötülükte bulunmamak kaydı ile kötülüklerden uzak kalmak, kötülüklerle imtihan edildiğinde tövbesinde kararlı olması ile korunmada bulunur.

Şımarıklık ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Kul Hakkı

Allah’ın kuluna verdiği varoluş hakkı ihtiyaçlarının, mülkünden emeğinin karşılığı olarak kula vermesi ve Hakk’ın mülkünün kulun rızkı oluşu servetine kul hakkı...

Kul Hakkı nedir?
Sözlük

Nebi

Nebi, nebe yani haberden kinaye ile haber veren veya getirene denir. Hakk’ın insanlığı kendisine davet etmesi lütfunda, uluhiyetine ve rububiyetine mazhar ettiğ...

Nebi nedir?
Sözlük

Murâkabe

Kulun ibadetinin sonucu olarak muhâdaradaki sükûn ve huzur hâli ile iradi olarak dilediği bir mevzuda veya gayri iradi olarak Hakk’ı ve Hakk’ı gözlemesinin medi...

Murâkabe nedir?
Sözlük

Gavs

Gavs, yetişen mânasına gelir. Dünya işlerinin yürütülmesine memur olan ve müminlere manevi himmetleri ile sıkıntılarında yetişen, Hakk’ın kudret eli olan velile...

Gavs nedir?
Sözlük

Ahlak-ı Hamid

Ahlak-ı Hamid “Sen üstün ahlak üzerisin” ayetinde belirtilen resulullah ahlakına denir. Resuller Allah’ın ahlakı üzeri O’nun iradesi doğrultusunda yaşadıkları ...

Ahlak-ı Hamid nedir?
Sözlük

Tekye

Tekye dayanılan, sığınılan yer demektir. Dergahtan kasıt pirin gönlü olmasından dolayı hem pir evi olan hem de taliplerin ibadet (zikir, farz ibadetler vb) ett...

Tekye nedir?
Sözlük

Rabıta

Ribattan kinaye rabıta bağlılık ve yakinlikte bağ kurmak anlamını taşır. Sufi dilinde rabıta iman, Hakk’a tefekkür ve tevekkül etmek ve ilahi aşkta bulunmaktır...

Rabıta nedir?
Sözlük

Esmâ

Esmâ isimler, adlar anlamına gelir. Kur’anda “ister Allah ister Rahman diye çağırın, en güzel isimler O’nundur” (İsra, 110) ayetinde belirtilen isimler ve “en ...

Esmâ nedir?
Sözlük

Rab-ül Âlemin

Alemlerin Rabbi anlamına gelir. Aslında ise her şeye nuru ile aşkın, diri olan Allah’ın varları var ederek melâikesi ile ikame, idame ve idare edişi sıfatına de...

Rab-ül Âlemin nedir?
Sözlük

İrade

İrade istek ve istenç anlamına gelir. Hakk’ta irade, Hakk’ın zatını işareten istenç temelli nefs hâline bürünüşünün (vechelenişinin) melâike tavrıdır. Kulda is...

İrade nedir?