Şımarıklık nedir, Şımarıklık ne demek?

Hakk’ın varlık verdiği herhangi bir durum üzeri (güzellik, mal, mülk, mevki, şöhret, ilim, kudret vb) kişinin Hakk’tan cüda, kendine ben-merkeziyetçi olarak Hakk’tan gayrı bir varlıkmışçasına kendi nefsi ile varlık bulduğunun zannında oluşunun masiva hâline şımarıklık denir.

Şımarıklık, Hakk’ın rahmet tecellisi bereketinin kesilmesine ve Hakk’ın verdiğini geri almasına sebeptir.

İnat imanın, şımarıklık şükrün, yalan ise doğruluğun zıddıdır. İnat ve şımarıklık şeytanlığın benliğini oluşturur, yalan ise şeytanlığın hilesinden ibarettir.

Kişinin masivadan kurtuluşu takva iledir. Takva sirette iman ile, surette Hakk ahlakı ile örtüşen, doğrulukta salih ameller ile her şeyi Hakk’tan bilmenin ve O’na rücu etmenin şükrü ile şeytanlık ahlakından abidin kurtulmasıdır.

Takva (korunma) sireten iman, sureten ibadetler ile sağlanır.

Hakk katında üstün olanların takvadaki durumlarına göre üstün olmaları, din yolunun gerçeğidir.

Takva sahipleri bir taraftan ibadet ile arınmanın korunuşunda iken bir taraftan da kötülüklerden tövbe etmenin hâli üzeri bir daha kötülükte bulunmamak kaydı ile kötülüklerden uzak kalmak, kötülüklerle imtihan edildiğinde tövbesinde kararlı olması ile korunmada bulunur.

Şımarıklık ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Hâl-i İstiğrak

Cezbe hâli sonucunda hâl-i istiğrâk oluşur. Bu da Hakk’ın cezbe ile kulunu kendine çekişi ile kendi tecellisine gark edişinin sonucunda sükunette kulunun gözler...

Hâl-i İstiğrak nedir?
Sözlük

Şah-en Şah

Şah-en Şah, şahların şahı anlamında kullanılır. Bu makamdan kast, Hz. Allah-u Âlemin, Rabb-ül Âlemin nurları ile şahsının diriliğinin ahadiyetinde bulunuşudur....

Şah-en Şah nedir?
Sözlük

Terk-i Dava

Her türlü keyfi, felsefi, bilimsel ve dini noktada, kendisini belli bir itikat üzeri sınırlamış olanın iddialarını hüsn-ü zann üzeri kalb açıklığı ile bırakması...

Terk-i Dava nedir?
Sözlük

Şevk

Şiddetli arzu, iradedeki irad etme kuvveti anlamına gelen şevk, aşık kulun Hakk’a olan vuslat arzusu ve bu arzusundaki irade etme melekesidir. Şevk melekesine,...

Şevk nedir?
Sözlük

Feda-i Nefs

Kulun mümin olarak ben merkeziyetçi doğrultuda menfaatçi olmadan Hakk için, O’nun dini ve O’nun sevdiği mümin kardeşleri için kendi nefsinin heva ve zannlarında...

Feda-i Nefs nedir?
Sözlük

Şöhret

Daha fazla itibar edinme ihtirasında bulunan kişinin, halk içinde nam, ün, şan sahibi oluşuna şöhret denir. Şöhret sadece ihtiras sebebi ile edinilebilinen bir ...

Şöhret nedir?
Sözlük

Sireten Sünnet

Sireten sünnet, Hz. Resulullahın ilahi sıfatlar, emir ve yasaklar üzeri Allah’ın iradesi doğrultusunda biçimlenen yaşam ve davranış ahlakıdır. Bu ahlakın tamamı...

Sireten Sünnet nedir?
Sözlük

Menkıbe (Mit)

Hakk’ı müşahedenin başı tefekkürdür. Tasavvufta tefekkürün temelini kıssalar ve menkıbeler (mitler) oluşturur. Mitlerin talip kulun anlayışına yardımcı olması,...

Menkıbe (Mit) nedir?
Sözlük

Kalbte Tazelenme

Kalbte tazelenme, kulun kalben buğzda (gönül soğukluğu) bulunuşundan Cenab’ı Hakk’ın hususi bir tecellisi sonucunda kuluna himmet vermesi ile muhabbetteki coşku...

Kalbte Tazelenme nedir?
Sözlük

Furkan

Hayır ve şerrin, hak ile batılın ayırd edilebilmesini sağlayan ve doğruluğa sevk eden kitap olması sebebi ile Kur’ana Furkan da denilir. Sufiler, anlayış zevkle...

Furkan nedir?