Acziyet nedir?

Acz, beceriksizlik, iktidarsızlık, kuvvetsizlik, güçsüzlük, yapamamak anlamları doğrultusunda belli bir kuvvet karşısında güç ve melekeleri ile yetersiz kalmak anlamına gelir.

Ehlince acziyet, Hakk’ın şahsı, sıfatları, esma ve ayet tavırlarının külli olan sınırsızlığı karşısında kulun cüz’iliğinde kulluk perdesinde haddini bilmesine ve kulluğundan razı oluşu kulluk mertebesi makamına denir.

Kul bekâ seyirleri de dahil olmak üzere, hangi seyirde bulunursa bulunsun sonuç olarak kulluk perdesinde varoluşa sevk edilir. Böylece Allah, Allah’lığında kul ise kulluğunda bulunur olur. Kulun kulluğu Hz. Allah’a kıyasen ademiyeti sebebiyle acziyetten ibaret olup, kul kulluğunda fakra erişi ile aciz kaldığı durumlar üzerinden sınırlı mevcudiyeti üzerinde Hakk’ın varlık tavırlarını ahlak olarak kendinde bulur. Bu sebepten dolayı acziyet fakr ile kemâlatını bulur. Sadece acziyette kalmak ise kulun kulluk perdesinde kendisini Halkk’a sınırlayışından ibarettir. Bu sebepten dolayı erenlerin “acziyet en büyük makam imiş” kelamına katılmamakla beraber bu sözün sadece arifler için söylenmesi doğrultusunda doğru olduğunu beyan etmek te yerinde olur. Çünkü arifler kulluk perdesinde Hakk’ın hakikatine ve hak tavırlarına vakıf olmanın getirdiği acziyette arifliğin kemâlatını bulurlar.

Anlatır olduğumuz acziyetin, avam ehlinin maddi ve manevi acziyet hâlleri ile karıştırılmaması gerekir. Çünkü havas acziyeti Hakk üzerinden bulur. Avam ise acziyeti eşyanın tabiatı üzerinden bulur.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Acziyet ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Hatem-ül Enbiya

Hatem mühür, mühür olarak kullanılan yüzük ve son mânalarına gelir. Hakk’ı aşikar tebliğ etme ve velayet bulma, nebi silsilesinin zati tecellide Hz. Muhammed e...

Sözlük

Mürşid-i Kâmil

Esma-i hassının bekâ seyrinde Hakk’ın üzerinde ilahi sıfatları ile tecelli ettiği, peygamber varisi olan, muhabbet ve hizmetinde ferasetinin yetkinliği ve tasar...

Sözlük

Nübüvvet

Nübüvvet, nebi olmak, nebilik anlamına gelir. Lakin aslen nübüvvet, Hakk’ın nebisi (haber getireni) olmakla alakadar, nebiliğe ait hususiyetler üzeri bulunmaya ...

Sözlük

A’yân-ı Sabite

Ayân aşikar, beli, görülebilen anlamlarına gelir. Ayan-ı sabite ise görünür olan mahlukatın varoluşunun asli nedeni olan, ulvi âlemdeki sabit (duran değişmez o...

Sözlük

Ben

Bütün amellerin insanda anlatılan doğrultuda cem’ edilişi sonucu, insanın nefs-i natıka olarak hepsine aşkın bulunduğu varoluş durumu, ben olmaklığıdır. İnsan b...

Sözlük

Keramet

İlm-i irfan ve ilm-i kudret nefesine ibadetler sonunda Hakk’ın da ihsan etmesi sonucunda gayretin karşılığı olarak verilen cennet nimetlerindendir. İlm-i irfan ...

Sözlük

Mücahede

Kulun Hakk ve dinine gayreti melekesinin kulda coşkunluk oluşturması, kulu amele sevk edişi ile alakadardır. Kulun gayreti sonucu Hakk ve dinine hizmet etmenin ...

Sözlük

Vahded-i Vücud

Vahdet-i vücud varlık birliği anlamına gelir. Hakk’ın mevcudat üzerinde varlığı ile tecelli ederek zuhura geldiği anlamı üzeri kullanılır. Vahdet-i vücud ehli,...

Sözlük

Hafî Zikir

Ağız melekesini (konuşma kuvvesi) kullanmadan sadece düşünce melekesi ile yapılan sessiz zikre zikr-i hafî denir. Zikr-i hafiden amaç; 1) kulun düşünce melekes...

Sözlük

Beş Yüz Elliler

Abidler, zahidler ve ahlak ehlinden oluşan velilerdir. ...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.