Ruh nedir, Ruh ne demek?

Ruh, bilgisi Allah katında olan hakkında Allah’ın bildiğinin dışında, mevcudiyetinin bilgisini bilenin bulunmadığı Hakk hazinesinin sırlı mücevheridir.

Bilinmediği içindir ki soyut bir düzeyde irdelenen ruh, genel anlamda insan kişiliğine işareten, insanın kendinde yaşadığı hâller çerçevesinde anlamlandırılır (psişe, kişilik). Lakin ruh kişiliğin temeli olsa da kişilik değil kişidir.

Varlığımızın asıl temeli olan ruh “Âdeme ruhumdan üflediğimde” ayetinde “ruhum”la işaret olunan Hakk’ın kendi canıdır. Can olarak ruh, enerji düzeyinde mevcuttur. Yani ruh, nur ile melâike düzeyinde yaratılmış bir melek hükmündedir.

Çünkü Hakk nurundaki hareketlilik melâike açılımı, melâike açılımı melek, melek açılımı ise meleke olarak bizde biçimlenmiş olur. Bu da Hz. İsa’nın yaratılış kıssasında Hakk Teâlâ tarafından Kur’anda mitsel bir düzeyde biçimlendirilmiş olarak anlatılır. Yani Hz. İsa’nın yaratılış kıssası buna da işaret eder.

Hz. İsa varlığı itibarıyla manâ melekesidir. Yer yüzüne gelen her peygamber ruhaniyeti ile, bağlı olduğu bir meleğin iz düşümü olan melekesi hükmündedir. Her insan, bu melekelerin kendisinde hâl melekeleri olarak tecellisi ile insan olur.

Ruh aslı itibarıyla nurdur. Nur oluşu sebebi ile dirilikte varoluştadır. Kendisini kendimize dışsal göremeyiz. Çünkü kendisiyiz. Kişi ruhunu sadece hâl-i istiğrakta kendisi olarak yaşar. Ya da ruyetlerde mevcudiyeti görünmeyen lakin mevcud bulunan bedensiz, nurani düzeyde varoluşu üzerinden müşahede edebilir.

Ruh, nur olması sebebi ile aslında Hakk; nurun belli bir melâike durumu tecellisi olduğundan dolayı mahluktur. Ruh, Allah katında olması sebebi ile de Allah’a yakin kılındığımız varoluş mertebemizdir.

Ruh ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Kalbte Tazelenme

Kalbte tazelenme, kulun kalben buğzda (gönül soğukluğu) bulunuşundan Cenab’ı Hakk’ın hususi bir tecellisi sonucunda kuluna himmet vermesi ile muhabbetteki coşku...

Kalbte Tazelenme nedir?
Sözlük

Nücema

Necim yıldız anlamına gelir. Dinin nüceması dinin yıldızları olarak, dine imam düzeyinde hizmetleri ile, hizmetlerinde Hakk’ı bulan velayet ehline denir. Bu eh...

Nücema nedir?
Sözlük

Hakk

Hakk batılın zıddı olarak doğru, gerçek, vacib (zorunlu olan) ve lazım anlamlarına gelir. Ehil için Hakk, Cenab’ı Hakk’ın şahsını işareten, O’nun varlığının, va...

Hakk nedir?
Sözlük

Tenzih

Başta iman-ı gaybi düzeyinde Hakk’ı âlemlere aşkın bilerek O’na noksan bir sıfat yakıştırmama hâline tenzih denir. Lakin hakikatte ise âlemlere aşkın olan Hakk’...

Tenzih nedir?
Sözlük

Ünsiyet

Ünsiyet, ilişki kurmak, arkadaşlık, dostluk mânalarına gelir. Sufiler için ise ünsiyet, kulun Hakk ile olan iman karibliğinde Hakk’ı, kulluğunun perdesi üzeri ...

Ünsiyet nedir?
Sözlük

Masiva

Masiva, sivadan kinaye, Hakk’tan gayri olan her şey demektir. Lakin Hakk’ın vahidiyeti sebebiyle hiç bir şey Hakk’tan gayri değildir. Bu bağlamda masivadan kası...

Masiva nedir?
Sözlük

Vera

Vera, fark melekesinin kuvveti oranında sufinin vicdan melekesi neticesinde Hakk’a ulaşmaya engel her türlü şüpheli ve bilmediği olay ve olgudan çekinmesine seb...

Vera nedir?
Sözlük

Beşler

Beşler, zamanının yasalar ciheti ile ahkamı tavrında insanlık üzerinde etkilidirler....

Beşler nedir?
Sözlük

Kâmil

Kâmil, kemâlden kinaye eksiksiz, tam, kusursuz ve mükemmel olan anlamlarına gelir. Ehil için kâmil, sufinin fıtratı gereği bağlı olduğu meşreb üzerinden Hakk’a...

Kâmil nedir?
Sözlük

Menkıbe (Mit)

Hakk’ı müşahedenin başı tefekkürdür. Tasavvufta tefekkürün temelini kıssalar ve menkıbeler (mitler) oluşturur. Mitlerin talip kulun anlayışına yardımcı olması,...

Menkıbe (Mit) nedir?