Ruh nedir, Ruh ne demek?

Ruh, bilgisi Allah katında olan hakkında Allah’ın bildiğinin dışında, mevcudiyetinin bilgisini bilenin bulunmadığı Hakk hazinesinin sırlı mücevheridir.

Bilinmediği içindir ki soyut bir düzeyde irdelenen ruh, genel anlamda insan kişiliğine işareten, insanın kendinde yaşadığı hâller çerçevesinde anlamlandırılır (psişe, kişilik). Lakin ruh kişiliğin temeli olsa da kişilik değil kişidir.

Varlığımızın asıl temeli olan ruh “Âdeme ruhumdan üflediğimde” ayetinde “ruhum”la işaret olunan Hakk’ın kendi canıdır. Can olarak ruh, enerji düzeyinde mevcuttur. Yani ruh, nur ile melâike düzeyinde yaratılmış bir melek hükmündedir.

Çünkü Hakk nurundaki hareketlilik melâike açılımı, melâike açılımı melek, melek açılımı ise meleke olarak bizde biçimlenmiş olur. Bu da Hz. İsa’nın yaratılış kıssasında Hakk Teâlâ tarafından Kur’anda mitsel bir düzeyde biçimlendirilmiş olarak anlatılır. Yani Hz. İsa’nın yaratılış kıssası buna da işaret eder.

Hz. İsa varlığı itibarıyla manâ melekesidir. Yer yüzüne gelen her peygamber ruhaniyeti ile, bağlı olduğu bir meleğin iz düşümü olan melekesi hükmündedir. Her insan, bu melekelerin kendisinde hâl melekeleri olarak tecellisi ile insan olur.

Ruh aslı itibarıyla nurdur. Nur oluşu sebebi ile dirilikte varoluştadır. Kendisini kendimize dışsal göremeyiz. Çünkü kendisiyiz. Kişi ruhunu sadece hâl-i istiğrakta kendisi olarak yaşar. Ya da ruyetlerde mevcudiyeti görünmeyen lakin mevcud bulunan bedensiz, nurani düzeyde varoluşu üzerinden müşahede edebilir.

Ruh, nur olması sebebi ile aslında Hakk; nurun belli bir melâike durumu tecellisi olduğundan dolayı mahluktur. Ruh, Allah katında olması sebebi ile de Allah’a yakin kılındığımız varoluş mertebemizdir.

Ruh ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Mümin

Hz. Allah’ın varlığından emin, O’nu sıfat, esma ve ayetleri üzeri eminlikte müşahede eden, hanif olan abidin sıfat adıdır. Mümin, Hakk’ın varlığından emin olan...

Mümin nedir?
Sözlük

Akl-ı Küll

Hakk’ın irade-i külliyesi doğrultusunda, melâikesinin bütünsel muhabbeti sonucu beliren ikame, idare ve idame tecellisinin evrensel bilinç olması durumuna akl-ı...

Akl-ı Küll nedir?
Sözlük

İstikamet

Kıblesi Hakk olan kulun Hakk’a varmak ve O’nun ulvi sıfatlarını yaşamak gayreti üzerine niyette bulunmasıdır. İstikamet edinişte niyet söz konusudur. ...

İstikamet nedir?
Sözlük

Suret

Suret biçim, görünüş, dıştaki görünüş şekli vb mânalara gelir. Aslında ise suret, belli sıfatlar (nitekil, nicelik) üzeri mevcudatın görünüş biçimleridir. Bu b...

Suret nedir?
Sözlük

Marifetullah

Kulun, Hakk’ın ahadiyet sırrı üzeri O’nun şahsının varlık bilgisine ermesine yani kulun kulluk perdesinden soyunarak Hakk’ın şahsı ile kaim ve daim oluşunun sır...

Marifetullah nedir?
Sözlük

Vahidiyet - Şey-i Vahid

Hakk’ın hakikatte varlığının mevcudatla olan birlik seyrinde Rabb-ül Âlemin oluşunun hakikat sıfatına vahidiyet denir. Hakk, Rabb-ül Âlemin olarak ise şey-i va...

Vahidiyet - Şey-i Vahid nedir?
Sözlük

Miraç

Kulun, gece hükmündeki eşyanın tabiatına ve özdekçi bakışımdan, hüzün ve aşk ile Hakk’a yukarıda anlatılan mertebeler (mahşer, sırât, cehennem, cennet vb) üzeri...

Miraç nedir?
Sözlük

Ahd-ü Vefa

Dervişin tövbe ahdinden sonra Hakk’a olan muhabbetinde sebat ile devam etmesine ahd-ü vefa denilebilinir. Lakin ahd-ü vefa, cennete Cenab’ı Hakk’ın ruhlara “B...

Ahd-ü Vefa nedir?
Sözlük

Mümkin

Mümkin, olabilen ya da olmayabilen ihtimaller için kullanılan bir kavram olsa da imkan dahilinde olan anlamı doğrultusunda kullanılır. İmkan ise mekandan kinaye...

Mümkin nedir?
Sözlük

Sulh (Barış)

İradelerin bir biri ile örtüşmesi sonucunda karşılıklı anlaşmaya sulh denir. Tasavvufta sulh, kulun kendi iradelerinde ilkeli oluşu (Hakk’a iman hâli) ile Hakk’...

Sulh (Barış) nedir?