Ruh nedir, Ruh ne demek?

Ruh, bilgisi Allah katında olan hakkında Allah’ın bildiğinin dışında, mevcudiyetinin bilgisini bilenin bulunmadığı Hakk hazinesinin sırlı mücevheridir.

Bilinmediği içindir ki soyut bir düzeyde irdelenen ruh, genel anlamda insan kişiliğine işareten, insanın kendinde yaşadığı hâller çerçevesinde anlamlandırılır (psişe, kişilik). Lakin ruh kişiliğin temeli olsa da kişilik değil kişidir.

Varlığımızın asıl temeli olan ruh “Âdeme ruhumdan üflediğimde” ayetinde “ruhum”la işaret olunan Hakk’ın kendi canıdır. Can olarak ruh, enerji düzeyinde mevcuttur. Yani ruh, nur ile melâike düzeyinde yaratılmış bir melek hükmündedir.

Çünkü Hakk nurundaki hareketlilik melâike açılımı, melâike açılımı melek, melek açılımı ise meleke olarak bizde biçimlenmiş olur. Bu da Hz. İsa’nın yaratılış kıssasında Hakk Teâlâ tarafından Kur’anda mitsel bir düzeyde biçimlendirilmiş olarak anlatılır. Yani Hz. İsa’nın yaratılış kıssası buna da işaret eder.

Hz. İsa varlığı itibarıyla manâ melekesidir. Yer yüzüne gelen her peygamber ruhaniyeti ile, bağlı olduğu bir meleğin iz düşümü olan melekesi hükmündedir. Her insan, bu melekelerin kendisinde hâl melekeleri olarak tecellisi ile insan olur.

Ruh aslı itibarıyla nurdur. Nur oluşu sebebi ile dirilikte varoluştadır. Kendisini kendimize dışsal göremeyiz. Çünkü kendisiyiz. Kişi ruhunu sadece hâl-i istiğrakta kendisi olarak yaşar. Ya da ruyetlerde mevcudiyeti görünmeyen lakin mevcud bulunan bedensiz, nurani düzeyde varoluşu üzerinden müşahede edebilir.

Ruh, nur olması sebebi ile aslında Hakk; nurun belli bir melâike durumu tecellisi olduğundan dolayı mahluktur. Ruh, Allah katında olması sebebi ile de Allah’a yakin kılındığımız varoluş mertebemizdir.

Ruh ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

İhvan

İhvan, dost, sadık arkadaş mânasına gelir. Bir pire bağlı olan tarik arkadaşlarının gönül birliğinde muhabbetin kaynaştırmasıyla bir birlerine kardeş olmalarına...

İhvan nedir?
Sözlük

Vasıl

Ulaşan, kavuşan mânası doğrultusunda Hakk’a varan kula denir. ...

Vasıl nedir?
Sözlük

Gayb

Yukarıda anlatılan doğrultuda Allah’ın gayb oluşunu anlamlandırırsak, algı düzeyinde sünnetullah sebebi ile eşya ve eşyanın tabiatına şahid olduğumuzdan dolayı ...

Gayb nedir?
Sözlük

Müceddid

Müceddid yenileyen, yenileyici anlamına gelir. Her yüz senede bir gelen mücahidlere de müceddid denilse de müceddidler, Hakk’ın takdiri ile her dört yüz senede...

Müceddid nedir?
Sözlük

Silsile

Silsile ard arda sıralanmış, bir birine bağlanan veya zincir anlamına gelir. Tasavvufta, kişinin manen füyuzatından istifade ettiği pirin ruhen ve nuren bağlı o...

Silsile nedir?
Sözlük

Ölüm

Ölüm, olay ve olgulardaki ilişki sonucunda mevcud olanların (yaratılanların) başka bir mevcudiyete terfi etmelerinden ibarettir. Bu da kâinattaki mekaniğin devi...

Ölüm nedir?
Sözlük

Keramet

İlm-i irfan ve ilm-i kudret nefesine ibadetler sonunda Hakk’ın da ihsan etmesi sonucunda gayretin karşılığı olarak verilen cennet nimetlerindendir. İlm-i irfan ...

Keramet nedir?
Sözlük

Arif

Hakk’ın inayeti ile nurunun tecellisi sonucunda Hakk’ı Hakk ile bilen lakin her şeyi Hakk’tan bilen iken kendini Hakk’ın tecellisine yakıştırmayan, kulluk perde...

Arif nedir?
Sözlük

Sulh (Barış)

İradelerin bir biri ile örtüşmesi sonucunda karşılıklı anlaşmaya sulh denir. Tasavvufta sulh, kulun kendi iradelerinde ilkeli oluşu (Hakk’a iman hâli) ile Hakk’...

Sulh (Barış) nedir?
Sözlük

İrfan

İrfan, kulun kalbinde Hakk’ın nurani tecellisi sonucu bulduğu gerçeklik bilgisinde (hikmet bilgisi) bilmenin zevkinde olduğu hikmete vakıf olma kadim bilgisidir...

İrfan nedir?