Ruhban nedir, Ruhban ne demek?

Hakk adına, Hakk’ın manevi ruhsat vermediği, kendi nefsi üzerinde din işlerine bakan kişilere ruhban denir.

Mürşid-i kâmil “O kendi nefsinde (hevasından) konuşmaz” (Necm, 3) ayeti tecellisinde Hakk’ın kendisinden iş gördüğü, muhabbet ile insanları irşad eden, maneviyattan Hakk’ın tecellisi ile ruhsat sahibi olan mubarek kişidir.

Ruhban kendi nefsi üzeri insanları kendine bağlar. Mürşid-i kâmil ise iman edenleri kendi nefisleri ile hesaplaştırarak, kişileri kendi nefsileri üzerinden Hakk’a bağlayan, Hakk’ın mevcudatta bulunan varlık aynasıdır.

Mürşid-i kâmil nefsi üzeri hizmette bulunmaz. Nefsinde arı, Hakk’ın nefsinden tecelli ettiği, nefsi bu âlemde Hakk’ın nefsinin de iz düşümü olan kişidir.

Mürşid-i kâmilin terbiyesinde şevk ile vakte yetişen kul, nur mertebesinde, şuurda hayy makamında bulunduğundan dolayı ahadiyet makamında Hakk’ın şahsı için “şahsını şahsı tanır” dedikleri hâl üzeridir.

Ruhban ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Celâl ve Cemâl

Hakk’ın celal sıfatı, insanda uluhiyet sıfatının tecellisine sebep azamet, kahr, kahir, kebir, kadir vb esmalarının irade ve güç melekelerinin kuvvet üzeri niha...

Celâl ve Cemâl nedir?
Sözlük

Takdir

Kıymet vermek anlamına gelen takdir, kulun kaderi, yaşayacağı veya yaşadığı kazasını Hakk’tan bilerek, “Hakkın lütfudur” hâli üzeri görmesidir. Her şeyin takdi...

Takdir nedir?
Sözlük

İnsan Olma Mertebeleri

İnsanlık mertebeleri ademiyet, insan, bir insan ve zat olarak sınıflandırılır. Ademiyet, varlığını yokluktan ibaret olmasına rağmen, varlığını kendinden zann e...

İnsan Olma Mertebeleri nedir?
Sözlük

Beytullah’ın Göğe Yükselişi

Yukarıda anlatılan hâli üzeri salik, kendisini dünyanın günah ve masiva hâllerinden temizleyen pir ve pirlerinin himmeti ile bedeni beytullah olmuş kudsiyette H...

Beytullah’ın Göğe Yükselişi nedir?
Sözlük

Amel

Niyetin, gayret üzeri kulun fiilinde belirmesi işine amel denir. Kulun niyeti ihlâs üzeri güzel ise niyetinin akıbeti olan ameli de güzel olur. Dinimiz iman ve...

Amel nedir?
Sözlük

Hayranlık

Kulun hayret seyri sonucu şaşkınlığına aşkın muhabbet ile Hakk’ı kadir kıymeti ile müşahede edişine hayranlık denir. Hayranlık hâlinde kul, şaşkınlığının kalkm...

Hayranlık nedir?
Sözlük

Münafık

Dindar olduğunu söyleyip sireten niyette, sureten gizli amellerinde müşrik veya fasık olan riyakarlara denir....

Münafık nedir?
Sözlük

Zaviye

Tekyenin küçük olanına ise zaviye denir. Zaviye köşe anlamına gelmesinden kinaye ders görülen ve ibadet edilen küçük mekanlar anlamında kullanılmıştır....

Zaviye nedir?
Sözlük

Hâl-i İstiğrak

Cezbe hâli sonucunda hâl-i istiğrâk oluşur. Bu da Hakk’ın cezbe ile kulunu kendine çekişi ile kendi tecellisine gark edişinin sonucunda sükunette kulunun gözler...

Hâl-i İstiğrak nedir?
Sözlük

Hakk

Hakk batılın zıddı olarak doğru, gerçek, vacib (zorunlu olan) ve lazım anlamlarına gelir. Ehil için Hakk, Cenab’ı Hakk’ın şahsını işareten, O’nun varlığının, va...

Hakk nedir?