Güneşin Batıdan Doğuşu nedir, Güneşin Batıdan Doğuşu ne demek?

Bundan sonra ise güneşin batıdan doğuşu tecelli eder; yani batı toplumları Hakk ve hakikat bilgisi ile yasalar üzeri toparlanırlar. Lakin bu toparlanış sürecinde insanlığın dünyevi tarafı ağır basacağından dolayı “yüklü kadın, yükünü düşürdüğünde” (Hac, 2) hadisesi vuku bulur. Çünkü manen insanlık ulviyeti tam toplumsallaştıracak iken dünyeviliği işaret eden dişil hâlleri üzeri bu yeni oluşumu gerçekleştiremeyecek ve insan toplumsal değil ferdi olarak Hakk’a, O’nun hakikati üzeri ahlakta yol tutacaktır.

Bu da insanların toplumsal olarak Hakk’ı ve O’nun hakikatini bilseler de O’nun emirlerini, yasaklarını ve ahlakını yasalarda biçimleyerek yaşayamayacakları anlamına gelir. Böylesi bir durumda ise insanlık, samimiyetini yitirmiş olarak Hakk’ın varlığının hakikati aşikar bilindiğinden dolayı tövbesi kabul olmayan, Hakk’a dönülmez yaşam biçimindedir. Bu da tövbe kapısının kapanışıdır.

Salikte ise bu hâl ters simetride vuku bulur. Güneşin batıdan doğuşu “battığın yerden doğ” emri üzeri salikin ruhunun bedende, masivaya battığı hâli üzerinden, Hakk nurunun (güneşin doğuşuna işareten) tecelli edişi ile yeniden doğuşuna işaret eder. Böylece salik, Hakk’ın nur tecellisi sonucu ruhaniyetinde kuvvet bularak Hakk’ın rububiyet sıfatları tecellisi ile beden yükünden kurtulur; yani bedende iken bedenin dünyevi kayıtlarından yana kurtularak bedenden yana boş olur.

Güneşin Batıdan Doğuşu ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Tevhidin Düşünce Prensipleri

Tevhidin düşünce prensipler, Hakk’a olan inancımız doğrultusunda ilkesel düşünmemizin zorunluluğudur. Bunlar: 1) Allah 2) Allah’ta 3) Allah’tan 4) Allah’la 5) A...

Tevhidin Düşünce Prensipleri nedir?
Sözlük

Fark-ı Evvel

Kulun bir pire biat etmeden önceki iman-ı gaybi düzeyindeki imanı ile ilmen yakin Hakk’ın varlığına iman edişi hâline denir. Böylesi bir durumda kul doğrudadır...

Fark-ı Evvel nedir?
Sözlük

Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair

İslam düşünce tarihinde evvela siyasi düzeyde daha sonra ise zevki düzeyde Kur’an’ı kerîm’in hâlik ya da mahluk olması üzerine bir çok görüş bildirilmiştir. Lak...

Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair nedir?
Sözlük

Efrad

Efrat, ferdler, askerler anlamında kullanılır. Sıddik olan, kendini Hakk’a vakfetmiş, ferdiyette Hakk’ı bulan velilere efrad denir. Evliyanın büyüklerindendirl...

Efrad nedir?
Sözlük

Doğuşat

Kulun kalbinde nurların tecellisi sebebi ile kulun kendi dili üzeri dışlaşan bilgilenim durumudur....

Doğuşat nedir?
Sözlük

Melek

Hakk, nurunun kuvvet açılımını belli sıfatlar ile biçimlendirdiğinden dolayı var edilmiş nurani saf ve arı mevcudatlara melek denir. Meleklerin başlangıcı Hakk’...

Melek nedir?
Sözlük

Ferâset (Firâset)

Feres at, kısrak anlamına gelir. Feresten kinaye feraset at yetiştiriciliği, binicilik, süvarilik anlamlarına gelse de zeka atına binmeden kinaye zihin açıklığı...

Ferâset (Firâset) nedir?
Sözlük

Hayâ’

Hayâ’ utanma ile çekinme anlamına gelir. Sufilerin dilinde ise hayâ’, imanın bir cüzü olarak iman eden mümin dervişin, Hakkın her yerde olduğunun anlayışı üzeri...

Hayâ’ nedir?
Sözlük

Ayet-ül Kübra

İnsan, yukarıda anlatılanlar doğrultusunda söylenecek olursa eğer, Hakk’ın bu âlemde tecelli ederek zuhura (görünüre) geldiği kudretinin icad aynasıdır. Kudret...

Ayet-ül Kübra nedir?
Sözlük

İnsan Olma Mertebeleri

İnsanlık mertebeleri ademiyet, insan, bir insan ve zat olarak sınıflandırılır. Ademiyet, varlığını yokluktan ibaret olmasına rağmen, varlığını kendinden zann e...

İnsan Olma Mertebeleri nedir?