Dabbet-ül Arz nedir, Dabbet-ül Arz ne demek?

Yecüc ve mecüc anarşisinin sonucu dabbet-ül arz oluşur. Dabbe yürüyen mahluk, debelenen anlamına gelir.

Dabbet-ül arz ise küre-i arzda debelenen en büyük mahluk anlamındadır. Bu ise anarşi ve bozgunculukta, yeryüzünde küfürde yek vücud olan insanlığın hâline işarettir. Lakin böylesi vakitte vicdana gelecek, haksızlığa tahammül edemeyen insanların ve hased, hırs ile bozgunculuğa devam eden insanların diyarında helak oluşu başlar; işte bu dabbet-ül arz’dır.

Kötü noktada hareket edenler, insanlıklarını yitirmenin küfür debelenmelerinde; iyi noktada hareket edenler ise dünyaya ve şerre tahammül edememenin debelenmesinde kendilerini bulurlar.

Bu hâl salikte:

1) Sebat ve sabır üzeri her şeyi Hakk’tan bilirken haksızlıklara karşı çaresizliği sebebiyle içten içe kendini kemirişinde

2) Bedenindeki acziyetler sebebiyle kendini Hakk’a layık göremeyişinin hâli üzeri beden hapisanesinde kalışının acısında kendisinin içten içe kavruluşu hâllerinde karakterize olarak biçimlenir. Böylesi vakitte mümin ile kafir aşikar bellidir.

Dabbet-ül Arz ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Dem

Dem, her hangi bir durum üzeri bulunmaya, vakit geçirmeye, uğraşta olunmaya ve karşılıklı ilişki sonucu olay ve olguların tekamülünde değişimde olmaya dem denir...

Dem nedir?
Sözlük

Niyet

Kulun kıble edindiği Hakk’a, bütün amellerinde Hakk için olması fikri ile sireten yöneliş durumudur....

Niyet nedir?
Sözlük

Nefs Mertebeleri

Kulun tarike girmeden önceki nefs durumu ile girdikten sonraki nefs durumlarını erenler meretebe olarak sınıflandırırlar. 1) Nefs-i emmare: emmare emreden, zor...

Nefs Mertebeleri nedir?
Sözlük

Vahiy

Hakikate ve varoluşa ait söylevlerin, yaşama ait şerri kaidelerin ilahi düzeyde beyan edildiği Hakk Teâla’nın kelamına vahiy denir. Vahyin ilahi olmasının üç t...

Vahiy nedir?
Sözlük

Mükâşefe

Kul muhâdarada bulunuşu sonucunda iradi olarak tefekkürde bulunur ise, “kulum düşündüğünde mânasını veren Ben olurum” hadis-i kutsisinin hükmü gereği ilhamatlar...

Mükâşefe nedir?
Sözlük

Gönülde Halk Ediliş

Gönülde insanın halk edilişi, bedensel halk edilişinden sanra nurani düzeyde halk edilişidir. İnsan, eşya üzerinden oluşan bilinci ile böylesi halk edilişine ö...

Gönülde Halk Ediliş nedir?
Sözlük

Takva

Takva, kulu Hakk’a örten her türlü olay ve olgunun masiva oluşundan dolayı, masivadan ve günahlardan korunmaya çalışmasıdır. ...

Takva nedir?
Sözlük

Ayan Olmak

Hakk’ın gaybına ait bilgi, olay ve olguların, müminin feraseti sebebi ile Hakk’ın kendisi ile yani nuru ile göstermesi, duyurması hadisesine “ayan oldu” denir. ...

Ayan Olmak nedir?
Sözlük

Ben

Bütün amellerin insanda anlatılan doğrultuda cem’ edilişi sonucu, insanın nefs-i natıka olarak hepsine aşkın bulunduğu varoluş durumu, ben olmaklığıdır. İnsan b...

Ben nedir?
Sözlük

Efrad

Efrat, ferdler, askerler anlamında kullanılır. Sıddik olan, kendini Hakk’a vakfetmiş, ferdiyette Hakk’ı bulan velilere efrad denir. Evliyanın büyüklerindendirl...

Efrad nedir?