Kıyamet nedir, Kıyamet ne demek?

Kıyam ayağa kalkma, ayakta durma anlamlarına gelir. Lügat mânası ile kıyamet büyük bela, yok oluş anlamlarını taşısa da kıyamdan kinaye eşyanın yok oluşu ile Hakk’ın kendi nefsinde kendi ile kaim olduğu vakte (an mânasında) denir. Lakin Hakk zaten eşyaya aşkın, kendi nurani katında (hahud) kendi nefsinde kendi ile kaimdir.

Bu sebepten dolayı kıyamet, kendi nefsinde kulun kulluk perdesinden ilahi aşk ve dertlerde Hakk’ın el Kahrı esması sebebi ile fenâ buluşu ve bu fenâ buluş sonucunda Hakk’ın nefsi ile O’nun nur deryasında, O’nunla kıyam edişi sonucu olarak kaim oluşudur.

Kıyamet iki hâl üzeri gerçekleşir:

1) Kulun kulluk perdesinde fenâ buluşu,

2) Kulun, kul olarak değil Hakk ile kaim oluşu

Kıyamete vakt dersek eğer, Vakt “Ben bir kulumu seversem eğer onu öldürürüm ve öldürdüğüm kulumun diyeti Ben olurum” hadis-i kudsisinde buyurulan Hakk’ın kulunun fenâsına karşılık diyeti olduğu andır. Bu da “o vakt her hâl-ü kârda gelecektir” ayetinin aşk, şevk ve dert sonucunda kulun geleceği olan ahirini küre-i arzda iken Hakk ile kıyam edişinde, ayetin bekâ seyrinde yaşayışıdır. Bu da bu ayetin tevili mahiyetinde yaşam zevki ile gerçekliği bilinmiş büyük velilerin uğradığı nur ve ahadiyet makamının bahsidir.

Bu doğrultuda “bu vakt ne vakittir” diye sorulacak olunursa eğer, vakt kulun beytullah olan bedeninin göklere yani kendisinde bulunan ruhani âlemlerin tecellisine yükseltildiği ve kulun bu tecellideyken ilahi aşkta, niyetinin yalınlığında, mânadaki tevhidinde, kulluğunun perdesinde Allah için ağladığı zamandadır.

“Dünya için vakt ne vakittir” denilecek olursa eğer, dünyanın şerr ile örtünmesi, insanlığın şerrini dünyanın kaldıramayıp da fenâ bulması zamanıdır diyebiliriz. Böylesi dünyada vakti yaşayacak bir tek kul bulunur; ehli olan arif-i billahlar bu konuya yabancı değillerdir.

Kıyamet için buyurulan ayet ve hadislerin er dilinde “kıyamet başına kopsun” kelamı doğrultusunda Hakk’ın şahsına kavuşmanın habercisi olan manevi seyire işaret ettiğini belirtmek gerekir. Kıyamet işaretlerinin beyanı olan ayet ve hadislerin tevil mânası itibarıyla tasavvufta yer edindiğini de belirtmek gerekir.

Kıyamet ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Muhâdara (Muhâzara)

Kulun hem şeytanlık ahlakından yana kalbinde sükûna erişi hem de özellikle zikir ibadeti ve diğer ibadetlerin sonucu kalbin huzur buluşu durumudur. ...

Muhâdara (Muhâzara) nedir?
Sözlük

Arş-ı Alâ

Maddenin oluşumuna sebep ikame, idare ve idame edildiği İsrafil, Cebrail, Mikail ve Azrail meleklerinin bulunduğu gök katı ve bu gök katına içkin, bize dışsal v...

Arş-ı Alâ nedir?
Sözlük

Akış

Akış kavramı tasavvufta kullanılmaz, manevi bir hâl sebebi ile irdelemek gerekir. Fiziğin gösterdiği kadar biliyoruz ki mekandan bahsediliyorsa eğer, melâike (k...

Akış nedir?
Sözlük

Müşrik

Hakk’a ve O’nun hakikatine muhalefeten O’na kendi nefsinin beceri ve fiilleri üzeri nefsini, her hangi bir kâinat olgusunu, meleği, cinleri veya kendi elleri il...

Müşrik nedir?
Sözlük

Müşahede

Tecelli-i zatide nasiplenen veli kul için imanı doğrultusunda Hakk’a tavırlarında devamlı bir biçimde şahid olma hâli gerçekleşir. Bir filmin karelerinin kesint...

Müşahede nedir?
Sözlük

İrşad

Taliplerin, Hakk’ın varlığından yana hakikatten haberdar edilmesinin, Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmasının doğru yolunda yaşamaya sevk edilmelerine irşad denir. ...

İrşad nedir?
Sözlük

Vesvese

Vesvese şüphe, tereddüt hâllerini doğuran, nefsi zihinde ikna edebilecek her türlü kuruntu ve aslı olmayan ihtimale denir. Aslı olmayan ihtimaller, nefsi şüphe...

Vesvese nedir?
Sözlük

Sahv

Sahv, ayılma, ayıklık ve uyanıklık anlamlarını taşır. Kimi sufiler için sahv, gaybetten sonra algıya geliş anlamına gelse de kimi sufiler için de sufinin müşah...

Sahv nedir?
Sözlük

Nübüvvetin Velayetten Üstünlüğü

“Nübüvvet mi, velayet mi üstündür?”; ya da “nebilik mi üstündür velilikmi üstündür?” tartışması tasavvuf erenleri tarafından tartışılagelen bir konudur. Bu husu...

Nübüvvetin Velayetten Üstünlüğü nedir?
Sözlük

İbn-i Vakt

Zamanın çocuğu anlamına gelen ibn-i vakt, zamanın kaideleri ile belirlenimlerde bulunan salikin hâlidir. ...

İbn-i Vakt nedir?