Kıyamet nedir, Kıyamet ne demek?

Kıyam ayağa kalkma, ayakta durma anlamlarına gelir. Lügat mânası ile kıyamet büyük bela, yok oluş anlamlarını taşısa da kıyamdan kinaye eşyanın yok oluşu ile Hakk’ın kendi nefsinde kendi ile kaim olduğu vakte (an mânasında) denir. Lakin Hakk zaten eşyaya aşkın, kendi nurani katında (hahud) kendi nefsinde kendi ile kaimdir.

Bu sebepten dolayı kıyamet, kendi nefsinde kulun kulluk perdesinden ilahi aşk ve dertlerde Hakk’ın el Kahrı esması sebebi ile fenâ buluşu ve bu fenâ buluş sonucunda Hakk’ın nefsi ile O’nun nur deryasında, O’nunla kıyam edişi sonucu olarak kaim oluşudur.

Kıyamet iki hâl üzeri gerçekleşir:

1) Kulun kulluk perdesinde fenâ buluşu,

2) Kulun, kul olarak değil Hakk ile kaim oluşu

Kıyamete vakt dersek eğer, Vakt “Ben bir kulumu seversem eğer onu öldürürüm ve öldürdüğüm kulumun diyeti Ben olurum” hadis-i kudsisinde buyurulan Hakk’ın kulunun fenâsına karşılık diyeti olduğu andır. Bu da “o vakt her hâl-ü kârda gelecektir” ayetinin aşk, şevk ve dert sonucunda kulun geleceği olan ahirini küre-i arzda iken Hakk ile kıyam edişinde, ayetin bekâ seyrinde yaşayışıdır. Bu da bu ayetin tevili mahiyetinde yaşam zevki ile gerçekliği bilinmiş büyük velilerin uğradığı nur ve ahadiyet makamının bahsidir.

Bu doğrultuda “bu vakt ne vakittir” diye sorulacak olunursa eğer, vakt kulun beytullah olan bedeninin göklere yani kendisinde bulunan ruhani âlemlerin tecellisine yükseltildiği ve kulun bu tecellideyken ilahi aşkta, niyetinin yalınlığında, mânadaki tevhidinde, kulluğunun perdesinde Allah için ağladığı zamandadır.

“Dünya için vakt ne vakittir” denilecek olursa eğer, dünyanın şerr ile örtünmesi, insanlığın şerrini dünyanın kaldıramayıp da fenâ bulması zamanıdır diyebiliriz. Böylesi dünyada vakti yaşayacak bir tek kul bulunur; ehli olan arif-i billahlar bu konuya yabancı değillerdir.

Kıyamet için buyurulan ayet ve hadislerin er dilinde “kıyamet başına kopsun” kelamı doğrultusunda Hakk’ın şahsına kavuşmanın habercisi olan manevi seyire işaret ettiğini belirtmek gerekir. Kıyamet işaretlerinin beyanı olan ayet ve hadislerin tevil mânası itibarıyla tasavvufta yer edindiğini de belirtmek gerekir.

Kıyamet ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Sitem

Sitem her şeyi Hakk’tan bilen salikin, Hakk’tan geldiğinin imanı ile karşılaştığı imtahanlardaki müsibet ve belalara karşı yakarma ve yalvarma ile Hakk’a rücu h...

Sitem nedir?
Sözlük

Dabbet-ül Arz

Yecüc ve mecüc anarşisinin sonucu dabbet-ül arz oluşur. Dabbe yürüyen mahluk, debelenen anlamına gelir. Dabbet-ül arz ise küre-i arzda debelenen en büyük mahlu...

Dabbet-ül Arz nedir?
Sözlük

Evliya

Evliya veliler, Hakk’a ermiş kullar anlamına gelir. Gerçek mânasında ise Hakk’ın kendisine hazır kıldığı üzerinde tecelli buyurduğu kuluna denir. Burada hazır ...

Evliya nedir?
Sözlük

Rical-i Gayb

Yukarıda anlatılan erenlere ricâl-i gayb erenleri denir. Bu erenler ulvi ve nurani mevki sahibi (ricâl), herkes tarafından bilinmeyen (gayb) erenlerdir. Kur’an...

Rical-i Gayb nedir?
Sözlük

Nefse Muhalefet

Salik hevaya yönelmesi ile eşyanın verdiği hevanın sonucunda gayri iradi hareket ettiğinden ruh meleğine örtünürken masumiyet melekesi ile Hakk’a yönelir. Hakk’...

Nefse Muhalefet nedir?
Sözlük

Kadim Bilgelik

Kadim bilgelik tasavvufta kullanılan bir kavram olmasa da erenlerin irfan düzeyindeki bilgeliklerini anlamlandırmak adına irdelemek gerekir. Hakk nuru ile nurla...

Kadim Bilgelik nedir?
Sözlük

Yerde Adem – Gökte Adem

İnsan Hakk tarafı olan ruh ve nur ile göklerde, beden tarafı ile de küre-i arzdadır. İnsan göklere ve yerlere cem’ olmuş hâli üzeri Hakk’a, Hakk’ın nur tecellis...

Yerde Adem – Gökte Adem nedir?
Sözlük

Sevap

İbadette gayretkar kulun çalışmasına karşılık ihsan edilen ilahi nimet ve lütuflardır....

Sevap nedir?
Sözlük

Abid - Kul

Abid hürlüğün zıddı olarak hizmet edene denir. Hizmet edene buyurulduğu içindir ki hizmet eden abide kul yani buyurulan olarak buyurulduğuna yönlendirilene deni...

Abid - Kul nedir?
Sözlük

Sünnetullah

Cenab’ı Hakk’ın kâinatı bir ölçü üzeri (kader) yaratarak, kâinattaki melâikeler (kuvvetler) ile yasalarda nizam ve mizanda noksansız bir biçimde ikame, idare ve...

Sünnetullah nedir?