Kıyamet nedir?

Kıyam ayağa kalkma, ayakta durma anlamlarına gelir. Lügat mânası ile kıyamet büyük bela, yok oluş anlamlarını taşısa da kıyamdan kinaye eşyanın yok oluşu ile Hakk’ın kendi nefsinde kendi ile kaim olduğu vakte (an mânasında) denir. Lakin Hakk zaten eşyaya aşkın, kendi nurani katında (hahud) kendi nefsinde kendi ile kaimdir.

Bu sebepten dolayı kıyamet, kendi nefsinde kulun kulluk perdesinden ilahi aşk ve dertlerde Hakk’ın el Kahrı esması sebebi ile fenâ buluşu ve bu fenâ buluş sonucunda Hakk’ın nefsi ile O’nun nur deryasında, O’nunla kıyam edişi sonucu olarak kaim oluşudur.

Kıyamet iki hâl üzeri gerçekleşir:

1) Kulun kulluk perdesinde fenâ buluşu,

2) Kulun, kul olarak değil Hakk ile kaim oluşu

Kıyamete vakt dersek eğer, Vakt “Ben bir kulumu seversem eğer onu öldürürüm ve öldürdüğüm kulumun diyeti Ben olurum” hadis-i kudsisinde buyurulan Hakk’ın kulunun fenâsına karşılık diyeti olduğu andır. Bu da “o vakt her hâl-ü kârda gelecektir” ayetinin aşk, şevk ve dert sonucunda kulun geleceği olan ahirini küre-i arzda iken Hakk ile kıyam edişinde, ayetin bekâ seyrinde yaşayışıdır. Bu da bu ayetin tevili mahiyetinde yaşam zevki ile gerçekliği bilinmiş büyük velilerin uğradığı nur ve ahadiyet makamının bahsidir.

Bu doğrultuda “bu vakt ne vakittir” diye sorulacak olunursa eğer, vakt kulun beytullah olan bedeninin göklere yani kendisinde bulunan ruhani âlemlerin tecellisine yükseltildiği ve kulun bu tecellideyken ilahi aşkta, niyetinin yalınlığında, mânadaki tevhidinde, kulluğunun perdesinde Allah için ağladığı zamandadır.

“Dünya için vakt ne vakittir” denilecek olursa eğer, dünyanın şerr ile örtünmesi, insanlığın şerrini dünyanın kaldıramayıp da fenâ bulması zamanıdır diyebiliriz. Böylesi dünyada vakti yaşayacak bir tek kul bulunur; ehli olan arif-i billahlar bu konuya yabancı değillerdir.

Kıyamet için buyurulan ayet ve hadislerin er dilinde “kıyamet başına kopsun” kelamı doğrultusunda Hakk’ın şahsına kavuşmanın habercisi olan manevi seyire işaret ettiğini belirtmek gerekir. Kıyamet işaretlerinin beyanı olan ayet ve hadislerin tevil mânası itibarıyla tasavvufta yer edindiğini de belirtmek gerekir.

Sözlük

Avam

Hakk’a örtülü, tarike karşı olan, iman-ı gaybi düzeyinde imanı olan veya imanı bulunmayan sıradan veya irfandan yoksun halk ehline avam denir. ...

Avam nedir?
Sözlük

Murakabe

Rü’yet dilinde murakabe, daha önce murakabeyi anlamlandırdığımızın dışında bedenin uyanık, üst bilincin ise uyku ile uyanıklık arası bir hâlde olması üzerinden ...

Murakabe nedir?
Sözlük

İlm-i Huzuri

İlm-i huzuri, başta ebeveynlerden, yaşamda ise öğrenme melekesi ile başta ebeveynlerle süreçte ise mevcudattaki her türlü öğrenim ve eğitim sonucu olarak edindi...

İlm-i Huzuri nedir?
Sözlük

Resul

Haberci, elçi kitap ve şeriat sahibi peygamberin sıfat hâline resul denir. Resul kavramı her ne kadar yukarıda anlatılan mânada kullanılsa da, ilahi esmasının (...

Resul nedir?
Sözlük

Hatem-ül Enbiya

Hatem mühür, mühür olarak kullanılan yüzük ve son mânalarına gelir. Hakk’ı aşikar tebliğ etme ve velayet bulma, nebi silsilesinin zati tecellide Hz. Muhammed e...

Hatem-ül Enbiya nedir?
Sözlük

Hayret

Hakk’ın tecelli seyrinde kulunun aklen hikmette O’nu ulûhiyeti ve rububiyeti seyirlerinin tavırlarında, şaşkınlık içinde muhabbetle müşahede edişine hayret deni...

Hayret nedir?
Sözlük

Muhabbetullah

Tecelli-i berki ve bütün yakinlik makamlarında kul, Hakk’ın varlık seyrini her hangi bir ilahi tavrı üzeri müşahede edebilir. Lakin tecelli-i zati üzeri devamlı...

Muhabbetullah nedir?
Sözlük

Tecelli

Kalblere iman veren Hakk’tır. Hakk bir kalbe iman verir ise eğer, iman verdiği kalbe sahip kuluna, âlemlerin ve kulunun Hakk’ın kendisinin kendi varlığının sıfa...

Tecelli nedir?
Sözlük

İ’tikâf

İ’tikâf, sufilerin yalnız kalacakları her hangi bir yerde riyazat ile Kur’an okumasına, zikir etmesine ve farzları dahilinde diğer nafile ibadetlerde bulunmasın...

İ’tikâf nedir?
Sözlük

Vefa

Vefa, kulun vicdanen minnet hissiyatı ile muhabbet ve dostlukta sebat etmesidir. Vefada kul, vicdanen Hakk’a ve O’nun sevdiklerine meyillidir....

Vefa nedir?