Ubûdiyet nedir, Ubûdiyet ne demek?

Abidler ibadet ile Rabb’leri olan Allah’ın rızasının gözeten niyetle amele yönelen kullar olarak ubûdiyette bulunurlar.

Ubûdiyet, nefsine hayrı ve hakikati buyuran, şerr ve batılı men eden vicdan hâli ile sireten Allah’ın rızasını kazanmak için, sureten ibadet amellerinde olan tarik ehlinin bulunduğu kulluk mertebesidir. Ubûdiyette esas olan abidin vicdana gelerek tefekkür ve tevekkül ile nefsine Hakk’ın iradesi ve hakikatini telkinde bulunarak aşılması ve bu doğrultuda nefsinin köleliğinden soyunup Hakk’ın kölesi olmasıdır. Böylesi telkin buyuruşu ile kişi nefsini, buyurulan (kul) olarak Hakk’ın hizmetine yönlendirir.

Bu da hususen belirtmek gerekir ki Kur’andaki “Kul” (buyur ki, de ki) ile başlayan ayet ve surelerin, salikin nefsine telkin edişi ile ayet tecellisi seyridir.

Kulun hizmette oluşu muhabbet ve şevk melekeleri ile mümkündür. Bu sebepten dolayı ubûdiyet mertebesinde bulunmanın hâli, cebr melekesinden daha çok muhabbet ve şevk melekeleriyle ile hizmette bulunulmasıyladır.

Kişi nefsine muhalefet mertebesinde cebr melekesi ile yol gider. Ubûdiyetteki telkin ile cebr karıştırılmamalıdır. Lakin ubûdiyette muhabbet ve şevk melekeleri ile bulunan bir kul için nefsinde beliren, rıza üzeri kulluğuna mani kötü hâllere (oburluk, şehvet, tamah, hased vb) cebr melekesi ile muhalefet etmesi vicdan melekesi sebebi ile zorunludur.

Ubûdiyet ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Fakirlik

Dünya nimetlerinden yoksun, zaruri ihtiyaçlarını yerine getirmekte zorlanan insanlara fakir denir. Fakirlik halk tabiri ile “fakirlik ateşten gömlektir, giyene ...

Fakirlik nedir?
Sözlük

Neş’e

Hikmet üzeri kulun Hakk’ı irfanı ile müşahede etmesinin huzur hâlinden sonraki sevinç hâlidir. İrfan sonucunda hakikat bilgisi üzeri hikmette bilmek, başka bir ...

Neş’e nedir?
Sözlük

Terk-i Dava

Her türlü keyfi, felsefi, bilimsel ve dini noktada, kendisini belli bir itikat üzeri sınırlamış olanın iddialarını hüsn-ü zann üzeri kalb açıklığı ile bırakması...

Terk-i Dava nedir?
Sözlük

Velayet

Velayet, veliliğe ait sıfatlar üzeri bulunmak anlamına delir. Velinin Hakk’a olan yakinliği sebebi ile edindiği irfan ve kudrette feraset melekeleri edinmesi ve...

Velayet nedir?
Sözlük

Ruh

Ruh, bilgisi Allah katında olan hakkında Allah’ın bildiğinin dışında, mevcudiyetinin bilgisini bilenin bulunmadığı Hakk hazinesinin sırlı mücevheridir. Bilinmed...

Ruh nedir?
Sözlük

Murakabe

Rü’yet dilinde murakabe, daha önce murakabeyi anlamlandırdığımızın dışında bedenin uyanık, üst bilincin ise uyku ile uyanıklık arası bir hâlde olması üzerinden ...

Murakabe nedir?
Sözlük

Gavs

Gavs, yetişen mânasına gelir. Dünya işlerinin yürütülmesine memur olan ve müminlere manevi himmetleri ile sıkıntılarında yetişen, Hakk’ın kudret eli olan velile...

Gavs nedir?
Sözlük

Dörtler

Dörtler, insanlığı hâlleri üzeri zamanda yönlendirici kutuplarıdır. Mevsimlerden ve atmosfer olaylarından sorumludurlar....

Dörtler nedir?
Sözlük

Halkiyet

Halık, evveliyatında mevcudiyeti bulunmayan, varlığı yokluk (adem) hükmünde olan yani evveliyatı olmayan varları mevcuda mümkinler olarak getiren yaratıcı anlam...

Halkiyet nedir?
Sözlük

Tarik

Tarik yoldur. Yol ise Hakk’a piri ile istikamet edinen talibin ibadet ve ahlak ile tevhid üzeri çalışmasının amellerinde bulunmasıdır. Tarikten murad edilen ise...

Tarik nedir?