Kul Hakkı nedir, Kul Hakkı ne demek?

Allah’ın kuluna verdiği varoluş hakkı ihtiyaçlarının, mülkünden emeğinin karşılığı olarak kula vermesi ve Hakk’ın mülkünün kulun rızkı oluşu servetine kul hakkı denir.

Kulun hakkı ikidir. Bunlar, Allah’ın bahşettiği ve kulun emeği doğrultusunda emeğinin neticesi olarak Allah’ın vermesi ile kazandığı hayırlardır.

Allah’ın kuluna bahşettiği kul hakkı, kulun mevcudiyeti ve mevcudiyetini sağlayan kâinat bahçesinde varoluşu sebebi ile kâinattaki bütün olay ve olgulardır. Emeğin neticesi olarak kula verilen rızık ve rızkın fazlası olan servet, sevince sebep olan kul hakkıdır.

Alay etme, dedikodu, hırsızlık, fitne, zina vb durumlar ya Allah’ın kuluna bahşettiği hakkına gıyaben tecavüz olduğundan ya da kulun emeği karşılığında kendisine verilen rızık ve rızkının serveti oluşunu gasp ile sahiplenmede kulun hakkına tecavüz olarak günahtır. Bu günahlar adalet sıfatında Hakk’ın El Adl esması ile dünyada ya fıkıhen (hukuk) ya aynı şeyi O’nun üzerinden yaşatarak ya da günahının kefareti olan hastalık, fakirlik vb dertlerle temizleme tecellisinde bulunması ile giderilir. Bazıları da hakkına tecavüz edilmiş kulun helalliğinin alınmaması yani rızasının alınmamasından dolayı ahirette hesabı görülmek üzere mahşere bırakılır.

Kulun beraber yaşadığı anne, baba, çocukları, komşuları ve yakın akrabalarının üzerinde sorumluluklar düzeyinde hakları bulunması sebebi ile onlarla ilişkilerindeki, onların hakları ve kulun onlar üzerindeki hakları da kul hakkındandır. Müminlerin, mümin kardeşleri üzerindeki din hakları da kul hakkındandır. Bu sebepten dolayı dinde sorumluluklar düzeyinde üzerimizde hakları olan insanların haklarını onlara saygı, hoşgörü, tevazu ile hizmette yerine getirmek, sufilerin toplum içinde öncelikli olarak önemsedikleri bir mevzudur.

Kulun hakkına tecavüz, Hakk’ın manevi rahmet bereketinin kesilmesine sebeptir. Kul hakkına tecavüz, Allah’ın kuluna takdirinden razı olmamak, Allah’ın takdirine bozgunculuk etmek olarak kulun Allah’a muhalefet etme şirkinde bulunuşudur. Çünkü mülk Allah’ındır. Allah’ın mülkünde kulun hased, tamah, şehvet vb hâller ile kendisine varlık vererek, hakkının dışında olana buğz etmesi veya sahiplenmesi ile mukadderata muhalefetinden dolayı bulunduğu enaniyet durumu şirk-i hafidendir.

Kul Hakkı ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Kötülük (Şerr)

İnsanın kendisini Hakk’a örten her türlü masivaya düşüş hâli, kendine zulüm etmek mahiyetinde, kendine yaptığı kötülüktür. Kötülük anlatılan doğrultuda şerrin k...

Kötülük (Şerr) nedir?
Sözlük

Ahlak-ı Hamid

Ahlak-ı Hamid “Sen üstün ahlak üzerisin” ayetinde belirtilen resulullah ahlakına denir. Resuller Allah’ın ahlakı üzeri O’nun iradesi doğrultusunda yaşadıkları ...

Ahlak-ı Hamid nedir?
Sözlük

Ruhban

Hakk adına, Hakk’ın manevi ruhsat vermediği, kendi nefsi üzerinde din işlerine bakan kişilere ruhban denir. Mürşid-i kâmil “O kendi nefsinde (hevasından) konuş...

Ruhban nedir?
Sözlük

Halvet - Celvet

Salikin halktan uzaklaşarak tek başına yalnızlıkta Hakk ile olması doğrultusunda riyazat ve i’tikâfta ihlas ile mücahede etmesi sonucunda Hakk nurunun tecellisi...

Halvet - Celvet nedir?
Sözlük

Ta-i Mekan

Veli kulun bir mekandan başka bir mekana olguları veya kendini taşıyabilme nimetine ta-i makan denir....

Ta-i Mekan nedir?
Sözlük

Kafir

Örten anlamı içkinliğinde Hakk’ı ve O’nun varlık hakikatini kabul etmeyerek kendini Hakk ve hakikate örten kişiye kafir denir. Bu bağlamda kafirlik insanın fıtr...

Kafir nedir?
Sözlük

Şe’n (Tavır)

Her şey Hakk’ın tecellisindeki varlık seyri biçimleridir. Hakkın varlık seyrinde melâikeleri üzeri sıfat, esma ve ayet biçimlenişlerinde tavırlarda Her şey Hakk...

Şe’n (Tavır) nedir?
Sözlük

Hayır

İyilik de diyebileceğimiz hayır, Hayır-ı Mutlak olan Hakk’ın ulvi sıfatları ile örtüştüren ihlâs temelli niyet ve amellerimizin tamamında beliren, Hakk’ın rahim...

Hayır nedir?
Sözlük

İstihare

Ferdi hikmet üzeri müminlerin karşılaştıkları olaylar ve olgular karşısında, hayır üzeri nasıl hareket etmelerinin gerektiğini ve olay ve olguların hayır üzeri ...

İstihare nedir?
Sözlük

Nefs-i Natıka

Nefs-i natıka, gönül olan insanın irade üzeri vechelenmesinin tavır hâllerinden dolayı kendisine verilen kavramsal bir sıfattır. İnsan bağlı olduğu meşreblerin...

Nefs-i Natıka nedir?