Kul Hakkı nedir, Kul Hakkı ne demek?

Allah’ın kuluna verdiği varoluş hakkı ihtiyaçlarının, mülkünden emeğinin karşılığı olarak kula vermesi ve Hakk’ın mülkünün kulun rızkı oluşu servetine kul hakkı denir.

Kulun hakkı ikidir. Bunlar, Allah’ın bahşettiği ve kulun emeği doğrultusunda emeğinin neticesi olarak Allah’ın vermesi ile kazandığı hayırlardır.

Allah’ın kuluna bahşettiği kul hakkı, kulun mevcudiyeti ve mevcudiyetini sağlayan kâinat bahçesinde varoluşu sebebi ile kâinattaki bütün olay ve olgulardır. Emeğin neticesi olarak kula verilen rızık ve rızkın fazlası olan servet, sevince sebep olan kul hakkıdır.

Alay etme, dedikodu, hırsızlık, fitne, zina vb durumlar ya Allah’ın kuluna bahşettiği hakkına gıyaben tecavüz olduğundan ya da kulun emeği karşılığında kendisine verilen rızık ve rızkının serveti oluşunu gasp ile sahiplenmede kulun hakkına tecavüz olarak günahtır. Bu günahlar adalet sıfatında Hakk’ın El Adl esması ile dünyada ya fıkıhen (hukuk) ya aynı şeyi O’nun üzerinden yaşatarak ya da günahının kefareti olan hastalık, fakirlik vb dertlerle temizleme tecellisinde bulunması ile giderilir. Bazıları da hakkına tecavüz edilmiş kulun helalliğinin alınmaması yani rızasının alınmamasından dolayı ahirette hesabı görülmek üzere mahşere bırakılır.

Kulun beraber yaşadığı anne, baba, çocukları, komşuları ve yakın akrabalarının üzerinde sorumluluklar düzeyinde hakları bulunması sebebi ile onlarla ilişkilerindeki, onların hakları ve kulun onlar üzerindeki hakları da kul hakkındandır. Müminlerin, mümin kardeşleri üzerindeki din hakları da kul hakkındandır. Bu sebepten dolayı dinde sorumluluklar düzeyinde üzerimizde hakları olan insanların haklarını onlara saygı, hoşgörü, tevazu ile hizmette yerine getirmek, sufilerin toplum içinde öncelikli olarak önemsedikleri bir mevzudur.

Kulun hakkına tecavüz, Hakk’ın manevi rahmet bereketinin kesilmesine sebeptir. Kul hakkına tecavüz, Allah’ın kuluna takdirinden razı olmamak, Allah’ın takdirine bozgunculuk etmek olarak kulun Allah’a muhalefet etme şirkinde bulunuşudur. Çünkü mülk Allah’ındır. Allah’ın mülkünde kulun hased, tamah, şehvet vb hâller ile kendisine varlık vererek, hakkının dışında olana buğz etmesi veya sahiplenmesi ile mukadderata muhalefetinden dolayı bulunduğu enaniyet durumu şirk-i hafidendir.

Kul Hakkı ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Bid’at

Sonradan icad edilen adetlere bid’at denir. Dinde ise Kur’an ve sünnete aykırı farz gibi gösterilen nafile ibadetlerin önerilmesi değil, dikte edilmesine ve din...

Bid’at nedir?
Sözlük

Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair

İslam düşünce tarihinde evvela siyasi düzeyde daha sonra ise zevki düzeyde Kur’an’ı kerîm’in hâlik ya da mahluk olması üzerine bir çok görüş bildirilmiştir. Lak...

Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair nedir?
Sözlük

Huruf-u Mukatta

Mukatta, bitişik olmayan, ayrı anlamına gelir. Huruf-u mukatta ayetlerden harf olma düzeyinde bağımsız olarak, içerdikleri anlam itibarıyla ayetlerle bağıntılı ...

Huruf-u Mukatta nedir?
Sözlük

Beytullah’ın Göğe Yükselişi

Yukarıda anlatılan hâli üzeri salik, kendisini dünyanın günah ve masiva hâllerinden temizleyen pir ve pirlerinin himmeti ile bedeni beytullah olmuş kudsiyette H...

Beytullah’ın Göğe Yükselişi nedir?
Sözlük

Peygamberler

Peygamberler, bulundukları mertebenin melâikelerinin kendi üzerlerinde meleke oluşlarının ve bu meleke hâli üzeri insanın Hakk’a yükselişinin basamakları olarak...

Peygamberler nedir?
Sözlük

Neş’e

Hikmet üzeri kulun Hakk’ı irfanı ile müşahede etmesinin huzur hâlinden sonraki sevinç hâlidir. İrfan sonucunda hakikat bilgisi üzeri hikmette bilmek, başka bir ...

Neş’e nedir?
Sözlük

Hazret-i Hamse

Ehil olan erenler, Cenab’ı Hakk’ın alemler düzeyinde tecellisini beş hazrette sınıflandırmışlardır. Bunlar: 1) Gayb-ı Mutlak: hahud ve lahud katları olarak Cena...

Hazret-i Hamse nedir?
Sözlük

Veli

Veli sahip, malik, muhafaza eden anlamına gelir. Bu bağlamda veli Cenab’ı Hakk’ın sahiplenmesinde O’nun uluhiyet ve rububiyet sıfatlarının melikliğinde melâikes...

Veli nedir?
Sözlük

Cehri Zikir

Hakk’ın esma-ül hüsnasının veya belli ayetlerinin sesli olarak yad edilişi zikrine cehri zikir denir. Bu zikirden murad, talip kulların 1) negatif enerjilerinde...

Cehri Zikir nedir?
Sözlük

Fütûhat

Fütûhat fetihler anlamına gelir. Ehlince ise fütûhat, Hakk’ın mertebe ve makamlarında, Hakk’ın yardımıyla mana deryasında fetihlerde bulunmak, muhabbette Hakk ...

Fütûhat nedir?